Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
KAROLOS

Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ Υ.Ο.

Question

Θέλησα να ξεκινήσω μια προσπάθεια να καταγράψω, την μερικές φορές ομολογουμένως αυθαίρετη ερμηνεία των φορολογικών νόμων από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Φορολογικής Αρχής μέσα από την έκδοση εγκυκλίων . Θα εμπλουτίζω το σχετικό θέμα όταν συλλέγω το ανάλογο υλικό και θα επιθυμούσα το ίδιο να κάνετε κι εσείς .Πιστέψε με είναι αρκετές οι περιπτώσεις που θα καταγραφούν σ αυτήν εδώ την ενότητα . Δεν θέλω φυσικά σε καμία περίπτωση να θίξω με τον τρόπο αυτό τα άτομα που εργάζονται στις θέσεις αυτές του Υπουργείου Οικονομικών ούτε να υποβαθμίσω το έργο το οποίο επιτελούν . Είναι άτομα ( οι περισσότεροι ) καταρτισμένα και με μεγάλη εμπειρία και γνώσεις . Η θέση τους επίσης είναι δύσκολη και νευραλγικής σημασίας .

Αυτό που θέλω να θίξω είναι η προχειρότητα με την οποία συντάσσονται κάποιες εγκύκλιες και η ερμηνεία των φορολογικών νόμων «κατά το δοκούν» σε ορισμένες πάντα περιπτώσεις με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να βρίσκεται πάντα με την πλάτη στον τοίχο .

1) Φορολογία εισοδήματος (τεκμήριο ανέγερσης οικοδομής )

Η διάταξη του άρθρου 17 περ.γ' του ν. 2238/94 ορίζει τα εξής:

Άρθρο 17

Τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

http://www.taxheaven.gr/show.php?id=3195&a...t&mode=html

που αναφέρεται στο τεκμήριο της δαπάνης ανέγερσης οικοδομών, ο νομοθέτης δεν έχει αντιμετωπίσει την περίπτωση, όπου η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία του οικοπέδου ή της ανεγειρόμενης οικοδομής ανήκουν σε διαφορετικά πρόσωπα. Συνεπώς τίθεται ζήτημα ποιο πρόσωπο και με ποιο τρόπο θα επιβαρυνθεί με το πιο πάνω τεκμήριο.

Η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, ήταν η ρύθμιση του νομοθετικού κενού με τυπικό νόμο, όμως η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών δεν το έκανε και εξέδωσε αρχικά την ΠΟΛ. 1207/91 εγκύκλιο και αργότερα την ήδη ισχύουσα

ΠΟΛ 1164/97 εγκύκλιο .

http://www.taxheaven.gr/show.php?id=1363&p=1997/1363.txt

Με τις πιο πάνω εγκυκλίους και ιδίως με την τελευταία γίνεται, εντελώς αυθαίρετα, επιμερισμός της σχετικής δαπάνης με αναγωγή στις ρυθμίσεις της φορολογίας κληρονομιών , δηλαδή με κριτήριο την ηλικία του επικαρπωτή κλπ.

Οι πιο πάνω εγκύκλιες δεν θα είχαν καμία ισχύ ακόμη και αν είχαν εκδοθεί με τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος . Και τούτο διότι στις παραγρ. 1 και 4 του άρθρου 78 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής:

(παρ. 1) "Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος.

(παρ. 4) Το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονομή των συντάξεων δεν μπορούν ν' αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως".

Οι φορολογικές υποχρεώσεις, οι φορολογικές απαλλαγές, καθώς και η άρση αυτών πρέπει να θεσπίζονται με τυπικό νόμο και όχι με πράξη της Διοικήσεως, που εκδίδεται έστω και με νομοθετική εξουσιοδότηση ( ΣτΕ 780/94 ) στην απαγόρευση δε αυτή περιλαμβάνεται και ο καθορισμός του τρόπου προσδιορισμού φορολογικών υποχρεώσεων, που προκύπτουν από τη θέσπιση τεκμηρίου ( ΣτΕ 406/99, )

Σημείωση : Και οι δυο αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας παρατίθενται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Οι εγκύκλιες λοιπόν αυτές δεν έχουν καμία απολύτως αξία και η οποιαδήποτε πράξη της Δ.Ο.Υ., που στηρίζεται σε αυτές, είναι άκυρη.

2 ) Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας

Με την υπ' αριθ. ΠΟΛ 1040/11-2-99 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών

http://www.taxheaven.gr/show.php?id=1890&p=1999/1890.txt

(που κάνει αυθαίρετη παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 110§2 του ν. 2238/94 ) έχουν διαταχθεί οι Δ.Ο.Υ. να μην παραλαμβάνουν τις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π., αν δεν καταβληθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση το 1/3 του φόρου, που προκύπτει από την υποβαλλόμενη δήλωση. Όμως η εν λόγω διαταγή της εγκυκλίου είναι ερμηνευτικά αυθαίρετη και δεν έχει καμία νόμιμη στήριξη, όπως κρίθηκε ομόφωνα με τις υπ' αριθ. 164 και 553/2000 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σημείωση: Οι Γνωμοδοτήσεις παρατίθενται στο επισυναπτόμενο αρχείο

3) Φόρος μεταβίβασης ακινήτων

Μετά από σχετικό ερώτημα της Διεύθυνσης Κεφαλαίου εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 559/95 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία έγινε δεκτό ότι, σε περίπτωση διανομής ή ανταλλαγής ακινήτων, οι συμβαλλόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αξία των ακινήτων μεγαλύτερη της αντικειμενικής, κατ' ανάλογη εφαρμογή των ισχυόντων στις λοιπές μεταβιβάσεις ακινήτων .

Η αρμόδια όμως Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών αλλοίωσε την ομόφωνη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και, κυκλοφόρησε την υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1014/10-1-96 εγκύκλιο

http://www.taxheaven.gr/show.php?id=1005&p=1996/1005.txt

με την οποία υποστήριξε ότι το Ν.Σ.Κ. αποφάνθηκε ότι δήθεν οι συμβαλλόμενοι δεν είχαν την προαναφερθείσα δυνατότητα, δηλαδή εμφάνισε την εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη από εκείνη που το Ν.Σ.Κ. ψήφισε ομόφωνα. Μάλιστα η άποψη της εγκυκλίου εξακολουθεί να εφαρμόζεται ακόμη από τις Δ.Ο.Υ. και μόνον όσοι γνωρίζουν την πραγματική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων προσφεύγουν στα Δικαστήρια και ακυρώνουν τον εις βάρος τους καταλογισμό.

PARALOGISMOS_.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

25 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Δεν ξέρω πόσο κολλάει αλλά δείτε το:

Αθήνα

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά εξέδωσε προσωρινή διαταγή επιτρέποντας σε φορολογούμενο να μην καταβάλει το ποσό έκτακτης εισφοράς μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Στα διοικητικά δικαστήρια έχουν προσφύγει δεκάδες άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Όπως μετέδωσε το Mega, πρόκειται για δικαστική πράξη ασφαλιστικών μέτρων με την οποία αναστέλλεται η καταβολή της οφειλής ύψους 5.000 ευρώ που του καταλογίστηκε από την εφορία Παλαιού Φαλήρου.

Η προσωρινή διαταγή αφορά το μέτρο της κυβέρνησης, με βάση το οποίο περίπου 128.000 φορολογούμενοι που δήλωσαν ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ για το 2007, θα πρέπει να πληρώσουν από 1.000 έως 25.000 ευρώ.

Προς το παρόν, το υπουργείο Οικονομικών παραπέμπει σε πρόσφατη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η προσφυγή στα δικαστήρια δεν αναστέλλει την είσπραξη της οφειλής και μάλιστα ο φορολογούμενος κινδυνεύει με υψηλές προσαυξήσεις.

