Jump to content
 • 0

σύμβαση έργου & σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών


GEORGE1
 Share

Question

20 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
....... εκτός από κάποιο βιβλίο στον Παπασωτηρίου

Μπορείς να δώσεις κάτι παραπάνω ???

Τίτλο, Συγγραφέα, Εκδοτικό οικο ????

Εχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
....... εκτός από κάποιο βιβλίο στον Παπασωτηρίου

Μπορείς να δώσεις κάτι παραπάνω ???

Τίτλο, Συγγραφέα, Εκδοτικό οικο ????

Εχαριστώ

Διστυχώς δεν θυμάμαι τίτλο αλλα μπορείς να μπεις και να δεις

www.papasotiriou.gr

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Περνα και κμια βολτα απο τον Δημακαρακο για να βρεις μεγαλη ποικιλια σχετικων βιβλιων www.dimakarakos.gr

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συμφωνώ με τον προηγούμενο επισκέπτη.Το βιβλιοπωλείο της Π.Δημακαράκου είναι πάντα ενημερωμένο με ποικιλία βιβλίων και καλή εξυπηρέτηση.Η ιστοσελίδα του είναι πολύ εύχρηστη και κατατοπιστική για τους διάφορους συγγραφείς και τα βιβλία που κυκλοφορούν.Εγω απο εκεί αγοράζω τα βιβλία μου και συνιστώ και στις/στους συναδέρφους να το έχουν στα υπ΄οψη τους.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΣΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΕΝΑ `e-MAIL` ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

---Ο ΑΣΧΕΤΟΣ--- :roll: :roll: :roll:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα ………………………….. (τόπος υπογραφής), την .................. (ημερομηνία υπογραφής) οι υπογράφοντες το παρόν,

αφενός ο ………………………., κάτοικος …………….καλούμενος στη συνέχεια ο «Εργοδότης»

και αφετέρου ο …………………. κάτοικος .............................................., οδός ............................................, καλούμενος στην συνέχεια ο «Εργολάβος».

Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Άρθρο 1

Ο Εργολάβος αναλαμβάνει να εκτελέσει στην οικία του εργοδότη που βρίσκεται στην οδό …………………….. τις κάτωθι εργασίες έναντι της χωριστά αναφερόμενης για κάθε μία εργασία αμοιβής:

α) Να γκρεμίσει δύο τοίχους σε σχήμα «Γ» στην κουζίνα μέχρι τα σημεία που θα του υποδειχθούν, να γκρεμίσει ένα τοίχο με εσωτερική συρόμενη πόρτα στο χωλ. Να σοβατίσει τα σημεία όπου θα γκρεμιστούν οι τοίχοι. Να γκρεμίσει όλα τα πλακάκια από το μπάνιο, το WC και την κουζίνα. Να πάρει και να πετάξει όλα τα μπάζα από τα ανωτέρω γκρεμίσματα.

Όλα τα υλικά και οι δαπάνες για τις εργασίες αυτές θα χορηγηθούν από τον εργολάβο.

Η αμοιβή που συμφωνήθηκε για τις εργασίες αυτές μαζί με τα υλικά ανέρχεται σε ………………….. Ευρώ.

β) Να βάψει όλες τις ξύλινες εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες και τα κασώματα του διαμερίσματος με ρεπουλίνη. Να βάψει όλες τις ντουλάπες με ρεπουλίνη, καθώς και τέσσερα παράθυρα (δύο στα μπάνια και δύο σε δωμάτια). Επίσης να βάψει και όσα καλοριφέρ του υποδειχθούν που χρειάζονται βάψιμο.

Όλα τα χρώματα και λοιπά υλικά για τις εργασίες αυτές θα χορηγηθούν από τον Εργολάβο. Τα χρώματα θα είναι μάρκας ………..

Η αμοιβή που συμφωνήθηκε για τις εργασίες αυτές μαζί με τα χρώματα και λοιπά υλικά ανέρχεται σε ………………... Ευρώ.

γ) Να βάψει με πλαστικό χρώμα όλους τους εσωτερικούς τοίχους και τα ταβάνια σε όλο το διαμέρισμα. Στο εσωτερικό των ντουλαπών να βάψει τους τοίχους με ειδικό αδιάβροχο πλαστικό χρώμα που να πλένεται.

Όλα τα χρώματα και λοιπά υλικά για τις εργασίες αυτές θα χορηγηθούν από τον Εργολάβο. Η αμοιβή που συμφωνήθηκε για τις εργασίες αυτές μαζί με τα χρώματα και λοιπά υλικά ανέρχεται σε ……………… Ευρώ.

Άρθρο 2

Η αμοιβή για κάθε μία από τις άνω εργασίες θα καταβάλλεται με το τέλος και την παράδοση κάθε έργου. Προκαταβολές θα χορηγούνται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Άρθρο 3

Οι ανωτέρω εργασίες θα ολοκληρωθούν και το έργο θα παραδοθεί μέσα σε είκοσι ημέρες από την έναρξή του, που ορίζεται η σημερινή, …………..

Άρθρο 4

Ο Εργολάβος δηλώνει ρητώς ότι διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για την διεκπεραίωση των συμφωνηθεισών εργασιών και ότι θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό που επίσης θα διαθέτει ανάλογη εμπειρία και ικανότητα. Ρητώς επίσης δηλώνει ο Εργολάβος ότι το εργατικό προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει θα ευρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα. Ρητά συμφωνείται ότι ο Εργολάβος θα είναι ο αποκλειστικός Εργοδότης των προσώπων που τυχόν θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και συνεπώς αυτός και μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και την πληρωμή των μισθών τους και των ασφαλιστικών εισφορών τους, ποσά που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά του εργοδότη για την ασφάλιση του εργολάβου στο ΙΚΑ, ποσά που ο Εργολάβος δηλώνει ότι θα καταβάλει στο ΙΚΑ, μαζί με τη δική του εισφορά.

Άρθρο 5

Ο Εργολάβος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του ανωτέρω προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δεν μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος των υλικών, και εάν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες ως άνω εργασίες υπερτιμήθηκαν ή αυξήθηκε, κατά οποιοδήποτε ποσό το κόστος των ως άνω υλικών. Ο Εργολάβος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών για οποιοδήποτε λόγο ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών κατ'άρθρο 388 ΑΚ.

Άρθρο 6

Επίσης ρητά συμφωνείται ότι οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να γίνουν κατά τρόπο και σε ώρες που να ενοχληθούν όσο γίνεται λιγότερο οι λοιποί ένοικοι της πολυκατοικίας, καθώς και χωρίς να γίνει καμία φθορά στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας ή σε διαμερίσματα άλλων ενοίκων. Ο Εργολάβος αναλαμβάνει να αποκαταστήσει κάθε φθορά που τυχόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας ή σε διαμερίσματα άλλων ενοίκων.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε κάθε μέρος παρέλαβε από ένα, ενώ το τρίτο και τέταρτο θα κατατεθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

-------------------------------------------------------------------------------

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην ……….. (τόπος υπογραφής) σήμερα ………….. (ημερομηνία υπογραφής) οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός ο ………………., κάτοικος ……..(…….. ……), ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………….., που θα αποκαλείται στο εξής στο συμφωνητικό αυτό «Εκδότης» και

Αφετέρου ο …………., κάτοικος ……………., που θα αποκαλείται στο εξής στο συμφωνητικό αυτό «Συνεργάτης»,

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Ο Εκδότης πρόκειται να προχωρήσει σε ελληνική έκδοση της εγκυκλοπαίδειας που φέρει τίτλο «…………………» που έχει εκδοθεί στην Αμερική από τον εκδοτικό οίκο «…………………….». Στο εξής το παραπάνω έργο «…………..» θα ονομάζεται στο συμφωνητικό αυτό «Αμερικανική Έκδοση». Η ελληνική έκδοση θα αποτελείται κατά ένα μέρος από τη μετάφραση της Αμερικανικής Έκδοσης και κατά ένα άλλο μέρος από προσθήκες, προσαρμογές κτλ. τις οποίες θα αποφασίσει ο Εκδότης. Το όλο αυτό έργο στην ελληνική του έκδοση θα ονομάζεται «……………….». Ρητώς συμφωνείται ότι το όνομα μπορεί να αλλάξει με απόφαση του Εκδότη. Η παραπάνω αυτή εργασία θα ονομάζεται στο εξής το «Έργο». Το Έργο θα εκδοθεί σε βιβλίο σε πολλούς τόμους καταρχάς (δηλαδή σε έντυπη έκδοση) και η μορφή αυτή θα ονομάζεται στο συμφωνητικό αυτό «Ελληνική Έκδοση». Με το παρόν o Εκδότης αναθέτει στο Συνεργάτη να συγγράψει την ύλη μέρους του Έργου που αφορά στην ………….. (π.χ. την ελληνική γεωγραφία). Η εργασία αυτή που θα κάνει ο Συνεργάτης θα ονομάζεται στο εξής στο συμφωνητικό αυτό «Εργασία». Την έκταση της ανατιθέμενης Εργασίας θα καθορίσει ο Εκδότης. Η ανάθεση είναι δυνατόν να καθορiζεται σταδιακά και τμηματικά από τον Εκδότη. H Εργασία θα αποτελεί τμήμα του Έργου και στην έντυπη μορφή της τμήμα της Ελληνικής Έκδοσης. Ο Συνεργάτης αποδέχεται την ανάθεση από τον Εκδότη όπως παραπάνω και συμφωνούνται οι παρακάτω όρoι:

Άρθρο 2: ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ - ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

2.1. Ο Συνεργάτης εγγυάται και διαβεβαιώνει ότι η Εργασία θα είναι πρωτότυπη, δεν θα προσβάλλει δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρίτων ή το νόμο και ότι δεν έχει διαθέσει τα τυχόν δικαιώματα που απορρέουν από την Εργασία. Ο Εκδότης έχει τη διακριτική ευχέρεια, εφόσον κρίνει ότι τμήμα της Εργασίας τον Συνεργάτη προσβάλλει δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρίτων ή αντίκειται στους νόμους, να αφαιρέσει το σχετικό τμήμα της Εργασίας του Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή ο Εκδότης θα απαλλάσσεται και από την υποχρέωση καταβολής της αμοιβής που προβλέπεται παρακάτω στο άρθρο 9. Σε κάθε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η Εργασία δεν είναι πρωτότυπη ή προσβάλλει τα δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρiτων ή αντiκειται στους νόμους ο Συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει όλη τη θετική και αποθετική ζημία τον Εκδότη ή τρiτων.

