Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
ASA

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ;

Question

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Η΄ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Πρέπει να αποδειχθεί η επαχθής αιτία .

Βέβαια υπάρχει και το έγγραφο του 2003 που έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα με το εξάμηνο κλπ αλλά ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest NIKANOR
Πρέπει να αποδειχθεί η επαχθής αιτία .

Βέβαια υπάρχει και το έγγραφο του 2003 που έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα με το εξάμηνο κλπ αλλά ....

Αρ.Πρωτ. 1052699/2003

3. Τέλος, στις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις διάλυσης ατομικών επιχειρήσεων ή εταιρειών και λειτουργίας στην ίδια διεύθυνση με το ίδιο αντικείμενο επιχειρήσεων υπό νέα μορφή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αποφάσεων 1030366/10307/Β0012/ ΠΟΛ. 1053/1-4-2003 και 1031583/253/Α0013/ ΠΟΛ. 1055/1.4.2003 , όσον αφορά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ή κληρονομιαίων - δωρουμένων μερίδων ή μεριδίων αντίστοιχα, προκειμένου να επιβληθεί ο οικείος φόρος 1,2% και 2,4%, κατά τη μεταβίβαση αυτών με επαχθή αιτία σε συγγενείς Α΄ και Β΄ κατηγορίας ή ο οικείος φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μεταβίβαση αυτών με κάποια από τις αιτίες αυτές.

Απόστολε, αν δεν μεταβιβάζεται με επαχθής αιτία, εμπίπτει στις διατάξεις περί δωρεάς.(Ν.2961/2001)

Σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται ελάχιστη αξία της επιχείρησης. (σε συνδυασμό βέβαια και με το εξάμηνο, με το αντικείμενο εργασιών κλπ,κλπ)

Η ΠΟΛ.1196/2000 αναφέρεται σε εκμίσθωση καταστήματος σε νέο μισθωτή και αν υπάρχει περίπτωση υπεραξίας για τον ιδιοκτήτη.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

1052699/30.5.2003 Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.3091/2002, για τις ακόλουθες περιπτώσεις διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί κατ αρχήν η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής ή εταιρικής μερίδας ή μεριδίου που γίνεται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους, από επαχθή αιτία, είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον μεταβιβάζοντα.

2. Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Ειδικότερα όμως για την επιβολή του φόρου υπεραξίας διευκρινίζονται:

α) Οταν στον χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί εταιρία, στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρία που συστήθηκε,

β) Σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία.

γ) Δεν τίθεται θέμα εφαρμογής υπεραξίας στην περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης και ίδρυσης στη θέση αυτής μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. από το ίδιο πρόσωπο.

δ) Κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας δεν οφείλεται φόρος δωρεάς για τον εισφέροντα την ατομική του επιχείρηση στο κεφάλαιο αυτής, εφόσον η εισφορά αυτή δεν υπερβαίνει την αξία του ποσοστού συμμετοχής του εισφέροντος στην υπό σύσταση ομόρρυθμη εταιρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου από την εισφερόμενη αξία, αποτελεί δωρεά και οφείλεται φόρος.

3. Τέλος, στις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις διάλυσης ατομικών επιχειρήσεων ή εταιρειών και λειτουργίας στην ίδια διεύθυνση με το ίδιο αντικείμενο επιχειρήσεων υπό νέα μορφή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των με αριθ. 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 και 1031583/253/Α0013/ΠΟΛ.1055/1.4.2003 αποφάσεων, όσον αφορά στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ή κληρονομιαίων - δωρουμένων μερίδων ή μεριδίων αντίστοιχα, προκειμένου να επιβληθεί ο οικείος φόρος 1,2% και 2,4%, κατά τη μεταβίβαση αυτών με επαχθή αιτία σε συγγενείς Α΄ και Β΄ κατηγορίας ή ο οικείος φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μεταβίβαση αυτών με κάποια από τις αιτίες αυτές.

4. Κάθε άλλη οδηγία με αντίθετο περιεχόμενο καταργείται από την έκδοση της παρούσας.

-----------------------------------------------------------------

Νίκο δεν έχει σχέση η απάντηση που έδωσες ( ότι έχει δηλαδή εφαρμογή η διάταξη περι δωρεών ) στο συγκεκριμένο ερώτημα που τέθηκε . Δηλαδή σε μια περίπτωση σαν και αυτή που εξετάζουμε πως θα έχει εφαρμογή η διαταξη περί δωρεών ? Εχεις κάνει κακή γραμματική ερμηνεία της απόφασης . .

