Jump to content

Τιμολόγηση από την Εδρα για πωλήσεις Υποκ/τος


Recommended Posts

Επιχείρηση με έδρα την Αθήνα και παραγωγική μονάδα εκτός Νομού.. απόσταση > 50 χλμ.

μέχρι σήμερα το Υποκ/μα χρησιμοποιεί ημερήσιο φύλλο συναλλαγών..

το Υποκ/μα διαθέτει Δ.Α. με το οποίο αποστέλει τα προϊόντα στην Έδρα, απ'όπου γίνεται η διακίνηση με ΤΔΑ προς τους Πελάτες..(Η έδρα διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους κ.λ.π.)

Όμως λόγω έξωσης η έδρα θα μεταφερθεί σε νέο χώρο όπου δεν θα υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι..

Σημείωση: α) στο Υπ/μα δεν υπάρχει λογιστήριο..ούτε καν pc..

β) Επιθυμία της επιχείρησης είναι να συνεχίσει την Τιμολόγηση από την Έδρα..

Ρωτάει λοιπόν....

1) Μπορεί μέσω μηχανισμού της Έδρας να εκδίδει ΤΔΑ με τόπο φόρτωσης το Υπ/μα από διακριτή σειρά .. (έκδοση την προηγούμενη μέρα..φόρτωση και διακίνηση την επόμενη το πρωϊ..).

αν ναι πρέπει τα ΤΔΑ αυτά να συμπεριληφθούν στο ημερήσιο φύλλο ?

2) αν όχι..

μπορεί μελλοντικά σε σύνδεση (modem) με το Υποκ/μα..να πληκτρολογεί το ΤΔΑ στην έδρα ..αλλά η εκτύπωση να γίνεται

στο Υποκ/μα από δικό του μηχανισμό?

αν ναι πρέπει τα ΤΔΑ αυτά να συμπεριληφθούν στο ημερήσιο φύλλο ?

ακούω απόψεις..

Υ.Γ. απο την συζήτηση αποκλείονται συνάδελφοι της περιφέρειας του Υποκ/τος ..που επιβουλεύονται το ψωμάκι μας..

από Χαλκίδα μεριά.. :D

Link to comment
Share on other sites

12.2.9.1. Έκδοση τιμολογίου από την έδρα όταν το Δ.Α. εκδίδεται από άλλη εγκατάσταση

Σε περίπτωση που το Δ.Α. εκδίδεται από το υποκατάστημα ή την αποθήκη, επιτρέπεται τα αντίστοιχα τιμολόγια να εκδίδονται από την έδρα (εγκύκλιος 3/1992 παρ. 12.2.4.).

Σημειώνεται ότι, όταν το Δ.Α. έχει εκδοθεί από το υποκατάστημα και τιμολογεί η έδρα, σκόπιμο είναι να αναγράφεται επί του Δ.Α. ότι αυτό εκδίδεται κατ’ εντολή και για λογαριασμό της έδρας, το δε τιμολόγιο να εκδίδεται από ιδιαίτερη σειρά, αντίτυπο δε του Δ.Α. (ή φωτοαντίγραφο) που έχει εκδοθεί από το υποκατάστημα να αποστέλλεται στην έδρα (έγγραφο 1030632/328/14.4.1992). Πάντως σημειώνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται με την προϋπόθεση ότι στο υποκατάστημα δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα (έγγραφο 1016585/149/27.3.1995). Βλ. και άρθρο 11 παρ. 11.4.8.

Η παραπάνω δυνατότητα εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εφαρμογή του μέτρου χρήσης φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ), δηλαδή τα τιμολόγια πώλησης, που καλύπτουν Δ.Α. εκδοθέντα από το υποκατάστημα, μπορεί να εκδίδονται από την έδρα με την ΕΑΦΔΣΣ, που έχει εγκατασταθεί εκεί (έδρα) (έγγραφο 1108740/1282π.ε./2.2.2004).

