Jump to content

Mίσθωση έργου που χρηματοδοτείται απ'την ευρωπαϊκή Ένωση


Recommended Posts

Συγνώμη αν το έχουμε ήδη αντιμετωπίσει ..κάτι θυμάμαι αλλά δεν το βρίσκω.. :D

Κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας για κάποια άλλη αιτία..ούτε δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος,

και αναλαμβάνει έρευνα, τμήμα ερευνητικού έργου, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται, γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση...

τι υποχρεώσεις έχει απέναντι στην εφορία...

κάνει έναρξη?

αν πρέπει...απαλλάσσεται από βιβλία?

γενικά θα κάνει την βόλτα του...η απλά θα πάρει μια βεβαίωση,

που θα την συμπεριλάβει στο Ε1.?

παίζει ρόλο το ύψος της αμοιβής?

Link to comment
Share on other sites

Πρέπει να δωσεις και άλλες πληροφορίες ,ποιος είναι ο φορεας , τι ασφάλιση θα έχει αν υπαρχουν δεσμοι εξαρτησης κτλ .

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=28269

δες λιγο και στην ενοτητα ΦΠΑ -απαλλαγες .

Συνηθως έχουμε έναρξη , απαλλαγή απο ΦΠΑ αρθρο 3 , βιβλία κανονικά και για την ασφάλιση μπορεις να δεις την εγκ.81/2002

Link to comment
Share on other sites

Χρήστο αυτό δέν καλύπτει την περίπτωση?

Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α/26.5.1992) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Aρθρο 2

Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων

...

Ειδικά, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων απαλλάσσονται:

...

β) Από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, τα φυσικά πρόσωπα που δεν θεωρείται ότι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ Α' 125), με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και παρέχουν υπηρεσίες προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την καταβολή αμοιβών σε δικαιούχους, οι οποίοι

- συνδέονται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται, γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

- είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία,

εφόσον το ποσό αυτών των αμοιβών τους δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου που αναφέρεται σε αυτές και το έργο που παρέχουν αφορά αποκλειστικά το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό έργο.

παλαιότερα είχαμε παραθέσει και άλλες διατάξεις...σε θέμα για μισθωτό λογιστή που ήθελε να "κρατήσει" τα βιβλία συγγενούς δωρεάν...

Υ.Γ. Λεπτομέρειες δεν ξέρω...το θέμα μου τέθηκε από συνάδελφο...υποθέτω ότι μιλάμε για φοιτητή/α που τελειώνοντας την σχολή..ασχολείται σε ερευνητικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου..που χρηματοδοτείται απ'την Ε.Ε...

Link to comment
Share on other sites

Σούλη κοίταξε λίγο την ερμηνεία του Σταματόπουλου θέμα 28γ του άρθρου 2 ( 10 εκδοση )

Δεν έχω Σταματόπουλο στο σπίτι...και στο γραφείο 9η έκδοση... :)

μάλλον θα περιμένω το πρωϊ... :)

Link to comment
Share on other sites

Καλά τα λέει ο κ. Σταματάπουλος αλλά ασφάλιση δεν χρειάζεται ?

Αν είναι φοιτητης πάντως υπάρχουν και οι υποτροφίες . Στις περισσότερες περιπτώσεις που ξέρω τους υποχρεώνουν σε έναρξη από την σύμβαση που υπογράφουν .

Link to comment
Share on other sites

Το στέλνω φίλε . Πρέπει να βοηθήσω τον βοηθό μου τι να κάνω ... :)

ευχαριστώ Κώστα..

Καλά τα λέει ο κ. Σταματάπουλος αλλά ασφάλιση δεν χρειάζεται ?

Χρήστο παραπάνω με παρέπεμψες στην εγκ.81/2002...δλδ στο ΤΕΒΕ...

Όμως για να γραφτείς στο Τ.Ε.Β.Ε. πρέπει να είσαι επαγγελματίας δλδ να κάνεις έναρξη..

αν λοιπόν απαλλάσσεσαι?

Υ.Γ. Θα μεταφέρω τα συμπεράσματα στον ενδιαφερόμενο και θα σας ενημερώσω αν μάθω λεπτομέρειες.

Link to comment
Share on other sites

O κώδικας τον απαλλάσσει από τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Δεν συνεπάγεται ότι δεν πρέπει να κάνει έναρξη.

Κοίταξε το Σούλη καλλίτερα.

Δημήτρη το κοίταξα... :)

δλδ κοίταξα το θέμα 28β που η κατάληξη του ανέβηκε από τον Κώστα μαζί με το 28γ...

ΠΟΛ 1127/02

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2992/2002

Γ. Άρθρο 10 Ν.2954/01

….

2. Παράγραφος 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου προστέθηκε στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κώδικα νέο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι, που δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για αμοιβές τους μέχρι 2.000.000 δρχ. ανά χρήση και με την αναγκαία προϋπόθεση να συνδέονται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το έργο που παρέχουν να αφορά αποκλειστικά το χρηματοδοτούμενο, από την Ε.Ε., έργο.

Για τις αμοιβές που καταβάλλονται στους παραπάνω δικαιούχους θα εκδίδονται, από εκείνους οι οποίοι καταβάλλουν τις εν λόγω αμοιβές, αποδείξεις δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ως μη επιτηδευματίες.

Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει τις αμοιβές που καταβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος της (2.11.2001) για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πριν ή μετά από αυτή.

Νομίζω ότι αυτοι που θεωρούνται μη επιτηδευματίες δεν έχουν την υποχρέωση έναρξης ..

τα λέω σωστά?

Link to comment
Share on other sites

και για να φύγουμε απ'τον Κ.Β.Σ. και να πάμε στον Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1128/97

……..

5. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εσωτερικό της χώρας, στα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, από πρόσωπα που συμβάλλονται με αυτά ως ερευνητές που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α..

Για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης μεταξύ παρέχοντα την υπηρεσία και του λήπτη αυτής (πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας), κατά τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.1642/86 (ήδη ν.2859/00), ανεξάρτητα από την υφιστάμενη ή μη μεταξύ τους σύμβαση.

Ν.2859/00

Άρθρο 3

1. Στο φόρο υπόκειται:

α) κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής.

β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος - μέλος.

γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον με δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

Άρθρο 36

Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο

1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις:

α) δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγματοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης έναρξης μέχρι 30 (τριάντα) ημέρες δεν συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή,

Δηλαδή δεν μιλάμε για απλή απαλλαγή ΦΠΑ αλλά για γενική εξαίρεση από το ΦΠΑ..άρα αν δεν έχουν άλλη δραστηριότητα υποκείμενη στο ΦΠΑ....έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 36?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...