Sign in to follow this  
Guest JO

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

Recommended Posts

Guest JO

Κύριοι Καλημέρα σας, :(

Χρειάζομαι την βοήθεια σας, στα παρακάτω θέματα:

Εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρεία εδώ και έξι χρόνια, γραμματέας, και πριν απο 17 μήνες γέννησα το πρώτο μου παιδάκι.

α) Η άδεια εγκυμοσύνης μου θα ξεκίναγε στις 13 Αυγούστου 2005, αλλά λόγω επιπλοκών αναγκάστηκα να αποχωρήσω με αναρρωτικές άδειες περίπου 3 μήνες νωρίτερα. Ρώτησα τον λογιστή της Εταιρείας μου για το επίδομα μητρότητας εάν το πληρώθηκα και μου απάντησε ότι καλύφθηκε με τον πρώτο μήνα της αναρρωτικής μου άδειας, όπου και μου πλήρωσαν όλο τον μήνα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν είναι νόμιμο αυτό (ισοσταθμίζεται ο πρώτος μήνας αναρρωτικής άδειας με το επίδομα μητρότητας) ή εάν τελικά πρέπει να πάρω επιδομα μητρότητας απο τον εργοδότη μου για το διάστημα κυοφορίας και λοχείας ?

β) Το δεύτερο ερώτημά μου είναι εάν για το διάστημα των 3 1/2 μηνών που πήρα την γονική άδεια ανατροφής τέκνου χωρίς αποδοχές, όφειλε ο εργοδότης μου να με ασφαλίζει για σύνταξη ή ασθένεια κλπ.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

Με εκτίμηση Jo

Μια νέα μανούλα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

• ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1. Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων ο τοκετός (κυοφορία και λοχεία) θεωρείται ανυπαίτιο κώλυμα.

2. Ο μισθωτός που κωλύεται να εργαστεί δικαιούται ολόκληρο το μισθό ή το ημερομίσθιο του που θα ελάμβανε εαν εργαζόταν κανονικά. Στο μισθό περιλαμβάνονται και οι οφειλόμενες, με βάση το νόμο ή τη σύμβαση εργασίας, πρόσθετες παροχές, όπως είναι οι πρόσθετες αμοιβές για την παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές και τη νύχτα, τα επιδόματα οικογενειακών βαρών κ.λπ.

3. Σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ., απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιούται ο μισθωτός το μισθό του είναι να έχει ήδη εργασθεί τουλάχιστον 10 ημέρες (πραγματική παροχή εργασίας όχι ημερολογιακή) και να κωλύεται να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.

4. Ο χρόνος, για τον οποίο διατηρείται η αξίωση για το μισθό, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα, εαν το κώλυμα επήλθε (1) χρόνο μετά την έναρξη της σύμβασης και τον μισό (1/2) μήνα εαν επήλθε πριν τη συμπλήρωση ενός χρόνου στον ίδιο εργοδότη.

5. Ο εργοδότης υποχρεούται μόνο μία (1) φορά μέσα σε ένα εργασιακό έτος να καταβάλει στο μισθωτό του, που σπουσιάζει λόγω ανυπαίτιου κωλύματος, τις αποδοχές του ενός (1) μήνα ή του μισού (1/2) μήνα αντίστοιχα.

6. Ο μισθωτός δικαιούται, για το ίδιο ανυπαίτιο κώλυμα, να λάβει μόνο μία (1) φορά τις αποδοχές ασθενείας, έστω και αν κατά τη διάρκεια της απουσίας του εισέλθει σε νέο εργασιακό έτος στο οποίο εξακολουθεί λόγω του κωλύματος να απέχει από την εργασία του.

7. Στην περίπτωση της εγκυμοσύνης, ο εργοδότης εκπίπτει από το τελικό πληρωτέο ποσό του μισθού της μισθωτής μόνο τα χρηματικά ποσά που αφορούν τα επιδόματα κυήσεως και λοχείας (για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα) και όχι το εφάπαξ βοήθημα τοκετού, ούτε τις συμπληρωματικές παροχές που χορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το Ν.549/1977.

• ΑΠΟΛΥΣΗ

1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν.1483/1984 για την «προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις κ.λπ.», απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσεως εργασίας (απόλυση) εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατα τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθενείας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Σπουδαίο λόγο αποτελεί, σύμφωνα με τη νομολογία, η μη συμμόρφωση της εργαζόμενης γυναίκας με τις οδηγίες του εργοδότη, η από μέρους της αμελής εκτέλεση της εργασίας και η επανειλημμένη εγκατάλειψη της εργασίας της. Σε καμμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος η ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου, που οφείλεται στην εγκυμοσύνη (Α.Π.1051/1988, Α.Π.353/1989).

• ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

1. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού τους, για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία (1) ώρα κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε μέρα. Υστερα από συμφωνία των μερών, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο (2) ώρες κάθε μέρα επί 12 μήνες και μία (1) ώρα κάθε μέρα για τους επόμενους έξι (6) μήνες (συνολικά 18 μήνες).

2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται, βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του, ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

3. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

4. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.

5. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

Ι.Κ.Α.

Είμαι εργαζόμενη, ασφαλίζομαι στο ΙΚΑ και περιμένω παιδί. Τι παροχές δικαιούμαι από το Ασφαλιστικό μου Ταμείο

________________________________________

Το ΙΚΑ χορηγεί Επίδοματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) καθώς και το εφάπαξ βοήθημα τοκετού.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας;

________________________________________

Τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας χορηγούνται στην άμεσα ασφαλισμένη μας, εφόσον:

1. Έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά τα δύο τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα της πιθανής ημέρας τοκετού και

2. Δεν εργάζεται κατά το διάστημα της επιδότησης, δηλαδή 56 μέρες πριν τον τοκετό και 63 μέρες μετά.

Πόσο είναι το χρονικό διάστημα επιδότησής μου λόγω μητρότητας και τι ποσό θα πάρω;

________________________________________

Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται για 119 ημέρες (περιλαμβάνονται και οι αργίες), από τις οποίες, 56 ημέρες αντιστοιχούν στο διάστημα κυοφορίας και 63 στο διάστημα της λοχείας. Το ύψος του είναι το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξανόμενο με 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Στο τέλος της λοχείας, καταβάλλεται και από τον ΟΑΕΔ ένα συμπληρωματικό ποσό, ούτως ώστε, για το διάστημα των 119 ημερών η εργαζόμενη μητέρα να συμπληρώσει το σύνολο των αποδοχών της.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω για να εισπράξω τα επιδόματα μητρότητας;

________________________________________

Για την καταβολή των επιδομάτων μητρότητας απαιτείται:

1. Το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης των 2 τελευταίων χρόνων) ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη,

2. Το ατομικό σας βιβλιάριο υγείας θεωρημένο ή με επικολλημένη την αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας,

3. Το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, προκειμένου να υπολογιστεί τυχόν προσαύξηση για τα προστατευόμενα μέλη (αν υπάρχουν),

4. Βεβαίωση από γυναικολόγο γιατρό του ΙΚΑ. της περιοχής σας, στην οποία θα αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού,

5. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σας για την ημέρα διακοπής της εργασίας σας (το σχετικό έντυπο το προμηθεύεστε από το γιατρό του ΙΚΑ που θα σας εξετάσει),

6. Υπεύθυνη δική σας δήλωση ότι διακόψατε την εργασία σας (δεν υποβάλλεται σε ξεχωριστό έντυπο, αλλά απλώς υπογράφετε κι εσείς το έντυπο που θα συμπληρώσει ο εργοδότης σας), ενώ

7. Για την καταβολή του επιδόματος λοχείας, χρειάζεστε επιπλέον και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

Πότε πρέπει να γίνει η διαδικασία για την είσπραξη των επιδομάτων αυτών;

________________________________________

Το επίδομα κυοφορίας μπορεί να προκαταβληθεί. Αυτό σημαίνει, ότι έχετε τη δυνατότητα 56 ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού, να εισπράξετε το ποσό επιδότησης κυοφορίας από το ΙΚΑ, αφού προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το επίδομα λοχείας καταβάλλεται πάντα μετά τον τοκετό, εκτός εάν το παιδί γεννηθεί νεκρό, ή πεθάνει λίγες ώρες μετά. Στην περίπτωση αυτή, δεν καταβάλλεται επίδομα λοχείας, καταβάλλεται όμως επίδομα ασθενείας, εφόσον ζητηθεί από το γιατρό του ΙΚΑ, για τυχόν αναρρωτική άδειο.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον καλύπτετε τις προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα εντός 6 μηνών από τον τοκετό, να εισπράξετε τα επιδόματα μητρότητας.

Έχω χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Μπορεί να συνυπολογισθεί;

________________________________________

Για την συμπλήρωση των απαιτούμενων 200 ημερών ασφάλισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρόνος ασφάλισης μόνο σε ασφαλιστικά ταμεία που χορηγούν επιδόματα μητρότητας όπως π.χ. ΤΑΞΥ, ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και ΤΑΠΕΤΕ. Τα επιδόματα, καταβάλλονται από τον τελευταίο φορέα, στον οποίο είστε ασφαλισμένη. Αντίθετα, δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης σε Ταμεία τα οποία δεν χορηγούν επιδόματα μητρότητας, όπως π.χ. το ΤΕΒΕ.

Και προκειμένου να λάβω το βοήθημα τοκετού;

________________________________________

Το βοήθημα τοκετού, είναι ένα ποσό εφάπαξ και το δικαιούται η άμεσα ασφαλισμένη, η συνταξιούχος και η γυναίκα του ασφαλισμένου και συνταξιούχου που έχει ασφαλιστική ικανότητα για λήψη παροχών ασθενείας από το ΙΚΑ, κατά τη στιγμή του τοκετού. Το ποσό που χορηγείται είναι το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Για το 2005 ανέρχεται από 01/01/2005 (25,56 χ 30) 766,80 Ευρώ, από 01/09/2005 (26,41 χ 30) 792,30 και αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.