Newsroom ΔΟΛ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Αθήνα 24/7/2009

Εν όψει της καταβολής της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 18 του ν. 3758/2009, εφόσον ο υπόχρεος επιθυμεί να ασκήσει προσφυγή, κρίνεται σκόπιμο, ταυτόχρονα με την καταβολή του συνολικού ποσού, ή της πρώτης δόσης, να συνυποβάλλει και την ακόλουθη δήλωση ρητής επιφύλαξης του αρ. 61 § 5 του ν. 2238/1994 και του αρ. 5 του Ν.Δ. 3596/1956.

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ του αρ.61 παρ.5 Ν.2238/94 και του αρ.5

Ν.Δ. 3596/1956

Επί της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς αρ. 18. Ν.3758/2009

Του κατοίκου με ΑΦΜ

ΠΡΟΣ

Την Δ.Ο.Υ

Για τη διεκδίκηση της επιστροφής της καταβληθείσας έκτακτης εισφοράς

ποσού ευρώ

Δηλώνω και με την παρούσα ότι η επιβληθείσα, δυνάμει της υπ' αρ.... ειδοποίησης, σε βάρος μου έκτακτης εισφοράς αρ. 18 Ν.3758/2009 ποσού ευρώ

(υπ' αρ. χρημ. καταλ ) ΔΕΝ είναι σύννομη, διότι η διάταξη αυτή δεν

είναι δυνατό να εφαρμοσθεί, αντιβαίνουσα σε ρητές συνταγματικές διατάξεις.

Ειδικότερα:

Α. Η υπό της άνω διατάξεως επιβολή αναδρομικής φορολογικής επιβάρυνσης

Δια της εν λόγω διατάξεως αρ. 18 Ν.3758/2009 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στο συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο των φυσικών προσώπων ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 (διαχειριστικής χρήσης 2007) εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 60.000,00 €.

Δηλαδή διώκεται εν έτει 2009 η επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα του έτους 2007 , έτους σαφώς εκτεινόμενου πέρα από το προηγούμενο εκείνου από το οποίο επιβλήθηκε η εν λόγω εισφορά.

Συνεπώς η επιβληθείσα εισφορά αντίκειται στην διάταξη της παρ. 2 αρ. 78 του Συντάγματος, η οποία ρητώς απαγορεύει την επιβολή με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε.

Β. Η υπό του αρ. 18 Ν.3758/2009 παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

Στην παρ. 2 του ιδίου αρ. 18 Ν.3758/2009 καθορίζεται ο τρόπος κλιμακώσεως της εκτάκτου εισφοράς, εκκινώντας από το ποσό των 1.000,00 € για ετήσιο συνολικό εισόδημα 60.001,00 € και άνω.

Εντούτοις, η καθιερούμενη στην άνω διάταξη κλίμακα προσκρούει στην κατοχυρωθείσα δια της παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας κατά την οποία « οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».

Και τούτο διότι δια της άνω κλίμακας ο φορολογούμενος που δήλωσε καθαρό εισόδημα 60.000,00 € δεν επιβαρύνεται με την εν λόγω εισφορά, ενώ ο δηλώσας εισόδημα κατά 1 μόλις ευρώ μεγαλύτερο (60.001,00 €) υπόκειται σε εισφορά ποσού 1.000,00 €.

Σημειωτέον ότι αντίστοιχη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας παρατηρείται σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος, βάσει των οποίων υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά, δηλαδή για διαφορές 1 μόνο ευρώ ο φορολογούμενος υπόκειται σε πολλαπλάσια επιβάρυνση.

Γ. Η υπό της ίδιας διατάξεως παραβίαση, πολλαπλή μάλιστα, της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως .

Γ1.Η εν λόγω εισφορά καταλαμβάνει και έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας επ' ονόματι των φυσικών προσώπων ή αυτοτελώς φορολογηθέντα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. μερίσματα, τόκοι κλπ), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου φορολογουμένου εάν θα περιληφθούν στην υποβαλλόμενη υπ' αυτού δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου έτους.

Ωστόσο, ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς και επί των άνω εσόδων συνιστά παραβίαση της θεσπισθείσας δια της παρ.2 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά την οποία « οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Και τούτο διότι ο συνυπολογισμός των εν λόγω εσόδων άγει σε προφανή άνιση μεταχείριση τον φορολογούμενο που περιέλαβε αυτά στη δήλωση του και αυτόν που εξίσου νομίμως (δεδομένου ότι δε θεσπίζεται σχετική υποχρέωση δηλώσεως αυτών) δεν τα δήλωσε καθόλου.

Γ2. Ετέρα παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας αποτελεί ασφαλώς και η υπό της άνω διατάξεως επιβολή της εισφοράς μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τεκμήριο έχουν ασυγκρίτως μεγαλύτερα φοροδοτική ικανότητα, δεν υπάγονται στην άνω εισφορά, εξαιρούμενα οιασδήποτε συμμετοχής στο εκτάκτως επιβαλλόμενο φορολογικό βάρος.

Δ. Η δια της περ. γ παρ.3 αρ. 18 Ν.3758/2009 παραβίαση του αρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας.

Στην εν λόγω περ. γ παρ. 3 του άνω αρ. 18 Ν. 3758/2009 προβλέπεται ρητώς ότι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 αυτού.

Εντούτοις, η εν λόγω πρόβλεψη αντίκειται ευθέως στην διάταξη της παρ. 1 αρ. 20 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας, η οποία καταλαμβάνει και την προσωρινή προστασία, καθιερούμενη από την διάταξη του αρ. 2 Ν.820/1978, η οποία, ως γενική διάταξη περί αναστολής εισπράξεως αμφισβητούμενου με προσφυγή φόρου, έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις.

Για τους παραπάνω λόγους η ως άνω διάταξη αρ. 18 Ν.3758/2009 περί επιβολής έκτακτης εισφοράς, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ως αντικείμενη στις προαναφερθείσες Συνταγματικές διατάξεις, δεδομένου ότι σε ευνομούμενη Πολιτεία δεν νοείται ανατροπή της κατάστασης που διαμορφώθηκε κατ'εφαρμογή των νόμων αυτής, άγουσα κατ'ουσία σε κατάλυση αυτών.

Κατόπιν τούτου, υπείκων στην αδήριτη ανάγκη αποφυγής δυσμενών συνεπειών, προβαίνω σήμερα στην καταβολή του ποσού των

ευρώ αφορώντος την πρώτη εκ των προβλεπομένων στην παρ. 4 του άνω αρ.

18 Ν.3758/2009 τριών διμηνιαίων δόσεων της επιβληθείσας σε βάρος μου

εισφοράς συνολικού ποσού με την ρητή επιφύλαξη της αναζητήσεως του

ποσού τούτου ως και των λοιπών καταβληθησομένων δόσεων της άνω εισφοράς δια παντός νομίμου μέσου ή διαδικασίας και δυνάμει αποφάσεως οιασδήποτε διοικητικής Αρχής ή Δικαστηρίου.

Με την προσήκουσα τιμή

Ο καταβάλλων με επιφύλαξη

φορολογούμενος

2010_2010_2010.doc

2010_2010_2010.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

Αθήνα

Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την αναδρομική φορολόγηση που είχε επιβληθεί στις επιχειρήσεις με νόμο του 1998. Η απόφαση συνδέεται εμμέσως και απειλεί την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική τη ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν.2579/1998, με την οποία επιβλήθηκε στις ανώνυμες εταιρείες η υποχρέωση να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος επί του 40% των αποθεματικών, τα οποία είχαν εμφανιστεί στον τελευταίο πριν από την 1η.1.1997 ισολογισμό τους.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η ρύθμιση αυτή συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των εταιρειών αυτών, διότι επιβάλλεται αμέσως και υποχρεωτικώς φόρος εισοδήματος για ύλη, η οποία, κατά τον σχηματισμό της και μέχρι τη δημοσίευση του πιο πάνω νόμου, ήταν αφορολόγητη.

