Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
Guest Επισκέπτης

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΕ Ο.Ε. - ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Question

Guest Επισκέπτης

Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής σε Ο.Ε. όπου ως δεύτερος εταίρος θα μετέχει άλλη ατομική επιχειίρηση (η έναρξη θα γίνει στην έδρα της πρώτης ατομικής), προκύπτει Φόρος Υπεραξίας για κάποια από τις 2 ατομικές ;

Θα υπάρξει πρόβλημα κατά την μετατροπή, εάν το κτίριο που θα στεγασθεί η Ο.Ε. αποτελεί νυν πάγιο της ατομικής ;

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Μερικές επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα εργασιών επειδή μιλάμε και για συστέγαση θα ήταν χρήσιμες.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

Κατασκευές Αλουμινίου - Σιδήρου και οι 2 ατομικές (επιθυμούν να ενώσουν τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

1052699/30.5.2003 Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις

--------------------------------------------------------------------------------

"Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις

1052699/1082/Α0012/30.5.2003

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.3091/2002, για τις ακόλουθες περιπτώσεις διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί κατ’ αρχήν η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής ή εταιρικής μερίδας ή μεριδίου που γίνεται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους, από επαχθή αιτία, είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον μεταβιβάζοντα.

2. Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Ειδικότερα όμως για την επιβολή του φόρου υπεραξίας διευκρινίζονται:

α) Οταν στον χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί εταιρία, στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρία που συστήθηκε,

β) Σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία.

γ) Δεν τίθεται θέμα εφαρμογής υπεραξίας στην περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης και ίδρυσης στη θέση αυτής μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. από το ίδιο πρόσωπο.

δ) Κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας δεν οφείλεται φόρος δωρεάς για τον εισφέροντα την ατομική του επιχείρηση στο κεφάλαιο αυτής, εφόσον η εισφορά αυτή δεν υπερβαίνει την αξία του ποσοστού συμμετοχής του εισφέροντος στην υπό σύσταση ομόρρυθμη εταιρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου από την εισφερόμενη αξία, αποτελεί δωρεά και οφείλεται φόρος."

Επίσης δεν τίθεται ο όρος "μετατροπή ατομικής σε ΟΕ" αλλά πρόκειται για σύσταση ΟΕ εισφέροντας τα δύο μέλη της υπο σύσταση εταιρίας τις ατομικές τους επιχειρήσεις

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

Και όσον αφορά το ερώτημα αυτό :

Θα υπάρξει πρόβλημα κατά την μετατροπή, εάν το κτίριο που θα στεγασθεί η Ο.Ε. αποτελεί νυν πάγιο της ατομικής ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλή σας μέρα,

Έχω μια περίπτωση οπού πελάτης έχει ένα τυπογραφείο. Δεν έχω ξανακάνει κάποια μετατροπή και θα ήθελα κάποια καθοδήγηση απο κάποιον πιο έμπειρο συνάδελφο.

Θέλει να μετατρέψει την ατομική του επιχείρηση β' κατηγορίας σε Ο.Ε. συμμετέχοντας σε αυτή και η σύζυγός του με ποσοστό 20%.

Υπάρχουν μηχανήματα, επαγγελματικό αυτοκίνητο και πρώτες ύλες.

Διαβάζοντας στο βιβλίο του Καραγιάννη για τις μετατροπές, αναφέρει οτι καταβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλάιου 1% επι του εταιρικού κεφαλαίου.

Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτον αν οφείλεται και κάποιος φόρος υπεραξίας για την μετατροπή αυτή.

Έπειτα, αν συμφέρει περισσότερο να γίνει μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε Ο.Ε. με τις διαδικασίες της σύνταξης απογραφής,ισολογισμού κλπ ή είναι καλύτερα να γίνει η διακοπή της ατομικής και να ιδρυθεί εκ νεόυ η Ο.Ε.? Και με την υπεραξία τι γίνεται στην δεύτερη περίπτωση?

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΠΟΛ.1169/2.8.2011

Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Φ. Φανάρα

Τηλέφωνο : 210 3375311

ΦΑΞ : 210 3375001

ΠΟΛ 1169

ΘΕΜΑ: Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση: αα) ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κτλ ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΒΣ, ββ) εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παρ.2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ. Η ωφέλεια υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια περίπτωση, παράγραφο, άρθρο και νόμο.

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται κατά την περίπτωση που συντελείται μεταβίβαση με αντάλλαγμα.

2. Περαιτέρω, με την αριθμ. πρωτ. 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι επιβάλλεται φόρος υπεραξίας σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι μηνών. 

