Jump to content
 • 0

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΡΩΤΑΝΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


doctor
 Share

Question

Στην ιστοσελίδα του Taxheaven υπάρχει ειδική ενότητα, όπου υπάρχουν ΟΛΕΣ οι υπογραφείσες Σ.Σ.Ε. του 2006 αλλά και αρχείο με τα προηγούμενα έτη.

Παρακαλούνται τα μέλη και οι επισκέπτες να επισκέπτονται την προαναφερθείσα ενότητα πριν υποβάλλουν ερώτημα.

Οι Σ.Σ.Ε. βρίσκονται στον σύνδεσμο που ακολουθεί: http://www.taxheaven.gr/labordoc

doctor

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Αυτό μπορείτε να το κάνετε μετά τις 14/8/2012, ημέρα που λήγει και το τρίμηνο παράτασης της κλαδικής των επισιτιστικών και τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους αμείβονται βάσει ποσοστών και δεν έχει σχέση ο μισθός τους με την κλαδική ΣΣΕ (έχει με την ΕΓΣΣΕ όσον αφορά το ελάχιστο ημερομίσθιο όταν τα ποσοστά δεν φτάνουν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία).

Μιλούσα υποθετικά για τους ξενοδοχ/λους :) αλλά και εγω δεν βλέπω καποιο λόγο να μην μπορεί να το εφαρμόσει αυτο το σύστημα ο εργοδότης. Ευχαριστω doctor.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μιλούσα υποθετικά για τους ξενοδοχ/λους :) αλλά και εγω δεν βλέπω καποιο λόγο να μην μπορεί να το εφαρμόσει αυτο το σύστημα ο εργοδότης. Ευχαριστω doctor.

Αν είναι ξενοδοχείο τότε δεν υπάρχει θέμα διότι η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωτική (όπως και κάθε ΣΣΕ από τον Οκτ. του 2011).

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συγνώμη αν επανέρχομαι σε θέματα που έχουν απαντηθεί αλλά δεν μπορώ να βγάλω άκρη.

Στο ΔΕΝ 1604 σελ.807 παρ.3 αναφέρει ότι συμβάσεις που έληξαν πριν τις 14.8.2011 και έχουν διανύσει το 6 μηνο παράτησης ισχύος τους και δεν έχει υπογραφέι νέα ΣΣΕ τότε οι κανονιστικοί όροι της ΣΣΕ μεταβάλονται σε συμβατικούς όρους ατομικής συμφωνίας.Αρα μπορούν να αλλάξουν μόνο με υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης δηλαδή θέλει και την σύμφωνη γνώμη εργαζομένων.Εκτος αν υτογραφεί νέα ΣΣΕ.Εδώ δεν εμπίπτει και η σύμβαση της παροχής υπηρεσιών?Εχω μιλήσει με δύο συναδέλφους και μου είπαν ότι αφότου έχουν μιλήσει και με την επιθεώρηση έκοψαν επιδόματα από εργαζομένους με αυτή την σύμβαση.

Τελικά μπορεί να γίνει ή όχι?Εχει αλλάξει κάτι από το συγκεκριμένο ΔΕΝ και μετα?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Νέα ΣΣΕ Εμπορικών επιχειρήσεων:

Θέλω να την εφαρμόσω σαν εργοδότης μη μέλος (εθελοντικά), τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσω? Μόνο Πίν Προσωπικού?

Πρέπει να υπογραφεί το Υπόδειγμα που αναφέρεται στο Άρθρο 6 της ΣΣΕ (προσαρτάται λέει, αλλά γιατί δεν το βλέπω)? Που μπορώ να το βρώ? Ποιός το υπογράφει και που κατατίθεται?

Ευχριστώ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τελικά μπορεί να γίνει ή όχι?