Η εν λόγω διάταξη, αναφέρει η Ολομέλεια ΣτΕ, καθόσον η φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγούμενου της επιβολής της έτους αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. του Συντάγματος.

Newsroom ΔΟΛ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Αθήνα

Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την αναδρομική φορολόγηση που είχε επιβληθεί στις επιχειρήσεις με νόμο του 1998. Η απόφαση συνδέεται εμμέσως και απειλεί την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις.[/b] 2009

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική τη ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν.2579/1998,[/color] με την οποία επιβλήθηκε στις ανώνυμες εταιρείες η υποχρέωση να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος επί του 40% των αποθεματικών, τα οποία είχαν εμφανιστεί στον τελευταίο πριν από την 1η.1.1997 ισολογισμό τους.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η ρύθμιση αυτή συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των εταιρειών αυτών, διότι επιβάλλεται αμέσως και υποχρεωτικώς φόρος εισοδήματος για ύλη, η οποία, κατά τον σχηματισμό της και μέχρι τη δημοσίευση του πιο πάνω νόμου, ήταν αφορολόγητη.

Η εν λόγω διάταξη, αναφέρει η Ολομέλεια ΣτΕ, καθόσον η φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγούμενου της επιβολής της έτους αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. του Συντάγματος.

Newsroom ΔΟΛ

ΔΗΛΑΔΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΟΥ 2009 ΘΑ ΒΓΕΙ ΤΟ 2020 .... ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΠΙΣΩ .... ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
ΔΗΛΑΔΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΟΥ 2009 ΘΑ ΒΓΕΙ ΤΟ 2020 .... ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΠΙΣΩ .... ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ....

και βάλε.........

Το αστείο είναι ότι χθες το πρωί είχε ο Αυτιάς το Ντουκάκη και όπως μου μεταφέρθηκε (δεν το είδα) και συζητούσαν πως θα πάρει πίσω ο κόσμος τα λεφτά που πλήρωσε με την έκτακτη εισφορά φέτος με βάσει την απόφαση 1912/2009 (που είναι η ανωτέρω) την οποία κρατούσαν και έδειχναν.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΧΡΥΣΑ

Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος? Πήγα σήμερα στη ΔΟΥ μαζί με το λογιστή μου για φορολογική ενημερότητα και με ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να παραλάβουν τη φορολογική μου δήλωση γιατί μέσα έχω βεβαίωση παρακράτησης φόρου από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τιμολόγια που τους έκοψα αλλά ο Δήμος δεν τα απέδωσε στη ΔΟΥ. Και αυτό το φόρο που εγώ στην ουσία πλήρωσα στο Δήμο πρέπει να τον ξαναπληρώσω στη ΔΟΥ για να πάρουν τη δήλωσή μου. ΘΑ ΤΡΕΛΛΑΘΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος? Πήγα σήμερα στη ΔΟΥ μαζί με το λογιστή μου για φορολογική ενημερότητα και με ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν να παραλάβουν τη φορολογική μου δήλωση γιατί μέσα έχω βεβαίωση παρακράτησης φόρου από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τιμολόγια που τους έκοψα αλλά ο Δήμος δεν τα απέδωσε στη ΔΟΥ. Και αυτό το φόρο που εγώ στην ουσία πλήρωσα στο Δήμο πρέπει να τον ξαναπληρώσω στη ΔΟΥ για να πάρουν τη δήλωσή μου. ΘΑ ΤΡΕΛΛΑΘΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ?

Παρόλο που το θέμα σου έχει απαντηθεί 3.452,23 φορές απαυτό το forum,διάβασε τα παρακάτω και πήγαινε να

τους τα τρίψεις στην μούρη των κυρίων.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20%

• 1039542/765/Α0012/2.5.2007

Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν, σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με το υπʼ αριθ. 1074996/1479/Α0012/24.8.2005 έγγραφο, αν αυτός που κατέβαλε τις αμοιβές έχει παρακρατήσει τον φόρο χωρίς να τον αποδώσει στο Δημόσιο (εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον δικαιούχο των αμοιβών), μόνο σε αυτόν γίνεται ο σχετικός καταλογισμός του μη αποδοθέντος φόρου, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων του Ν.2523/1997 και, περαιτέρω, ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών, καθόσον απαιτείται μόνο η προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης (έγγραφο 1098734/1817/Α0012/18.10.2005).

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αριθμού των διπλοτύπων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου που χορηγούνται στους δικαιούχους των αμοιβών.

• 1038165/731/Α0012/21.5.2007

Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν, σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με το υπʼ αριθ. 1074996/1479/Α0012/24.8.2005 έγγραφο, αν αυτός που κατέβαλε τις αμοιβές έχει παρακρατήσει τον φόρο χωρίς να τον αποδώσει στο Δημόσιο (εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον δικαιούχο των αμοιβών), μόνο σε αυτόν γίνεται ο σχετικός καταλογισμός του μη αποδοθέντος φόρου, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων του Ν.2523/1997 και, περαιτέρω, ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών, καθόσον απαιτείται μόνο η προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης (έγγραφο 1098734/1817/Α0012/18.10.2005).

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αριθμού των διπλοτύπων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου που χορηγούνται στους δικαιούχους των αμοιβών (σχετ. έγγραφο 1039542/765/Α0012/2.5.2007).

Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αντιπαλεύουμε κανέναν. Απλά θίγουμε τα κακώς κείμενα των υπηρεσιών και την κακώς εννοούμενη προσπάθεια κάποιων υπαλλήλων του Δημοσίου να «προστατέψουν» την υπηρεσία, υπερβάλλοντας, καταπατώντας νόμους και γραφάς.

ΥΓ. Να είναι καλά τα παιδιά του forum (Αρχηγός (chif)-Υπαρχηγός (Αποστόλης)κλπ.)που μας ανοίγουν τα μάτια.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Βαγγέλη, συμφωνω με τα παραπάνω.. Μόνο που με τον καινούργιο νόμο άλλαξαν κάποια πράγματα με τις βεβαιώσεις ελ. επαγγελματιών κ.λπ. (βλέπε οριστική δήλωση ελ. επαγγελματιών και μοναδική βεβαίωση για κάθε επαγγελματία ) .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΧΡΥΣΑ

Παρόλο που το θέμα σου έχει απαντηθεί 3.452,23 φορές απαυτό το forum,διάβασε τα παρακάτω και πήγαινε να

τους τα τρίψεις στην μούρη των κυρίων.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20%

• 1039542/765/Α0012/2.5.2007

Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν, σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με το υπʼ αριθ. 1074996/1479/Α0012/24.8.2005 έγγραφο, αν αυτός που κατέβαλε τις αμοιβές έχει παρακρατήσει τον φόρο χωρίς να τον αποδώσει στο Δημόσιο (εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον δικαιούχο των αμοιβών), μόνο σε αυτόν γίνεται ο σχετικός καταλογισμός του μη αποδοθέντος φόρου, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων του Ν.2523/1997 και, περαιτέρω, ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών, καθόσον απαιτείται μόνο η προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης (έγγραφο 1098734/1817/Α0012/18.10.2005).

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αριθμού των διπλοτύπων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου που χορηγούνται στους δικαιούχους των αμοιβών.

• 1038165/731/Α0012/21.5.2007

Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν, σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με το υπʼ αριθ. 1074996/1479/Α0012/24.8.2005 έγγραφο, αν αυτός που κατέβαλε τις αμοιβές έχει παρακρατήσει τον φόρο χωρίς να τον αποδώσει στο Δημόσιο (εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον δικαιούχο των αμοιβών), μόνο σε αυτόν γίνεται ο σχετικός καταλογισμός του μη αποδοθέντος φόρου, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων του Ν.2523/1997 και, περαιτέρω, ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών, καθόσον απαιτείται μόνο η προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης (έγγραφο 1098734/1817/Α0012/18.10.2005).

