Jump to content

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Ε ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Σ.


Recommended Posts

SOULIS εκτός από το βιβλίο του κ. ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ δεν προτείνεις στην ελέγκτρια να ρίξει μια ματιά στο άρθρο 72 του Ν 2238/1994 ?

Γνωστό κι αυτό.. το αναφέρει στο ίδιο θέμα και ο Ηλιόκαφτος ..αλλά μιλάει για δικαιοδοσία του εφόρου/ελεγκτή να μεταφέρει τα έσοδα/έξοδα, στην χρήση που ανήκουν..

εμείς τα έχουμε στην σωστή χρήση..

Link to comment
Share on other sites

Θαναση....

τροποποιησεις στις οικονομικες τους καταστασεις κανουν ακομη και οι εισηγμενες προκειμενου να διασφαλισσουν τους επενδυτες τους απο εκ παραδρομης σφαλματα κατα την συνταξη

αλλα....

επειδη μαλλον δεν του βγηκε το στενο μαρκαρισμα........ θελει να σου κανει τακλιν στο λαιμο μου φαινεται.

:P

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Απάντηση από Υπουργείο.

Αρ.Πρωτ.1097032/11059/Β0012

Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2007

Θέμα: Ανώνυμη εταιρεία, δεν μπορεί να τροποποιήσει τον ισολογισμό μιας διαχειριστικής χρήσης της μετά την προθεσμία κλεισίματος αυτού.

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

......

2. H δ/νση Βιβλίων και στοιχείων με το αριθ.206/13.08.2007 έγγραφό της, μας γνώρισε, ότι αν ανώνυμη εταιρεία τροποποιήσει τον ισολογισμό μιας διαχειριστικής χρήσης μετά την προθεσμία κλεισίματος αυτού, ο τροποποιημένος ισολογισμός δεν αναγνωρίζεται από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

κατά συνέπεια, ο τροποποιημένος ισολογισμός της εταιρείας σας, για την ενλόγω χρήση δεν αναγνωρίζεται από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ.

3. Ενόψει των ανωτέρω, η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους (2006), δεν μπορεί να στηριχθεί στον πιο πάνω τροποποιημένο ισολογισμό.

Τέλος, η έκπτωση της πιο πάνω δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αποτελεί ζήτημα πραγματικό που θα πρέπει να εξεταστεί από την αρμόδια Φορολογούσα Αρχή.

βέβαια η αρμόδια Φορολογούσα Αρχή έχει ήδη απαντήσει..ότι.. δεν δέχεται την τροποποιητική δήλωση για τυπικούς λόγους..

δλδ δεν δέχεται την τροποποίηση του ισολογισμού μετά την πάροδο της προθεσμίας σύνταξης του.

το θέμα της έκπτωσης της δαπάνης έχει πάρει ήδη το δρόμο του για τα δικαστήρια.. :P

αλλά απάντηση στο ερώτημα αν ισχύει ο Νόμος 2238/94 για τις Α.Ε. δεν μου δείνει κανείς.. :rolleyes:

Νόμος 2238/94

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

άρθρο 107 Υπόχρεοι σε δήλωση-Προθεσμία και περιεχόμενο αυτής.

……..

3. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου και η περίπτωση ια΄ της παρ. 1 καθώς και οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 61 εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101.……….

άρθρο 101 Υποκείμενο του φόρου

1. Στο φόρο υπόκεινται:

α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες.

…..

άρθρο 61 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης

……….

4. Η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί όμως, για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν.

Η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια.

Στην περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούμενο, ο οποίος μπορεί να την προσβάλει προσφεύγοντας, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α΄), ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου.

Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούμενο, επί αποδείξει, ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονομικού έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν. 2717/1999 κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία.

Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίμηση μέσα σε τρεις (3) μήνες το αργότερο από την κατάθεση της προσφυγής. Ανάκληση δήλωσης με σκοπό την ανατροπή οριστικής και αμετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη.

Αν ο φορολογούμενος λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα μετά την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους, η ανάκληση γίνεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν. 2717/1999.

……..

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Έτσι για ξεκάρφωμα.. :)

Σήμερα κατέθεσα στην ίδια εφορία τροποποιητική δήλωση Φ.Ε. με ανάλογη τροποποίηση ισολογισμού..

η διαφορά (σε σχέση με το παρόν θέμα) ήταν ότι δεν προέκυπτε επιστροφή φόρου ( ούτε επιπλέον καταβολή.)..

αποτέλεσμα ..

μια χαρά καλά.. :lol:

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

Με τα σημερινά δεδομένα τί γίνεται όταν η ΓΣ δεν εγκρίνει τον Ισολογισμό; Πιο συγκεκριμένα δεν δέχεται το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου των ορκωτών.

Άρα χρειάζεται,

- τροποποίηση της δήλωσης εισοδήματος που έχει ήδη υποβληθεί

- επαναδημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

- έκτακτη ΓΣ προς έγκριση των νέων οικονομικών καταστάσεων

Επίσης οι αλλαγές πως απεικονίζεται λογιστικά στο 2013, μιας και η καταλητική ημερομηνία εγγραφών για το 2013 έχει περάσει (30 Απριλίου);

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...