:) ( για το συγκεκριμένο τονίζω ερώτημα ) . Να τονίσω επίσης πως το θέμα της ωφέλειας ή μη είναι ζήτημα πραγματικό .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Να πω ακόμη πως πρέπει να εξεταστεί αν μεταβιβάζεται και το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεταξύ των δυο .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest NIKANOR
Νίκο δεν έχει σχέση η απάντηση που έδωσες ( ότι έχει δηλαδή εφαρμογή η διάταξη περι δωρεών ) στο συγκεκριμένο ερώτημα που τέθηκε . Δηλαδή σε μια περίπτωση σαν και αυτή που εξετάζουμε πως θα έχει εφαρμογή η διαταξη περί δωρεών ? Εχεις κάνει κακή γραμματική ερμηνεία της απόφασης . . :) ( για το συγκεκριμένο τονίζω ερώτημα ) . Να τονίσω επίσης πως το θέμα της ωφέλειας ή μη είναι ζήτημα πραγματικό .

Σωστά.

Ακυρη η παραπομπή μου στην -περιβόητη- 1052699. :)

Αλλά, αν δεν υπάρχει μεταβίβαση επιχείρησης από επαχθής αιτία δεν υπάρχει δωρεά?

Και...

Ν.2961/2001

Άρθρο 3 Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο

1. Στο φόρο υποβάλλεται:

...

β) Η επωνυμία, ο τίτλος και η φήμη επιχείρησης ή επαγγέλματος που ασκούνται στην Ελλάδα.

Και τη δωρεά την ανάφερα γιατί αναφέρθηκε το θέμα της απόδειξης της μεταβίβασης με επαχθή αιτία.

Αν θυμάμαι καλά το είχαμε συζητήσει και παλιότερα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Nίκο πρέπει να ξανακοιτάξεις ποιά είναι τα ουσιώδη στοιχεία της δωρεάς .

Και να διορθώσω πως το άρθρο του ν 2961/2001 που αναφέρεται στην περιουσία που υποβάλλεται σε δωρεά είναι το 35 ( βέβαια παραπέμπει στην $ 2 του άρθρου 3 )

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest NIKANOR
Nίκο πρέπει να ξανακοιτάξεις ποιά είναι τα ουσιώδη στοιχεία της δωρεάς .

Και να διορθώσω πως το άρθρο του ν 2961/2001 που αναφέρεται στην περιουσία που υποβάλλεται σε δωρεά είναι το 35 ( βέβαια παραπέμπει στην $ 2 του άρθρου 3 )

...την οποία παράθεσα παραπάνω και σε συνδυασμό...

Άρθρο 34

Κτήση αιτία δωρεάς και γονικής παροχής

Α. Κτήση αιτία δωρεάς

1. Κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου είναι:

β) αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίσθηκε έγγραφο.

Οπότε αν δεν υπάρχει αντάλλαγμα στη μεταβίβαση επιχείρησης, δεν εμπίπτει στα παραπάνω?

Που κάνω λάθος? :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest NIKANOR

Τελικά βγάλαμε άκρη...

Ο KAROLOS έγραψε...

για το συγκεκριμένο τονίζω ερώτημα [ασφαλιστικός πράκτορας]

και...

Να πω ακόμη πως πρέπει να εξεταστεί αν μεταβιβάζεται και το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεταξύ των δυο .

... ενώ εγώ το επέκτεινα σε μεταβίβαση (χωρίς αντάλλαγμα) κάθε μορφής επιχείρησης.

Στο "ευαγγέλιο" (που θά'λεγε κι ο ΑΛΕΚΟΣ) αναφέρει για ελεύθερο επαγγελματία του άρθ.48.

Στο οποίο άρθρο όμως δεν κατανομάζεται ο ασφαλιστικός πράκτορας.

post-2410-1162505323_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ" ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ; ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ , ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΘΟΛΗ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ" ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ; ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ , ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΘΟΛΗ;

Το κείμενο :

________.doc

"Ευαγγέλιο" ονομάζουμε στη μυστική διάλεκτο των μελών του φόρουμ την Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος των κ.κ. Αντωνόπουλου-Κατούδη .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...