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αριθμού των διπλοτύπων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου που χορηγούνται στους δικαιούχους των αμοιβών (σχετ. έγγραφο 1039542/765/Α0012/2.5.2007).

Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αντιπαλεύουμε κανέναν. Απλά θίγουμε τα κακώς κείμενα των υπηρεσιών και την κακώς εννοούμενη προσπάθεια κάποιων υπαλλήλων του Δημοσίου να «προστατέψουν» την υπηρεσία, υπερβάλλοντας, καταπατώντας νόμους και γραφάς.

ΥΓ. Να είναι καλά τα παιδιά του forum (Αρχηγός (chif)-Υπαρχηγός (Αποστόλης)κλπ.)που μας ανοίγουν τα μάτια.

Σας ευχαριστώ πολύ και μη βαράτε όλοι μαζί που έχει απαντηθεί το θέμα, ένα μυαλό χειμώνα - καλοκαίρι έχω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Βαγγέλη, συμφωνω με τα παραπάνω.. Μόνο που με τον καινούργιο νόμο άλλαξαν κάποια πράγματα με τις βεβαιώσεις ελ. επαγγελματιών κ.λπ. (βλέπε οριστική δήλωση ελ. επαγγελματιών και μοναδική βεβαίωση για κάθε επαγγελματία ) .

Αυτά πιστεύω Κωνσταντίνε θα μας απασχολήσουν όταν συμπληρώνουμε τις επόμενες δηλώσεις,πρώτα ο Θεός.

Πιστεύω να μην αλλάξουν τους όρους χορήγησης των βεβαιώσεων παρακράτησης οποιουδήποτε φόρου (Φ.Μ.Υ-

Ελευθέρων Επαγγελματιών) γιατί ζήτω που καήκαμε.

Φαντάζεσαι να σου λένε ότι για να εκπέσεις τον παρακρατηθέντα φόρο,θα πρέπει να τον έχει αποδώσει ο

παρακρατών,στην ΔΟΥ?????????????????????????

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ποιός ξέρει αν μέσα στα αυθαίρετα μπορούν να ρυθμιστούν και οι υμιυπαίθριοι που έκλεισαν μετά την 02707/2009?

γιατί έχω καμίά 500 να ρυθμίσω ............λέω τώρα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest dimextreme

Καλημερα κ καλο κουραγιο σε ολυς τους Ελληνες φορολογουμενους.Εχω ενα μικρο θεμα το οποιο παραθεσα σε καποιο αλλο σημειο του φορουμ αλλα η απαντηση που ελαβα ηταν μιση κ μη τεκμηριωμενη.Δεν ειμαι λογιστης ουτε φοροτεχνικος απλα εχω λιγες νομικες γνωσεις.Με το εκεθθαριστικο της εκτακτης εισφορας μου επιβληθηκε επισης κ ενα ποσο για ενα ιχ που κατεχω 1998 κε με ημερομηνια πρωτης αδειας κυκλοφοριας 15/2/2001.Διαβασα τον 3986/2011 και στο αρθ 30 παρ 2 εδαφιο α' λεει οτι οσα ιχ εχουν παλαιοτητα ανω των 10 ετων εξαιρουνται απο αυτο το ποσο.Εκανα αιτηση στην εφορια μου για νεα εκαθθαριση,οπως ελεγε οτι πρεπει να κανω σε περιπτωση που υπαρχει καποια περιπτωση-πιστευω οτι ανηκω εκει-και μου απαντησαν οτι δεν ανηκω στην κατηγορια αυτης της παραγραφου.Ρωτησα το μελος σας αν πρεπει να προσφυγω στο διοικητικο πρωτοδικειο(αιτηση θεραπειας) και δεν ελαβα απαντηση.Ξερω οτι πιθανοτατα πρεπει να κινηθω νομικα με δικηγορο απλα το μονο που ζηταω ειναι να ξερω αν εχω καποιες βασιμες ελπιδες να δικαιωθω καποια στιγμη αλλιως να μη ξεκινησω καν.Θα εκτιμουσα μια απαντηση εμπεριστατωμενη κ στο πνευμα της ερωτησης μου,ξερω οτι η προσπαθεια που καταβαλετε ειναι συνεχης κ πολλη σημαντικη κ ευχαριστω εκ των προτερων.εξ'αρτης επισης ορμωμενος.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Η εισφορά και τα τέλη που την συνοδεύουν, αφορούν την χρήση 2010 ..

Άρα κατ'αρχήν το ΙΧ δεν είναι 10 ετών.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest dimextreme

Θελω καταρχην να πω οτι η διαφωνια και η αποδοχη της ειναι για μενα το αποκορυφωμα της δημοκρατιας κ οχι κατι αλλα γλυκαναλατα που ακουμε συνεχεια για το τι ειναι δημοκρατια και τι οχι.Αυτο το λεω ξεκινοντας γιατι διαφωνω μαζι σου κ ζηταω την επιστημονικη γνωση που εσυ εχεις και εγω οχι κ τη θελω τεκηριωμενη κ οχι προχειρη γιατι κ εγω μπορω να σου πω οτι η γη ειναι επιπεδη αν δεν εχεις παει απο ακρη σε ακρη της.Πιστεψε με σου μιλαω χωρις κανενα ιχνος εχθρικοτητας απλα ειμαι πολυ δυσαρεστημενος με το συστημα.και λεω εγω με τα λιγα που ξερω για να φτασω στο ζουμι κατα γραμμα αντιγραφη απο το Νομο 3986/2011: <<επιβαλλεται-υπολογιζεται-ισουται>> ->ενεστωτας ο χρονος,με χρονο δημοσιευσης του νομου (κ εναρξη ισχυος του νομου)στην εφημεριδα της κυβερνησεως 01/07/2011.εμενα το αυτοκινητο μου τη στιγμη εκεινη εχει το κριτηριο της παλαιοτητας των 10 ετων απο το πρωτο ετος της κυκλοφοριας του στην Ελλαδα,κ νομιζω οτι αυτο ειναι το κριτηριο που ζητα ο νομος,και απο τη στιγμη που λεει κατα γραμμα παλι -<<εξαιρουνται>> ->ενεστωτας χρονος ξανα,με παλαιοτητα.τελεία εδω.η συνδεση της παλαιοτητας με το ρημα στον ενεστωτα με την προθεση -με- εμενα εκει με οδηγει λογικα-ξαναλεω οτι δεν εχω επιστημονικη καταρτηση στα φορολογικα αλλα πιστευω οτι μπορω να καταλαβω αυτα που διαβαζω κατα λεξη σε μια γλωσσα η οποια δοξα το θεο ειναι αρκετα πλουσια σε χρονους κ σε εκφρασεις ωστε να διατυπωθει σωστα αυτο που θελει να πει ο νομοθετης,γιατι αυτος ο ανθρωπος θα μπορουσε να πει συμφωνα με τη λογικη οσων πιστευουν κατι το διαφορετικο απο αυτο που πιστευω εγω οτι θελει να πει-δηλαδη :να εχει συμπληρωθει παλαιοτητα 10 ετων κατα τη συμπληρωση της δηλωσης -απο το ετος πρωτης κυκλοφοριας στην Ελλαδα.κ να παω κ λιγο παραπερα κ εκει με επιφυλαξη βεβαια.εγω τους φορους μου για το 2010 τους πληρωσα,γιατι ενας Νομος δυσμενεστερος για εμενα να εχει αναδρομικη ισχυ?κ ξερω οτι για αυτο ονομαστηκε εκτακτη εισφορα ετους 2011 αλλα απο τη στιγμη που εγινε αυτο πως γινεται να αναφερεται σε εισοδηματα του 2010?ας πουμε οτι εγω στις 01/01/2011 το ειχα πουλησει το οχημα γινεται να καλουμαι να πληρωσω για κατι το οποιο δεν εχω στην κατοχη η την κυριοτητα μου,οπως ξανα λεει ο νομος;(παλι σε ενεστωτα χρονο δηλαδη τη στιγμη της εναρξης ισχυος του νομου)επειδη διαβαζω πολυ προσεκτικα συνεχιζω κ παρακατω οπου ο νομος λεει (στο ιδιο αρθρο-30- για το οποιο αναφερομαι συνεχως αλλα τωρα στη παραγραφο 1,<<οπως αυτα προκυπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011>>.το αν το υπουργειο υπολογισε την εκτακτη εισφορα με στοιχεια τα οποια αναφερονται σε παρελθοντα χρονο τοτε θα επρεπε τουλαχιστον να την ονομασει εκτακτη εισφορα ετους 2010 και να λεει κατα γραμμα:επιβαλλεται αναδρομικα...κοκ...ξαναλεω οτι θα ηθελα μια ολοκληρωμενη απαντηση τεκμηριωμενη ειμαι αποφασισμενος να συγκρουστω εντονα με το συστημα για αυτο ζηταω επιστημονικη ολοκηρωμενη αποψη,μη με κανετε να στραβωθω και να κατσω να διαβασω ολο το φορολογικο δικαιο γιατι μεσα στην προθεσμια των 60 ημερων απο την επιδοση της αρχικης προσφυγης μου για να προβω στην αιτηση θεραπειας δεν πιστευω να προλαβαινω.συγνωμη για οτι ορθογραφικα εχω κανει ειναι απλως απο τη βιασυνη μου κ απο τη συνηθεια να διορθωνω τα κειμενα στο τελος με word,εδω γραφω απλα απευθειας.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μια χαρά τα λες..