απο το βιβλιο του Γ. Τζιμα "Φορολογικά στοιχεία διακίνησης και τιμολόγησης"

Link to comment
Share on other sites

1) Μπορεί μέσω μηχανισμού της Έδρας να εκδίδει ΤΔΑ με τόπο φόρτωσης το Υπ/μα από διακριτή σειρά .. (έκδοση την προηγούμενη μέρα..φόρτωση και διακίνηση την επόμενη το πρωϊ..).

αν ναι πρέπει τα ΤΔΑ αυτά να συμπεριληφθούν στο ημερήσιο φύλλο ?

Είναι δηλωμένο σαν υποκατάστημα ή Αποθήκη ??

2) αν όχι..

μπορεί μελλοντικά σε σύνδεση (modem) με το Υποκ/μα..να πληκτρολογεί το ΤΔΑ στην έδρα ..αλλά η εκτύπωση να γίνεται

στο Υποκ/μα από δικό του μηχανισμό?

αν ναι πρέπει τα ΤΔΑ αυτά να συμπεριληφθούν στο ημερήσιο φύλλο ?

Αν υποθέσουμε ότι είναι υποκατάστημα θα εκδίδονται από το υποκατάστημα , απλώς θα εκτυπώνονται δεν μας ενδιαφέρει από που καταχωρούνται .Προφανώς το υποκατάστημα θα μετασχηματίζει τις παραγγελίες σε ΔΑ , θα διαγράφει και κάποια είδη που δεν υπάρχουν προτού εκτυπωθεί κλπ. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Διπλότυπο(έτσι το ξέραμε παλιά) ..απλότυπο πλέον αλλά μπορείς με γνωστοπο'ιηση στη ΔΟΥ να απαλλαχθείς λόγω ΟΝ line ενημέρωσης των βιβλίων του Κεντρικού.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Από το βιβλίο του Σαϊτη Κ.Ευθύμιου ΚΒΣ(π.δ.186/1992)

άρθρο 11 σελ.609

11.5.31. Το δελτίο αποστολής συνοδεύει πάντοτε τα αγαθά κατά την έξοδο αυτών από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, μπορεί όμως να εκδοθεί από άλλη εγκατάσταση της αυτής επιχείρησης π.χ. έδρα, με την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, θα αναφέρεται ότι η φόρτωση των αγαθών(παράδοση) γίνεται από το υποκατάστημα (πλήρης αναγραφή της διεύθυνσης), θα αναγράφεται ως ημερομηνία έκδοσης η ημέρα της παράδοσης (ανεξάρτητα αν η εκτύπωση-προετοιμασία έγινε την προηγούμενη ημέρα) και θα τίθεται η ώρα με την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για υποκαταστήματα, στα οποία δεν εξάγεται αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσμα.

(εγγ.1036892/301/2.05.2006) .. αρχίστε το ψάξιμο.. :)

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Επανέρχομαι γιατί κοντεύουμε στην εφαρμογή.. :D

2) αν όχι..

μπορεί μελλοντικά σε σύνδεση (modem) με το Υποκ/μα..να πληκτρολογεί το ΤΔΑ στην έδρα ..αλλά η εκτύπωση να γίνεται

στο Υποκ/μα. από δικό του μηχανισμό?

αν ναι πρέπει τα ΤΔΑ αυτά να συμπεριληφθούν στο ημερήσιο φύλλο ?

έχουμε δεδομένο το παρακάτω..

Ερώτηση 24η : Έκδοση μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων υποκαταστημάτων μεταφορικού γραφείου με διαδικτυακή σύνδεση on line με το κεντρικό, με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, εγκατεστημένη στο κεντρικό.

