Jump to content
 • 0

καταχώρηση δημοτικών τελών 2% σε Β' κατηγορία


deapzsn
 Share

Question

Αν και έψαξα στο forum, και στον Σταματόπουλο, θα ήθελα μία τελική απάντηση στο ερώτημα σε ποια στήλη καταχωρούμε τον δημοτικό φόρο 2% που πληρώνουν π.χ. τα καφέ-μπαρ.

Αν για παράδειγμα έχω Ζ1 100€+ΦΠΑ19%=119€, Ζ2 200€+ΦΠΑ19%=238+…..= ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΑ 1000€+ΦΠΑ19%=1.119,00€, ο δημοτικός φόρος θα είναι 1000-(1000Χ2%=20)=980Χ2%=19,60 ο οποίος θα μπει σε ξεχωριστή στήλη στα έσοδα αφαιρετικά?

Αν υποθέσουμε ότι ο συλλογισμός μου είναι σωστός, στην περίπτωση που τηρούμε μηχανογραφικά τα βιβλία, σε ποιον κωδικό καταχωρούμε τον δημοτικό φόρο? Από την στιγμή που ο δημοτικός φόρος δεν είναι ούτε έσοδο ούτε έξοδο για την επιχείρηση, μπορούμε να τον καταχωρήσουμε και στις δαπάνες χωρίς ΦΠΑ?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Δηλαδή θα κάνεις τον δημοτικό φόρο ,που εισπράτεις από τον πελάτη,δαπάνη για την επιχείρηση?

Θα τον αφαιρέσεις από τα έσοδα και θα προσδιορίσει τα λογιστικά κέρδη της επιχείρησης?

Απλά πας στις παραμέτρους και ανοίγεις μια στήλη,η οποία να περιλαμβανάεται στις εκτυπώσεις αλλά να μην είναι στήλη,ούτε εσόδων ούτε εξόδων.

Απλά μια πληροφοριακή στήλη .

Συγγνώμη αλλά τι άλλου είδους μεταχείριση μπορεί να έχει ο δημοτικός φόρος? Στο ερώτημα τώρα, ψάξε στην αναζήτηση εκεί θα βρεις τα πάντα για το θέμα αυτό έχει τεθεί πολλές φορές.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Για τον λογιστικό χειρισμό του δημοτικού τέλους, με την ΓΝΩΜ.179/2065/1993 του Ε.ΣΥ.Λ. ορίσθηκε : «Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 15 § 4 περιπτ. β’ του ν.1642/86 (όπως ισχύει σήμερα), ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται επί των ακαθάριστων εσόδων σας, χωρίς προηγούμενη αφαίρεση του αποδιδόμενου στο Δήμο (με βάση το άρθρο 26 § 6 ν.1828/89 ) τέλους εκ 5%, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος του Φ.Π.Α. και η κατάρτιση των σχετικών δηλώσεων, συμφωνούμε να συνεχίσετε, για το δημοτικό τέλος 5%, να εφαρμόζετε το λογιστικό χειρισμό που περιγράφετε στην πιο πάνω επιστολή σας δηλ. : καταχώριση των εσόδων από πωλήσεις σε οικείους τριτοβάθμιους λογ. του πρωτοβάθμιου 71 και στο τέλος κάθε μήνα αποχωρισμός του δημοτικού τέλους 5% και μεταφορά του, με χρέωση ιδιαίτερου τριτοβάθμιου του 71 που έχει τη μορφή αντίθετου λογαριασμού, στην πίστωση υπολογαριασμού του 54.09, με χρέωση του οποίου γίνεται η απόδοση.». Η ΓΝΩΜ.179/2065/1993, αναφέρεται βέβαια στο λογιστικό χειρισμό για βιβλία Γ’ κατηγορίας, θεωρώ ότι ανάλογη εφαρμογή μπορεί να έχει και σε βιβλία Β’ κατηγορίας, όπου οι καταχωρήσεις γίνονται στις αντίστοιχες στήλες. Επομένως :

