Jump to content
  • 0

Εκτός έδρας αποζημίωση μηχανικού που αμοίβεται με μισθό υψηλότερο του βασικού


Guest Savvas S
 Share

Question

Guest Savvas S

Είμαι μηχανικός (μεταλλουργός) του ΕΜΠ. Εχω προϋπηρεσία 18 χρόνια σε ΑΕ η οποία πάντα κατέβαλε στους υπαλλήλους αποζημίωση για εκτός έδρας μετακινήσεις όπως περιγράφεται από τους σχετικούς νόμους. Εγώ ελάμβανα 1/20 του μηνιαίου μισθού + έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης βάσει παραστατικών. Ο μισθός που λαμβάνω σήμερα είναι σχεδόν διπλάσιος από τον βασικό και στην σύμβασή μου προβλέπεται ότι δεν λαμβάνω πρόσθετη αμοιβή για τυχόν υπερωριακή απασχόληση. Παράλληλα όμως για διαφόρους λόγους και αιτίες, κατά τα τελευταία 5 έτη ο εργοδότης μου δεν έχει καταβάλλει τιμαριθμικές αυξήσεις στο σύνολο σχεδόν του προσωπικού.

Η εταιρία αυτή που εργάζομαι, πρόσφατα εξαγοράστηκε κατά 100% από άλλη μεγαλύτερη, συναφούς δραστηριότητας. Εγώ συνεχίζω να είμαι υπάλληλος της εταιρίας στην οποία έχω δημιουργήσει την προϋπηρεσία, δηλαδή συνεχίζω και εργάζομαι για τον ίδιο εργοδότη και με την ίδια σύμβαση εργασίας.

Ο νέος ιδιοκτήτης της εταιρίας δηλώνει ότι πολιτική είναι να μην καταβάλλει εκτός έδρας αποζημιώσεις. Αυτό ισχύει (κατά τα λεγόμενα) για όλους τους υπαλλήλους (από υψηλόβαθμα στελέχη έως μέσο και κατώτερο προσωπικό που αμοίβεται με τον βασικό μισθό). Καταβάλλονται μόνο τα έξοδα μετάβασης και διαβίωσης βάσει παραστατικών.

Τί ισχύει στην περίπτωσή μου; Είναι υποχρεωτική η καταβολή του 1/20 για κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας; Πώς επηρεάζονται οι υποχρεώσεις του εργοδότη από το ύψος της αμοιβής που λαμβάνω; Συνεχίζουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του εργοδότη μου όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά τα τελευταία έτη; Υπάρχει διαφοροποίηση για εκτός έδρας ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

ΕΙΣΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ & ΕΧΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΕΙΣ Α.Π.Υ.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ Σ΄ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ, ΌΤΙ "και στην σύμβασή μου προβλέπεται ότι δεν λαμβάνω πρόσθετη αμοιβή για τυχόν υπερωριακή απασχόληση."

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.

Link to comment
Share on other sites

  • 0
ΕΙΣΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ή ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ & ΕΧΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΕΙΣ Α.Π.Υ.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ Σ΄ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ, ΌΤΙ "και στην σύμβασή μου προβλέπεται ότι δεν λαμβάνω πρόσθετη αμοιβή για τυχόν υπερωριακή απασχόληση."

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.

Αγαπητέ yp.....

Οι σύμβαση των στελεχών δεν διέπεται από τους γνωστούς κανόνες του εργατικού δικαίου.

εφόσον βέβαια μιλάμε για "στέλεχος".

όπως λες και εσύ ...Χρειάζονται διευκρινήσεις.

Το ζήτημα για τα στελέχη έχει ξανασυζητηθεί.

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Από δημοσίευση του συναδέλφου Soulis:

Εκτός έδρας απασχόληση μισθωτών

1. Στο εκτός έδρας πρόσκαιρα αποστελλόμενο για εργασία υπαλληλικό και

εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός

εκείνων για τις οποίες προβλέπονται ειδικές διατάξεις, καταβάλλεται εκτός των

οδοιπορικών εξόδων και πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση,

ίση με το εκάστοτε νόμιμο ημερομίσθιο ή με το 1/25 του εκάστοτε νόμιμουμηνιαίου μισθού, προκειμένου για μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή

μηνιαίο μισθό, αντίστοιχα.

Εάν στο μισθωτό που αποστέλλεται εκτός έδρας να απασχοληθεί, παρέχονται από τον

εργοδότη τροφή και κατοικία, καταβάλλεται σε αυτόν το 1/4 μόνο της ανωτέρω

αποζημίωσης.