Πάρε μαζί σου και αυτόν που είχε μαγαζί για 10 μήνες και το έκλεισε το 2010, αλλά πληρώνει τέλος επιτηδεύματος

Πάρε και τον άλλο που το 2010 είχε εισόδημα 100000,00 αλλά σήμερα υποαπασχολείτε με λειψό εισόδημα αλλά θα πληρώσει εισφορά επί των 100000 .. πάρε και τον άλλον με το χαράτσι στα ακίνητα που του το υπολόγισαν στα διπλά τετραγωνικά και του ζητούν να το πληρώσει με απειλή διακοπής του ρεύματος.. και όλοι μαζί παλέψτε για το αυτονόητο..

Όμως από μας ζητάς κριτική του Νόμου ή ερμηνεία του Νόμου?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest dimextreme

Ημουν και ειμαι σιγουρος οτι αποτελω απο τις ελαφροτερες περιπτωσεις της εφαρμογης της δυσμενους αυτης πολιτικης αλλα δεν με πειραζει να το πληρωσω αυτο το ποσο,το οποιο και εχω ηδη πληρωσει αλλα αλλα αλλα..ισως εγω να εχω δικιο στο συγκεκριμενο θεμα ισως κ οχι.απο νομικης αποψης αναφερομαι στο δικιο,ηθικα το ξερω οτι εχω δικιο οπως κ ολες οι περιπτωσεις που αναφερεις σαν παραδειγματα εχουν δικιο ηθικα.εμενα αυτο που με ποναει ειναι οτι πηγα σε καποιους ανθρωπους οι οποιοι πληρωνονται απο τον Ελληνα πολιτη κ δεν μπορεσαν να μου απαντησουν τεκμηριωμενα στο ερωτημα που τους εθεσα εγγραφως κ το οποιο υποστηριζω με επιχειρηματα.θα ηθελα η μαλλον θα ευχομουν να μου κατερριπταν αυτα τα επιχειρηματα κ θα εφευγα απο εκει ευχαριστημενος κ ας ηταν πιο αδεια η τσεπη μου.εγω το μονο που ειδα εκει που πηγα ηταν 3 βαριεστημενους ανθρωπους,τον ενα πιο πολυ απο τον αλλο,απο τους οποιους αυτος που ανελαβε την υποθεση μου-εκανα την προσφυγη μου αρχες εβδομαδας προς τα τελη Σεπτεμβρη (σε μια πολη ουτε 10.000 κατοικων)και μου λεει ελα τη Δευτερα κ παω τοτε και μου λενε εχει αδεια..ο οποιος δεν ειχε καν την ευθυτητα να μου πει πηγαινε πληρωσε το γιατι η αιτηση σου δεν αναστελει την εκτελεση της πληρωμης της εισφορας-(δεν καθομαστε ολοι να διαβασουμε 10 σχετικους νομους πριν παμε στην εφορια βρε αδερφε συγνωμη κιολας-απευθυνομαι προς τον υπαλληλο-δε νομιζω να καθοταν ο απλος πολιτης να σκεφτει οτι υπηρχε τετοια περιπτωση ωστε να προνοησει να το πληρωσει,ασχετα αν εγω το εκανα)κ ξανα απο Δευτερα σε Δευτερα φτασαμε στις 43 μερες μετα την αιτηση..κ τοτε ειπα δεν παει αλλο κ το γυρισα στη νομικη πλευρα το θεμα την τελευταια φορα που πηγα κ τους λεω οτι με τον 2690/99 υπαρχουν κ προθεσμιες που σας δεσμευουν..μειναν αγαλματα ολοι τους..ναι μου λεει εχουμε 60 ημερες,οχι τους λεω εχετε 50 κ υπο προυποθεσεις κ κατοπιν αιτιολογησης 60...κ εκει αρχισε το ενδιαφερον της υποθεσης..μου λεει ενας απο αυτους μα καλα βιαζεσαι κ εσυ να βγει η αποφαση αρνητικη?αν δηλαδη τους αφηνα στην ησυχια τους ισως να εβγαινε κ θετικη μαλλον εννοουσε..τελος παντων ξανα το παραμυθι απο Δευτερα κ παω κ εγω κ καθισαν εκεινη τη στιγμη να δουν τη σχετικη νομοθεσια την οποια εχω πιστευω εξαντλησει.(η μονη ΠΟΛ σχετικη πιστευω οτι ειναι η 1167/2.8.2011 η οποια κ δεν αναλυει καθολου τα περι του αρθρου 30 οσον αφορα το ζητουμενο).κ καταληξαν σε μια απαντηση αερολογια που δε βασιζεται σε τ ι π ο τ α.κ αυτο που μου τρυπαει σαν μαχαιρι την καρδια ειναι οτι καποιοι κανουν ερμηνεια του νομου κατα το δοκουν εις βαρος μου με αμεσο αποτελεσμα την ζημια μου(κ εφοσον δημοσιοι υπαλληλοι-ο ορισμος της παραβασης καθηκοντος κατα το ποινικο δικαιο-αν δικαιωθω στο πρωτοδικειο θα φτασω κ εκει) χωρις κανενα ενδοιασμο.χωρις επισης κανενα ενδοιασμο δε δειχνουν την ιδια σπουδη στο να εφαρμοσουν το νομο σε ατομα που χρωστουν εκατομμυρια σε μη αποδιδωμενο φπα τον οποιο εγω ξανα εχω πληρωσει κ αυτοι παρακρατουν απο το κρατος.κ δεν ειμαι της αποψης να συλληφθουν οι τελευταιοι γιατι αυτο δεν ειναι λυση.να βρεθει μηχανισμος να μην περιερχεται καθολου στα χερια του ενδιαμεσου ο φπα-δε με απασχολει να βρει το κρατος λυση.θελω να καταληξω κ λεω οτι στη συγκεκριμενη περιπτωση πιστευω οτι οι υπαλληλοι ενηργησαν συναισθηματικα αδικωντας με καταφορα λογω του οτι τους μπηκα στο ματι με λιγα λογια κ το επραξαν αυτο πολυ ελαφρα τη καρδια.θα μπορουσαν αν ηθελαν να ειναι απολυτως τυπικοι νομιμα να στειλουν ερωτημα στο υπουργειο,εφοσον το σημειο ειναι εστω αοριστο,αν δεν ειναι σωστη η αποψη μου νομικα κ να ειναι κ αυτοι 100% καλυμμενοι.ειμαι απο τους ανθρωπους που πιστευουν στους νομους κ στην εννοια του συντεταγμενου κρατους κ πιστευω οτι σχεδον παντα οι ανθρωποι εχουν την ευθυνη της σωστης η της λαθος εφαρμογης του νομου.Τι ζηταω σε αυτη την περιπτωση απο εσας?οταν εισαι σε μια κοινωνια κ καποιος σου πει εισαι τρελος δεν τρεχει κ τιποτα..αν το ιδιο πραγμα σου το πουν αλλοι 1000 μαλλον τοτε εσυ εισαι ο τρελος κ οι υπολοιποι οι λογικοι..εγω θελω απλα να μου πειτε οτι εγω ειμαι με τους 1000 που λενε σε καποιον ενα(3) οτι αυτος ειναι τρελος και οτι δεν ειμαι ο ενας που η εφορια θελει να με πεισει οτι ειμαι τρελος-νομικα αστοχος θα το πω εγω.πιστευω οτι κ ο νομοθετης με αυτη τη λογικη νομοθετει-τι ειναι λογικο για τους 1000 κ οχι για τον ενα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν ξέρω αν το forum λειτουργεί και ως αγχολυτικό. Είναι ίσως ο μόνος λόγος για να διαβάσουμε όσα ο φίλος επισκέπτης έγραψε. (ίσως να λειτουργεί και για κείνον έτσι).

