Jump to content
 • 0

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΠΑ


PEIRAIAS

Question

ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΠΑ ΗΤΑΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΟΜΗΣ ΔΕΝ ΤΟ ΥΠΕΒΑΛΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΔΗΛΑΔΗ 10-6-2006.

ΑΝ ΤΟ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?

ΘΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ? ΤΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ? ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΕΡΑΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2005?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Link to comment
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Μπορείς να το υποβάλλεις εκπρόθεσμα. Το πρόστιμο είναι περίπου 60,00 €.

Δες όμως αν στην περιοδική Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006, έκανες την μείωση ΦΠΑ στα αφαιρούμενα ποσά.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ», καθώς και τρόπος και χρόνος δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3296/2004

1016122/338/75/0014/ΠΟΛ.1022/15.2.2005

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α’).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 ΦΕΚ 248/Α’).

3. Την υπ’ αριθ. 14650/Δ10Ε/85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για την περαίωση των δηλώσεων ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004, εφόσον προκύπτει διαφορά ακαθαρίστων εσόδων, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ», σε δύο αντίτυπα, όπως το συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα.

Το «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ» συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου που αφορά, από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην ρύθμιση, εφόσον επιθυμούν να περαιώσουν.

2. Το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις. Εάν το οφειλόμενο ποσό είναι μέχρι και τριακόσια (300) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και οι επόμενες καταβάλλονται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες των μηνών που ακολουθούν.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ», καταβάλλονται ταυτόχρονα όλες οι δόσεις που έπρεπε να είχαν καταβληθεί, εάν το Σημείωμα αυτό είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

4. Τα ποσά των οφειλών θα βεβαιώνονται ως έσοδα προϋπολογισμού στους αντίστοιχους ήδη υφιστάμενους κωδικούς για την μετ’ έλεγχον διαδικασία.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης-JIMMIL-

ΠΗΓΑ ΣΗΜΕΡΑ 20/6/2007 ΚΑΙ ΥΠΕΒΑΛΛΑ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ ΔΑΦΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΣΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΑΝ 1,5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΟΣΗΣ. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΡΘΑ;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΠΑ ΗΤΑΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΟΜΗΣ ΔΕΝ ΤΟ ΥΠΕΒΑΛΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΔΗΛΑΔΗ 10-6-2006.

ΑΝ ΤΟ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?

ΘΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ? ΤΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ? ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΕΡΑΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2005?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΠΗΓΑ ΣΗΜΕΡΑ 20/6/2007 ΚΑΙ ΥΠΕΒΑΛΛΑ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ ΔΑΦΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΛΗΡΩΣΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΑΝ 1,5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΟΣΗΣ. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΡΘΑ;

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σημείωμα ΦΠΑ είναι πιστωτικό.

Κατά την άποψή μου κακώς σου υπολόγισαν προσαυξήσεις.

ΠΟΛ. 1082/24-05-05

.......

6. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1027/05 διευκρινίστηκε ότι εάν με την εκκαθαριστική δήλωση οποιασδήποτε διαχειριστικής περιόδου που είχε υποβληθεί από τον υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προέκυπτε πιστωτικό υπόλοιπο και με την υποβολή του ειδικού σημειώματος περαίωσης Φ.Π.Α. για την ίδια διαχειριστική περίοδο το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο μειώνεται ή μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό, το ποσό αυτής της διαφοράς θα μειώσει αντίστοιχα το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται το ειδικό σημείωμα περαίωσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το ειδικό σημείωμα περαίωσης υποβληθεί εκπρόθεσμα.

Με βάση το παραπάνω θα έπρεπε να σου επιβληθεί αυτοτελές πρόστιμο και η διαφορά του ΦΠΑ στα λοιπά αφαιρούμενα ποσά του τριμήνου που κατατέθηκε το ειδικό σημείωμα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σημείωμα ΦΠΑ είναι πιστωτικό.

Κατά την άποψή μου κακώς σου υπολόγισαν προσαυξήσεις.

Με βάση το παραπάνω θα έπρεπε να σου επιβληθεί αυτοτελές πρόστιμο και η διαφορά του ΦΠΑ στα λοιπά αφαιρούμενα ποσά του τριμήνου που κατατέθηκε το ειδικό σημείωμα.

Παντελή κοίταξε πάλι τις δημοσιεύσεις .