Είναι προφανές ότι η θέση αυτή βασίστηκε στο ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις διακοπής και έναρξης εργασιών επιχειρήσεων με το ίδιο αντικείμενο εργασιών είναι πιθανόν να υποκρύπτεται η καταβολή «αέρα» ή μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης που σταματά τις εργασίες της.

3. Εξάλλου, το ΣτΕ με την 2661/2008 απόφασή του έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι για την επιβολή της αυτοτελούς φορολόγησης 20% στο κέρδος ή στην ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση επιχείρησης ως σύνολο, η φορολογική Αρχή φέρει το βάρος απόδειξης ότι έλαβε χώρα μεταβίβαση της επιχείρησης.

4. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει, ότι οι διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή σε περίπτωση που συντελείται πραγματική μεταβίβαση με την καταβολή τιμήματος. Κατά συνέπεια κατά τη διακοπή εργασιών επιχείρησης και έναρξη εργασιών στον ίδιο χώρο χωρίς να προκύπτει η καταβολή τιμήματος δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος. Αντίθετα, η ύπαρξη καταβληθέντος τιμήματος έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων για οφειλή φόρου με 20%

Ενόψει των ανωτέρω, από την έκδοση της παρούσης ανακαλείται κατά το μέρος αυτό η αριθμ. πρωτ. 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 εγκύκλιος, δηλαδή από εδώ και στο εξής κατά την διακοπή εργασιών επιχείρησης και έναρξη στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας, όταν δεν προκύπτει η καταβολή σχετικού τιμήματος.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

την έχω υπόψην μου την συγκεκριμένη πολ, μιλώντας όμως με τους ελεγκτές της εφορίας μου είπαν πως οφείλεται φόρος υπεραξίας 5% επειδή πρόκειται για την σύζυγό του.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest anthi

Θα ήθελα τη βοηθεια σας. Πελάτης μου με επιχειρηση κατασκευης και πωλησης αλουμινίου έχει ατομική επιχείρηση και επειδη πληρωνει πολλα,παρα πολλα, επιθυμει να κάνει εταιρία. Η μια λύση είναι να την μετατρέψει σε ΟΕ ή ΕΕ με δεύτερο μέλος την γυναίκα του. Υπεραξία θα πληρωθει για το ποσοστό συμμετοχής της γυναίκας του με συντελεστή 5% αφου είναι συγγενής πρωτου βαθμού? Η άλλη λυση είναι να κάνει μον.ΕΠΕ για να μη πληρωνει κ αλλο ΤΕΒΕ, με την οποια βέβαια δε γλυτωνει τον 45% φορο. Με αυτο το τρόπο δε θα πληρωθεί καθόλου υπεραξία? Στο όνομα του σαν φυσικό πρόσωπο έχει το γραφείο του και έχει ανεγείρει και το εργοστασιο κατασκευής αλουμινίων. Γιαυτα θα κάνει απλά δωρεάν παραχωρηση? Στην ΔΟΥ μου είπαν οτι το μόνο που γίνεται είναι διακοπη της επιχειρησης και έναρξης νέας αυτοτελούς ΟΕ. Στη περίπτωση όμως αυτη θα πρέπει να πληρωσει αποζημιωσεις στο προσωπικο και να τους ξαναπροσλάβει, ένω στις αλλες περιπτωσεις κανει απλά μια γνωστοποιηση στο ΙΚΑ για τη μετατροπη της επιχειρησεις. Σωστα σκεφτομαι? Ποια είναι η γνωμη σας?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκεπτης 7

Αφού δεν θέλεις να πληρώσεις λογιστή, που είναι και ο αρμόδιος, ρώτα σε κανένα Κ.Ε.Π.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αφού δεν θέλεις να πληρώσεις λογιστή, που είναι και ο αρμόδιος, ρώτα σε κανένα Κ.Ε.Π.

λογιστρια ειμαι απλα δεν εχω εμπειρια στις μετατροπες κ θα θελα βοηθεια...πελατης μου σας ειπα οτι ειναι...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Θα ήθελα τη βοηθεια σας. Πελάτης μου με επιχειρηση κατασκευης και πωλησης αλουμινίου έχει ατομική επιχείρηση και επειδη πληρωνει πολλα,παρα πολλα, επιθυμει να κάνει εταιρία. Η μια λύση είναι να την μετατρέψει σε ΟΕ ή ΕΕ με δεύτερο μέλος την γυναίκα του. Υπεραξία θα πληρωθει για το ποσοστό συμμετοχής της γυναίκας του με συντελεστή 5% αφου είναι συγγενής πρωτου βαθμού? Η άλλη λυση είναι να κάνει μον.ΕΠΕ για να μη πληρωνει κ αλλο ΤΕΒΕ, με την οποια βέβαια δε γλυτωνει τον 45% φορο. Με αυτο το τρόπο δε θα πληρωθεί καθόλου υπεραξία? Στο όνομα του σαν φυσικό πρόσωπο έχει το γραφείο του και έχει ανεγείρει και το εργοστασιο κατασκευής αλουμινίων. Γιαυτα θα κάνει απλά δωρεάν παραχωρηση? Στην ΔΟΥ μου είπαν οτι το μόνο που γίνεται είναι διακοπη της επιχειρησης και έναρξης νέας αυτοτελούς ΟΕ. Στη περίπτωση όμως αυτη θα πρέπει να πληρωσει αποζημιωσεις στο προσωπικο και να τους ξαναπροσλάβει, ένω στις αλλες περιπτωσεις κανει απλά μια γνωστοποιηση στο ΙΚΑ για τη μετατροπη της επιχειρησεις. Σωστα σκεφτομαι? Ποια είναι η γνωμη σας?