Ο Σούλης σου απάντησε αλλά δεν το κατάλαβες.

Ζητάς κριτική του νόμου, δηλαδή το δίκιο ή το άδικο ή ερμηνεία του ?

Άρθρο 30 παρ, 1

Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και δεξαμενών κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011.

Λέει λοιπόν το καλό μας Υπ Οικονομικών ότι επιβάλω έκτακτη εισφορά στα αυτοκίνητα κλπ κλπ κλπ, όπως προκύπτουν από την δήλωση οικ 2011. Γράφει λοιπόν η δήλωσή σου του οικονομικού 2011: ένα ΙΧΕ κλπ κλπ έτος Α κυκλοφορίας 2001 (εύκολη η αφαίρεση)

Εδώ λοιπόν σταματάς τις νομικές και φορολογικές αναζητήσεις σου και απλά πληρώνεις και μετά κατεβάζεις όσα καντήλια θες

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest dimextreme

Πιστευω οτι το να εχει κανεις αγχος οταν πιστευει οτι αδικειται ειναι φυσιολογικο.Εφοσον καποιος μου εδινε μια τεκμηριωμενη με βαση την επιστημη του (πιστευω-αν καταλαβα σωστα κ αυτη τη φορα- οτι εδω μεσα η λογιστικη -η εστω η οικονομολογια θα επρεπε να εχουν την τιμητικη τους)απαντηση,ειτε αυτη ειναι αρνητικη ειτε θετικη-ειπαμε το εχω ηδη πληρωσει-ισως να λειτουργουσε κ αγχολυτικα.Πιστευω οτι ημουν αναλυτικοτατος και στο τι πιστευω και στο τι ζηταω.Να πω τι Δ Ε ζηταω γιατι μαλλον αυτο εχετε καταλαβει κ προσπαθειτε να αποφυγετε.Εγω Δ Ε ζηταω απο εσας εκδοση δικαστικης αποφασης ουτε προκειται να επικαλεστω στο δικαστηριο οτι ο soulis η ο χαλκιδεος στο taxheaven μου ειπαν οτι εχω δικιο.πρωτον γιατι το εχω γραψει νομιζω ηδη δυο φορες οτι ζηταω μια επιστημονικη αποψη επι του θεματος(σοβαρη) και δευτερον ειπαμε διαβαζω..κ κατι μικρα γραμματακια που υπαρχουν σε αλλο σημειο του φορουμ για τις αποψεις κ τα εννομα αποτελεσματα κτλ κτλ οπως λες κ εσυ τα εχω διαβασει ηδη..τα διαβασα τα κατανοησα κ ουδεμια απαιτηση νομικη εχω,αν θελεις μπορω να σου στειλω κ μια υπευθυνη δηλωση που να το λεει αυτο αν αυτο λειτουργησει αγχολυτικα κ για σενα..τελος παντων ισως καπου να εκανα λαθος στις επιλογες μου αλλα θα επιμεινω στο οτι η διαφωνια κ η αποδοχη της διαφορετικης αποψης ειναι η δυνατοτερη εκφραση της δημοκρατιας κατα την αποψη μου.τουλαχιστον εγω δεν προσεβαλα το συνομιλητη μου ουτε με υπονοουμενα περι ψυχολογικων προβληματων(αγχος) ουτε για τη διανοητικη του δυνατοτητα αντιληψης..τουλαχιστον οχι απροκλητα.ουτε ο soulis απαντησε τυπικα στο ερωτημα μου αλλα τουλαχιστον με αντιμετωπισε με τροπο που δε με προσβαλλει σε καμια περιπτωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αν φίλε επισκέπτη θεωρείς ότι σε προσέβαλα, ειλικρινά ζητώ συγνώμη

Αν όμως διαβάσεις καλύτερα (όχι όπως διαβάζεις τον νόμο) θα δεις ότι πρώτα έγραψα ότι λειτουργεί σαν δικό μας αγχολυτικό.

Η συγνώμη όμως παραμένει.

Τώρα για την δυνατότητα αντίληψης (και όχι διανοητική σου αντίληψη) δεν θα ζητήσω συγνώμη διότι πολύ απλά και η δικιά μου (και του καθ ενός) δυνατότητα αντίληψης σε θέματα πέραν του αντικειμένου μια θα ήταν περιορισμένη.

Και για του λόγου το αληθές (και) εγώ σου απάντησα στο ερώτημά σου παραθέτοντας και κάνοντας μια τοσοδούλα ανάλυση στην παράγραφο 1 που εσύ αγνοείς. Αλλά δεν το κατάλαβες ούτε αυτό.

Εγώ λοιπόν δεν σε ειρωνεύτηκα, σου κατέθεσα την άποψή μου αλλά εσύ ζητάς ¨σοβαρή¨ επιστημονική άποψη (ξαναγράφοντας το σοβαρή σε αντιδιαστολή ίσως με την δική μου ασόβαρη τοποθέτηση). Ζητάς λοιπόν από κάποιον από μας να σου αναλύσει τον τρόπο που είναι δομημένο το φορολογικό δίκαιο και την λογική του. Θα έμπαινα ίσως στον πειρασμό να το κάνω αλλά (πέρα από την κρίση σου για την σοβαρότητα της άποψής μου) θα διακινδύνευα να μην γίνω αντιληπτός μιας και απ ότι καταλαβαίνω μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Και όταν λέω διαφορετική γλώσσα εννοώ ότι δεν γνωρίζεις ή καλύτερα δεν κατανοείς βασικές έννοιες του φορολογικού δίκαιου. (αλήθεια, τι σημαίνει αυτό το ¨έχω ι λίγες νομικές γνώσεις¨)

