Jump to content
Sign in to follow this  
gkmarkos

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Recommended Posts

ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΡΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

(ΛΟΓ `11-07`)

ΕΧΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ

ΕΧΩ ΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΣΟ ΙΣΟ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η αποκατάσταση στον αρμόδιο υπολογαριασμό του 62.07. Η αποζημείωση μειωτικά στον ίδιο. Το υπόλοιπο είναι φυσικά κόστος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γνωμ. 260/1996

260

Γνωμ. 260/2258/1996: Λογιστικός χειρισμός: α) αναπόσβεστης αξίας κατεστραμμένων μηχανημάτων και αποκαταστάσεως ζημιών σε κτίριο και β) δαπανών μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως

Ι. Στην αίτηση της πιο πάνω εταιρείας περιλαμβάνονται τα εξής:

«Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το λογιστικό χειρισμό των πα­ρακάτω θεμάτων:

1) Λογιστικός χειρισμός αναπόσβεστης αξίας κατεστραμμένων μηχανημάτων σε περίπτωση που τα μηχανήματα είναι ασφαλισμένα

2) Λογιστικός χειρισμός των δαπανών που γίνονται για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίριο και εγκαταστάσεις κτιρίων σε περίπτωση που είναι ασφαλι­σμένα.

Σημείωση:

Για την λογιστική αντιμετώπιση των παραπάνω γεγονότων ενεργήσαμε ως ακολούθως:

α) για το πρώτο θέμα, με την αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων έχουμε χρεώσει στο λογαριασμό 33.95 την ασφαλιστική εταιρεία, για να γίνει συμψηφισμός με την είσπραξη της ασφαλιστικής αποζημίωσης

β) για το δεύτερο θέμα, έχουμε δημιουργήσει το λογαριασμό 16.90 «έξοδα αποκατάστασης ζημιών» και από εκεί έγινε μεταφορά στη χρέωση του λογαριασμού 33.95 με τριτοβάθμιο λογ/σμό την ασφαλιστική εταιρεία

3) Λογιστικός χειρισμός των δαπανών μετεγκατάστασης της επιχείρησης:

α) δαπάνες για το ξεστήσιμο και τη μεταφορά των μηχανημάτων κλπ. εξο­πλισμού στις νέες εγκαταστάσεις

β) δαπάνες για την τοποθέτηση των μηχανημάτων στις νέες εγκαταστά­σεις.

γ) δαπάνες μελετών για τον έλεγχο των νέων κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

II. Η γνώμη μας επί των ανωτέρω είναι η ακόλουθη:

α) Συμφωνούμε με το λογιστικό χειρισμό που ακολουθήθηκε, για την αναπόσβεστη αξία κατεστραμμένων και καλυπτόμενων με ασφάλιση μηχανημά­των, καθώς και για τις δαπάνες αποκαταστάσεως ζημιών σε καλυπτόμενο από ασφάλιση κτίριο και τις εγκαταστάσεις του, με την επιπρόσθετη διευκρίνιση ότι, τα τυχόν υπόλοιπα ( χρεωστικά ή πιστωτικά ), που τελικά θα απομείνουν στους υπολογαριασμούς του 33.95 , μεταφέρονται σε σχετικούς υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα», εάν η τακτοποίηση ολοκληρωθεί μέσα στη χρήση που έγιναν οι ζημίες, διαφορετικά μεταφέρονται σε υπολογαριασμούς του 82 «έξοδα και έσοδα προηγουμένων χρήσεων».

β) Οι δαπάνες μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως ενδείκνυται να καταχωρηθούν σε ιδιαίτερο δευτεροβάθμιο της κατηγορίας «Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως», τον 16.90 «έξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως», αναλυόμενο σε τριτοβάθμιους, ανάλογα με τις πληροφοριακές ανάγκες. Τα έξοδα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 παραγρ. 3 κωδ. Ν. 2190/1920 και 31 παραγρ. 1 περ. ιβ’ Ν. 2238/1994 , «αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα σε μία πενταετία». Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που για τα έξοδα αυτά, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 παραγρ. 1 περ. ε’ και 9 παραγρ. 4 Ν. 1892/1990 (όπως ισχύει), λαμβάνεται επιχορήγηση, τα ποσά της επιχορηγήσεως καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 41.10 «επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων» (και σε ιδιαίτερο υπολογαριασμό του), από τον οποίο, στο τέλος κάθε χρήσεως, με­ταφέρεται στην πίστωση του λογ/σμού 81.01.05 «αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων», ποσό ίσο με τις διενεργούμενες στην ίδια χρήση αποσβέσεις των εξόδων μετεγκαταστάσεως που αναλογούν στο τμήμα που χρηματοδοτήθηκε από την επιχορήγηση (δηλαδή εφαρμόζεται η παραγρ. 2.2.402 αριθ. 8 περ. ζ’ του Γ.Λ.Σ

Επισης πολ1105/2000 : Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών αποζημιώσεων για την καταστροφή κτιρίου και μηχανολογικού εξοπλισμού επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και για τις ζημίες μηχανήματος που η επιχείρηση έχει μισθώσει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...