Στην περίπτωση που παρέχεται μόνο τροφή, καταβάλλεται το 1/2 αυτής και εάν

παρέχεται μόνο κατοικία καταβάλλονται τα 4/5 αυτής.

Τα ως άνω ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών

21091/2090/3.8.1946.

2. Ως έδρα, με βάση την εργατική νομοθεσία, νοείται το μέρος εκείνο στο οποίο ο

μισθωτός κατά μόνιμο και συνήθη τρόπο παρέχει την εργασία του, σύμφωνα με τη

σύμβαση εργασίας η οποία διέπει τη σχέση εργασίας του με τον εργοδότη.

Συνεπώς, η επαγγελματική στέγη του εργοδότη στην οποία ο μισθωτός παρέχει κατά

μόνιμο και συνήθη τρόπο την εργασία του θεωρείται ως έδρα της επιχείρησης.

Ο μισθωτός θεωρείται ότι απασχολείται εκτός έδρας όταν συντρέχουν οι εξής

προϋποθέσεις:

α) Οταν ο μισθωτός μετακινείται πρόσκαιρα εκτός της περιοχής στην οποία

βρίσκεται (στεγάζεται) η επαγγελματική εγκατάσταση του εργοδότη, στην οποία ο

μισθωτός παρέχει κατά τρόπο μόνιμο και συνήθη την εργασία του.

β) Οταν ο μισθωτός κατά το στάδιο της πρόσκαιρης εκτός έδρας μετακίνησής του

προς απασχόληση, διανυκτερεύσει στον εκτός έδρας τόπο.

Απαραίτητη, λοιπόν, προϋπόθεση για να εκληφθεί ως εκτός έδρας η απασχόληση

είναι αφ' ενός μεν να έχει το στοιχείο της πρόσκαιρης μετακίνησης (του

μισθωτού) προς απασχόληση σε μέρος εκτός των ορίων της επαγγελματικής

εγκατάστασης του εργοδότη, αφ' ετέρου δε ο μισθωτός να πραγματοποιεί εκτός

έδρας διανυκτέρευση στον εκτός έδρας τόπο.

Τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων, λόγω του ότι ασκούν το διευθυντικό

δικαίωμα υποκαθιστώντας προς τούτο τον εργοδότη τους, καθώς επίσης και γιατί

κατά τεκμήριο λαμβάνουν υψηλές αποδοχές, δεν δικαιούνται αποζημίωσης στις

περιπτώσεις κατά τις οποίες παρέχουν εκτός έδρας απασχόληση.

Η ως άνω αποζημίωση που χορηγείται στους μισθωτούς είναι ανεξάρτητη και διάφορη

των τυχόν οφειλομένων αμοιβών για υπερεργασιακή ή υπερωριακή ή νυχτερινή

απασχόληση των μισθωτών ή για απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες

αργίες.

Κατόπιν τούτου, ο μισθωτός που απασχολείται εκτός έδρας, από τη στιγμή κατά την

οποία απασχολείται πέραν του συμβατικού του ωραρίου ή απασχολείται κατά τις

Κυριακές και εορτές, δικαιούται πέραν της εκτός έδρας αποζημιώσεως και

προσαύξηση λόγω υπερεργασιακής ή υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την

προσαύξηση λόγω απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εορτές.

3. Οι μισθωτοί που απασχολούνται εκτός έδρας, πέραν της εκτός έδρας

αποζημίωσης, δικαιούνται να λάβουν και τα οδοιπορικά έξοδα που καταβάλλουν,

ήτοι τα έξοδα που προκύπτουν κατά το στάδιο του ταξιδιού τους από την έδρα της

επιχείρησης στον εκτός έδρας τόπο της πρόσκαιρης απασχόλησής τους. Ως τέτοια

έξοδα νοούνται το αντίτιμο των εισιτηρίων, ταξί κ.λπ.

Οι αμοιβές που χορηγούνται υπό μορφήν αποζημιώσεως στους μισθωτούς που

απασχολούνται εκτός έδρας, δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές και κατόπιν τούτου

δεν υπολογίζονται στα δώρα εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων), καθώς επίσης και

στις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας.

Ως τακτικές αποδοχές μπορούν να νοηθούν μόνο οι αποδοχές που καταβάλλονται

στους μισθωτούς τακτικά κάθε μήνα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκτός έδρας

διανυκτερεύσεων αυτών.