Αυτά και καληνύχτα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Η τεκμηριωμένη απάντηση θα έρθει μόνο από Νομικό και μάλιστα Συνταγματολόγο , διότι ακόμη και αν έχετε δίκιο , με την έννοια της στενής γραμματικής ερμηνείας που επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση , εφόσον απορρόφθικε η αίτηση σας θα πρέπει να κινηθείτε νομικά αλλά κατά τη δική μου γνώμη θα πρέπει να βγάλετε αντισυνταγματική τη διάταξη αυτή , γιατί ο Δικαστής ως εκτελεστική εξουσία δεν θα κοιτάξει μόνο τη στενή γραμματική ερμηνεία , αλλά τι συνταγματικότητα ή όχι της διάταξης .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest dimextreme

Καλημερα καταρχην σε ολους.καποιοι θα πρεπει οταν λενε ΄΄ειλικρινα΄΄ να το εννοουν κ οχι απλα να πατανε μερικα πληκτρα απλα για να εμφανιστει μια λεξη.αν το εννοουσαν δε θα συνεχιζαν να προσβαλλουν.εγω θελω να συνεχισω να διαφωνω μαζι σου,με την εννοια που εννοω τη διαφωνια οπως την εχω αναφερει ηδη αρκετες φορες πιο πανω.απλα γιατι μου αρεσει ο υγιης διαλογος,δε θελω ουτε απλη αντιπαραθεση ουτε αντιλογια..συνεχιζω κ παω κ ακομα παραπερα γιατι μαλλον εγω δε γινομαι αντιληπτος-αν κ δεν εκατσα ακομη να διαβασω το φορολογικο δικαιο,κ τονιζω το ακομα-κ δεν ξερω ποσο πιο απλα να το παραθεσω για να εχω μια γνωμη,δε ζηταω πια τεκμηριωμενη επιστημονικη αποψη,αυτη τη ζητησα 2-3-4 φορες γινομαι κουραστικος.θελω τη γνωμη σας λοιπον για το εξης..η διαφωνια μου με την εφορια στο συγκεκριμενο θεμα ειναι η απλη εξης..υπαρχει ενα μεγεθος-αυτη η ρημαδα η παλαιοτητα-η οποια εχει αδιαμφισβητητα ενα σημειο αρχικο το οποιο ειναι η ημερομηνια εκδοσης πρωτης αδειας κυκλοφοριας(στην Ελλαδα-ενταξει στην Ελλαδα ετσι κ αλλιως δεν το εφερα απ'εξω) και ενα σημειο τελικο λεω εγω,ισως η εφορια θελει να το πει σημειο που τη βολευει για να μπορει να εισπραξει..κ ρωταω εγω λοιπον τωρα για μια λογικη γνωμη..η παλαιοτητα σαν πραγματικο μεγεθος εξαρταται απο το πως την καταλαβαινει καποιος;εχει δηλαδη αλλη σημασια για εμενα αλλη για καποιον αλλο αλλη για την εφορια;η εφορια εχει δηλαδη καποιου ειδους χρονομηχανη κ τη στιγμη της δημοσιευσης του νομου κανει το αυτοκινητο μου πιο καινουργιο?η σωστη διατυπωση του νομου θα επρεπε να λεει οτι να εχει συμπληρωσει κατα το ταδε χρονικο σημειο παλαιοτητα ταδε κ οχι απλα με παλαιοτητα ταδε..(αμφιβολια υπερ εμου να το πω εγω τωρα; )θα ηθελα απο καποιους να δοκιμασουν να μου απαντησουν εστω κ αν ειναι σε γλωσσα που δε θα την καταλαβω(το λεω εκ των προτερων γιατι ειμαι κ ανθρωπος προκατειλλημενος μιας κ δε διαβασα το φορολογικο δικαιο ακομα..)..κ επειδη δεν αφηνω κ αποριες να πω..ξεκινησα νομικη αλλα δε μου αρεσε κ εφυγα..σε καλυψα;εχω ηδη καταλαβει τι υπονοεις αλλα σφαλεις..φιλε broster πιστευω οτι τουλαχιστον μαζι μιλησαμε στην ιδια γλωσσα κ η απαντηση σου ηταν σαφης..απλα να πω οτι για εμενα το κρισιμο ειναι ο τροπος που εδρασε- κ εσφαλε κ κατα τη γνωμη μου-η διοικηση τοπικα η οποια δεν ακολουθησε την ενδεδειγμενη κ νομοθετησε αυθαιρετα κατα την αποψη μου ενω θα μπορουσε καλλιστα με μια ερωτηση ανωθεν να εχει το κεφαλι της ησυχο...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου: Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του διπλοτύπου απόδοσης του.

Για μια ακόμη χρονιά παρατηρείται το φαινόμενο αρκετές Δ.Ο.Υ. να απαιτούν από τους ελευθέρους επαγγελματίες , για να αναγνωρίσουν τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου, να προσκομίζουν είτε βεβαιώσεις που αναγράφουν τη φράση «παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στη ΔΟΥ τάδε με το τάδε αριθμό διπλοτύπου» είτε, σε ακραίες περιπτώσεις, φωτοαντίγραφο του διπλοτύπου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μας έχει καταγγελθεί, ότι εφοριακοί υπάλληλοι δεν αναγνωρίζουν τις βεβαιώσεις αν ο φορολογούμενος δεν «υπακούσει» στα παραπάνω.

Έχουν όμως λάθος και είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν τις βεβαιώσεις αυτές με τη φράση «παρακρατήθηκε» και μόνο, χωρίς να τους απασχολεί αν αυτός αποδόθηκε ή όχι από τον παρακρατήσαντα.

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών, αλλά και των φορολογούμενων , παραθέτουμε σε αυτό το σημείωμα, την σχετική νομοθεσία αλλά και τις διοικητικές λύσεις που έχει δώσει η ίδια η υπηρεσία, πάνω σε αυτό το θέμα.

Με βάση το άρθρο 83 παρ. 2 του Ν.2238/1994: «Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε.»

Από τη Διοίκηση εξάλλου έχει γίνει δεκτό (σχετ. έγγραφο 1074996/1479/Α0012/24.8.2005) ότι, εφόσον αυτός που κατέβαλε τις αμοιβές παρακράτησε φόρο 20%, χωρίς να τον αποδώσει στο Δημόσιο, εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον δικαιούχο των αμοιβών, τότε στην περίπτωση αυτή αφενός μόνο σε αυτόν θα γίνει ο σχετικός καταλογισμός του μη αποδοθέντος φόρου, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τον Ν.2523/1997, αφετέρου ο παρακρατηθείς φόρος 20% συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών, καθόσον απαιτείται μόνο η προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης. Εφόσον ο φόρος παρακρατήθηκε από τον καταβάλλοντα τις αμοιβές, ο τελευταίος υποχρεούται αποκλειστικά για την απόδοσή του στο Δημόσιο. Συνεπώς, εφόσον έχουν εκδοθεί οι ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου 20% για τον δικαιούχο των αμοιβών και αυτοί που έκαναν την παρακράτηση του φόρου δεν τον απέδωσαν, τότε ο παρακρατηθείς φόρος 20% θα συμψηφιστεί κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών (σχετ. έγγραφο 1098734/1817/Α0012/18.10.2005).

Παραθέτουμε και αυτούσιες λύσεις της Διοίκησης που ενισχύουν αυτή τη θέση.

· 1039542/765/Α0012/2.5.2007

Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν, σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με το υπ’ αριθ. 1074996/1479/Α0012/24.8.2005 έγγραφο, αν αυτός που κατέβαλε τις αμοιβές έχει παρακρατήσει τον φόρο χωρίς να τον αποδώσει στο Δημόσιο (εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον δικαιούχο των αμοιβών), μόνο σε αυτόν γίνεται ο σχετικός καταλογισμός του μη αποδοθέντος φόρου, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων του Ν.2523/1997 και, περαιτέρω, ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών, καθόσον απαιτείται μόνο η προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης (έγγραφο 1098734/1817/Α0012/18.10.2005).