Για το Υπουργείο Εργασίας όχι, όμως αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Το έχουμε συζητήσει λίγο καιρό πριν στο παρόν θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, η λύση που σας εξασφαλίζει 100% είναι η υπογραφή ατομικής σύμβασης που θα παραπέμπει στην ΕΓΣΣΕ συν ένα ποσό επ'αυτής που θα δοθεί ή δεν θα δοθεί.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ανακεφαλαίωση και ιστορική αναδρομή σχετικά με το πως πρέπει να αμείβονται οι νέοι κάτω των 25 ετών:

 1. Στο παράρτημα V του Ν.4046/2012 (σ.713) αναφέρεται: "Θα νομοθετήσουμε: (i) μια άμεση επανευθυγράμμιση του επιπέδου του κατώτατου μισθού που καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση κατά 22 τοις εκατό σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της οικογενειακής κατάστασης και των ημερήσιων / μηνιαίων μισθών, (ii) το πάγωμα του κατώτατου μισθού μέχρι το τέλος της περιόδου του προγράμματος, και (iii) μια επιπλέον μείωση 10 τοις εκατό του κατώτατου μισθού για τους νέους, η οποία θα ισχύει γενικά και χωρίς περιοριστικούς όρους (για τα άτομα κάτω των 25) (προαπαιτούμενη δράση). Τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης της απόκλισης στο επίπεδο του κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (Πορτογαλία, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη). Αναμένουμε ότι το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων, την απασχόληση ατόμων στα περιθώρια της αγοράς εργασίας και θα ενθαρρύνει την αλλαγή από τον ανεπίσημο στον επίσημο τομέα εργασίας".
 2. Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 6/28.2.2012 αναφέρει στο άρθρο 1: «Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν.3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται».
 3. Η Ερμηνευτική Εγκύκλιος 4601/304/12.3.2012 του Υπ.Εργασίας, αναφέρει στο άρθρο 1 παρ.β’ : «[…]β. Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, (δεδομένου ότι καταργήθηκε το αρ. 43 του ν. 3986/2011 και κάθε αντίθετη διάταξη) και για τους ήδη εργαζόμενους, διαμορφώνονται σε σχέση με τα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειωμένα κατά 32%. Η μείωση αφορά το χρονικό διάστημα, από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ».
 4. Στο Εγγρ. 1066/19.3.2012 του Υπ. Εργασίας αναφέρεται: «Για εργασιακές σχέσεις που υπάγονται στην ΕΓΣΣΕ, ο μισθός και το ημερομίσθιο μπορούν να μειωθούν μέχρι το 22% (για τους εργαζόμενους με ηλικία άνω των 25 ετών), και μέχρι 32% (για τους εργαζόμενους με ηλικία κάτω των 25 ετών) μονομερώς, με απόφαση του εργοδότη, ενώ λοιπές αποδοχές ή όροι εργασίας δεν θίγονται» (Έγγρ.1066/19-3-2012 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Οι μειώσεις 22% και 32% έχουν εφαρμογή σε όσους αμείβονται με την ΕΓΣΣΕ»- Δ.Ε.Ν. 1601 σσ.531-2).
 5. Με το Εγγρ.10341/763/1-6-2012 "Εφαρμογή ΠΥΣ 6/28-2-2012", το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα αμείβονται με βάση τα μισθολόγια της ΕΓΣΣΕ για τους νέους κάτω των 25 ετών:
  «Κατά συνέπεια, οι νεοπροσλαμβανόμενοι κάτω των 25 ετών, βάσει της απόψεως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτή διατυπώθηκε μέσα από την εγκύκλιο, θα αμειφθούν βάσει των μειωμένων μισθών και ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται με τον πίνακα της ΑΠ 4601/304/12-3-2012 ερμηνευτικής εγκυκλίου. Ομοίως, και για ήδη εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, οι οποίοι αμείβονται βάσει κάποια ισχύουσας κλαδικής ΣΣΕ» (ΔΕΝ 1606, σσ.953-4).

Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι συγκεκριμένο, οι εγκύκλιοι του Υπ. Εργασίας δεν αποτελούν πηγή δικαίου άλλωστε, και επικρατεί ένα απόλυτο χάος:

http://www.capital.g....asp?id=1560088

Έτσι,

οι Επιθεωρήσεις δεν ξέρουν τι να απαντήσουν,

οι εργοδότες δεν ξέρουν τι να κάνουν,

οι λογιστές δεν ξέρουν τι να εφαρμόσουν,

οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν τι να ζητήσουν.