Aν είναι να τους ξαναπροσλάβει γιατί να πληρώσει αποζημιώσεις απολύσεων. Δεν είναι προτιμότερο να τους αναγνωρίσει , στην "νέα επιχείρηση " την προυπηρεσία που είχαν από την¨"παλαιά "

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Aν είναι να τους ξαναπροσλάβει γιατί να πληρώσει αποζημιώσεις απολύσεων. Δεν είναι προτιμότερο να τους αναγνωρίσει , στην "νέα επιχείρηση " την προυπηρεσία που είχαν από την¨"παλαιά "

Μπορει να το κάνει αυτό με ιδιωτικο συμφωνητικο?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μπορει να το κάνει αυτό με ιδιωτικο συμφωνητικο?

Mπορεί (ψάξτε λίγο και παλαιότερες δημοσιέυσεις σε παρόμοια θέματα και δεν θα χάσετε ).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest anthi

Οι σύζυγοι δεν είαι συγγενείς. Πρώτου βαθμού είναι τα τέκνα.

στο βιβλιο του κ.Καραγιαννη τους αναγραφει σαν α βαθμου συγγενεις κ οτι ο συντελεστης ειναι 5%

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest anthi

Mπορεί (ψάξτε λίγο και παλαιότερες δημοσιέυσεις σε παρόμοια θέματα και δεν θα χάσετε ).

εχω ψαξει αλλα οι δημοσιευσεις ειναι παλιεσ και οι νομοι αλλαζουν συνεχεια. γιαυτο εθεσα το ερωτημα σε σας

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Υπεραξία στη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, ναι...

Υπεραξία από ατομική σε ΟΕ γιατί....???

Πέρα του ότι γίνεται να αποτιμηθεί η ατομική και να εισφερθεί ως κεφάλαιο από τον ένα εταίρο στην καινούρια εταιρία.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

οι συζυγοι και τα παιδια ειναι α βαθμος συγγενιας!

Στην αρχαία Αίγυπτο, ίσως. Στην Ελλάδα (τουλάχιστον) της σύγχρονης εποχής, όχι. Η συγγένεια καθορίζεται από τις γεννήσεις, όχι από το γάμο:

Άρθρο 1463 ΑΚ

Έννοια

Τα πρόσωπα είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, αν το ένα κατάγεται από το άλλο (συγγένεια μεταξύ ανιόντων και κατιόντων). Συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή είναι τα πρόσωπα που, χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα. Ο βαθμός της συγγένειας ορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα.

Η συγγένεια του προσώπου με τη μητέρα του και τους συγγενείς της ιδρύεται με μόνη τη γέννηση. Η συγγένεια με τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το γάμο της μητέρας με τον πατέρα ή ιδρύεται με την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Θα ήθελα τη βοηθεια σας. Πελάτης μου με επιχειρηση κατασκευης και πωλησης αλουμινίου έχει ατομική επιχείρηση και επειδη πληρωνει πολλα,παρα πολλα, επιθυμει να κάνει εταιρία. Η μια λύση είναι να την μετατρέψει σε ΟΕ ή ΕΕ με δεύτερο μέλος την γυναίκα του. Υπεραξία θα πληρωθει για το ποσοστό συμμετοχής της γυναίκας του με συντελεστή 5% αφου είναι συγγενής πρωτου βαθμού? Η άλλη λυση είναι να κάνει μον.ΕΠΕ για να μη πληρωνει κ αλλο ΤΕΒΕ, με την οποια βέβαια δε γλυτωνει τον 45% φορο. Με αυτο το τρόπο δε θα πληρωθεί καθόλου υπεραξία? Στο όνομα του σαν φυσικό πρόσωπο έχει το γραφείο του και έχει ανεγείρει και το εργοστασιο κατασκευής αλουμινίων. Γιαυτα θα κάνει απλά δωρεάν παραχωρηση? Στην ΔΟΥ μου είπαν οτι το μόνο που γίνεται είναι διακοπη της επιχειρησης και έναρξης νέας αυτοτελούς ΟΕ. Στη περίπτωση όμως αυτη θα πρέπει να πληρωσει αποζημιωσεις στο προσωπικο και να τους ξαναπροσλάβει, ένω στις αλλες περιπτωσεις κανει απλά μια γνωστοποιηση στο ΙΚΑ για τη μετατροπη της επιχειρησεις. Σωστα σκεφτομαι? Ποια είναι η γνωμη σας?