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αριθμού των διπλοτύπων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου που χορηγούνται στους δικαιούχους των αμοιβών.

· 1038165/731/Α0012/21.5.2007

Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν, σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με το υπ’ αριθ. 1074996/1479/Α0012/24.8.2005 έγγραφο, αν αυτός που κατέβαλε τις αμοιβές έχει παρακρατήσει τον φόρο χωρίς να τον αποδώσει στο Δημόσιο (εκδίδοντας βέβαια τις ανάλογες βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για τον δικαιούχο των αμοιβών), μόνο σε αυτόν γίνεται ο σχετικός καταλογισμός του μη αποδοθέντος φόρου, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων του Ν.2523/1997 και, περαιτέρω, ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών, καθόσον απαιτείται μόνο η προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης (έγγραφο 1098734/1817/Α0012/18.10.2005).

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αριθμού των διπλοτύπων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου που χορηγούνται στους δικαιούχους των αμοιβών (σχετ. έγγραφο 1039542/765/Α0012/2.5.2007).

· 1053083/1041/Α0012/11.6.2009

Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου

Σε απάντηση του από 20.5.2009 εγγράφου σας σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με το έγγραφο 1074966/1479/Α0012/24.8.2005, αν αυτός που κατέβαλε τις αμοιβές έχει παρακρατήσει τον φόρο χωρίς να τον αποδώσει στο Δημόσιο, μόνο σε αυτόν γίνεται ο σχετικός καταλογισμός του μη αποδοθέντος φόρου, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων του Ν.2523/1997 και, περαιτέρω, ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών, καθόσον απαιτείται μόνο η προσκόμιση της αντίστοιχης βεβαίωσης.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αριθμού των διπλοτύπων απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου στις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου που χορηγούνται στους δικαιούχους των αμοιβών και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί, συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών.»

Όλες οι αποφάσεις που σας παραθέτουμε βρίσκονται σε ισχύ και οι πρόσφατοι φορολογικοί νόμοι (Ν.3842/2010, Ν.3888/2010 και Ν.3943/2011) δεν έχουν αλλάξει ΤΙΠΟΤΕ στην αντιμετώπιση του θέματος από τη Διοίκηση.

Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αντιπαλεύουμε κανέναν. Απλά θίγουμε τα κακώς κείμενα των υπηρεσιών και την κακώς εννοούμενη προσπάθεια κάποιων υπαλλήλων του Δημοσίου να «προστατέψουν» την υπηρεσία και το κακώς εννοούμενο δημόσιο συμφέρον, υπερβάλλοντας, καταπατώντας νόμους και γραφάς.

Απόστολος Αλωνιάτης

Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αποστόλη,θέλω να σε δω από την 1/1/2012,που θα υποβάλλουμε το Ε20 & Ε21 αν θα ισχύουν

αυτά που ανάφερες παραπάνω ή θα μπαίνουν στο "σύστημα" και θα σου λένε: Αγαπητέ φίλε

ελεύθερε επαγγελματία,στις καταστάσεις που υποβάλλανε οι πελάτες σου,δεν φαίνεται ότι

αποδώσανε το φόρο,που σου παρακρατήσανε,άρα αντί για επιστροφή,πάρε ένα κιλό καρύδια

για να έχεις δυνάμεις τον χειμώνα.

Φίλε Αποστόλη,πολύ φοβούμαι ότι κάποια στιγμή εφόσον οι επιχειρήσεις,δεν πληρώνουν τους

παρακρατούμενους φόρους (ΦΜΥ-Φ.ΕΕ κλπ) δεν θα αναγνωρίζονται οι βεβαιώσεις και θα τρέ-

χουμε και δεν θα φτάνουμε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αποστόλη,θέλω να σε δω από την 1/1/2012,που θα υποβάλλουμε το Ε20 & Ε21 αν θα ισχύουν

αυτά που ανάφερες παραπάνω ή θα μπαίνουν στο "σύστημα" και θα σου λένε: Αγαπητέ φίλε

ελεύθερε επαγγελματία,στις καταστάσεις που υποβάλλανε οι πελάτες σου,δεν φαίνεται ότι

αποδώσανε το φόρο,που σου παρακρατήσανε,άρα αντί για επιστροφή,πάρε ένα κιλό καρύδια

για να έχεις δυνάμεις τον χειμώνα.

Φίλε Αποστόλη,πολύ φοβούμαι ότι κάποια στιγμή εφόσον οι επιχειρήσεις,δεν πληρώνουν τους

παρακρατούμενους φόρους (ΦΜΥ-Φ.ΕΕ κλπ) δεν θα αναγνωρίζονται οι βεβαιώσεις και θα τρέ-

χουμε και δεν θα φτάνουμε.

Μπορεί να συνεχίσουν να ισχύουν μπορεί και όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως θα μπορεί η ΔΟΥ άμεσα να βλέπει αν έχει αποδοθεί ο παρακρατηθείς φόρος και να γίνουν οι ς σχετικές ενέργειες (αρμοδίως ) σε περίπτωση μη αποδόσεως. Τώρα εμφανίζεται το φαινόμενο να κατακλύζονται ΔΟΥ με αιτήματα άλλων ΔΟΥ για διασταύρωση .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μα ακριβώς αυτό είναι το θέμα, να γνωρίζει η Δ.Ο.Υ. σε ποιούς έχει κάνει παρακράτηση ο καθένας, γιατί όταν καταθέτουμε την προσωρινή ΦΜΥ δεν αναφέρονται ονόματα ή ΑΦΜ όπως στην οριστική ΦΜΥ ή στις δηλώσεις υπεργολάβων για το 3%. Πρόβλημα πάλι θα δημιουργηθεί όσο είμαστε έρμαια του κάθε αδιάβαστου ή εξουσιομανή δημοσίου υπαλλήλου. Εδώ στην ΚΑ' μου ζητάγανε επιμόνως Ε3 σε σωματείο μη κερδοσκοπικό χωρίς δραστηριότητα. Μόνο με την μεσολάβηση της προισταμένης του εισοδήματος (που τράβαγε τα μαλλιά της με αυτό που άκουσε) κατάθεσα την δήλωση. Και εδώ θα αναφερθώ και στον επισκέπτη dimextreme, ο broster έχει απόλυτο δίκιο. Η ερμηνεία του νόμου θα κριθεί από το δικαστήριο. Όχι ότι είναι προσωπική υπόθεση για να την κάνει κάποιος από εμάς, αλλά εκεί θα πρέπει να αποδείξετε τους ισχυρισμούς σας. Δεν νομίζω ότι κανένας συνάδελφος από εδώ δεν θέλει να βοηθήσει, για αυτό και οι απαντήσεις τους προς εσάς. Απλά το παράδειγμά σας είναι άλλη μια σταγόνα στον ωκεανό του φορολογικού μας συστήματος που βρίθει μάλιστα από αμέτρητους καρχαρίες. Χειρίζεστε το λόγο πολύ καλά (γι'αυτό είπε ο συνάδερφος ότι λειτουργείτε σαν αγχολυτικό και σίγουρα μας εκφράζετε σε πολλά) και πραγματικά αναφέρατε πολύ στοχευμένα κάποια από τα λάθη που είμαστε αναγκασμένοι εμείς οι επαγγελματίες να παραβλέπουμε πολλές φορές για να κάνουμε την δουλειά μας (δεν εννοώ βρωμοδουλειές) αλλά για να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα. Βιαστείτε να κάνετε την προσφυγή σε συνεργασία με έναν πολύ καλό δικηγόρο που ειδικεύεται σε αυτά τα θέματα και ελπίζουμε ότι θα δικαιωθείτε μαζί με τις υπόλοιπες 100000 προσφυγές που εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια.

Αλήθεια, γαι το σεμινάριο διαβάσατε σήμερα? Θα σας εξετάσω!!!!! B) B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×