1) Σε περίπτωση που η Φ.Τ.Μ., σας δίδει την δυνατότητα διάκρισης του δημοτικού τέλους από την αξία των πωλήσεων, μπορείτε στο Βιβλίο Εσόδων Εξόδων, να τηρείται δύο στήλες, όπου στην πρώτη θα καταχωρείται την αξία των πωλήσεων δηλαδή αξίες τόσο για το Φ.Π.Α. όσο και για την Φ.Ε. , και στην δεύτερη την αξία των δημοτικών τελών δηλαδή δημοτικά τέλη προς απόδοση, αξία μόνο για Φ.Π.Α..

2) Σε περίπτωση που η Φ.Τ.Μ. δεν σας δίδει την παραπάνω δυνατότητα, και καταχωρείται σε μία στήλη, με ένα ποσό, το σύνολο της αξίας ( έσοδο + τέλος ), μπορείτε στο τέλος κάθε περιόδου που αποδίδεται τα δημοτικά τέλη , να μεταφέρεται την αξία των τελών από την στήλη αυτή σε άλλη, οπότε δημιουργούνται δύο στήλες και πάλι μία με αξία πωλήσεων για τον Φ.Π.Α. και την Φ.Ε., και μια με την αξία των δημοτικών τελών προς απόδοση, και για τις ανάγκες του Φ.Π.Α.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
2) Σε περίπτωση που η Φ.Τ.Μ. δεν σας δίδει την παραπάνω δυνατότητα, και καταχωρείται σε μία στήλη, με ένα ποσό, το σύνολο της αξίας ( έσοδο + τέλος ), μπορείτε στο τέλος κάθε περιόδου που αποδίδεται τα δημοτικά τέλη , να μεταφέρεται την αξία των τελών από την στήλη αυτή σε άλλη, οπότε δημιουργούνται δύο στήλες και πάλι μία με αξία πωλήσεων για τον Φ.Π.Α. και την Φ.Ε., και μια με την αξία των δημοτικών τελών προς απόδοση, και για τις ανάγκες του Φ.Π.Α.

Οπότε συνοψίζοντας, στο τέλος κάθε μήνα είναι σωστό να καταχωρώ τον δημοτικό φόρο αφαιρετικά στα έσοδα σε ξεχωριστή στήλη? Δηλαδή μία στήλη λιανικές πωλήσεις με 9%, μία λιανικές πωλήσεις με 19%, και μία στήλη αφαιρετικά το σύνολο του δημοτικού φόρου στο τέλος του μήνα.

Και μία δεύτερη ερώτηση, σε περίπτωση που η εταιρεία ΟΕ με Β’κατηγορίας βιβλία, και έναρξη 1/5/05 πληρώσει τώρα τον δημοτικό φόρο, είναι σωστό να τον καταχωρήσω μέσα στον Μάιο του 2007 (χωρίς φυσικά να καταχωρίσω το πρόστιμο)?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Το θέμα είναι πότε εκπίπτει ο δημοτικός φόρος . Κατά την καταβολή ή καθε μήνα ? Σε παλαιότερο θέμα καταλήξαμε ότι η μειωση των εσόδων (μηνιαια ή ετήσια ) είναι άσχετη με την πληρωμή .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΓΕΝΑΡΗΣ Π.

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑ ΜΟΥ:

ΕΧΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1) Ο ΦΠΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ+ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ?

2) ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ? ,

3) ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΣΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΕΝΑΡΗΣ Π.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑ ΜΟΥ:

ΕΧΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1) Ο ΦΠΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ+ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ?

2) ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ? ,

3) ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΣΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΕΝΑΡΗΣ Π.

1)Παράδειγμα : Στη ταμεική χτυπάς πχ στο 9% 100,00 ευρώ , μέσα σε αυτό το ποσό εμπεριέχεται και ο Δ.Φ. και ο Φ.Π.Α. άρα λοιπόν , Κ.Α. 91,74 , Φ.Π.Α. 8,26 και Δ.Φ. 1,80 και αξία για Φ.Ε. 89,94

2) Βλέπε παραπάνω

3) Βλέπε παραπάνω

Το θέμα είναι πότε εκπίπτει ο δημοτικός φόρος . Κατά την καταβολή ή καθε μήνα ? Σε παλαιότερο θέμα καταλήξαμε ότι η μειωση των εσόδων (μηνιαια ή ετήσια ) είναι άσχετη με την πληρωμή .

Χρήστο μου θυμίζεις την συζήτηση , είναι αυτή που είχαμε με αφορμή το άρθρο της Πρόσβασης ή παλαιότερη ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Θανάσης

Αν το ποσό του Δημοτικού Φόρου καταχωρείται στα έξοδα, και δεν μειώνει τα έσοδα, είναι λάθος;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
1)Παράδειγμα : Στη ταμεική χτυπάς πχ στο 9% 100,00 ευρώ , μέσα σε αυτό το ποσό εμπεριέχεται και ο Δ.Φ. και ο Φ.Π.Α. άρα λοιπόν , Κ.Α. 91,74 , Φ.Π.Α. 8,26 και Δ.Φ. 1,80 και αξία για Φ.Ε. 89,94

2) Βλέπε παραπάνω

3) Βλέπε παραπάνω

Χρήστο μου θυμίζεις την συζήτηση , είναι αυτή που είχαμε με αφορμή το άρθρο της Πρόσβασης ή παλαιότερη ?

Είναι παλαιότερο και είχα στην αρχή άντιθετη άποψη . Ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει και με αφορμή αυτό επαναφέρω το θέμα

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...ic=4067&hl=

νομιζω ότι ο επισκεπτης που απαντά προτελευταιος έχει δίκιο .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Αν το ποσό του Δημοτικού Φόρου καταχωρείται στα έξοδα, και δεν μειώνει τα έσοδα, είναι λάθος;

Πέρα για πέρα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Θα συμφωνήσω και εγώ με την λογική του , όπως σωστά επισημαίνει δεν θα πρέπει να μας παρασύρει το άρθρο 31 (αν και με προβληματίζει το "υπόχρεος καταβολής").

Κάτσε να το ψάξουμε λίγο (προσπαθώ να ταξινομήσω τη σκέψη μου , αλλά πολύ δύσκολο αυτή τι στιγμή).

ΥΓ Αν και να πω την αλήθεια πίστευα το ίδιο με σένα Χρήστο .

Edited by broster
Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Θανάσης
Πέρα για πέρα.

Για ποιό λόγο;

Ο Δημ. Φόρος προσαυξάνει την αρχική λιανική αξία πώλησης ή πάνω στην λιανική τιμή πώλησης υπολογίζεται το 2% και αποδίδεται; Λειτουργεί όπως και το αγγελιόσημο το οποίο δεν προσαυξάνει τα έσοδα;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Για ποιό λόγο;

Ο Δημ. Φόρος προσαυξάνει την αρχική λιανική αξία πώλησης ή πάνω στην λιανική τιμή πώλησης υπολογίζεται το 2% και αποδίδεται; Λειτουργεί όπως και το αγγελιόσημο το οποίο δεν προσαυξάνει τα έσοδα;

Μα πέρα από όλα τα άλλα , υπάρχει και γνωμοδότηση η 179/16-11-1993 Ε.Σ.Λ. η οποία έχει εφαρμογή και στα βιβλία Β' κατηγορίας .

Χρήστο στην άνω γνωμοδότηση αναφέρεται ότι αφαιρείται ο Δ.Φ. κατά τα γνωστά (ανά μήνα κλπ) χωρίς να αναφέρει υποχρέωση καταβολής του .(το αναφέρω ως άλλο ένα στοιχείο, ότι είναι ανεξάρτητο από την καταβολή , πρέπει όμως να δούμε και στον ΚΦΕ αν έχει κάποιο θεμάκι) .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Μα πέρα από όλα τα άλλα , υπάρχει και γνωμοδότηση η 179/16-11-1993 Ε.Σ.Λ. η οποία έχει εφαρμογή και στα βιβλία Β' κατηγορίας .