Η πρώτη δημοσιεύση είναι όντως για πιστωτικό , αλλά η δεύτερη δημοσίευση αναφέρεται για δόσεις και άρα ορθώς προσαύξηση .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Παντελή κοίταξε πάλι τις δημοσιεύσεις .

Η πρώτη δημοσιεύση είναι όντως για πιστωτικό , αλλά η δεύτερη δημοσίευση αναφέρεται για δόσεις και άρα ορθώς προσαύξηση .

Aπόστολε έχεις δίκιο. Αλλά......

EDIT

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Aπόστολε έχεις δίκιο. Αλλά......

Πως το Αρχικό του 2005 είναι πιστωτικό και το τελικό γίνετε χρεωστικό;

Είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορώ να υποθέσω αλλά.....

Πάλι αλλά, πολύ φοβάμαι από αυτά που υποθέτω ότι η περαίωση δεν είναι σωστή και σε περίπτωση ελέγχου .......

Κάτσε για να καταλάβω , είναι το ίδιο πρόσωπο και στις 2 δημοσιεύσεις ??

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αφού:

1. Για την περαίωση των δηλώσεων ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004, εφόσον προκύπτει διαφορά ακαθαρίστων εσόδων, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ», σε δύο αντίτυπα, όπως το συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα.

Πως γίνεται το ειδικό σημείωμα ΦΠΑ να είναι πιστωτικό?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γίνεται..γίνεται..

αν δεν υπήρχε διαφορά εσόδων απλά δεν καταθέτουμε ..Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ.

αν όμως υπήρχε διαφορά και η εκκαθαριστική είχε πιστωτικό ΦΠΑ που όμως δεν καλύπτεται από αυτή την διαφορά..

καταθέτουμε ..Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ..με το οποίο μειώνουμε απλά το πιστωτικό της εκκαθαριστικής.

τα λέω καλά? γιατί δεν ασχολούμε με το αντικείμενο.. ;)

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest NIKANOR
τα λέω καλά? γιατί δεν ασχολούμε με το αντικείμενο.. ;)

Μια χαρά τα είπες :blink:

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γίνεται..γίνεται..

αν δεν υπήρχε διαφορά εσόδων απλά δεν καταθέτουμε ..Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ.

αν όμως υπήρχε διαφορά και η εκκαθαριστική είχε πιστωτικό ΦΠΑ που όμως δεν καλύπτεται από αυτή την διαφορά..

καταθέτουμε ..Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ..με το οποίο μειώνουμε απλά το πιστωτικό της εκκαθαριστικής.

τα λέω καλά? γιατί δεν ασχολούμε με το αντικείμενο.. <img src="http://www.taxheaven.gr/acforum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid="B)" border="0" alt="smile.gif" />

Καλησπέρα.

Σε εμπορική επιχείρηση για το Οικ.Έτος 2009 (Χρήση 2008) δηλώθηκε αυτοπεραίωση στο Ε3 που αναμόρφωνε και τα ακαθάριστα έσοδα. Το ειδικό Σημείωμα Περαίωσης (φοβάμαι ότι) ΔΕΝ Υποβλήθηκε (από ότι διάβασα παραπάνω θα μπορέσω με ένα πρόστιμο να το υποβάλλω ακόμα και τώρα). Το ερώτημα έχει να κάνει λίγο με τη συμπλήρωση των περιοδικών δηλώσεων του 2009 και της εκκαθαριστικής.

Η εκκαθαριστική του 2008 είχε ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ υπόλοιπο (ας πούμε για την οικονομία) περίπου 1.000,00.

Το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ (που δεν υπεβλήθει) "άφηνε" ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (περίπου) 200,00 ευρώ.

Η περιοδική δήλωση του 1ου τριμήνου ξεκίνησε με το πιστωτικό της εκκαθαριστικής, δηλαδή 1.000,00 ευρώ.

Πως θα "μειώσω" το ΦΠΑ μέσα στη δήλωση του 2ου τριμήνου (αναγκαστικά θα υποβάλλω τροποποιητικές αφού δεν λήφθηκε καν υπόψη η μείωση)?

Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα.

Σε εμπορική επιχείρηση για το Οικ.Έτος 2009 (Χρήση 2008) δηλώθηκε αυτοπεραίωση στο Ε3 που αναμόρφωνε και τα ακαθάριστα έσοδα. Το ειδικό Σημείωμα Περαίωσης (φοβάμαι ότι) ΔΕΝ Υποβλήθηκε (από ότι διάβασα παραπάνω θα μπορέσω με ένα πρόστιμο να το υποβάλλω ακόμα και τώρα). Το ερώτημα έχει να κάνει λίγο με τη συμπλήρωση των περιοδικών δηλώσεων του 2009 και της εκκαθαριστικής.

