• 0
Sign in to follow this  
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επιδότηση έως και 600 ευρώ για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα που κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Question

Επιδότηση έως και 600 ευρώ για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα που κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Περίπου στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2006 ξεκινούν οι αιτήσεις από τους έχοντες χαμηλό εισόδημα για την λήψη εισοδηματικής ενίσχυσης νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση 2/37653/0020 8/Ιουλ/2002 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες Ελλήνων και μελών της Ε.Ε , συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (Περίπου είναι όλα τα χωριά του Νομού μας). Μόνιμη κατοικία εννοούμε την συνεχή διαμονή στις παραπάνω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν κάποια όρια στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους.

Συγκεκριμένα :

Α) Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 2.000 ευρώ ο δικαιούχος λαμβάνει 600 ευρώ.

Β) Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 3.000 ευρώ ο δικαιούχος λαμβάνει 300 ευρώ.

Εδώ θα ήθελα να δώσετε προσοχή: Τα όρια των εισοδημάτων όπως βλέπετε είναι χαμηλά μέχρι εσχάτων . Όμως εδώ στα χωρία των Χανίων υπάρχουν πολλές οικογένειες που δηλώνουν μόνον αγροτικό εισόδημα ή μόνο μια πολύ μικρή σύνταξη και τις περισσότερες φορές το εισόδημα δεν ξεπερνάει τα προαναφερόμενα όρια. Φανταστείτε ότι ένας αγρότης που δηλώνει εισοδήματα μόνο από ελιές στην φορολογική του δήλωση δηλώνει εισοδήματα περίπου 50 ευρώ το στρέμμα.

Συνεπώς εάν στο εκκαθαριστικό σας σημείωμα δηλώνετε εισοδήματα μικρότερα του παραπάνω ορίου και η οικογένεια σας είναι μόνιμη κάτοικος των παραπάνω περιοχών τότε δικαιούστε την παραπάνω επιχορήγηση.

Πολλές φορές παρατηρείται το γεγονός να μην υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις κάτοικοι των ανωτέρων περιοχών διότι δεν έχουν κάτι να δηλώσουν ή είναι τόσο μικρό το εισόδημα τους που τους απαλλάσσει η ίδια η εφορία από την υποχρέωση υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης. Ακόμα και αυτά τα άτομα είναι δικαιούχοι του επιδόματος με την προϋπόθεση να υποβάλλουν στην εφορία μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ήταν υπόχρεοι για να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις.

Προσοχή, βέβαια, πρέπει να δοθεί στο ότι θεωρείται ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όχι μόνο το φορολογούμενο ετήσιο τεκμαρτό ή πραγματικό εισόδημα αλλά και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων.

Η επιχορήγηση αυτή καταβάλλεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας εφάπαξ από τα ταμεία της τελευταίας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Α) Αίτηση του δικαιούχου

Β) Βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου ή του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου διαμονής του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ

Γ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ή αντίγραφό της, αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό της σημείωμα, του έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα του προηγούμενου οικ.έτους). Αν ο δικαιούχος δεν υποχρεούται όπως προαναφέραμε στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με το περιεχόμενο που απαιτείται.

Μαζί σας καλό θα ήταν να έχετε και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το εκκαθαριστικό του ΟΓΑ για όσους έχουν, και λογαριασμούς ΔΕΗ που να δείχνουν την κατοικία σας.

Αναμφίβολα το ποσό της επιχορήγησης είναι πολύ μικρό και ας μην συζητήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Το σίγουρο όμως είναι ότι εφόσον οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωσαν το ποσό αυτό για να δοθεί στους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας, είναι κρίμα από το Θεό να γυρίζει το κονδύλι πίσω..

Προτρέπω λοιπόν μαζί με τα άλλα χωριά και το χωριό μου το Φωτακάδο να πάρει τα .. όπλα … (αν και από τον πολύ τον πληθυσμό μας δεν βλέπω… να κάνουμε μεγάλη ζημιά στον Προϋπολογισμό του Κράτους !!!)

Ιδιαίτερη μνεία θα επιθυμούσα να κάνω στην ενημέρωση των Απόρων από τις Φιλανθρωπικές Οργανώσεις και τις Εκκλησίες που τους εκπροσωπούν. Οι τελευταίες για τυχόν ενημέρωση τους μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. ή και στον Σύλλογο Λογιστών Ν Χανίων (τηλ. 2821046885).

Εάν δεν τους ενημερώσουμε εμείς οι … «πολιτισμένοι»... είμαι σίγουρος ότι δεν θα μάθουν ποτέ για αυτά τα χρήματα αυτά..

Δεν θα μιλήσουμε επίσης για το αν η λήψη των 600 ή 300 ευρώ είναι πολιτισμός για αυτούς …Όχι για τίποτα άλλο αλλά γιατί θα χάσουμε τα λόγια μας…

Σταυρουλάκης Αρτεμ. Κωνσταντίνος

Άρθρο υπ’αρ. 114

Share this post


Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Επίσης τρέχει και ένα ακόμη πρόγραμμα που ίσως ενδιαφέρει , από την Κοινωνία της πληροφορίας μπορούν να επιδοτηθούν όσοι είναι αγρότες (δηλώνουν δηλαδή εισόδημα από αγροτική εκμετάλευση) για αγορά Ηλεκτρονικού υπολογιστή μέχρι ποσού 1.040,00 ευρώ .

Για περισσοτέρες πληροφορίες στους Δήμους .

ΥΓ Κωστή έχω την εντύπωση πως στο πρόγραμμα που αναφέρεις έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις , καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν και στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ (Εισοδήματος)

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Επίσης τρέχει και ένα ακόμη πρόγραμμα που ίσως ενδιαφέρει , από την Κοινωνία της πληροφορίας μπορούν να επιδοτηθούν όσοι είναι αγρότες (δηλώνουν δηλαδή εισόδημα από αγροτική εκμετάλευση) για αγορά Ηλεκτρονικού υπολογιστή μέχρι ποσού 1.040,00 ευρώ .

Για περισσοτέρες πληροφορίες στους Δήμους .

Αυτό έκλεισε 31/10/06 Απόστολε

ΥΓ Κωστή έχω την εντύπωση πως στο πρόγραμμα που αναφέρεις έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις , καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν και στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ (Εισοδήματος)

Οντως βάση διαταγής ξεκινούν 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πότε το ξεκινούν οι αρμόδιοι...

Εμείς εδώ : Δεκ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Μήπως έχει κανείς και την οδηγία 85/148/ΕΟΚ περί κοινοτικού καταλόγου ορεινών και μειονεκτικών περιοχών???

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Στην ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που υποβάλλεται μέσω ΚΕΠ, θέτει ως προϋπόθεση ότι δεν πρέπει ο δικαιούχος να μένει μαζί με τους γονείς του, δηλαδή όπου έχουμε στο Ε1 φιλοξενούμενος (πράγμα σύνηθες) για τα χωριά δεν δικαιούται το επίδομα.

Προς ενημέρωση.

Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) (ΦΕΚ 634 Β' 12.05.2005)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.