2.2. Ο Εκδότης έχει το δικαίωμα να κάνει μεταβολές στην Εργασία κατά την πρώτη έκδοσή της, αλλά και στις επόμενες εκδόσεις ή ανατυπώσεις. Ο Εκδότης έχει επίσης το δικαίωμα να προσαρμόζει κατά την κρίση του τη γλώσσα και την ορθογραφία της Εργασίας, ώστε να ανταποκρίνονται στη κάθε φορά ισχύουσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ορθογραφία και γραμματική και στην ορθή χρήση της κοινής νεοελληνικής γλώσσας.

2.3. Ο Συνεργάτης συναινεί σε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις και περικοπές που θα γίνουν στην Εργασία από τον Εκδότη σύμφωνα με τα παραπάνω 2.1 και 2.2 άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

3.1. Ο Συνεργάτης κατά την εκτέλεση της Εργασίας θα ακολουθεί τις υποδεiξεις και οδηγίες του Εκδότη και θα λαμβάνει υπόψη του τις τελευταίες εξελίξεις (βιβλιογραφiα - τεχνολογική ή επιστημονική πρόοδο - νομοθεσία εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.). Ο Συνεργάτης θα έχει την επιστημονική ευθύνη για την αρτιότητα της Εργασίας. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει τις εξής ακόμα υποχρεώσεις:

3.2. Να ενημερώνει συνεχώς τον Εκδότη για την πορεία της Εργασίας.

3.3. Να φροντίζει ώστε η Εργασία να εντάσσεται αρμονικά στο Έργο και να έχει την απαιτούμενη πληρότητα και ενότητα

Άρθρο 4: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει την Εργασία εν συνόλω ή τμηματικά το αργότερο σε ένα (1) μήνα μετά από την ανάθεση. Αν η ανάθεση γίνει σταδιακά και τμηματικά, ο Συνεργάτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει κάθε τμήμα της Εργασίας ένα (1) μήνα μετά την ανάθεση από τον Εκδότη τον αντίστοιχου τμήματος της Εργασίας. Σε περίπτωση που η Εργασία εν συνόλω ή κατά τμήμα δεν παραδοθεί ολόκληρη στην καθορισμένη (-ες) ημερομηνία (-ες) ο Εκδότης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μονομερώς από το συμφωνητικό αυτό και να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο χρηματική αποζημίωση από το Συνεργάτη. Κατά την ανάθεση τμημάτων της Εργασίας και κατά την παράδοση των χειρογράφων της Εργασίας συνολικά ή τμηματικά από το Συνεργάτη θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, το οποίο θα υπογράφεται από το Συνεργάτη και τον Εκδότη ή από κάποιο εκπρόσωπό του.

Άρθρο 5: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Εκδότης έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναθέσει την Εργασία σε άλλο συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή ο Εκδότης θα οφείλει να καταβάλλει την αμοιβή που προβλέπεται παρακάτω στο άρθρο 9 μόνο για τα τμήματα της Εργασίας που έχουν ήδη παραδοθεί σ'αυτόν. Επίσης, και ο Συνεργάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση αν θεωρεί ότι ζημιώνεται από τη συνεργασία του με τον Εκδότη.

Άρθρο 6: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο τίτλος του Έργου θα καθοριστεί μονομερώς από τον Εκδότη, ο οποίος έχει και το δικαίωμα να το αλλάζει οποτεδήποτε.

Άρθρο 7: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7.1. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο Έργο, το οποίο αποτελεί συλλογικό έργο, και στα τμήματά του, συμπεριλαμβανομένης και της Εργασίας, ανήκουν στον Εκδότη σύμφωνα με το άρθρο 2 του N.2121/1993, ο οποίος έχει την ευθύνη, πρωτοβουλία και εποπτεία της λειτουργίας του Έργου.

7.2. Ο Συνεργάτης μεταβιβάζει με το συμφωνητικό αυτό το περιουσιακό δικαίωμα όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του N. 2121/1993, που έχει επί της Εργασίας για όλους τους τρόπους εκμετάλλευσης, για όλη τη διάρκεια ισχύος του περιουσιακού του δικαιώματος και για όλες τις χώρες του κόσμου. Ενδεικτικά και μόνον αναφέρεται ότι ο Εκδότης ως απόλυτος κύριος του περιουσιακού δικαιώματος της Εργασίας θα έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες εξουσίες ή δικαιώματα:

7.2.1. Το αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής και διάθεσης της Εργασίας με τη μορφή βιβλiου, βιβλίου τσέπης, περιοδικού, εφημερίδας, δισκέτας, ταινίας, `CD-ROM` για ηλεκτρονικό υπολογιστή, audiο κασέτας, βιντεοκασέτας, δίσκου κόμπακτ κτλ..

7.2.2. Το αποκλειστικό δικαίωμα παρουσίασης της Εργασίας στο κοινό.

7.2.3. Το αποκλειστικό δικαίωμα παραλλαγής, σύντμησης, διασκευής, μετάφρασης, περίληψης, μεταφοράς της Εργασίας σε λογισμικό κάθε είδους (που αποκαλούνται στο συμφωνητικό αυτό «Διασκευές»), καθώς και το αποκλειστικό δικαίωμα της αναπαραγωγής, διάθεσης και εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο των Διασκευών.

7.2.4. Το αποκλειστικό δικαίωμα της ενσωμάτωσης μέρους ή του συνόλου της Εργασίας σε άλλα έργα ή αντικείμενα όπως έργα λόγου, εικαστικά και οπτικοακουστικά έργα, έργα των εφαρμοσμένων τεχνών κτλ..

7.2.5. Το αποκλειστικό δικαίωμα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης της Εργασίας είτε αυτούσιας είτε ενσωματωμένης σε άλλο έργο ή αντικείμενο.

7.2.6. Το αποκλειστικό δικαίωμα εκμίσθωσης ή δανεισμού της Εργασίας ή των Διασκευών, είτε αυτούσιων είτε ενσωματωμένων σε άλλα έργα.

7.2.7. Το αποκλειστικό δικαiωμα αναπαραγωγής, μετάδοσης ή με οποιοδήποτε τρόπο χρήσης ή εκμετάλλευσης του τίτλου του Έργου ή/και της Εργασίας για διαφημιστικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

7.3. Ο Εκδότης έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να ασκήσει τις εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωμα είτε με δικά του μέσα είτε μεταβιβάζοντας ή παραχωρώντας αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτους.

Άρθρο 8: ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο εκάστοτε χρόνος και ο εκάστοτε τόπος παραγωγής ή έκδοσης του Έργου ή/και της Εργασίας, η εκάστοτε εμφάνιση των αντιτύπων του Έργου (σχήμα, στοιχεία, χαρτί κτλ.), ο αριθμός των αντιτύπων του Έργου που θα παράγονται κάθε φορά, η εκάστοτε τιμή χονδρικής ή/και λιανικής πώλησης των αντιτύπων του Έργου και γενικά ό,τι αφορά την έκδοση και εκμετάλλευση, προώθηση και διανομή τον Έργου ή και της Εργασίας με τη μορφή αντιτύπων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή θα καθορίζονται αποκλειστικά από τον Εκδότη.

Άρθρο 9: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

9.1. Ο Εκδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στο Συνεργάτη ως αμοιβή για την εκτέλεση και παράδοση της Εργασίας καθώς και για τη μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων της Εργασίας το ποσό των ……………………………….. Ευρώ για κάθε δακτυλογραφημένη σελίδα της Εργασίας περιεκτικότητας τριακοσίων πενήντα (350) λέξεων που θα παραδώσει o Συνεργάτης στον Εκδότη.

9.2. Στην παραπάνω αμοιβή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και θα αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό, φόρος, τέλος, ασφαλιστική εισφορά κτλ. είναι υποχρεωμένος ο Εκδότης να καταβάλει για λογαριασμό του Συνεργάτη.

9.3. Το ποσό της αμοιβής του Συνεργάτη όπως συμφωνήθηκε παραπάνω θεωρείται αμοιβαία εύλογο και δίκαιο.

9.4. Η αμοιβή θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με την παράδοση και έγκριση κάθε τμήματος της Εργασίας. Ο Συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να υπογράφει ή εκδίδει τα κατά νόμο απαραίτητα στοιχεiα για την είσπραξη της αμοιβής του. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να εκδοθούν είτε προς είτε από τον Εκδότη είτε προς ή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποδείξει ο Εκδότης. Οι αποδείξεις που θα εκδοθούν με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους θεωρούνται ότι εξοφλούν τις υποχρεώσεις του Εκδότη.

Άρθρο 10: ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Όλα τα έξοδα της εκμετάλλευσης της Εργασίας και του Έργου θα βαραiνουν τον Εκδότη.