Για να εισπράξω το βοήθημα τοκετού τι χρειάζεται να γνωρίζω;

________________________________________

Για να εισπράξετε το βοήθημα τοκετού από τις υπηρεσίες μας, πρέπει να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, ΑΔΑ, Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης) ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη,

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και

3. Βιβλιάριο ασθενείας (Ατομικό, Οικογενειακό και του συζύγου αν ασφαλίζεται άμεσα στο ΙΚΑ).

Αν γεννήσω δίδυμα ή τρίδυμα;

________________________________________

Το ΙΚΑ θα σας χορηγήσει το βοήθημα τοκετού εις διπλούν ή τριπλούν κ.ο.κ.

Το ΙΚΑ καλύπτει το διάστημα παραμονής μου στο Νοσοκομείο κατά τον τοκετό;

________________________________________

Το βοήθημα τοκετού που σας χορηγείται, δίδεται αντί μαιευτικής περίθαλψης 6 ημερών. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η παραμονή σας σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική για φυσιολογικό τοκετό θα καλυφθεί από εσάς και από το ΙΚΑ θα εισπράξετε το βοήθημα τοκετού (792,30 Ευρώ από 01/09/2005, ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο ισχύει για όλους το ίδιο), αντί της μαιευτικής περίθαλψης.

Σε περίπτωση τοκετού με καισαρική τομή ή προβλημάτων του νεογνού, τι δικαιούμαι;

________________________________________

Σε περίπτωση παθολογικής εξέλιξης τοκετού (καισαρική τομή, θερμοκοιτίδα νεογνού κλπ), εκτός από το σχετικό βοήθημα, το ΙΚΑ παρέχει και νοσοκομειακή περίθαλψη, με απόδοση της σχετικής δαπάνης σύμφωνα με την κρατική διατίμηση.

Για τον προγεννητικό έλεγχο το ΙΚΑ τι προσφέρει;

________________________________________

Για τον έλεγχο κύησης, με σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών, λειτουργεί το Κέντρο Προγεννητικού Ελέγχου, στο 3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθήνας, (Καποδιστρίου 6, Πλ. Κάνιγγος, τηλ.: 210-3899000). Εκτός Αθηνών και για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, ο προγεννητικός έλεγχος παρέχεται από τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ θεραπευτήρια. Οι σχετικές εξετάσεις σε μη συμβεβλημένα με το Ίδρυμα εργαστήρια, καλύπτονται με τη διαδικασία της έκτακτης περίθαλψης, σύμφωνα με την κρατική διατίμηση.

Αν χρειαστώ φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια της κύησης, τι μου παρέχει το ΙΚΑ;

________________________________________

Το ΙΚΑ, σας παρέχει πλήρη φαρμακευτική κάλυψη και μάλιστα χωρίς συμμετοχή, καθώς επίσης και ότι υλικό κριθεί απαραίτητο για την περίπτωσή σας κατά το διάστημα αυτό (πιεσόμετρο, μετρητές σακχάρου κλπ).

Εάν χρειασθώ κάποιες συμβουλές, υπάρχει υπηρεσία του ΙΚΑ στην οποία μπορώ να απευθυνθώ;

________________________________________

Για την προστασία και παροχή συμβουλών σε επίτοκες μητέρες, υπάρχουν 57 Σταθμοί Προστασίας Μάνας - Παιδιού - Εφήβου, σε όλη την Ελλάδα. Στα κέντρα αυτά, γίνεται επίσης παρακολούθηση εγκυμοσύνης, εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων και παρακολούθηση της ψυχοκινητικής εξέλιξή τους.

Εάν χρειάζεται, οι επισκέπτριες Υγείας πραγματοποιούν επισκέψεις κατ οίκον. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής του ΙΚΑ στα τηλέφωνα: (210)-5236061/9 ή (210)-5244450.

Σκέφτομαι να προχωρήσω σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Τι πρέπει να γνωρίζω;

________________________________________

Το ΙΚΑ, συμμετέχοντας στη προσπάθεια για μείωση της υπογεννητικότητας στη χώρα μας, καλύπτει τις βασικές δαπάνες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση, η ηλικία σας να είναι μεταξύ 23 και 45 χρόνων, και να είστε παντρεμένη. Κάθε γυναίκα, μπορεί να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση μέχρι 4 φορές συνολικά και ανά τετράμηνο τουλάχιστον. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

1. Παραπεμπτικό από γυναικολόγο γιατρό του ΙΚΑ,

2. Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),

3. Αστυνομική Ταυτότητα,

4. Δύο πλήρη σπερματογράμματα του συζύγου και

5. Μία σαλπιγγογραφία

Ο.Α.Ε.Δ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Καταβάλλεται σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασίας). Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.

Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.

Νόμοι και διατάγματα που καλύπτουν την παροχή, είναι τα ακόλουθα:

• Ν. 549/1977, Π.Δ. 776/77, Π.Δ. 221/97.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

• Παροχή στο Ι.Κ.Α. επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.

• Ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής, λόγω, κυοφορίας ή λοχείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο του Ι.Κ.Α.

2. Βεβαίωση του εργοδότη.

3. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.