Jump to content
  • 0

Α.Ε. ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ: ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


foro
 Share

Question

Συνάδελφοι,

το ερώτημά μου αφορά την εισφορά ένα τοις χιλίοις του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

-Υπάρχει προθεσμία;

-Υπάρχει σχετικό έντυπο υποβολής;

-Πού υποβάλλεται;

-Πού μπορώ να βρώ σχετική βιβλιογραφία ή τη νομοθεσία;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!

Link to comment
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

<h1 style="margin-top: 6pt;">ΥΑ 2279/2000/ 1411</h1>

(ΦΕΚ 1411/00)/Αριθ.2279

Καθορισμός τρόπου είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους 0,001 επί ου ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.703/77, όπως αντικαταστάθηκε από τη παράγρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.2837/2000 (ΦΕΚ Α/178) «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις».

2. Τι; Διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄89) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν.2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις».

4. Την με αριθμό 1885/26.9.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών για «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

5. Την 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Κοινή Απόφαση πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄571) περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

6. Την από 12.10.2000 εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

7. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα όργανα, τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης του επιβαλλόμενου ανταποδοτικού τέλους, στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν το κεφάλαιό τους ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001) υπολογιζόμενο επί του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Το τέλος αυτό εισπράττεται στο όνομα και για λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΕ) – Κεντρικό Κατάστημα Αθήνας Νο 040/546191-03.

3. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) της απόφασης σύστασης ή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία, σαν απαραίτητο συνοδευτικό παραστατικό του γραμματίου είσπραξης της ανωτέρω Τράπεζας της καταβολής του ως άνω αναφερομένου ποσού.

4. Στο παραπάνω παραστατικό, θα πρέπει να μνημονεύεται: α)ο Κωδικός πελάτη β)τον αριθμό του λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας 040/546191-03, γ) το ποσό του ανταποδοτικού τέλους, δ) η επωνυμία της εταιρείας που καταθέτει, ε) η πράξη ίδρυσης με κωδ. 1 και αύξησης με κωδ. 2 για την οποία γίνεται η κατάθεση και στ) το Μετοχικό Κεφάλαιο επί του οποίου υπολογίζεται το καταβληθέν ποσό (0,001).

Link to comment
Share on other sites

  • 0
<h1 style="margin-top: 6pt;">ΥΑ 2279/2000/ 1411</h1>

(ΦΕΚ 1411/00)/Αριθ.2279

Καθορισμός τρόπου είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους 0,001 επί ου ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.703/77, όπως αντικαταστάθηκε από τη παράγρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.2837/2000 (ΦΕΚ Α/178) «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις».

2. Τι; Διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄89) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν.2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις».

4. Την με αριθμό 1885/26.9.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών για «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

5. Την 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Κοινή Απόφαση πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄571) περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

6. Την από 12.10.2000 εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

7. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα όργανα, τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης του επιβαλλόμενου ανταποδοτικού τέλους, στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν το κεφάλαιό τους ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001) υπολογιζόμενο επί του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Το τέλος αυτό εισπράττεται στο όνομα και για λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΕ) – Κεντρικό Κατάστημα Αθήνας Νο 040/546191-03.

3. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) της απόφασης σύστασης ή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία, σαν απαραίτητο συνοδευτικό παραστατικό του γραμματίου είσπραξης της ανωτέρω Τράπεζας της καταβολής του ως άνω αναφερομένου ποσού.

4. Στο παραπάνω παραστατικό, θα πρέπει να μνημονεύεται: α)ο Κωδικός πελάτη β)τον αριθμό του λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας 040/546191-03, γ) το ποσό του ανταποδοτικού τέλους, δ) η επωνυμία της εταιρείας που καταθέτει, ε) η πράξη ίδρυσης με κωδ. 1 και αύξησης με κωδ. 2 για την οποία γίνεται η κατάθεση και στ) το Μετοχικό Κεφάλαιο επί του οποίου υπολογίζεται το καταβληθέν ποσό (0,001).

να υποθεσω οτι το 1 τις χιλιοις ΔΕΝ ισχυει για την υπερ το αρτιο?Σωστα?

Link to comment
Share on other sites

  • 0

<h1 style="margin-top: 6pt;">ΥΑ 2279/2000/ 1411</h1>

(ΦΕΚ 1411/00)/Αριθ.2279

Καθορισμός τρόπου είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους 0,001 επί ου ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.703/77, όπως αντικαταστάθηκε από τη παράγρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.2837/2000 (ΦΕΚ Α/178) «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις».

2. Τι; Διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄89) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν.2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις».

4. Την με αριθμό 1885/26.9.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών για «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

5. Την 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Κοινή Απόφαση πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄571) περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

6. Την από 12.10.2000 εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

7. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα όργανα, τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης του επιβαλλόμενου ανταποδοτικού τέλους, στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται ή αυξάνουν το κεφάλαιό τους ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001) υπολογιζόμενο επί του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Το τέλος αυτό εισπράττεται στο όνομα και για λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΕ) – Κεντρικό Κατάστημα Αθήνας Νο 040/546191-03.

3. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) της απόφασης σύστασης ή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία, σαν απαραίτητο συνοδευτικό παραστατικό του γραμματίου είσπραξης της ανωτέρω Τράπεζας της καταβολής του ως άνω αναφερομένου ποσού.

4. Στο παραπάνω παραστατικό, θα πρέπει να μνημονεύεται: α)ο Κωδικός πελάτη β)τον αριθμό του λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας 040/546191-03, γ) το ποσό του ανταποδοτικού τέλους, δ) η επωνυμία της εταιρείας που καταθέτει, ε) η πράξη ίδρυσης με κωδ. 1 και αύξησης με κωδ. 2 για την οποία γίνεται η κατάθεση και στ) το Μετοχικό Κεφάλαιο επί του οποίου υπολογίζεται το καταβληθέν ποσό (0,001).

ο πενταψηφιος κωδικος πελατη που ζηταει η τραπεζα ειναι το μαε?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...