Άρθρο 11: ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Το όνομα του Συνεργάτη θα αναφέρεται στις πρώτες σελίδες του πρώτου τόμου της Ελληνικής Έκδοσης μαζί με τα ονόματα των τυχόν άλλων συγγραφέων, συνεργατών και επιμελητών με τη σειρά που θα αποφασίζει κάθε φορά ο Εκδότης. Ο Εκδότης υποχρεούται να αναφέρει το όνομα του Συνεργάτη κάτω από τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η Εργασία στις πρώτες σελίδες του πρώτου τόμου της Ελληνικής έκδοσης.

Άρθρο 12: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Όλα τα δικαιώματα του Εκδότη που απορρέουν από το συμφωνητικό αυτό μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα σε τρίτους. Με το παρόν ο Συνεργάτης συναινεί σε οποιαδήποτε τυχόν μερική ή ολική μεταβίβαση.

Άρθρο 13: ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Συνεργάτης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρiτου, την Εργασία, ολόκληρη ή μέρος της. Διευκρινiζεται ότι η παραπάνω απαγόρευση της χρήσης έστω και μέρους της Εργασίας αφορά οποιοδήποτε μέρος, μικρό ή μεγάλο, ακόμα και ελάχιστο.

Άρθρο 14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

14.1. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο συμφωνητικό αυτό δεν έχουν κάνει καμιά άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, εκτός από όσα διαλαμβάνονται στο συμφωνητικό αυτό. Κάθε τροποποίηση του συμφωνητικού αυτού στο μέλλον έχει ισχύ εφόσον είναι γραπτή και έχει την υπογραφή και των δύο συμβαλλομένων.

14.2. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις, εκφράζουν τη θέλησή τους και ανταποκρiνονται στις εκδοτικές και οικονομικές συνθήκες και τα ισχύοντα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους να ακυρώσουν ή να διαρρήξουν το παρόν για οποιοδήποτε λόγο και γι'αυτούς που προβλέπονται από τα άρθρα 140, l78, 179, 288 κατ 388 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση παραβίασης έστω και ενός όρου από το Συνεργάτη ο Εκδότης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει από το Συνεργάτη την προσήκουσα αποζημίωση.

Το συμφωνητικό αυτό έγινε σε δύο (2) πρωτότυπα και ύστερα από την βεβαίωση και την υπογραφή τους κάθε συμβαλλόμενος πήρε από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΜΒΑΣΗ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE)

Στ ……………… (τόπος υπογραφής) σήμερα την ...................... (ημερομηνία υπογραφής) οι συμβαλλόμενοι στο παρόν:

Aφενός η ............................... (εταιρικός τύπος) εταιρεία με την επωνυμία «...........................................» και τον διακριτικό τίτλο «........................................» που εδρεύει στην ............................. (καταστατική έδρα), στην οδό ..............................., αρ. ....................... (πλήρης διεύθυνση), με Α.Φ.Μ.: .................................. και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. ...................................... και ............................................ (δυνάμει Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου εάν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία ή Καταστατικού προσωπικής εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης), που εφεξής θα αποκαλείται για συντομία η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

Αφετέρου η ............................... (εταιρικός τύπος) εταιρεία με την επωνυμία «............................…………»και τον διακριτικό τίτλο «.................................................................» που εδρεύει στην ............................. (καταστατική έδρα), στην οδό ..............................., αρ. ....................... (πλήρης διεύθυνση), με Α.Φ.Μ. ................................… και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. ...................................... και ............................................ (δυνάμει του υπ΄αριθμ. …………….. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου εάν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία ή του άρθρου ………… του Καταστατικού εάν πρόκειται για προσωπική εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), που εφεξής θα αποκαλείται για συντομία ο «ΠΕΛΑΤΗΣ».

Αφού έλαβαν υπ' όψιν τους τα ακόλουθα:

Ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί την δημιουργία, επεξεργασία, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε αποτελεσματική παραγωγική λειτουργία λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (εφεξής το «Πρόγραμμα») καθώς και τη δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή γέφυρας επικοινωνίας (interface) με τα λοιπά συστήματα εφαρμογών που χρησιμοποιεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες ειδικότερες εφαρμογές:

Όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα.

Ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δήλωσε ότι διαθέτει σχετικά προγράμματα και έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, υποδομή και τεχνική και νομική δυνατότητα για την δημιουργία και επεξεργασία, ανάπτυξη, προσαρμογή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου Προγράμματος και για το λόγο αυτό πρότεινε στον ΠΕΛΑΤΗ να της ανατεθεί η εκτέλεση του ως άνω έργου.

Ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται την πρόταση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις του παρόντος.

Συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα σύμβαση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει, έναντι του τιμήματος που αναγράφεται στο κατωτέρω άρθρο 2 και εντός του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στο κατωτέρω άρθρο 5 του παρόντος, την δημιουργία, επεξεργασία, ανάπτυξη, εγκατάσταση καθώς και την πώληση, παράδοση και θέση σε πλήρη και απαλλαγμένη σφαλμάτων παραγωγική λειτουργία στον ΠΕΛΑΤΗ έτοιμου και ολοκληρωμένου Προγράμματος το οποίο θα αποτελείται από επιμέρους προγράμματα και υποπρογράμματα, όπως περιγράφεται με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά (specifications) στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ενιαίο με αυτή σύνολο.

Στo πλαίσιo των ανωτέρω η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Τη δημιουργία και εφαρμογή του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

β) Τη δοκιμή, υποστήριξη και πλήρη τεκμηρίωση του Προγράμματος.

γ) Την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την πλήρη και ολοκληρωτική προσαρμογή του Προγράμματος στις ανάγκες του ΠΕΛΑΤΗ.

δ) Την εκπόνηση βελτιώσεων και προσαρμογών του Προγράμματος που θα υποδειχθούν από τον ΠΕΛΑΤΗ.

ε) Την παράδοση των βελτιώσεων και προσαρμογών έτοιμων για χρήση κατά την αντίστοιχη ημερομηνία παράδοσης που προβλέπεται για το Πρόγραμμα στο οποίο αναφέρονται.

στ) Την επαρκή εκπαίδευση στελεχών του ΠΕΛΑΤΗ, της επιλογής του τελευταίου, πάνω στη λειτουργία και χρήση του Προγράμματος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης που περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ.

στ) Την παράδοση πλήρους σειράς εγχειριδίων χρήστη σε …. αντίτυπα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται επίσης να εξασφαλίζει αμοιβαία συμβατότητα μεταξύ ολόκληρου του μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) του ΠΕΛΑΤΗ και τoυ Προγράμματος καθώς και να παραδώσει στον ΠΕΛΑΤΗ ένα αντίγραφο του αντικειμενικού κώδικα (object code) του Προγράμματος στον φορέα και τις λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζονται. Σχετικώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βεβαιώνει ότι εξέτασε με τεχνικούς της τον μηχανογραφικό εξοπλισμό του ΠΕΛΑΤΗ, ώστε να εξασφαλιστεί η συμβατότητα του Προγράμματος με τον υπάρχοντα εξοπλισμό [ή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτείνει ως κατάλληλο εξοπλισμό για την καλή λειτουργία του Προγράμματος τον κατωτέρω:………..].

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να εξασφαλίσει λειτουργία του Προγράμματος τόσο σε δραχμές όσο και σε ευρώ και δυνατότητα άμεσης μετατροπής των αξιών, υπολογισμών και λοιπών νομισματικών απεικονίσεων και αποτελεσμάτων από δραχμές σε ευρώ και αντίστροφα, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 2: ΑΜΟΙΒΗ

2.1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου και εκπλήρωση όλων των συμβατικών της υποχρεώσεων που περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 1 και εν γένει στην παρούσα Σύμβαση και στα λοιπά Παραρτήματα αυτής έναντι συνολικής αμοιβής τιμήματος …………………. Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Η εν λόγω αμοιβή είναι σταθερή, περιλαμβάνει και κάθε είδους δαπάνες και έξοδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στα οποία η τελευταία τυχόν προβεί για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, όπως επίσης συμπεριλαμβάνει τις τυχόν βελτιώσεις/προσαρμογές που θα ζητήσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή.

2.2.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει ούτε διατηρεί καμία αξίωσή ή δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή ούτε δικαιούται να απαιτήσει στο μέλλον οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή, εγγυάται δε την ακρίβεια και σταθερότητα του ανωτέρω τιμήματος βάσει προϋπολογισμού της και παραιτείται ρητώς από την οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της αμοιβής ακόμη και για τους λόγους του άρθρου 388 ΑΚ.

2.3. Η εξασφάλιση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, οι γραμμές επικοινωνίας με τα απαραίτητα εξαρτήματά τους για την χρησιμοποίηση του εξοπλισμού, η διευθέτηση του χώρου, η αγορά και εγκατάσταση των μέσων ασφαλείας και όπου απαιτείται σύστημα κλιματισμού και καθαρισμού αέρα, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ΠΕΛΑΤΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να παραδώσει εγκαίρως στον ΠΕΛΑΤΗ σχετικό σχέδιο με τις απαραίτητες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και συστημάτων κλιματισμού.

Άρθρο 3: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η ανωτέρω αμοιβή θα καταβληθεί από τον ΠΕΛΑΤΗΣ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εξής:

-…..% ως προκαταβολή του συνολικού ποσού καταβλητέο με την υπογραφή της παρούσας έναντι έκδοσης από τον ΠΕΛΑΤΗ του κατά νόμο παραστατικού.