Κυρίες και κύριοι καλωσορίσατε στην Ελλάδα...

http://www.arcadiapo...-kratos-ligosto

Παραθέτω το υπ'αρ.10341/1.6.2012 Έγγραφο της Δνσης αμοιβής εργασίας του Υπ.Εργασίας που αποτελεί οδηγία προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και ερώτηση της ΓΣΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας επ'αυτού του εγγράφου.

egg_10341_763_2012.pdf

erotisi gsee.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με την επικουρική ασφάλιση.

Σ' ένα βιβλιοπωλείο, για παράδειγμα , οι παλαιοί εργαζόμενοι αμείβονται με την κλαδική ΣΣΕ που έχει λήξει και είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΥΕΚ.

Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν τώρα με συμβάσεις που θα αναφέρονται στην ΕΓΣΣΕ θα ασφαλιστούν στο ΤΕΑΥΕΚ ή στο επικουρικό ταμείο του ΙΚΑ;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Την με "Π.Κ. 9/16-7-2012 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας" έχει υπογράψει εκ μέρους των εργοδοτών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) και όχι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο.

Οι καταρτισθείσες πλέον ΣΣΕ εφαρμόζονται μόνο επί των μελών τους και θα πρέπει να είναι μέλος και ο εργοδότης αλλά και ο εργαζόμενος στους αντίστοιχους αντισυμβαλλόμενους φορείς (Άρθρο 8, παρ.2 του Ν.1876/1990).

H επιχειρηση δεν εχει κανει εγγραφη ως μελος στην ομοσπονδια ουτε οι εργαζομενοι αυτο σημαινει οτι μπορει να εφαρμοστει η ΕΓΣΣΕ ?

βεβαι μεχρι τωρα εφαρμοζουμε την συγκεκριμμενη συλλογικη συμβαση εργασιας ΠΚ 9/2012

και δεν καταλαβαινω πρεπει να εχει κανει εγγραφη να πληρωνει καποια εισφορα ως μελος ή επειδη μονο και μονο που εχει την δραστηριοτητα του ξενοδοχειου θεωρειται μελος

αν μπορουσες να μου απαντησεις θα με βοηθουσε πολυ ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνάδελφοι,η μη συμμετοχή ενός από τους δύο συμβαλλόμενους(εργοδότης-εργαζόμενος) στην αντίστοιχη εργοδοτική ή εργατική οργάνωση,

μας οδηγεί στο να ακολουθήσουμε διμερώς την ΕΓΣΣΕ σε εργοδότες για τους οποίους εξακολουθεί και ισχύει η οικεία κλαδική ΣΣΕ με βάση τον Νόμο

και την ΠΥΣ 6?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων σε όποιον απαντήσει.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνάδελφοι,η μη συμμετοχή ενός από τους δύο συμβαλλόμενους(εργοδότης-εργαζόμενος) στην αντίστοιχη εργοδοτική ή εργατική οργάνωση,

μας οδηγεί στο να ακολουθήσουμε διμερώς την ΕΓΣΣΕ σε εργοδότες για τους οποίους εξακολουθεί και ισχύει η οικεία κλαδική ΣΣΕ με βάση τον Νόμο

και την ΠΥΣ 6?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων σε όποιον απαντήσει.

Συνάδελφοι προσθέτω στα παραπάνω ότι η κλαδική ΣΣΕ δεν κηρύχθηκε υποχρεωτική.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνάδελφοι,η μη συμμετοχή ενός από τους δύο συμβαλλόμενους(εργοδότης-εργαζόμενος) στην αντίστοιχη εργοδοτική ή εργατική οργάνωση,

μας οδηγεί στο να ακολουθήσουμε διμερώς την ΕΓΣΣΕ σε εργοδότες για τους οποίους εξακολουθεί και ισχύει η οικεία κλαδική ΣΣΕ με βάση τον Νόμο

και την ΠΥΣ 6?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων σε όποιον απαντήσει.