Ειδικά για τους μισθωτούς οι οποίοι μετατίθενται ή τοποθετούνται σε άλλο

γεωγραφικό τόπο εκτός των ορίων της αρχικής εγκατάστασης στην οποία τους

απασχολούσε μέχρι πρότινος ο εργοδότης τους, αυτοί δεν δικαιούνται εκτός έδρας

αποζημιώσεως για την απασχόλησή τους στον τόπο αυτό και τούτο γιατί η

απασχόλησή τους αυτή δεν έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Καταβολή μισθού μεγαλύτερου του προβλεπόμενου από την οικεία συλλογική

ρύθμιση

1. Συμψηφισμός επιδομάτων προβλεπόμενων από Σ.Σ.Ε. με ανώτερες των νομίμων

καταβαλλόμενες αποδοχές

Οταν με ατομική σύμβαση εργασίας έχει συμφωνηθεί μισθός μεγαλύτερος από το

σύνολο των αποδοχών που προβλέπονται από την οικεία συλλογική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε.

ή Δ.Α.), δηλαδή από το άθροισμα του βασικού μισθού και των επιδομάτων, τότε

συγκεκριμένο επίδομα προβλεπόμενο από την οικεία Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. για την παροχή

εργασίας του αυτού είδους και υπό τις ίδιες συνθήκες που καθορίσθηκαν με την

ατομική σύμβαση εργασίας, δεν οφείλεται στο μισθωτό επιπλέον του συμφωνημένου

μεγαλύτερου μισθού, γιατί καλύπτεται από αυτόν (τον μεγαλύτερο μισθό).

Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι όροι αμοιβής της αυτής ποιοτικά

εργασίας που περιέχονται στην ατομική σύμβαση εργασίας και στη Σ.Σ.Ε. δεν

ισχύουν παράλληλα, αλλά επικρατεί η ευνοϊκότερη ρύθμιση, αποκλειομένης της

εφαρμογής της δυσμενέστερης ρύθμισης.

Συνεπώς, αν στην ατομική σύμβαση εργασίας που σύναψε ο μισθωτός προβλέπονται

ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε σχέση με τη Σ.Σ.Ε., δεν ισχύουν παράλληλα και

ταυτόχρονα τόσο οι όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας, όσο και οι όροι της

Σ.Σ.Ε. που αναφέρονται στην καταβολή συγκεκριμένων επιδομάτων στο μισθωτό,

αλλά επικρατεί η αμιγώς ευνοϊκότερη ρύθμιση είτε αυτή είναι η ατομική σύμβαση

εργασίας, είτε είναι η Σ.Σ.Ε., χωρίς να γίνεται επιλεκτική χρήση των

ευνοϊκότερων ρυθμίσεων τόσο από τη μία (την ατομική), όσο και από την άλλη

(τη Σ.Σ.Ε.) σύμβαση.

Στην περίπτωση όμως που στην ατομική σύμβαση εργασίας ή τη Σ.Σ.Ε. ορίζεται

ότι τα θεσπιζόμενα με τη Σ.Σ.Ε. επιδόματα θα καταβάλλονται επιπλέον του

συμφωνημένου μεγαλύτερου μισθού στο μισθωτό, τότε τα επιδόματα αυτά τα

δικαιούται ο εν λόγω μισθωτός.

Επίσης τονίζεται ότι η ομοιόμορφα σε πολλές Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. περιλαμβανόμενη

διάταξη, κατά την οποία τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις

καθοριζόμενες μ' αυτές (τις Σ.Σ.Ε. και τις Δ.Α.) δεν μειώνονται, σαφή έχει

την έννοια ότι η κρίση περί του αν οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι ανώτερες,

προϋποθέτει σύγκριση του συνόλου αυτών (των καταβαλλόμενων αποδοχών) προς το

σύνολο των καταβλητέων, σύμφωνα με τη συλλογική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) και

όχι σύγκριση των επιμέρους ποσών του βασικού μισθού, των επιδομάτων κ.λπ.

(Α.Π.322/1993).

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2139/1996 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, είναι έγκυρος

ο όρος της ατομικής σύμβασης εργασίας ότι ο συμφωνημένος και καταβαλλόμενος

μισθός, εφόσον είναι υψηλότερος από το άθροισμα του βασικού μισθού και των

πάσης φύσεως επιδομάτων της Σ.Σ.Ε., θα καλύπτει κάθε άλλη παροχή ή επίδομα

που θεσπίζεται με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα επιδόματα που

υπήρχαν κατά το χρόνο κατάρτισης της ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά και για

τα μελλοντικά. Αν ο μισθός της ατομικής σύμβασης εργασίας είναι ανώτερος από

το μισθό της Σ.Σ.Ε. και κατόπιν ακολουθήσει νέα Σ.Σ.Ε. που προβλέπει

υψηλότερο μισθό, τότε - εφόσον ο συμβατικός μισθός καλύπτει και την αύξηση

της νέας Σ.Σ.Ε. - δεν αυξάνονται οι αποδοχές του μισθωτού. Σύμφωνα με την

ίδια απόφαση, κρίθηκε ως επιτρεπτή η συνομολόγηση συμφωνίας ότι στις

καταβαλλόμενες υπέρτερες των νομίμων αποδοχές περιλαμβάνεται και το επίδομα

γάμου.

Τέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8662/1996 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την

υπ' αριθ. 93/1994 απόφαση του Εφετείου Κρήτης, κρίθηκε ως επιτρεπτός ο

συμψηφισμός των επιδομάτων (δώρων) εορτών προς τις υψηλότερες των νομίμων

αποδοχές, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία.

Αντίθετα, κρίθηκε ως ανεπίτρεπτος ο συμψηφισμός των αποδοχών και του

επιδόματος αδείας προς τις υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές,

έστω και αν υπάρχει σχετική συμφωνία.

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...topic=16784&hl=

Βλ. επίσης:

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...topic=19306&hl=

Link to comment
Share on other sites

  • 0
Αγαπητέ yp.....

Οι σύμβαση των στελεχών δεν διέπεται από τους γνωστούς κανόνες του εργατικού δικαίου.

εφόσον βέβαια μιλάμε για "στέλεχος".

όπως λες και εσύ ...Χρειάζονται διευκρινήσεις.

Το ζήτημα για τα στελέχη έχει ξανασυζητηθεί.

ΣΥΜΦΩΝΩ,

ΑΛΛΑ Ο ΕΡΩΤΩΝ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΣΤΕΛΕΧΟΣ", ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΣΧΕΔΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ.

ΩΣΤΟΣΟ Ο doctor ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

Link to comment
Share on other sites

  • 0
Guest Επισκέπτης

Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.

Ορισμένες διευκρινήσεις και (πολύ φοβάμαι) ακόμα περισσότερες ερωτήσεις:

Περί στελέχους:

Είναι γνωστή η πολιτική των εταιριών να βαφτίζουν υπαλλήλους σαν managers, στελέχη, κλπ. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αφ'ενός η έννοια του στελέχους κατά τις "εταιρικές κουλτούρες" και η έννοια του στελέχους από την "νομική σκοπιά". Ισχύει κάτι τέτοιο;

Προσωπικά, δεν είμαι κατώτερο προσωπικό της εταιρίας (ούτε ιεραρχικά ούτε μισθολογικά) αλλά σε ένα σύνολο 400 ατόμων είμαι προϊστάμενος ομάδας 5 ατόμων. Οπως αρχικά ανέφερα, ο άμεσος εργοδότης μου (εταιρία που αποροφάται από τον όμιλο που την εξαγόρασε) είχε προσωπικό ~ 45 ατόμων.

Περί πολιτικής:

Στην περίπτωση που αναφέρομαι, η πολιτική της εταιρίας είναι να μην καταβάλλει εκτός έδρας αποζημίωση σε όλους (~ 400) τους υπαλλήλους, πολλοί από τους οποίους αμοίβονται με χαμηλές αποδοχές που κυμαίνονται στα πλαίσια των βασικών μισθών. Βέβαια, δεν ασχολούμαι (αυτή τη στιγμή) με γενικότερη θεώρηση του θέματος καθώς ούτε συνδικαλιστής είμαι αλλά και ούτε έχω τις γνώσεις να κινήσω τέτοιο θέμα.

Περί ατομικής σύμβασης & Συλλογικής σύμβασης

Αντιλαμβάνομαι ότι μετά από σύγκριση της ατομικής σύμβασης με τη συλλογική σύμβαση εργασίας, επικρατεί η ευνοϊκότερη των δύο με όλους τους κανόνες και τις ρυθμίσεις της. Ως εκ τούτου, αν κάποιος συνάψει ατομική σύμβαση που προβλέπει +10% επί του βασικού μισθού χωρίς κάποια άλλα επιδόματα και στη συνέχεια αποδείξει ότι γνωρίζει ξένες γλώσσες, παντρευτεί, κλπ, προφανώς η ατομική σύμβαση δεν τον ευνοεί και δεν μπορεί να έχει ισχύ.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η ατομική σύμβαση εργασίας έχει υπογραφεί (ανανεωθεί) το 1994, δεν περιέχει αναφορά σε συγκεκριμένο μισθό και ο μισθός έχει αναθεωρηθεί από τότε αρκετές φορές. Η εργασιακή μου σχέση είναι μισθωτός, στην ίδια εταιρία (ΑΦΜ) από το 1988 μέχρι και σήμερα.