-…..% του συνολικού ποσού με την Εγκατάσταση/υλοποίηση των εφαρμογών στο σύστημα του ΠΕΛΑΤΗ κατά την ημερομηνία παραλαβής έναντι έκδοσης από τον ΠΕΛΑΤΗ του κατά νόμο παραστατικού.

-….% του συνολικού ποσού με την πλήρη και ανεξάρτητη παραγωγική λειτουργία (live run) και αποδοχή των εφαρμογών από τον ΠΕΛΑΤΗ, κατά την ημερομηνία αποδοχής έναντι έκδοσης από τον ΠΕΛΑΤΗ του κατά νόμο παραστατικού.

Τα ως άνω ποσά προσαυξάνονται με τον κατά νόμο Φ.Π.Α. και υπόκεινται στις κατά νόμο κρατήσεις.

Άρθρο 4: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ φέρει την ευθύνη της πλήρους ενημέρωσής της σε όλα τα θέματα που συνδέονται με τη παρούσα Σύμβαση, και ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να την ενημερώνει πλήρως σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθεί και ως προς το σκοπό και το αποτέλεσμα που επιδιώκει.

Χρονική παράταση στην παράδοση του έργου δεν επιτρέπεται ένεκα παρερμηνείας οποιουδήποτε θέματος για το οποίο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα μπορούσε να ενημερωθεί προσφεύγοντας στον ΠΕΛΑΤΗ ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση μέσο.

Άρθρο 5: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

5.1.Με τον όρο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ νοείται η ημερομηνία κατά την οποία το Πρόγραμμα, με τις συμφωνημένες ιδιότητες και προδιαγραφές θα εγκατασταθεί στο Σύστημα του ΠΕΛΑΤΗ αφού θα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τόσο οι δοκιμές όσο και η σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του ΠΕΛΑΤΗ.

5.2. Το Χρονοδιάγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού και Υλοποίησης και Εγκατάστασης του Έργου ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και ενιαίο με αυτό σύνολο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχοντας λάβει πλήρη γνώση των αναγκών και απαιτήσεων του ΠΕΛΑΤΗ, εγγυάται την ακριβόχρονη τήρηση αυτού.

5.3.Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου για λόγους για τους οποίους ευθύνεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες, με ρητή επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων του ΠΕΛΑΤΗ, τα οποία προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση ή το νόμο:

α) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώ συνεχίζει να υποχρεούται να τηρήσει το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, θα καταβάλλει επιπλέον ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ίση προς το …% του συνολικού τιμήματος του έργου, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο και υπό την προϋπόθεση ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα έχει εκπληρώσει τις τυχόν υποχρεώσεις του που, κατά την παρούσα σύμβαση, αποτελούν προαπαιτούμενο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εν λόγω ποινική ρήτρα συμφωνείται δίκαιη και εύλογη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει ότι ανταποκρίνεται πλήρως στη ζημία την οποία θα υποστεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ λόγω της παρεμπόδισης της ομαλής πορείας των εργασιών του και της ανατροπής του προγραμματισμού του εξ' αιτίας των καθυστερήσεων και δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό των ……………………… Ευρώ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται επιπλέον να απαιτήσει την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε περαιτέρω ζημίας την οποία ήθελε υποστεί, σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας.

β) Εάν η καθυστέρηση υπερβεί τις ……. ημέρες η ως άνω ποινική ρήτρα για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης συμφωνείται ίση προς ….% του συνολικού τιμήματος και υπό τον όρο ότι και εν προκειμένω η ποινική ρήτρα δεν θα μπορεί να υπερβεί το ύψος της συνολικής αμοιβής των …………………………. Ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται επιπλέον να καταγγείλει την παρούσα και να απαιτήσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας.

Άρθρο 6: ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μπορούν να εργάζονται στα γραφεία του ΠΕΛΑΤΗ κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες κάτω από την εποπτεία υπευθύνου οργάνου του ΠΕΛΑΤΗ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Άρθρο 7: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

7.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να επιχειρήσει οποιαδήποτε επέκταση ή προσθήκη στο Πρόγραμμα με την καταβολή της συμφωνούμενης εκάστοτε αμοιβής.

7.2. Δεν θεωρούνται προσθήκες ή επεκτάσεις οι διορθώσεις τυχόν ελαττωμάτων ή σφαλμάτων που θα παρουσιαστούν στο Πρόγραμμα καθώς και η αποκατάσταση ελλείψεων αυτού που παρεμποδίζουν στην επίτευξη του συμφωνημένου αποτελέσματος εφόσον το αποτέλεσμα έχει προδιαγραφεί και καταγραφεί κατά την περίοδο της ανάλυσης.

Άρθρο 8: TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

8.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται οποτεδήποτε μέσα στα όρια της Σύμβασης να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αναθεωρήσει, εφόσον αυτό είναι εφικτό, το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση, βελτίωση ή προσαρμογή στο έργο.

8.2. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβαίνει άμεσα και χωρίς περαιτέρω χρέωση σε διόρθωση τυχόν ελαττωμάτων ή σφαλμάτων που θα παρουσιαστούν στο σύστημα καθώς και σε όλες τις τροποποιήσεις ή βελτιώσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

8.3. Πέραν των ανωτέρω η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί χωρίς περαιτέρω χρέωση, σε διόρθωση τυχόν ελαττωμάτων που θα παρουσιαστούν στο Πρόγραμμα κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης.

Άρθρο 9: ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας καθυστερήσεις προμηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων ή οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων με τα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή, ή απαιτήσεις τρίτων λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας αυτών.

Άρθρο 10: ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

Ο τόπος εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι τα γραφεία του ΠΕΛΑΤΗ.

Άρθρο 11: ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

11.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στη παρούσα και για το σκοπό αυτό υποχρεούται να διαθέτει ειδικούς που θα έχουν την υποχρέωση να εκτελέσουν το έργο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης και με βάση τα τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

11.2. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο θα έχουν τα κατάλληλα προσόντα εκπαίδευσης και εμπειρίας, ο δε ΠΕΛΑΤΗΣ δεν θα έχει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση έναντι αυτών, κάθε δε σχετική οικονομική υποχρέωση και ενδεικτικά μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. βαρύνει αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

11.3. Ειδικότερα ως υπεύθυνοι για την εκτέλεση του ολου έργου και καθόλη τη διάρκεια των εργασιών που αυτή προσδιορίζεται στο Χρονοδιάγραμμα ορίζονται οι κ.κ.:

-…………………………………………… για τον ΠΕΛΑΤΗ.

-…………………………………………… για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Άρθρο 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

12.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Τελικού Προγράμματος και των εγχειριδίων ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ με εξαίρεση οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό υλικό αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που παρέσχε ο ΠΕΛΑΤΗΣ.

12.2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει δια της παρούσας στον ΠΕΛΑΤΗ διαρκή, αποκλειστική[/μη αποκλειστική] και μεταβιβάσιμη[/μη μεταβιβάσιμη] άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης του ανωτέρω τελικού Προγράμματος καθώς και των σχετικών εγχειριδίων και λοιπού υλικού.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται να δημιουργήσει δύο αντίτυπα του Προγράμματος για `back-up` και αρχείο, σε αντικειμενικό κώδικα, και απεριόριστο αριθμό αντιτύπων των εγχειριδίων υπό τον όρο ότι αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από τους υπαλλήλους του για τους σκοπούς της επιχείρησής του. Επίσης ρητά συμφωνείται ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση του Προγράμματος, των σχετικών εγχειριδίων και λοιπού υλικού από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία μέλος του ιδίου με τον ΠΕΛΑΤΗ Ομίλου και τους υπαλλήλους αυτής για τους σκοπούς της επιχείρησής της.

12.3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αμύνεται με δικά της έξοδα και πάσης φύσεως δαπάνες κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων που αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα, σχέδια, εμπορικά μυστικά ή λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε καισε οποιοδήποτε χρονικό σημείο διεκδικεί τέτοια δικαιώματα, υποχρεούμενη σε πλήρη αποζημίωση του ΠΕΛΑΤΗ για κάθε δαπάνη του τελευταίου, την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως σε παρόμοιες περιπτώσεις.

12.4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπόσχεται και εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η δημιουργία, ανάπτυξη και εγκατάσταση του Προγράμματος και η εν γένει εκτέλεση των υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας δεν προσκρούει σε κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται με δική της ευθύνη και δαπάνες να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την άρση της ανωτέρω πρόσκρουσης και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τον ΠΕΛΑΤΗ για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ τυχόν θα υποστεί από απαιτήσεις τρίτων εξ αιτίας τυχόν προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους από την χρήση ή κατοχή του Προγράμματος και των σχετικών Εγχειριδίων και υποστηρικτικού υλικού ή την εν γένει εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα υποχρεούνταν να παύσει να χρησιμοποιεί το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή οποιεσδήποτε επιμέρους ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ αυτού ή θα παρεμποδιζόταν με οποιονδήποτε τρόπο και ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος, στην χρήση αυτών λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται, με δικά της αποκλειστικά πάσης φύσεως έξοδα και δαπάνες, να τροποποιεί ή αντικαθιστά τα ανωτέρω ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, χωρίς να μειώνεται η συμφωνηθείσα απόδοση της λειτουργίας τους, επιφυλασσόμενου στον ΠΕΛΑΤΗ του δικαιώματος πλήρους αποζημιώσεώς του κατά τους όρους του νόμου και της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 13: ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

13.1. Εκατέρωθεν συμφωνείται ότι η καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συνίσταται στην χρησιμοποίηση πρώτης ποιότητας υλικών, στην πλήρη από πάσης πλευράς επίτευξη του λειτουργικού αποτελέσματος, στην ύπαρξη της ποιότητας και των υπεσχημένων ιδιοτήτων του Προγράμματος και στην ακριβόχρονη τήρηση των προθεσμιών παράδοσης. Ειδικότερα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται το σύνολο των παρακάτω ανεπιφύλακτα και συγκεκριμένα:

13.1.α. Ευθύνεται για την επίτευξη του λειτουργικού αποτελέσματος του Προγράμματος όπως αυτό περιγράφεται στα διαφημιστικά της έντυπα και στα αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης, καθώς και στα Παραρτήματα που επισυνάπτονται στο παρόν. Όλες οι ιδιότητες και χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω συμφωνείται ρητά ότι αποτελούν συνομολογηθείσεις ιδιότητες. Περαιτέρω η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ευθύνεται για την επίτευξη του λειτουργικού αποτελέσματος των ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος, δεδομένου ότι έχει παραλάβει και γνωρίζει τεκμηριωμένες και ικανοποιητικές για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προδιαγραφές και οδηγίες για τις ανάγκες του ΠΕΛΑΤΗ.