Διμερώς στην ΕΓΣΣΕ. Ναι, γίνεται.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest kOSTAs

Kαλησπέρα.

Ο εργοδότης μου θέλει να υπογράψουμε ατομική σύμβαση, ώστε να πληρώνει λιγότερες εισφορές - ισχυρίζεται ότι θα εξακολουθήσει να με πληρώνει το ίδιο, παρά τη μείωση στα "χαρτιά". Όμως δουλεύω στην επιχείρηση 5 χρόνια και δε θέλω να χάσω τα δικαιώματά μου σε περίπτωση απόλυσης. Ο λογιστής μου είπε ότι μπορεί να υπογραφεί χαρτί ανάμεσά μας ότι σε περίπτωση απόλυσης αναγνωρίζεται όλη η προυπηρεσία - και όχι αυτή που θα "τρέχει" από τη στιγμή της υπογραφής της ατομικής σύμβασης. Ισχύει κάτι τέτοιο ??

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Για τη ΣΣΕ Λογιστών δεν πρόκειται να υπογραφεί νέα; Το λέω γιατί ήρθε η ώρα για να μου κάνω τροποποιητική σύμβαση...

Αποκλείεται θα έλεγα... Οι ατομικές ζουν και (θα) βασιλεύουν...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Kαλησπέρα.

Ο εργοδότης μου θέλει να υπογράψουμε ατομική σύμβαση, ώστε να πληρώνει λιγότερες εισφορές - ισχυρίζεται ότι θα εξακολουθήσει να με πληρώνει το ίδιο, παρά τη μείωση στα "χαρτιά". Όμως δουλεύω στην επιχείρηση 5 χρόνια και δε θέλω να χάσω τα δικαιώματά μου σε περίπτωση απόλυσης. Ο λογιστής μου είπε ότι μπορεί να υπογραφεί χαρτί ανάμεσά μας ότι σε περίπτωση απόλυσης αναγνωρίζεται όλη η προυπηρεσία - και όχι αυτή που θα "τρέχει" από τη στιγμή της υπογραφής της ατομικής σύμβασης. Ισχύει κάτι τέτοιο ??

Η προϋπηρεσία οιούτως ή άλλως δεν χάνεται με την υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης εργασίας, το θέμα όμως είναι επί ποίου μισθού θα υπολογισθεί η αποζημίωση απόλυσης.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Επίσης σχετικά με το επίδομα ισολογισμού, που διάβασα παραπάνω τις απόψεις συναδέλφων, θέλω να καταθέσω την άποψη εργατολόγου που συνομίλησα ψάχνοντας το εν λόγω θέμα και με την οποία συμφωνεί και η Επιθεώρηση Εργασίας.

Σύμφωνα με αυτούς λοιπόν ισχύει και δεν μπορεί να καταργηθεί μονομερώς από τον εργοδότη διότι η ΣΣΕ των Λογιστών, που είναι η ομοιοεπαγγελματική και καλύπτει όλους τους λογιστές, έληξε την 31/12/09 και δεν καταγγέλθηκε ποτέ, οπότε οι όροι της έχουν καταστεί όροι ατομικής σύμβασης εργασίας (το 6μηνο της μετενέργειας έληξε πολύ πριν τις 14/2/12) και μπορούν να μεταβληθούν μόνο με την σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Εκτός βέβαια αν έχει υπογραφεί νέα ατομική σύμβαση εργασίας που αναιρεί όλα τα προηγούμενα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

tacar διάβασε αυτό και θα καταλάβεις. Εγώ πάντως δεν συμφωνώ με αυτό που γράφεις. Μπορεί να σου κόψει μονομερώς όλα τα επιδόματα και να σου διατηρήσει το βασικό μισθό, ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας. http://www.capital.gr/tax/news_tax.asp?id=1493883

Ήθελα να ρωτήσω στην ΕΓΣΕΕ δεν υπάρχει το επίδομα παιδιών; Γιατί δεν το έχει στο πινακάκι;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΧΑΘΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ. ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1/3/2012 ΣΕ ΠΩΛΗΤΡΙΑ. ΜΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΥΤΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΟΥΤΕ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ. ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 2. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ? 1) ΝΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΣΣΕ?

2) ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ της 26/7/2012 ΤΩΝ 860,00 ΕΥΡΩ ΑΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΛΟΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ? 3) ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΛΗΞΕΙ Η ΣΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 4/3/2011 -ΠΚ 17/3/2011 ΜΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ήθελα να ρωτήσω στην ΕΓΣΕΕ δεν υπάρχει το επίδομα παιδιών; Γιατί δεν το έχει στο πινακάκι;

Δεν υπάρχει, μόνο το επίδομα γάμου και τριετιών (ωρίμανσης - αυτό το τελευταίο παγωμένο).

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μπορεί ο εργοδότης σε υπαλληλο που αμοιβεται με την ΣΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ, μονομερώς να προβει σε μειωση του μισθου του, ακολουθώντας την νέα ΣΣΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(-6,3%)??

Τι οφειλει να προσκομίσει σε ΣΕΠΕ?? Μόνον τροποποιητικό πίνακα αποδοχών χωρις εντυπο τροποποίησης της συμβασης εργασίας?

Ποιο είναι το χρονικό όριο προσκόμισης των ανωτερω σε ΣΕΠΕ, χωρις πρόστιμο??

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η επιχείρηση έχει 10 εργαζόμενους.

Οι 4 είναι καινούργιοι και οι συμβάσεις τους αναφέρονται στην ΕΓΣΣΕ ( αμείβονται πάντως με ποσό μεγαλύτερο των νομίμων αποδοχών ).

Οι υπόλοιποι 6 εργαζόμενοι αμείβονται σύμφωνα με την κλαδική ΣΣΕ, η οποία έχει λήξει.

Ο εργοδότης θέλει να μειώσει κατά 5% τις αποδοχές των παλιών υπαλλήλων.

Για αλλαγή όμως στις ατομικές συμβάσεις και στους μισθούς χρειάζεται η συναίνεση των εργαζομένων.

Οι 4 αποδέχονται την πρόταση αναπροσαρμογής των αποδοχών ενώ οι άλλοι 2 διαφωνούν.

Μπορεί η επιχείρηση να αλλάξει τις συμβάσεις των 4 και τους άλλους δύο να συνεχίσει να τους πληρώνει όπως πριν διατηρώντας την παλιά τους σύμβαση;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η επιχείρηση έχει 10 εργαζόμενους.

Οι 4 είναι καινούργιοι και οι συμβάσεις τους αναφέρονται στην ΕΓΣΣΕ ( αμείβονται πάντως με ποσό μεγαλύτερο των νομίμων αποδοχών ).

Οι υπόλοιποι 6 εργαζόμενοι αμείβονται σύμφωνα με την κλαδική ΣΣΕ, η οποία έχει λήξει.

Ο εργοδότης θέλει να μειώσει κατά 5% τις αποδοχές των παλιών υπαλλήλων.

Για αλλαγή όμως στις ατομικές συμβάσεις και στους μισθούς χρειάζεται η συναίνεση των εργαζομένων.

Οι 4 αποδέχονται την πρόταση αναπροσαρμογής των αποδοχών ενώ οι άλλοι 2 διαφωνούν.

Μπορεί η επιχείρηση να αλλάξει τις συμβάσεις των 4 και τους άλλους δύο να συνεχίσει να τους πληρώνει όπως πριν διατηρώντας την παλιά τους σύμβαση;

ναι διμερώς

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

καλησπερα, ειμαι υπαλληλος σε ξενοδοχειο και τον Ιουνιο υπογραψαμε ατομικες συμβασης εργασιας, τον Ιουλιο ομως υπογραφηκε η νεα συλλογικη συμβαση με ισχυ απο 1/7 αρα οποια ατομικη ειναι κατωτερη της συλλογικης δεν βγαινει αυτομάτως άκυρη?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...