Απάντηση: Για τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων των υποκαταστημάτων αυτών (πληκτρολόγηση από τα υποκαταστήματα στα οποία η σήμανση θα γίνεται μέσω κατάλληλου δικτύου) μπορεί να εγκαθίστανται όλοι οι μηχανισμοί ΕΑΦΔΣΣ στο κεντρικό, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα και να εκδίδονται με on line δικτυακή σύνδεση τα μηχανογραφικά φορολογικά στοιχεία από όλα τα υποκαταστήματα, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Θα αποτυπώνονται σ- αυτά όλα τα δεδομένα του περιεχομένου τους, που απαιτούνται από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Κ.Β.Σ.

β) Όλα τα φορολογικά στοιχεία θα εκδίδονται διακριτά με αυτοτέλεια ανά υποκατάστημα.

γ) Θα δηλωθούν αναλόγως, με κατάσταση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και ο αριθμός μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ ή των ΕΑΦΔΣΣ από τις οποίες θα σημαίνονται.

δ) Το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής στις περιπτώσεις που εκδίδεται φορτωτική, το οποίο συνοδεύει τα μεταφερόμενα αγαθά και επιστρέφει στο μεταφορικό γραφείο (άρθρο 16 παρ. 6), θα φυλάσσεται στο υποκατάστημα που αφορά στο χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 21 του Κ.Β.Σ. και

ε) Θα τίθενται άμεσα στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου τα διαφυλασσόμενα ηλεκτρονικά αρχεία και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διενέργειά του. Σκόπιμο κρίνεται επίσης να διαβιβάζονται σε εύλογο χρονικό διάστημα τα ημερήσια δελτία «Ζ» των ΕΑΦΔΣΣ, στα υποκαταστήματα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (FAX, e.mail κ.λ.π.) για τη διευκόλυνση του προληπτικού φορολογικού ελέγχου.

Τέλος επισημαίνεται ότι ο υπόχρεος, ανεξάρτητα με την επιλογή της τοποθέτησης, του ή των φορολογικών μηχανισμών σήμανσης (σε κάθε υποκατάστημα ή στην κεντρική εγκατάσταση της επιχείρησής του), είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η απρόσκοπτη έκδοση και σήμανση των στοιχείων.

Οπότε υποθέτω

εφόσον έχω εξασφαλίσει το κατάλληλο δίκτυο για εκτύπωση κατευθείαν στο Υποκ/μα..

α) δηλώνω με συμπληρωματική κατάσταση την έκδοση στοιχείων Υποκ/τος από το κεντρικό.

θα χρειαστεί να δηλωθεί ξεχωριστή σειρά? ή αρκεί η δήλωση ότι είναι του Υποκ/τος?

δλδ στα εκτυπώσιμα στοιχεία αποτυπώνονται τα στοιχεία του Υποκ/τος.

β) εξασφαλίζω την διαφύλαξη των ηλεκτρονικών αρχείων που αποστέλλω σε Η/Υ του υποκ/τος

γ) περνάω με fax καθημερινά τα ημερήσια δελτία "Ζ" του ΕΑΦΔΣΣ στο Υποκ/μα.

μου διαφεύγει κάτι?

με το ημερήσιο φύλλο τι κάνουμε?

Link to comment
Share on other sites

Επανέρχομαι γιατί κοντεύουμε στην εφαρμογή.. :D

έχουμε δεδομένο το παρακάτω..

Οπότε υποθέτω

εφόσον έχω εξασφαλίσει το κατάλληλο δίκτυο για εκτύπωση κατευθείαν στο Υποκ/μα..

α) δηλώνω με συμπληρωματική κατάσταση την έκδοση στοιχείων Υποκ/τος από το κεντρικό.

θα χρειαστεί να δηλωθεί ξεχωριστή σειρά? ή αρκεί η δήλωση ότι είναι του Υποκ/τος?

δλδ στα εκτυπώσιμα στοιχεία αποτυπώνονται τα στοιχεία του Υποκ/τος.

Γνώμη μου είναι να δηλώσεις ξεχωριστή σειρά, για να είναι πιο εύκολο και για τους χρήστες.