13.1.β. Ευθύνεται για την ακριβόχρονη τήρηση της προθεσμίας παράδοσης που συμφωνήθηκε.

13.1.γ. Ευθύνεται για ελαττώματα του έργου ή ελλείψεις συμφωνημένων ιδιοτήτων (που δεν συνεπάγονται βέβαια άρση του λειτουργικού αποτελέσματος άλλως ισχύει η παράγραφος 13.1.α του παρόντος άρθρου) για περίοδο 1 έτους από την ημερομηνία αποδοχής του έργου, η δε ευθύνη της συνίσταται στην αποκατάσταση των ελλείψεων και τη διόρθωση των ελαττωμάτων με δικές της δαπάνες, μη αποκλειόμενης της περαιτέρω αποζημιώσεως του ΠΕΛΑΤΗ για ζημία του τελευταίου σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσης. Σε περίπτωση τέτοιων ελαττωμάτων ή ελλείψεων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση διόρθωσή τους, αρκεί να γνωστοποιηθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ η έλλειψη ή το ελάττωμα στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η εγγύηση, διατηρώντας ταυτόχρονα και κάθε δικαίωμά της που απορρέει από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθώς και τις αξιώσεις της περί αποζημιώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 25.

Άρθρο 14: ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει την ευθύνη για όλα τα τμήματα του έργου και τη σωστή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει η Σύμβαση διαφορετικά υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας την οποία θα υποστεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ.

Άρθρο 15: ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

15.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει επί δοκιμή, να θέσει σε λειτουργία όλο το Πρόγραμμα και να παρουσιάσει στον ΠΕΛΑΤΗ τον τρόπο λειτουργίας του στο σύστημά του. Οι δοκιμές του κάθε τμήματος του έργου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα του έργου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

15.2. Όλες οι δοκιμές θα γίνουν στον χώρο όπου θα εγκατασταθούν τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

15.3. Στην περίπτωση που οι δοκιμές είναι ανεπιτυχείς, γίνονται επαναληπτικές μετά από την λήψη των αναγκαίων μέτρων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την επιτυχή λήξη τους. Σε περίπτωση αποτυχίας των επαναληπτικών δοκιμών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβεί σε δωρεάν επιπλέον προσθήκες ή αντικαταστάσεις, έτσι ώστε το έργο στο σύνολό του να επιδείξει εντός του προβλεπομένου χρονοδιαγράμματος επιτυχείς δοκιμές.

Τόσο οι δοκιμές όσο και η τελική παράδοση και θέση σε λειτουργία του Προγράμματος θα γίνουν σε χώρο εγκατάστασης και εξοπλισμό του ΠΕΛΑΤΗ που θα είναι των προδιαγραφών και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατά την εγκατάσταση του Προγράμματος και πριν την σύνδεση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ελέγξει το καλώς έχειν και τη συμβατότητα του χώρου εγκατάστασης και του εξοπλισμού και ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

15.4. Η οριστική και ανεπιφύλακτη αποδοχή του Προγράμματος/Εφαρμογής θα πιστοποιείται με την υπογραφή του Υπεύθυνου Έργου του ΠΕΛΑΤΗ στο σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης-Αποδοχής. Η περίοδος εγγύησης του Προγράμματος αρχίζει από την ημερομηνία της εν λόγω αποδοχής και ισχύει για ………………. Έτος/έτη.

15.5. Στην περίπτωση κατά την οποία το Πρόγραμμα ή/και η Εφαρμογή αποδεδειγμένα δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνημένα, ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει της σύμβασης, επιφυλασσόμενος για την καταβολή, εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τυχόν αποζημίωσης η οποία θα είναι σύμφωνη με το Άρθρο 25 της παρούσης ή να εμμείνει στη σύμβαση, οπότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων α) και β) του άρθρου ... της παρούσας.

Άρθρο 16: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφοδιάζει τον ΠΕΛΑΤΗ, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση, με επαρκή τεκμηρίωση του έργου και εγχειρίδιο χρήστη.

Άρθρο 17: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει, χωρίς περαιτέρω χρέωση, όσους υπαλλήλους του ΠΕΛΑΤΗ ο τελευταίος υποδείξει σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος ΙΙ στη χρήση του Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και αποδοτική λειτουργία του έργου.

Η εκπαίδευση που παρέχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν αφορά το αντικείμενο του Προγράμματος, δηλαδή την παροχή συμβουλών για την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος που θα εξυπηρετεί το Πρόγραμμα, αλλά επικεντρώνεται στο τρόπο εξυπηρέτησης των αναγκών αυτών από το Πρόγραμμα.

Άρθρο 18: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης για ελαττώματα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αναλάβει την πλήρη τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή του Προγράμματος και των ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ αυτού με χωριστό συμφωνητικό υποστήριξης/συντήρησης/επισκευής, το οποίο θα υπογραφεί και από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 19: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να εκχωρεί ή μεταβιβάζει τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή αποκλειστικά και μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από την έγγραφη συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εν όλω ή εν μέρει εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα ή συνεργασθεί ή αναθέσει την εκτέλεση τμήματος ή όλου του έργου σε υπεργολάβους ή οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένει πλήρως υπεύθυνη έναντι του ΠΕΛΑΤΗ για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας και, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε απαιτήσεων γεννηθούν κατά των ανωτέρω τρίτων προσώπων και υπέρ του ΠΕΛΑΤΗ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν απαλλάσσεται από καμία υποχρέωση και ευθύνη της έναντι του ΠΕΛΑΤΗ δυνάμει της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 20: EXEMYΘΕΙΑ

20.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει ότι κατά την πρόσβαση η οποία της παρέχεται στους χώρους και στα υπολογιστικά συστήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΠΕΛΑΤΗ και εν γένει κατά τη συνεργασία της με τον ΠΕΛΑΤΗ για την ανάπτυξη του Προγράμματος και την εκτέλεση των υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας σύμβασης έρχεται σε άμεση επαφή και γίνεται γνώστης άκρως εμπιστευτικών πληροφοριών, αναλύσεων και μελετών επαγγελματικής και εμπορικής φύσης, τεχνογνωσίας και απορρήτων που αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ΠΕΛΑΤΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να μην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο (εκτός από τους υπαλλήλους της και μόνον στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας σύμβασης) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλοι οι υπάλληλοί της γνωρίζουν και συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου καθώς και να εξασφαλίσει την διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την παρεμπόδιση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από υπεργολάβους ή οποιαδήποτε άλλα τρίτα πρόσωπα που τυχόν χρησιμοποιηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εκτέλεση του έργου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να τηρεί ως άκρως εμπιστευτικά τα οποιαδήποτε δεδομένα έλαβε από τον ΠΕΛΑΤΗ σε οποιοδήποτε μέσο με σκοπό τον έλεγχο και δοκιμή της ορθής λειτουργίας του Προγράμματος καθώς και να μην χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά σε οποιεσδήποτε επιδείξεις προγραμμάτων της σε πελάτες της πλην του ΠΕΛΑΤΗ. Μετά το πέρας της ανάπτυξης και του ελέγχου του προγράμματος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να καταστρέψει τα δεδομένα που παρέλαβε από τον ΠΕΛΑΤΗ.

20.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως αυτός και το προσωπικό του μεταχειρίζονται ως απολύτως εμπιστευτικές και μη ανακοινώσιμες προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο Πρόγραμμα ή γνωστοποιούνται σε αυτόν κατά την εκπαίδευση του προσωπικού του.

Tα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση παραβίασης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ των όρων της παρούσας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλλει προς τον ΠΕΛΑΤΗ εύλογη, δίκαιη και εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των …………………….. Ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται να απαιτήσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποζημίωση κάθε περαιτέρω ζημία της σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας.

20.3. Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης εχεμύθειας από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών ή των υπαλλήλων ή των εν γένει συνεργατών του, παρέχει στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον παραβάτη, των εδώ συμβαλλομένων ευθυνόμενων και για τις παραβάσεις της υποχρέωσης εχεμύθειας και από μέρους των υπαλλήλων και των εν γένει συνεργατών τους.

20.4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη και μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας.

Άρθρο 21: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση, ισχύει μόνον όταν έχει υποβληθεί γραπτά, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν δημιουργεί προηγούμενο, ούτε εμποδίζει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 22: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την παρούσα θα είναι έγγραφες και θα παραδίδονται προσωπικά στους συμβαλλόμενους ή θα στέλνονται με συστημένο ταχυδρομείο ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (ΤΕLEFAX) στις εξής διευθύνσεις:

Προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς τον ΠΕΛΑΤΗ

…………………… ………………………

……………........ ………………………

Fax. ........................ Fax. ………………..