Η εκκαθαριστική του 2008 είχε ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ υπόλοιπο (ας πούμε για την οικονομία) περίπου 1.000,00.

Το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ (που δεν υπεβλήθει) "άφηνε" ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (περίπου) 200,00 ευρώ.

Η περιοδική δήλωση του 1ου τριμήνου ξεκίνησε με το πιστωτικό της εκκαθαριστικής, δηλαδή 1.000,00 ευρώ.

Πως θα "μειώσω" το ΦΠΑ μέσα στη δήλωση του 2ου τριμήνου (αναγκαστικά θα υποβάλλω τροποποιητικές αφού δεν λήφθηκε καν υπόψη η μείωση)?

Ευχαριστώ πολύ.

...θα "μειώσεις" το ΦΠΑ όταν υποβάλλεις το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης, στην περιοδική του τότε τριμήνου ΦΠΑ, στα αφαιρούμενα ποσά...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

...θα "μειώσεις" το ΦΠΑ όταν υποβάλλεις το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης, στην περιοδική του τότε τριμήνου ΦΠΑ, στα αφαιρούμενα ποσά...

Αν κατάλαβα καλά(και αριθμητικά στο πιο πάνω παράδειγμά μου) στην περιοδική του Β' τριμ. του 2009 θα έπρεπε να εμφανίσω στον κωδικό 412 τη διαφορά του πιστωτικού υπολοίπου της εκκαθαριστικής 2008 μειον το πιστωτικό υπόλοιπο που μου βγάζει το Σημείωμα περαίωσης του 2008, δηλαδή Κωδ. 412: 1.000,00 - 200,00 = 800,00.

Ευχαριστώ για την απάντηση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

...θα "μειώσεις" το ΦΠΑ όταν υποβάλλεις το Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης, στην περιοδική του τότε τριμήνου ΦΠΑ, στα αφαιρούμενα ποσά...

και μια λεπτομέρεια που μου διέφυγε... Το ΕΣΠ του 2008 δεν υπεβλήθη ακόμα!

Θα θεωρήσω ότι η μείωση γίνεται μέσα στο Β' τρίμηνο του 2009 (οπότε και έληγε η προθεσμία υποβολής) και μπορώ να το υποβάλλω και με τρέχουσα ημερομηνία?????

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αν κατάλαβα καλά(και αριθμητικά στο πιο πάνω παράδειγμά μου) στην περιοδική του Β' τριμ. του 2009 θα έπρεπε να εμφανίσω στον κωδικό 412 τη διαφορά του πιστωτικού υπολοίπου της εκκαθαριστικής 2008 μειον το πιστωτικό υπόλοιπο που μου βγάζει το Σημείωμα περαίωσης του 2008, δηλαδή Κωδ. 412: 1.000,00 - 200,00 = 800,00.

Ευχαριστώ για την απάντηση.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του ειδικού σημειώματος, καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή του όλες οι δόσεις που μεσολαβούν από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής.

Εάν με την εκκαθαριστική δήλωση που είχε υποβληθεί από τον υποκείμενο στο ΦΠΑ προέκυπτε πιστωτικό υπόλοιπο και με την υποβολή του ειδικού σημειώματος το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο μειώνεται ή μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό, το ποσό αυτής της διαφοράς θα μειώσει αντίστοιχα το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται το ειδικό σημείωμα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το ειδικό σημείωμα περαίωσης υποβληθεί εκπρόθεσμα.

και μια λεπτομέρεια που μου διέφυγε... Το ΕΣΠ του 2008 δεν υπεβλήθη ακόμα!

Θα θεωρήσω ότι η μείωση γίνεται μέσα στο Β' τρίμηνο του 2009 (οπότε και έληγε η προθεσμία υποβολής) και μπορώ να το υποβάλλω και με τρέχουσα ημερομηνία?????

Όπως το αναφέρει στην διάταξη ειναι λίγο παράξενο. Το λογικό είναι να δηλωθεί με την περιοδική Β τριμήνου, αλλιώς θα έχουμε μεταθέσει την πληρωμή τυχών ποσού ΦΠΑ σε μεταγενέστερη ημερομηνία χωρίς προσαύξηση, το οποίο αποτελεί σίγουρα πρόβλημα B)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...