Για να πληρώνει πολλά σημαίνει ότι έχει και πολλά κέρδη.Αρα θα βγεί μεγάλη υπεραξία.Και με το 5% ακόμη δεν σε συμφέρει.

Να τη μετατρέψει σε ΕΠΕ με τον Ν.1297/1972 εφόσον η ατομική έχει βιβλία Β κατηγορίας και δεν θα πληρω΄σει υπεραξία.Ολα τα κέρδη θα πάνε με 20 % και τελειώνει.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

΄Αρθρο 11

Φορολόγηση μεταβίβασης

μετοχών και επιχειρήσεων

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 29 του ν. 2961/01. Πρόκειται για νέα διάταξη που εισάγει διαφορετικό τρόπο φορολόγησης των μετοχών (εισηγμένων και μη) καθώς και των επιχειρήσεων (πλην Α.Ε.), που μεταβιβάζονται αιτία κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, οι οποίες μέχρι τώρα φορολογούνταν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 (κλίμακες). Κριτήριο για την αυτοτελή φορολόγηση αποτελεί η μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων σε συγγενείς Α΄ και Β΄ κατηγορίας, όπως αυτοί κατατάσσονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2961/2001. (Υπενθυμίζεται ότι στην Α΄ κατηγορία υπάγονται οι σύζυγοι, οι κατιόντες πρώτου βαθμού και οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. Στη Β΄ κατηγορία υπάγονται οι κατιόντες και οι ανιόντες δευτέρου κι επόμενων βαθμών, τα αδέλφια, οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, οι πατριοί - μητριές, τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, οι γαμπροί - νύφες και οι πεθεροί - πεθερές

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Στην αρχαία Αίγυπτο, ίσως. Στην Ελλάδα (τουλάχιστον) της σύγχρονης εποχής, όχι. Η συγγένεια καθορίζεται από τις γεννήσεις, όχι από το γάμο:

΄Αρθρο 11

Φορολόγηση μεταβίβασης

μετοχών και επιχειρήσεων

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 29 του ν. 2961/01. Πρόκειται για νέα διάταξη που εισάγει διαφορετικό τρόπο φορολόγησης των μετοχών (εισηγμένων και μη) καθώς και των επιχειρήσεων (πλην Α.Ε.), που μεταβιβάζονται αιτία κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, οι οποίες μέχρι τώρα φορολογούνταν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 (κλίμακες). Κριτήριο για την αυτοτελή φορολόγηση αποτελεί η μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων σε συγγενείς Α΄ και Β΄ κατηγορίας, όπως αυτοί κατατάσσονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2961/2001. (Υπενθυμίζεται ότι στην Α΄ κατηγορία υπάγονται οι σύζυγοι, οι κατιόντες πρώτου βαθμού και οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. Στη Β΄ κατηγορία υπάγονται οι κατιόντες και οι ανιόντες δευτέρου κι επόμενων βαθμών, τα αδέλφια, οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, οι πατριοί - μητριές, τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, οι γαμπροί - νύφες και οι πεθεροί - πεθερές

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ναι βρε Αχιλλέα.. αλλά άλλο η συγγένεια και άλλο η "φορολογική" συγγένεια..

Στην Α΄ κατηγορία υπάγονται: α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου, β) το πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού και ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Κοίτα να δεις, που το Υπ. Οικ. μας έκανε όλους συγγενείς... Μόνο που μιλούσαμε για ΒΑΘΜΟΥΣ συγγένειας, όχι για ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ συγγενών, πράγματα διαφορετικά μεταξύ τους. Καλό είναι να ξέρουμε τις διαχωριστικές γραμμές πάνω στις δυο αυτές έννοιες, διαφωνείς Θανάση;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Από πρόσφατη εμπειρία όταν γίνεται μετατροπή ατομικής σε ο.ε. πληρωνεται υπεραξία για το ποσοστό συμμετοχής του εταίρου που "μπαίνει" στη νέα επιχείρηση. Δηλαδή αν ο φόρος υπεραξίας που προκύπτει είναι 1000 και κάποιος μπαίνει με 30% θα πληρωθεί φόρος 300.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...