Κάθε ειδοποίηση που θα δίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αρχίζει να ισχύει από την παραλαβή της.

Άρθρο 23: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

23.1. Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν φιλικά, με αμοιβαία συμφωνία, κάθε διαφορά που τυχόν θα προέκυπτε μεταξύ τους, σε σχέση με τη Σύμβαση, με οποιοδήποτε τεχνικό, νομικό ή άλλο μέσο θεωρούν κατάλληλο.

23.2. Οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία και την ερμηνεία της Σύμβασης, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά, θα επιλύονται δικαστικά με αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων ……………….

Άρθρο 24: «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ» ΚΩΔΙΚΑΣ

Ο αντικειμενικός κώδικας του προγράμματος θα παραδοθεί στον ΠΕΛΑΤΗ μαζί με όλο το αναγκαίο για την λειτουργία υποστηρικτικό υλικό.

Άρθρο 25: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συμμορφωθεί προς οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ζημίας την οποία θα υποστεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ και μέχρι ποσού …………………… Ευρώ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται παράλληλα να καταγγείλει την παρούσα.

Τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που προβλέπονται από κατ'ιδίαν διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν θίγονται από την διάταξη του παρόντος άρθρου και εφαρμόζονται αθροιστικά.

Άρθρο 26: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Παράβαση οιουδήποτε όρου δίδει στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα καταγγελίας. Περαιτέρω αποζημίωση δεν αποκλείεται, ως αυτή ορίζεται στα επιμέρους άρθρα.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο που θα προσαρτάται στο παρόν και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και του όρκου.

Σε πίστωση των παραπάνω συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και αφού υπεγράφη νόμιμα, έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από δύο ενώ τα υπόλοιπα δύο θα κατατεθούν στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για τον ΠΕΛΑΤΗ

Τ.Σ. Τ.Σ.

Τ.Υ. Τ.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

I. Τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος κ.λπ.

--------------------------------------------------------------------------------------

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο …………………. (τόπος υπογραφής) σήμερα την ................................. …………. (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

1. Της …………… (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………………………………………………………», και τον διακριτικό τίτλο «………………………………………………..….…», η οποία εδρεύει στο …………………….………………. (καταστατική έδρα), ……………………………(πλήρης διεύθυνση), ΑΦΜ: ……………………., ΔΟΥ: …………………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. .........................……............................................................, δυνάμει του υπ΄αριθμ. ………………….. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή Καταστατικού προσωπικής εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (εφεξής καλούμενης o « ΠΕΛΑΤΗΣ»)

Kαι

2. Της ……………… (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία «………………………………………………………………………………….……», και τον διακριτικό τίτλο «…………………………………………………», η οποία εδρεύει στ.. ............................................ (καταστατική έδρα), ………………………….. (πλήρης διεύθυνση), ΑΦΜ: ………………….., ΔΟΥ: ..........……………....., όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ………………………………………, δυνάμει του υπ΄αριθμ. ………………….. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή Καταστατικού προσωπικής εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνη (εφεξής καλούμενης ο "ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ").

Αφού έλαβαν υπ' όψιν τους:

Ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει μεταξύ άλλων ως καταστατικό σκοπό την ……………………………………………………… και ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει την προβολή και διαφήμιση των προϊόντων και του ονόματός του στα Μέσα Ενημέρωσης.

Ότι ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δήλωσε ότι διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, υποδομή και κατάλληλο προσωπικό, επιθυμεί να αναλάβει για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ την οργάνωση και πραγματοποίηση διαφημιστικών ενεργειών και προς το σκοπό αυτό υπέβαλε σχετική πρόταση στον ΠΕΛΑΤΗ.

Ότι ενόψει των ανωτέρω ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται την πρόταση συνεργασίας του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ σύμφωνα με τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος:

Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής:

Άρθρο 1. ANTIKEIMENΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ

1.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναθέτει στον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ, ο οποίος αποδέχεται, την για λογαριασμό του πρώτου προετοιμασία, διαμόρφωση και εκτέλεση των ακόλουθων διαφημιστικών εργασιών και υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης έγκρισης του ΠΕΛΑΤΗ για κάθε συγκεκριμένη εργασία:

α. Διενέργεια ή συμμετοχή σε σχεδιασμό μελετών ανίχνευσης και έρευνας της αγοράς με σκοπό την παροχή συμβουλών για τη διαμόρφωση διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής marketing συγκεκριμένου προϊόντος/υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ.

β. Ανάπτυξη πρωτότυπου υλικού παραγωγής για καταχώρηση στα μέσα ενημέρωσης (ενδεικτικά εφημερίδες, περιοδικά, λοιπά έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό τύπο, αφίσες ανοιχτού χώρου, κινηματογράφο, διαδίκτυο κ.λπ.).

γ. Παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των διαφημιστικών καταχωρήσεων, ραδιοτηλεοπτικών και λοιπών αναμεταδόσεων και λοιπών διαφημιστικών δραστηριοτήτων των ……….. (αριθμός) ανταγωνιστών του ΠΕΛΑΤΗ μετά των αντίστοιχων δαπανών αυτών, και υποβολή μηνιαίων/τριμηνιαίων/ετήσιων καταστάσεων στον ΠΕΛΑΤΗ με τα εν λόγω στοιχεία.

δ. Παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των διαφημιστικών μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από τα Διαφημιστικά Πρακτορεία για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων ομοειδή με αυτά του ΠΕΛΑΤΗ, και έγγραφη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ σε μηνιαία/τριμηνιαία/ετήσια βάση.

ε. Παροχή στον ΠΕΛΑΤΗ επισήμων τιμοκαταλόγων των Μέσων Ενημέρωσης.

στ. Αγορά χώρου και χρόνου στα διαφημιστικά μέσα για την διαφημιστική καταχώριση ή εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ.

ζ. Δημιουργία και παραγωγή λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, συσκευασιών, εντύπου υλικού και οποιουδήποτε άλλου υλικού τυχόν απαιτηθεί για την αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων, υπηρεσιών και ονόματος του ΠΕΛΑΤΗ.

η. Επίβλεψη εκτύπωσης ή άλλου είδους παραγωγής διαφημιστικού υλικού.

θ. Διαμόρφωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων προώθησης των πωλήσεων, εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων (π.χ. συνεδρίων, εκθέσεων, εκστρατειών προώθησης των πωλήσεων, διαγωνισμών κ.λπ.).

ι. Οργάνωση διαφημιστικών ενεργειών άμεσης επικοινωνίας (π.χ. prospecting, direct mail, database marketing κ.λπ.) και δημιουργία ειδικού software.

ια. Άλλες υπηρεσίες.

1.2. Για κάθε μία από τις παραπάνω υπηρεσίες ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ θα υποβάλλει προηγουμένως στον ΠΕΛΑΤΗ συγκεκριμένο προϋπολογισμό ο οποίος, εφόσον εγκριθεί εγγράφως από τον ΠΕΛΑΤΗ, θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα.

1.3. Καμία διαφημιστική ενέργεια δεν θα εκτελείται πριν από την έγγραφη έγκριση του ΠΕΛΑΤΗ η οποία θα υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους αυτού και θα υποβάλλεται στον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ μέσω ΦΑΞ αυθημερόν.

Άρθρο 2. ΑΜΟΙΒΗ

2.1. Η αμοιβή του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 1 υπό ………… ορίζεται δια του παρόντος ως προμήθεια ποσοστού ……………….. επί της τελικής καθαρής τιμής (αφαιρούμενης οποιασδήποτε έκπτωσης παρέχεται από τα διαφημιστικά μέσα) κάθε διαφημιστικής παρουσίασης των προϊόντων/υπηρεσιών του ΠΕΛΑΤΗ σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο πλέον ειδικών φόρων, αγγελιόσημου και ΦΠΑ.

2.2. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ θα επιστρέφει στον ΠΕΛΑΤΗ άμεσα κάθε τυχόν μεταγενέστερη έκπτωση λαμβάνει από τα Μέσα Ενημέρωσης για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο.

2.3. Για κάθε εκπόνηση εκ μέρους του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ δημιουργικής εργασίας – παραγωγής υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στα Μέσα Ενημέρωσης (ενδεικτικά για δημιουργία τελικής μακέτας για καταχώριση σε περιοδικό ή εφημερίδα, τελικής μακέτας για διαφήμιση εξωτερικού χώρου με αφίσα/εξωτερική πινακίδα/επιγραφή κ.λπ.) ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δικαιούται αμοιβής σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογό του ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

2.4. Για κάθε εργασία που έχει ανατεθεί σε τρίτον για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ από τον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ (ενδεικτικά παραγωγή τυπογραφικού υλικού όπως φάκελλοι με το λογότυπο/εμπορικό σήμα του ΠΕΛΑΤΗ, προσκλήσεις σε διάφορες εκδηλώσεις, κουπόνια συμμετοχής σε διαγωνισμούς στίκερς, ετικέτες κ.λπ.) ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δικαιούται να εισπράξει από τον ΠΕΛΑΤΗ προμήθεια ποσοστού ………% επί της τελικής τιμής που θα χρεώσει με βάση τον επίσημο τιμοκατάλογό του ο τρίτος που διενήργησε την συγκεκριμένη εργασία.

2.5. Η παραπάνω ορισθείσα αμοιβή/προμήθεια παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν μεταβάλλεται παρά μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ.