Σήμερα, ο μισθός είναι (με πρόχειρους υπολογισμούς) ~ 1.8Χ του βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα γάμου, ξένης γλώσας, χρήσης Η/Υ κλπ όπως προβλέπονται από τη συλλογική σύμβαση μηχανικών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ισως είναι ενδιαφέρον να σημειώσω ότι με διάφορες δικαιολογίες και πατήματα, ο μισθός αυτός ΔΕΝ έχει αναθεωρηθεί τόσο για μένα όσο και για πολλούς συναδέλφους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Αν σε αυτό τον μισθό προσέθετε κάποιος και 2-3 ημέρες τον μήνα εκτός έδρας αποζημίωση και 50~70 ώρες τον μήνα υπερεργασία/υπερωρία + 1~2 Σαββατοκύριακα (όπως στην πράξη ισχύει για εμένα), ίσως τα επιδόματα/αποζημιώσεις κλπ δημιουργούσαν ένα πακέτο αποδοχών ίδιο με το σημερινό ή και υψηλότερο. Σε κάποιο άλλο μήνα όμως, ο μισθός παραμένει 1.8Χ του βασικού. Τί γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Πρέπει κανείς να πάρει απόφαση σε επίπεδο μήνα;

Το ερώτημά μου είναι: Αν κάποιος λαμβάνει αποδοχές μεγαλύτερες αυτών που προβλέπονται από την Συλλογική σύμβαση και αν αυτές οι αποδοχές παραμένουν υψηλότερες ακόμα και αν συνυπολογίσουμε (θεωρητικά) κάποιες ημέρες εκτός έδρας και κάποιες ώρες/ημέρες υπερεργασία επιπρόσθετα στον βασικό μισθό, είναι ΟΚ να μην λαμβάνει εκτός έδρας αποζημίωση;

Παράλληλα, αν ο εργαζόμενος που εργάζεται στην εταιρία Α λαμβάνει κάποιες αποδοχές και επιπροσθέτως εκτός έδρας αποζημίωση, δικαιούται να τα διεκδηκήσει από την εταιρία Α ακόμα και αν αυτή αγοραστεί από την εταιρία Β η οποία παίρνει πλέον τις αποφάσεις; (υπενθιμίζω ότι σε ότι αφορά τον νόμο και τη σύμβασή μου, δεν έχω αλλάξει εργοδότη - απλά ο εργοδότης μου έχει αλλάξει ιδιοκτήτη). Δεν ισχύει με μορφή "σιωπηλής σύμβασης" ότι κάτι που ακολουθείται επί 18 έτη αποτελεί μέρος της συμφωνίας - ατομικής σύμβασης;

Περί υπερωριών:

Εδώ τα πράγματα είναι πιό ενδιαφέροντα. Ισως οι λεπτομέρειες αφορούν άλλο forum, αλλά για πληρότητα ας αναφέρω:

Ο εργοδότης μου πλήρωνε σε κάποιους από τους υπαλλήλους υπερεργασία/υπερωρία και Σαββατοκύριακα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Οι υπάλληλοι αυτοί ήταν κατά βάση σχετικά χαμηλών αποδοχών τεχνικοί και οι υπάλληλοι γραφείου. Ορισμένοι από εμάς, σχετικά υψηλότερα αμοιβόμενοι, δεν λαμβάναμε υπερωρίες αλλά κάποιο περιοδικό bonus απόδοσης που υπολογιζόταν με διάφορους κατά καιρούς τρόπους. Τελευτταία (2003), το bonus αυτό ενσωματώθηκε στον μισθό και έπαψε να υπάρχει αυτοτελές (Κάπως έτσι προέκυψε και το 1.8Χ επί του βασικού μισθού).

Ο νέος ιδιοκτήτης του εργοδότη μου έχει την πολιτική ότι δεν καταβάλλονται υπερωρίες παρά μόνο σε τεχνικούς (επιλεγμένους ανάλογα με την εργασία τους) και αυτές καταβάλλονται ως 9€/ώρα.

Οι διατάξεις προβλέπουν ότι οι αμοιβές υπερωρίας υπολογίζονται επί του μισθού και δεν είναι συγκεκριμένο ποσό. Αν το flat ποσό ήταν σημαντικό, π.χ. 15~20 €/ώρα, θα μπορούσε κανείς να πεί ότι καλώς κάνει ο εργοδότης. Ομως, αν ο εργαζόμενος λαμβάνει μισθό 1,800€/μήνα, είναι ορθό να λαμβάνει 9€/ώρα ανεξάρτητα της ημέρας της εβδομάδας που εργάζεται και να μην λαμβάνει και εκτός έδρας αποζημίωση;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...