β) εξασφαλίζω την διαφύλαξη των ηλεκτρονικών αρχείων που αποστέλλω σε Η/Υ του υποκ/τος

γ) περνάω με fax καθημερινά τα ημερήσια δελτία "Ζ" του ΕΑΦΔΣΣ στο Υποκ/μα.

μου διαφεύγει κάτι?

με το ημερήσιο φύλλο τι κάνουμε?

Αν συνεχίσεις να το τηρείς για όλα τα υπόλοιπα (ταμείο κλπ), πιστεύω ότι θα πρέπει να τα καταχωρείς και αυτά. Μόνο αν τα κάνεις όλα on-line (ταμειακά και συμψηφιστικά).

Link to comment
Share on other sites

Το θέμα έκδοσης το έλυσες.

Για το θέμα της ενημέρωσης, συμφωνώ με την Ειρήνη.

Αν διαλέξεις το φύλλο συναλλαγών, πρέπει να τα συμπεριλάβεις γιατί η online σύνδεση που αναφέρεις αφορά μόνο τη σύνδεση με την ΕΑΦΔΣΣ.

Link to comment
Share on other sites

Σούλη,

Πρόκειται για μεταφορικό γραφείο???

Δημήτρη το παράδειγμα είναι για μεταφορικό γραφείο αλλά καλύπτει τους πάντες.. :D

Το θέμα έκδοσης το έλυσες.

Για το θέμα της ενημέρωσης, συμφωνώ με την Ειρήνη.

Αν διαλέξεις το φύλλο συναλλαγών, πρέπει να τα συμπεριλάβεις γιατί η online σύνδεση που αναφέρεις αφορά μόνο τη σύνδεση με την ΕΑΦΔΣΣ.

Εγώ πάλι διαφωνώ μαζί σας..

το φύλλο συναλλαγών είναι ένα μέσο για να μεταφερθούν τα δεδομένα στα βιβλία της έδρας..

αν λοιπόν έχουν μεταφερθεί online τα τιμολόγια ..ποιός ο λόγος να μπουν και στο φύλλο?

πάντως το συζητάω.. :D (θα είναι πολλά βρε γμτ..)

Link to comment
Share on other sites

Γιάννη αυτά είναι γνωστά.. :D

Στην περίπτωση μας όμως θα συνεχίσουμε με απλό αθεώρητο φύλλο συναλλαγών ..

οπότε το ζήτημα είναι αν μπορεί να μην συμπεριληφθούν σ'αυτό οι πωλήσεις ..που έτσι κι αλλιώς ενημερώνουν online την έδρα.

μάλλον μια επίσκεψη στον Κ.Β.Σ. του Υπουργείου θα μας σιγουρέψει.

Link to comment
Share on other sites

Guest Επισκέπτης-FROZEN-

Η γνωστοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 25 και η γνωστοποίηση της παρ. 5 του άρθρου 9 δεν επικαλύπτονται;

Επίσης,

Κατά τη γνώμη σας πόσο έρχεται σε αντίθεση η γνωστοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 25 με τη αίτηση και έγκριση της παρ. 6 του άρθρου 9;

Αρθρο 25

Ειδικές διατάξεις

3. Εφόσον από το υποκατάστημα του επιτηδευματία μεταβιβάζονται οι λογιστικές εγγραφές ή καταχωρήσεις με απευθείας σύνδεση στην έδρα, μπορεί μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας, να μην τηρεί βιβλία στην εγκατάσταση αυτή, με εξαίρεση τα πρόσθετα βιβλία του Αρθρου 10 και την κατάσταση απογραφής υποκαταστήματος. Στην περίπτωση αυτήν οι αγορές, τα έσοδα και το ταμείο του κάθε υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά στον Η/Υ, και τα δεδομένα του βιβλίου αποθήκης ή το βιβλίο αποθήκης των υποκαταστημάτων που βρίσκονται πάνω από 50 χλμ. ή σε άλλο νομό ή νησί από την έδρα, μπορεί να καταγράφονται μόνο στον οπτικό δίσκο που τηρείται στην έδρα με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή από το υποκατάστημα άμεσα η ανάγνωση και η εκτύπωση του περιεχομένου του οπτικού δίσκου μέχρι και το μήνα που είναι εγγεγραμμένος.