2.6. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δεν δικαιούται αμοιβής από τον ΠΕΛΑΤΗ για δαπάνες που διενεργεί για:

-Παρακολούθηση της διαφήμισης των ανταγωνιστών στα Μέσα Ενημέρωσης.

-Μετάφραση διαφημιστικών εντύπων.

-Έλεγχο για ορθή πραγματοποίηση συμφωνημένης διαφήμισης στο Μέσα Ενημέρωσης.

-Συνεργασία με την ιδιότητα του συμβούλου για την προετοιμασία στρατηγικού πλάνου μάρκετινγκ προϊόντων.

-Μεταφορικά για αστικές μετακινήσεις, ταχυδρομικά τέλη, τηλέφωνο, ΦΑΞ, Τέλεξ, `e-mail`.

-Λοιπά γενικά διοικητικά έξοδα.

2.7. Δαπάνες που προκύπτουν για ειδικές εργασίες που δεν προβλέπονται από το παρόν θα χρεώνονται κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή των ανωτέρω αμοιβών προς τον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ θα γίνεται από τον ΠΕΛΑΤΗ έναντι έκδοσης του σχετικού τιμολογίου το οποίο θα εκδίδει ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ για κάθε εκτελεσθείσα εργασία.

Το ως άνω τιμολόγιο θα εξοφλείται εντός ……………….. ημερών από την ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται σε αυτό.

Άρθρο 4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ

4.1. Πέραν των ανωτέρω ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίζει τη διαρκή απασχόληση επαρκούς προσωπικού κατάλληλου επιπέδου για τη διαχείριση των αναγκών του συγκεκριμένου πελάτη (account) και την άμεση αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του χώρου του μάρκετινγκ.

4.2. Ειδικότερα ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι ένα τουλάχιστον ανώτερο στέλεχός του θα αφιερώνει επαρκή χρόνο στον ΠΕΛΑΤΗ για την αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεων που ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος, με τρόπο ώστε να υπάρχει διαρκής ανταπόκριση στις ανάγκες του ΠΕΛΑΤΗ.

4.3. Το ως άνω ανώτερο στέλεχος, το όνομα του οποίου θα κοινοποιείται επίσημα στον ΠΕΛΑΤΗ, θα υποστηρίζεται από μία «ομάδα εργασίας» τα μέλη της οποίας θα διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία που θα κριθούν κατάλληλα κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ και του ΠΕΛΑΤΗ.

4.4. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ θα υποδεικνύει και ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα εγκρίνει εκ των προτέρων κάθε τυχόν νέο ορισμό ή μεταβολή στο πρόσωπο του ως άνω ανώτερου στελέχους καθώς και των μελών της «ομάδας εργασίας».

4.5. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται επίσης να εγγραφεί συνδρομητής σε υπηρεσίες ακροαματικότητας και θεαματικότητας (δημοτικότητας) της διαφήμισης και σε άλλες μορφές έρευνας των Μέσων Ενημέρωσης.

4.6. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας, ενδεικτικά με τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασίας καταναλωτή κ.λπ. καθώς και με τους κώδικες δεοντολογίας περί διαφήμισης.

Άρθρο 5. ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ

5.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται να αναθέτει σε συγκεκριμένο στέλεχός του Τμήματος Μάρκετινγκ της επιχείρησής του να διενεργεί μελέτη και αξιολόγηση τόσο των εξόδων και αμοιβών που προορίζονται για τα Μέσα Ενημέρωσης όσο και των εξόδων και προμήθειας για την εκπόνηση δημιουργικής εργασίας εκ μέρους του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ.

5.2. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να επιτρέπει την πρόσβαση λογιστών ή ορκωτών ελεγκτών ή άλλων υπαλλήλων ή συνεργατών, που θα καθορίσει και θα του κοινοποιήσει με επιστολή του ο ΠΕΛΑΤΗΣ, στα βιβλία και αρχεία του, με σκοπό να διενεργηθεί έλεγχος των τυχόν εκπτώσεων που παρέχονται από τα Μέσα Ενημέρωσης ή των τυχόν δωρεάν καταχωρήσεων ή δωρεάν χρόνου στον αέρα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν. Προς τον σκοπό αυτό ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ θα επιδεικνύει στους ανωτέρω όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία και θα παρέχει κάθε υποστήριξη για τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου.

Άρθρο 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6.1 Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ εκχωρεί και μεταβιβάζει δυνάμει του παρόντος στον ΠΕΛΑΤΗ κάθε δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αποκτά σε οποιαδήποτε εργασία εκπονεί σύμφωνα με το παρόν, όπως - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - το δικαίωμα αναπαραγωγής του έργου, αναμετάδοσης στα μέσα ενημέρωσης κ.λπ..

6.2 Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίζει εγγράφως για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ όλα τα δικαιώματα χρήσης του διαφημιστικού υλικού και των έργων που δημιουργεί το προσωπικό ή οι συνεργάτες στους οποίους κατά καιρούς αναθέτει την υλοποίηση έργων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος έναντι του ΠΕΛΑΤΗ.

6.3 Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος του παρόντος να ενημερώνει αμέσως τον ΠΕΛΑΤΗ σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υποπέσει στην αντίληψη του ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσβάλλει καθ'οιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να συλλέγει κάθε πληροφορία και αποδεικτικό υλικό και να παρέχει κάθε συνδρομή στον ΠΕΛΑΤΗ για την καταπολέμηση των εν λόγω παραβάσεων.

6.4 Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι καμία από τις ιδέες ή προτάσεις του δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεωθεί να αποζημιώσει τρίτα πρόσωπα λόγω προσβολής δικαιωμάτων τους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ θα υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΠΕΛΑΤΗ για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ήθελε τυχόν υποστεί συνεπεία της ανωτέρω παραβίασης.

Άρθρο 7. ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

7.1. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να τηρεί ως εμπορικά απόρρητα επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην ανακοινώνει σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, τόσο το υλικό το οποίο παράγει ο ίδιος ή οι συνεργάτες του για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ δυνάμει της παρούσας σύμβασης όσο και τα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν ενδεικτικά την επιχειρηματική οργάνωση, επενδύσεις, προϊόντα, οικονομική κατάσταση, πελατολόγιο, προμηθευτές, εμπορική πολιτική, επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές κ.λπ. του ΠΕΛΑΤΗ τα οποία δεν είναι προσιτά στο κοινό και περιέρχονται σε γνώση του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ με αφορμή την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης.

7.2. Σε εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσής του ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να λάβει από κάθε έναν από τα στελέχη, υπαλλήλους, εργολάβους και λοιπούς συνεργάτες του έγγραφη ανάληψη υποχρέωσης τήρησης εμπιστευτικότητας έναντι του ΠΕΛΑΤΗ.

7.3. Η υποχρέωση εχεμύθειας του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ από το παρόν άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης όσο και απεριόριστα μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής.

7.4. Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω υποχρέωσης ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον ΠΕΛΑΤΗ αποζημίωση …………………………………..

Άρθρο 8. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ αποτελεί τον αποκλειστικό διαφημιστικό πράκτορα του ΠΕΛΑΤΗ. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να μην διενεργεί ως διαφημιστικός πράκτορας προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων που ανταγωνίζονται άμεσα ή έμμεσα τα προϊόντα ή υπηρεσίες του ΠΕΛΑΤΗ. Σε περίπτωση αμφιβολίας ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ θα φροντίζει να εξασφαλίζει εκ των προτέρων τη συναίνεση του ΠΕΛΑΤΗ για ανάληψη διαφημιστικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων.

Άρθρο 9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

9.1. Η διάρκεια του παρόντος ορίζεται ετήσια/διετής ……………………..., με έναρξη την ………………..……. και λήξη την ………………………………

9.2. Σε περίπτωση παραβίασης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος, οι οποίες συμφωνούνται όλες ουσιώδεις, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με άμεση ισχύ και να απαιτήσει πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του, θετικής και αποθετικής.

9.3. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δεν εκπληρώσει ή εκπληρώσει καθυστερημένα, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή του δυνάμει του παρόντος υποχρεούται να καταβάλει στον ΠΕΛΑΤΗ ποσό ………………………… δρχ. ως δια του παρόντος συμφωνούμενη και εκκαθαρισμένη αποζημίωση του ΠΕΛΑΤΗ για την ζημία την οποία ο τελευταίος θα υποστεί, με ρητή επιφύλαξη του δικαιώματος του ΠΕΛΑΤΗ να καταγγείλει αζημίως για τον ίδιο την παρούσα σύμβαση σύμφωνα με το παρόν ή/και να αξιώσει την πλήρη αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας του.

9.4. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος λυθεί, ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση.

9.5. Μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση του παρόντος ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΠΕΛΑ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Μήπως ξέρει καποιος που μπορεί να υπάρχουν υποδείγματα απο:

1. σύμβαση έργου &

2. σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ;;;;

ΚΕΝΤΡΙΚΗ :: ΠΡΟΪΟΝΤΑ :: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Υποδείγματα Συμβάσεων

Φορολογικές Συμβουλές

Εργατικά Ασφαλιστικά

Διαχείριση Ποιότητας

ΑΓΟΡΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ - Απρίλιος 2004

Ειδικό εγχειρίδιο μεγέθους Α4

2 τόμοι 700 σελίδων ο καθένας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

`CD-ROM`

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει:

Ειδικό Εγχειρίδιο

Αποτελείται από 2 τόμους 700 σελίδων Α4 ο καθένας

CD - ROM Δωρεάν

Αρχείο με όλα τα υποδείγματα συμβάσεων και εγγράφων

ΝΤΟΣΙΕ Δωρεάν

Ντοσιέ ποιότητας μεγέθους Α4, που διευκολύνει την αντικατάσταση σελίδων, ώστε το εγχειρίδιο να είναι πάντα ενημερωμένο.

