Jump to content
  • 0

Απόσπαση για εργασία υπηκόοων χωρών ΕΕ και διαδικασίες


Guest Επισκέπτης
 Share

Question

Guest Επισκέπτης

Με βάση το ΠΔ 219/2000 οδηγία 96/71/ΕΚ προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης εργαζομένων υπηκόοων χωρών της Ε.Ε σε άλλες χώρες (στην περίπτωση μας στην Ελλάδα) έως και 18 μήνες και ΒΑΣΙΚΟ οι αποσπώμενοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να υπάγονται στην νομοθεσία της χώρας αποστολής. Που σε απλά ελληνικά σημαίνει όχι ασφαλ.εισφορές ΙΚΑ. Το μόνο έξοδο είναι η παροχή στέγης και τροφής και βεβαίως το ΑΠΥ που εκδίδει κάθε μήνα η εταιρεία που τους αποστέλει το οποίο υπάρχει ιδ.συμφωνητικό με τα σχετικά.

Ερώτημα.

Από πλευράς

1. ΟΑΕΔ

2. ΙΚΑ

3. Επιθ.Εργασίας

4. ΔΟΥ

τι υποχρεώσεις γενόνται?

Κάνω μια προσπάθεια να απαντήσω ο ίδιος και ας με διορθώσει/συμπληρώσει όποιος γνωρίζει και επιθυμεί να βοηθήσει.

Ευχαριστώ.

Λοιπόν ξεκινάω.

1. ΟΕΑΔ. Δεν απαιτείται καμμία ενέργεια.

2. ΔΟΥ. Κατάθεση του ιδ.συμφωνητικού στην ΔΟΥ στο τρίμηνο που αφορά και μεταβολή στο μητρώο για την διενέργεια Ενδοκ.Συναλλαγών-Αποκτήσεων.

3. ΙΚΑ. Να γραφούν οι αποσπώμενοι εργαζόμενοι στο βιβλίο νεοπροσληφθέντων και να κοινοποιηθεί το ιδ.συμφωνητικό στο ΙΚΑ έτσι ώστε να μην ζητηθούν σε μελλοντικό έλεγχο εισφορές.

4. Επιθ.Εργασίας. Πίνακας Προσωπικού κανονικά με όλα τα στοιχεία και βεβαίως το ιδ.συμφωνητικό (το δεύτερο πριν την έναρξη εργασίας των αποσπώμενων). Επίσης φωτοτυπία της κατάστασης επιθεώρησης της αρχικής εταιρείας που παραχωρεί του εργαζομένους.

Link to comment
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Π.Δ. 219/2000

Αρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που

είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε κράτος

που έχει υπογράψει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο [Ν.

2155/1993 (104/Α')] και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι

οποίες, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών, προβαίνουν σε απόσταση

εργαζομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 2,στο έδαφος της Ελλάδας.

2. Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται, όταν η απόσπαση

εργαζομένων στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών στο έδαφος της

Ελλάδας, από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού,

εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) απόσπαση ενός εργαζομένου για λογαριασμό τους και υπό τη διεύθυνσή

τους με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ της

επιχείρησης που αποσπά τον εργαζόμενο και του αποδέκτη της παροχής των

υπηρεσιών που ασκεί τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, εφόσον

υφίσταται εργασιακή σχέση μεταξύ της επιχείρησης που αποσπά τον

εργαζόμενο και του εργαζομένου κατά το χρόνο της απόσπασης,

β) απόσπαση ενός εργαζομένου σε εγκατάσταση ή σε επιχείρηση του

ομίλου, του οποίου η επιχείρηση που αποσπά τον εργαζόμενο αποτελεί

μέλος, εφόσον υφίσταται εργασιακή σχέση μεταξύ της επιχείρησης που

αποσπά τον εργαζόμενο και του εργαζομένου κατά το χρόνο της απόσπασης,

γ) απόσπαση ενός εργαζομένου από επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης ή

από επιχείρηση που διαθέτει εργαζομένους σε χρήστρια επιχείρηση που

είναι εγκατεστημένη ή ασκεί τις δραστηριότητές της στο έδαφος της

Ελλάδας, εφόσον κατά τη διάρκεια της απόσπασης υφίσταται εργασιακή

σχέση μεταξύ της επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης ή της επιχείρησης

που διαθέτει εργαζομένους και του εργαζομένου.

****

Εσείς σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις εμπίπτετε;

Νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνήσετε με την αντίστοιχη υπηρεσία του ΙΚΑ:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔIEΘNΩN AΣΦAΛIΣTIKΩN ΣXEΣEΩN

( Λεωφ. Kηφισίας 178 / 152 31 XAΛANΔPI )

Fax: 210.67.41.377 e-mail: [email protected]

Εδώ υπάρχει αναλυτικός κατάλογος με τα τηλέφωνα:

http://www.ika.gr/gr/infopages/contact/addresses/1016.cfm

Εγώ πάντως πήγα ο ίδιος εκεί και με εξυπηρετήσανε. Αν μένετε στην Αθήνα καλό είναι να πάτε εκεί προσκομίζοντας ότι νομίζετε ότι θα σας ζητήσουν.

doctor

Link to comment
Share on other sites

  • 0
Guest Επισκέπτης

Ευχαριστώ για την απάντηση.

Δυστυχώς όχι μόνο δεν είμαι Αθήνα αλλά στην περιοχή μου δεν έχει ξαναασχοληθεί κανείς με κάτι τέτοιο. Σε ερώτηση που έθεσα στο ΙΚΑ της περιοχής μου,μου είπαν ότι δεν έχει ξαναρωτήσρει κάποιος και δεν ξέρουν. Να υποβάλω γραπτά τα ερωτήματα μου με αντίγραφο το προς υπογραφήν συμφωνητικού και θα μου απαντήσουν εν καιρό.

Είμαι ξενοδοχείο και θέλω να απασχολήσω εργαζομένους για 45 ημέρες λόγω φόρτου εργασίας και μη ύπαρξης ελεύθερων ντόπιων εργαζομένων.

Από όσο καταλαβαίνω το ΙΚΑ ή η ΕΥΠΕΑ σε πιθανό έλεγχο θα ζητήσουν να δουν το συμφωνητικό και ποιούς εργαζομένους περιλαμβάνει και βεβαίως το Ε101 καθένα τους. Η εταιρεία που θα τους αποσπάσει σε εμένα μου είπε ότι σε ήδη πραγματοποιηθέντες ελέγχους σε άλλες επιχειρήσεις που είχε αποστείλει εργαζομένους, το ΙΚΑ απευθύνθηκξε κατευθείαν σε αυτούς για την εξακρίβωση της καταβολής των εισφορών στο αντίστοιχο ΙΚΑ (της Κύπρου συγκεκριμένα).

Οπότε υποθέτω ότι όσον αφορά το ΙΚΑ δεν χρειάζεται καμμία ενέργεια εκτός από το συμφωνητικό και το Ε101.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...