με το :

Αρθρο 9

Έννοια υποκαταστήματος

Βιβλία υποκαταστήματος

5. Με γνωστοποίηση του επιτηδευματία στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας, μπορεί να επιτραπεί από την έναρξη της λειτουργίας τους ή της διαχειριστικής περιόδου η ενσωμάτωση των δεδομένων των βιβλίων υποκαταστημάτων, που δεν εξάγουν αυτοτελές αποτέλεσμα, στα βιβλία άλλου υποκαταστήματος με αυτοτελές αποτέλεσμα. Επίσης, μπορεί να επιτραπεί η ενσωμάτωση των δεδομένων των βιβλίων υποκαταστημάτων που δεν εξάγουν αυτοτελές αποτέλεσμα στα βιβλία της έδρας, μέσω των βιβλίων άλλου υποκαταστήματος, το οποίο επίσης δεν εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα. Οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις κοινοποιούνται και στον Προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον οποίο υπάγεται το υποκατάστημα. Τα δεδομένα των βιβλίων των υποκαταστημάτων τα οποία ενσωματώνονται στα βιβλία άλλου υποκαταστήματος, εμφανίζονται χωριστά από τα δεδομένα των βιβλίων του υποκαταστήματος αυτού.

6. Με αίτηση του επιτηδευματία και έγκριση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας μπορεί να επιτραπεί ή μη τήρηση ή η κατά διάφορο τρόπο τήρηση όλων ή μερικών βιβλίων του υποκαταστήματος και του αποθηκευτικού χώρου, με εξαίρεση το βιβλίο αποθήκης. Η έγκριση αυτή κοινοποιείται και στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον οποίο υπάγεται το υποκατάστημα ή ο αποθηκευτικός χώρος.

==================================================================

Από τον πάγο...

Link to comment
Share on other sites

Δεν επικαλύπτονται. Έδρα στο πρώτο, άλλο υποκατάστημα στο δεύτερο.

Το άρθρο 25 αφορά τη μηχανογραφική τήρηση ενώ το άρθρο 9 την τήρηση γενικά.

Προσωπικά, δεν βλέπω κάποια αντίθεση. Άλλο γεγονός το ένα, άλλο το δεύτερο.

Απλή γνωστοποίηση στο 25 για συγκεκριμένη διεργασία, αίτηση για διάφορους λόγους που προβάλλει ο επιχειρηματίας και υπόκεινται στην έγκριση του προϊσταμένου, στο 9.

Link to comment
Share on other sites

Τελικά δεν γίνεται να αποφύγουμε την καταχώρηση των τιμολογίων στο ημερήσιο φύλλο συναλλαγών αν τα στοιχεία δηλωθούν ως στοιχεία Υποκ/τος ..

οπότε περνάμε σε καινούργια τρίπλα.. :)

έχοντας δεδομένο το παρακάτω..

Το δελτίο αποστολής συνοδεύει πάντοτε τα αγαθά κατά την έξοδο αυτών από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, μπορεί όμως να εκδοθεί από άλλη εγκατάσταση της αυτής επιχείρησης π.χ. έδρα, με την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, θα αναφέρεται ότι η φόρτωση των αγαθών(παράδοση) γίνεται από το υποκατάστημα (πλήρης αναγραφή της διεύθυνσης), θα αναγράφεται ως ημερομηνία έκδοσης η ημέρα της παράδοσης (ανεξάρτητα αν η εκτύπωση-προετοιμασία έγινε την προηγούμενη ημέρα) και θα τίθεται η ώρα με την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για υποκαταστήματα, στα οποία δεν εξάγεται αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσμα.