Υπηρεσία Απαντήσεων Δωρεάν

Απαντάμε σε σχετικές ερωτήσεις σας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες

Υποδείγματα συμβάσεων και οι νομικές παραλλαγές τους

Νομικές παρατηρήσεις και παραπομπές

Ορολογία

Εγγύηση ανανέωσης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υποδείγματα συμβάσεων και τις εναλλακτικές τους περιπτώσεις.

Επεξηγήσεις των νομικών εννοιών και παραμέτρων που βοηθούν στην κατανόηση του νομικού καθεστώτος κάθε σύμβασης.

CD με ογδόντα έξι (86) υποδείγματα συμβάσεων. Σας παρέχεται η δυνατότητα να συμπληρώσετε απλά τα στοιχεία σας, χωρίς να χρειάζεται να αντιγράψετε τις συμβάσεις και το συμβόλαιο είναι έτοιμο σε ελάχιστο χρόνο.

Υπηρεσία δωρεάν απαντήσεων σε ερωτήσεις σας πάνω σε σχετικά θέματα. Μπορείτε να υποβάλλετε τις απορίες και τα ερωτήματά σας και μέσα σε λίγες μόνο μέρες θα απαντηθούν από ομάδα έμπειρων συνεργατών μας.

Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για οποιαδήποτε αλλαγή στη σχετική νομοθεσία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διαχρονικότητα του εγχειριδίου το οποίο δεν χάνει την νομική του αξία αφού τυχόν αλλαγές που επηρρεάζουν τη μορφή των συμβάσεων ενσωματώνονται σε νέα επίκαιρα υποδείγματα συμβάσεων.

Για παράδειγμα στην τελευταία ανανέωση αναλύεται η ΚΥΑ ΕσωτΕργασΚοινΑσφ υπ΄αριθμ. Φ 63574/00762/03/4.2.2003 η οποία αναφέρεται στην ύπαρξη Αλλοδαπών μέλών ΔΣ ΑΕ, διαχειριστών, ανώτατων διευθυντικών στελεχών αλλοδαπής.

Ντοσιέ που διευκολύνει την αντικατάσταση των σελίδων ώστε το εγχειρίδιο να είναι πάντα ενημερωμένο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Υπόδειγμα Νο1: Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης Σήματος

Για να δείτε το υπδειγμα χρειάζεστε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. Εάν δεν έχετε το πρόγραμμα καταβάστε το από εδώ: Acrobat Reader 4.0

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

`E-MAIL` NEWSLETTERS

Νομικά Θέματα

Φορολογικά & Λογιστικά

Εργατικά & Ασφαλιστικά

Διαχείριση Ποιότητας

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ WEB SITE ΣΑΣ

Εμπλουτίστε το web site σας με ενδιαφέροντα νέα. Αρκεί μόνο μία γραμμή κώδικα...

[ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ]

ΜΗΧΑΝΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Στο Web site

Στα `e-Newsletters`

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ DASHOFER

:: Επιλέξτε χώρα :: Γερμανίας Κίνας Κύπρου Ουγγαρίας Πολωνίας Πορτογαλίας Σλοβακίας Τσεχίας

Copyright © `2000-2003` Dashofer Holding, Ltd :: Όροι χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα

Σίνα 42, 106 72 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: (210) 3633875, Fax: (210) 3639603, `E-mail`: [email protected]

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΣΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΕΝΑ `e-MAIL` ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

---Ο ΑΣΧΕΤΟΣ--- :roll: :roll: :roll:

.............................

Ευχαριστω γιά τα υποδείγματα.

Μπορείς πατώντας το προφίλ να επικοινωνήσεις μαζί μου με `e-mail` μεσω του site.

Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του "asxetos" και του http://www.asxetos.gr ???

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημερα σε ολους,

Μηπως κανεις σας ξερει, που μπορω να βρω υποδειγμα συμφωνητικου για "ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ" ??? Εχω ψαξει παντου.....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Κάποιο υπόδειγμα σύμβασης μεταξύ ασφαλιστικού συμβούλου και ασφαλιστικού πράκτορα ώστε να την συντάξω και έπειτα να την καταθέσω για να φορολογηθεί ώς μισθωτός?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Κάποιο υπόδειγμα σύμβασης μεταξύ ασφαλιστικού συμβούλου και ασφαλιστικού πράκτορα ώστε να την συντάξω και έπειτα να την καταθέσω για να φορολογηθεί ώς μισθωτός?

κάποιος συνάδελφος???

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Κάποιο υπόδειγμα σύμβασης μεταξύ ασφαλιστικού συμβούλου και ασφαλιστικού πράκτορα ώστε να την συντάξω και έπειτα να την καταθέσω για να φορολογηθεί ώς μισθωτός?

??????

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα,

Επιτηδευματίας με κυρία δραστηριότητα υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών εχει προσθέσει δευτερεύουσα δραστηριότητα υπηρεσίες ψυκτικού, για την δευτερεύουσα προκειμένου να ειναι νόμιμος χρειάζεται 2ετη προϋπηρεσίας, για να βγαλει την άδεια που χρειάζεται απο το Επιμελητήριο του είπαν οτι εφοσων υπάρχει ο ΚΑΔ μπορεί να κανει μία σύμβαση έργου με ενα αδειούχο ψυκτικό για 2 έτη ώστε να μην εχει πρόβλημα στην επιχείρηση του και με την λήξη της σύμβασης θα μπορέσει να βγαλει την άδεια του γιατι θα εχει αποκτήσει την προϋπηρεσία που χρειάζεται.

Συμφωνείτε σε αυτό;

και εάν ναι, την αμοιβή την ορίζουμε εμεις όσο θέλουμε πχ 50 ευρώ τον μήνα ;;;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα,

Επιτηδευματίας με κυρία δραστηριότητα υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών εχει προσθέσει δευτερεύουσα δραστηριότητα υπηρεσίες ψυκτικού, για την δευτερεύουσα προκειμένου να ειναι νόμιμος χρειάζεται 2ετη προϋπηρεσίας, για να βγαλει την άδεια που χρειάζεται απο το Επιμελητήριο του είπαν οτι εφοσων υπάρχει ο ΚΑΔ μπορεί να κανει μία σύμβαση έργου με ενα αδειούχο ψυκτικό για 2 έτη ώστε να μην εχει πρόβλημα στην επιχείρηση του και με την λήξη της σύμβασης θα μπορέσει να βγαλει την άδεια του γιατι θα εχει αποκτήσει την προϋπηρεσία που χρειάζεται.

Συμφωνείτε σε αυτό;

και εάν ναι, την αμοιβή την ορίζουμε εμεις όσο θέλουμε πχ 50 ευρώ τον μήνα ;;;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

Καλησπέρα,

Επιτηδευματίας με κυρία δραστηριότητα υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών εχει προσθέσει δευτερεύουσα δραστηριότητα υπηρεσίες ψυκτικού, για την δευτερεύουσα προκειμένου να ειναι νόμιμος χρειάζεται 2ετη προϋπηρεσίας, για να βγαλει την άδεια που χρειάζεται απο το Επιμελητήριο του είπαν οτι εφοσων υπάρχει ο ΚΑΔ μπορεί να κανει μία σύμβαση έργου με ενα αδειούχο ψυκτικό για 2 έτη ώστε να μην εχει πρόβλημα στην επιχείρηση του και με την λήξη της σύμβασης θα μπορέσει να βγαλει την άδεια του γιατι θα εχει αποκτήσει την προϋπηρεσία που χρειάζεται.

Συμφωνείτε σε αυτό;

και εάν ναι, την αμοιβή την ορίζουμε εμεις όσο θέλουμε πχ 50 ευρώ τον μήνα ;;;

 

???

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα,

Επιτηδευματίας με κυρία δραστηριότητα υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών εχει προσθέσει δευτερεύουσα δραστηριότητα υπηρεσίες ψυκτικού, για την δευτερεύουσα προκειμένου να ειναι νόμιμος χρειάζεται 2ετη προϋπηρεσίας, για να βγαλει την άδεια που χρειάζεται απο το Επιμελητήριο του είπαν οτι εφοσων υπάρχει ο ΚΑΔ μπορεί να κανει μία σύμβαση έργου με ενα αδειούχο ψυκτικό για 2 έτη ώστε να μην εχει πρόβλημα στην επιχείρηση του και με την λήξη της σύμβασης θα μπορέσει να βγαλει την άδεια του γιατι θα εχει αποκτήσει την προϋπηρεσία που χρειάζεται.

Συμφωνείτε σε αυτό;

και εάν ναι, την αμοιβή την ορίζουμε εμεις όσο θέλουμε πχ 50 ευρώ τον μήνα ;;;

Eξαρτάται τι σημαίνει να έχει την προϋπηρεσία δυο ετών ,για να πάρει την άδειά του,αλλά απο κεί και πέρα ,αν χρειάζεται σύμβαση έργου ,με αδειούχο,το τι αμοιβή θα βάλει ,θα πρέπει να είναι 

ανάλογη της εργασίας που θα παρέχει γιατί.........

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Eξαρτάται τι σημαίνει να έχει την προϋπηρεσία δυο ετών ,για να πάρει την άδειά του,αλλά απο κεί και πέρα ,αν χρειάζεται σύμβαση έργου ,με αδειούχο,το τι αμοιβή θα βάλει ,θα πρέπει να είναι 

ανάλογη της εργασίας που θα παρέχει γιατί.........

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Σε ευχαριστώ πολύ
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...