Χρήστο στην άνω γνωμοδότηση αναφέρεται ότι αφαιρείται ο Δ.Φ. κατά τα γνωστά (ανά μήνα κλπ) χωρίς να αναφέρει υποχρέωση καταβολής του .(το αναφέρω ως άλλο ένα στοιχείο, ότι είναι ανεξάρτητο από την καταβολή , πρέπει όμως να δούμε και στον ΚΦΕ αν έχει κάποιο θεμάκι) .

Η λογιστικη καταχωρηση είναι ανεξαρτητη απο τον χρονο εκπτωσης του εξοδου . Το ΕΣΥΛ ασχολειται μονο με τον λογιστικό χειρισμό και αν εχεις προσεξει σε οποιο ερωτημα υπάρχει και φορολογικό μερος σε παραπεμπει στο Υ.Ο.

Το θεμα ειναι αν δεν πληρωνει ποτε καποιος ΔΦ μπορεί να τον αφαιρεί απο τα έσοδα ? Γνωμη μου ειναι πως ναι .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Η λογιστικη καταχωρηση είναι ανεξαρτητη απο τον χρονο εκπτωσης του εξοδου . Το ΕΣΥΛ ασχολειται μονο με τον λογιστικό χειρισμό και αν εχεις προσεξει σε οποιο ερωτημα υπάρχει και φορολογικό μερος σε παραπεμπει στο Υ.Ο.

Το θεμα ειναι αν δεν πληρωνει ποτε καποιος ΔΦ μπορεί να τον αφαιρεί απο τα έσοδα ? Γνωμη μου ειναι πως ναι .

Πολύ σωστά!

Αν μέχρι την υποβολή της δήλωσης έχει αποδόσει τον ΔΦ έχει καλώς.

Αν όχι, πρέπει να τον συμπεριλάβει στα φορολογητέα. Ο ελεγκτής θα ζητήσει τις σφραγισμένες από τον Δήμο δηλώσεις, και θα δεχτεί μόνο το ποσό που αναγράφεται σε αυτές. (Ας είναι και παλαιοτέρων χρήσεων) .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Σταύρο και αν μετά απο πχ 2 χρόνια πληρώσει τον ΔΦ θα αφαιρέσει από τα φορολογητέα της χρονιάς το συνολικό ποσό ?

Πιστεύω πως στον ΔΦ δεν τίθεται θέμα καταβολής (παλαιότερα πίστευα το αντίθετο), ούτως ή άλλως δε θεωρείται έσοδο .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Για το ΦΠΑ βεβαίως και αποτελεί φορολογητέα εκροή :

Nόμος 2859/2000/17.11.04 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΕΚ 248 Α)

(Κωδ. Εώς 3522/2006)

............................

Αρθρο 19

.........................................

4. Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται:

.................................................

β) οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το φόρο του παρόντος νόμου.

Αλλά για το εισόδημα δεν αποτελεί :

Νόμος 2238/1994 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ΦΕΚ Δημοσίευσης: Α151 (Κωδικοποιημένος μέχρι τον : 3522/2006)

.........................................

Αρθρο 30

Ακαθάριστο εισόδημα

1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

Υπάρχει και σχετικό έγγραφο 1026006/219/0014/23.3.2004

Καθώς και σχετικό θεματάκι σελ.951 θέμα 30.17

Οπότε σίγουρα δεν περιλαμβάνεται στα έσοδα , τώρα ο έλεγχος να στο βγάλει ώς λογιστική διαφορά εφόσον δεν έχει πληρωθεί , ας το βγάλει (γνώμη μου είναι πως δεν πρόκειται διότι πιστεύω πως δεν στέκει !!!)

Edited by broster
Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest NIKANOR
Καθώς και σχετικό θεματάκι σελ.951 θέμα 30.17

....πριν ρωτήσει κανένας, στην "Φορολογία Εισοδήματος" Αντωνόπουλου-Κατούδη

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...