(εγγ.1036892/301/2.05.2006).

θα δηλώσουμε στα στοιχεία της έδρας μια σειρά π.χ. Α' η οποία θα εκδίδεται (πληκτρολόγηση & σήμανση) στην έδρα,

με εντολή εκτύπωσης (on line) στο Υποκ/μα..και θα αναγράφεται ότι " η φόρτωση των αγαθών(παράδοση) γίνεται από το υποκατάστημα (πλήρης αναγραφή της διεύθυνσης)".

Link to comment
Share on other sites

Τελικά δεν γίνεται να αποφύγουμε την καταχώρηση των τιμολογίων στο ημερήσιο φύλλο συναλλαγών αν τα στοιχεία δηλωθούν ως στοιχεία Υποκ/τος ..

οπότε περνάμε σε καινούργια τρίπλα.. :)

έχοντας δεδομένο το παρακάτω..

θα δηλώσουμε στα στοιχεία της έδρας μια σειρά π.χ. Α' η οποία θα εκδίδεται (πληκτρολόγηση & σήμανση) στην έδρα,

με εντολή εκτύπωσης (on line) στο Υποκ/μα..και θα αναγράφεται ότι " η φόρτωση των αγαθών(παράδοση) γίνεται από το υποκατάστημα (πλήρης αναγραφή της διεύθυνσης)".

Κάτι δε μου πάει καλά αλλά δεν μπορώ να το εντοπίσω τώρα....

Πάω να φτιάξω καφέ.... :)

Link to comment
Share on other sites

Guest iek forotexnikoy
Επιχείρηση με έδρα την Αθήνα και παραγωγική μονάδα εκτός Νομού.. απόσταση > 50 χλμ.

μέχρι σήμερα το Υποκ/μα χρησιμοποιεί ημερήσιο φύλλο συναλλαγών..

το Υποκ/μα διαθέτει Δ.Α. με το οποίο αποστέλει τα προϊόντα στην Έδρα, απ'όπου γίνεται η διακίνηση με ΤΔΑ προς τους Πελάτες..(Η έδρα διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους κ.λ.π.)

Όμως λόγω έξωσης η έδρα θα μεταφερθεί σε νέο χώρο όπου δεν θα υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι..

Σημείωση: α) στο Υπ/μα δεν υπάρχει λογιστήριο..ούτε καν pc..

β) Επιθυμία της επιχείρησης είναι να συνεχίσει την Τιμολόγηση από την Έδρα..

Ρωτάει λοιπόν....

1) Μπορεί μέσω μηχανισμού της Έδρας να εκδίδει ΤΔΑ με τόπο φόρτωσης το Υπ/μα από διακριτή σειρά .. (έκδοση την προηγούμενη μέρα..φόρτωση και διακίνηση την επόμενη το πρωϊ..).

αν ναι πρέπει τα ΤΔΑ αυτά να συμπεριληφθούν στο ημερήσιο φύλλο ?

2) αν όχι..

μπορεί μελλοντικά σε σύνδεση (modem) με το Υποκ/μα..να πληκτρολογεί το ΤΔΑ στην έδρα ..αλλά η εκτύπωση να γίνεται

στο Υποκ/μα από δικό του μηχανισμό?

αν ναι πρέπει τα ΤΔΑ αυτά να συμπεριληφθούν στο ημερήσιο φύλλο ?

ακούω απόψεις..

Υ.Γ. απο την συζήτηση αποκλείονται συνάδελφοι της περιφέρειας του Υποκ/τος ..που επιβουλεύονται το ψωμάκι μας..

από Χαλκίδα μεριά.. :)

το οτι ειναι οχι αυτο ειναι σιγουρο, να πειρληφθουν στο ημερησιο διπλοτυπο(αθεωρητο) τα τιμολόγια της εδρας>(θες να μου φυγουν τα μαλλια??)

Link to comment
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...