• 0
Sign in to follow this  
NICKOLAS

ΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΩ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΟΥ ΣΤO VIES

Question

Πως μπρορώ να εξακριβώσω αν κάποιος νέος πελάτης μου σε κράτος-μέλος είναι γραμμένος στο VIES προκειμένου να ενεργήσω ενδοκοινοτικές παραδόσεις?

Υπάρχει κάποιο site, όπως για τον έλεγχο της ορθότητας του ΑΦΜ, ή κάποια υπηρεσία που μπορεί να το επιβεβαιώσει ή πρέπει να ζητήσω εγώ την βεβαίωση αυτή από τον πελάτη μου?

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

ΠΟΛ. 1054/2002

ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Ευρ. Επιτροπής στο Internet , για την επαλήθευση κοινοτικών αριθμών (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. ».

Σύμφωνα με το άρθρο 28, παραγρ.1, εδάφιο α’ του ν.2859/7.11.2000 περί κωδικοποιήσεως του Φ.Π.Α., απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα προς αγοραστή υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, εφόσον τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον αγοραστή ή από τον πωλητή προς άλλο κράτος - μέλος, όπου ο αγοραστής έχει την εγκατάσταση του ή γενικότερα είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Φ.Π.Α, Η απαλλαγή αυτή καλύπτει συναλλαγές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή, όσο και τον αγοραστή.

Η απαλλαγή αυτή διασφαλίζεται από το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών V.I.Ε.S., το οποίο ισχύει μετά την 1.1.1993. Με το σύστημα αυτό, το οποίο συνίσταται σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων ο πωλητής έχει τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να ελέγχει την εγκυρότητα του ΑΦΜ του αγοραστή, ώστε να διασφαλίζεται, όσον αφορά την ιδιότητα του, ο τόπος εγκατάστασης του και ότι είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στις παραδόσεις αυτές στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του, όπου οι πράξεις αυτές φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Ακόμα στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. του προσώπου προς το οποίο ενεργείται η παράδοση, είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος. Η σημασία της επαλήθευσης αυτού του αριθμού, όπως αναφέρεται και στις ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1282/93 και ΠΟΛ 1201/99 είναι μεγάλη. Σχετικά διευκρινίζεται ότι η ορθή αναγραφή του αριθμού αυτού καθιστά την παράδοση όπως προαναφέρθηκε απαλλασσόμενη του φόρου και στην περίπτωση που δεν επαληθεύεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ ή δεν υφίσταται τέτοιος ΑΦΜ/ΦΠΑ θα επιβάλλεται ο αναλογούν φόρος. Το τελευταίο καθίσταται αναγκαίο και σε περίπτωση λάθους, γιατί από τη μηχανογραφική διασταύρωση των ανακεφαλαιωτικών πινάκων (δηλώσεις V.Ι.Ε.S. Listing) καλείται ο πωλητής να αποδώσει το φόρο.

Μέχρι σήμερα η επαλήθευση αυτή γινόταν είτε γραπτά (έγγραφο, fax κ.λ.π.) είτε προφορικά (τηλεφωνικά) κατευθείαν προς το Κεντρικό Τμήμα Ανταλλαγής πληροφοριών Φ.Π.Α. – C.L.O. της 14 ης Δ/νσης και μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για το λόγο αυτό η Ευρ. Επιτροπή προέβη στη δημιουργία μίας νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο Internet, μέσω της οποίας, από 1.1.2002, καθίσταται πλέον δυνατή η επαλήθευση της ΙΣΧΥΟΣ του αριθμού (ΑΦΜ) Φ.Π.Α., ενός εμπόρου σε οποιαδήποτε κοινοτική χώρα, όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου.

Η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση έχει ως εξής :

« http://www.europa.eu.int/comm/taxation_cus...el/vieshome.htm »

Η επαλήθευση της ισχύος ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. πραγματοποιείται καθορίζοντας τον αριθμό Φ.Π.Α., τον οποίο θέλουμε να επαληθεύσουμε και επιλέγοντας στην συνέχεια το κράτος - μέλος όπου ανήκει ο εν λόγω αριθμός (ΑΦΜ) Φ.Π.Α., χάρη στο προβλεπόμενο πτυσσόμενο μενού (βλ. συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).

Η απάντηση την οποία λαμβάνει κάποιος σε ένα αίτημα επαλήθευσης αριθμού (ΑΦΜ) Φ.Π.Α, έχει την μορφή: «Ο αριθμός (ΑΦΜ) Φ.Π.Α ισχύει» ή «Ο αριθμός (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. δεν ισχύει». Αυτό σημαίνει ότι η απάντηση που λαμβάνεται περιορίζεται στο να πληροφορήσει τον ερωτώντα εάν ένας συγκεκριμένος αριθμός (ΑΦΜ) Φ.Π.Α., είναι εν ισχύ κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που διενεργείται το ερώτημα για επαλήθευση.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία επαλήθευσης της ΙΣΧΥΟΣ ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. δεν καλύπτει λειτουργίες όπως π.χ. η διενέργεια προς τους φορολογούμενους επιστροφών του Φ.Π.Α., εισροών, υπαγωγή επιχειρήσεων στην διαδικασία απαλλαγής Φ.Π.Α. ΠΟΛ. 1262/93 Α.Υ.Ο. κ.λ.π., οι οποίες προϋποθέτουν τη γραπτή επαλήθευση της ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ενός κοινοτικού αριθμού (ΑΦΜ) Φ.Π.Α. Η έγγραφη επαλήθευση ΑΦΜ προϋποθέτει την υποβολή μέσω FΑΧ στην υπηρεσία μας της πλήρους επωνυμίας, νομικής μορφής και διεύθυνσης του κοινοτικού εμπόρου.

ΠΟΛ. 1037/2004

http://www.taxheaven.gr/show.php?id=458&p=2004/458.txt

................................

Eξυπακούεται ότι για τη διασφάλιση των συμφερόντων τόσο των υποκειμένων στο ΦΠΑ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη χώρα μας, όσο, και του Δημοσίου, απαραίτητη είναι η επαλήθευση των ΑΦΜ των αλλοδαπών εμπόρων πριν από κάθε συναλλαγή ως εξής:

1. Στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ - Τμήμα Δ΄- Αμοιβαίας Συνδρομής και Ανταλλαγής Πληροφοριών {VlES}:

α. Τηλεφωνικά, στα τηλέφωνα 210/3640076 και 210/3616218

β. Με FAX στα fax με αριθμό 210/3616216 και 210/3637103

2. Μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ στη διεύθυνση: www.e-oikonomia.gr επιλέγοντας "Ηλεκτρονικές Εφαρμογές" και στη συνέχεια επιλέγοντας "e_ΑΦΜ".

Eπειδη στην ηλεκτρονικη διευθυνση η επαληθευση γινεται μονο για το αν ισχυει το ΑΦΜ και δεν δινονται πληροφοριες για την επωνυμια (εκτος απο λιγες συγκεκριμενες χωρες) θεωρω οτι ειδικα αν υπαρχουν επιστροφες ΦΠΑ καλο θα ηταν να ζηταται και γραπτη επαληθευση με ΦΑΞ

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest Επισκέπτης

Το site που μου στείλατε το γνωρίζω και γι αυτό και το αναφέρω στην ερώτησή μου.

Νομίζω όμως ότι η πληροφορία που παρέχει είναι περι της ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ενός ΑΦΜ και όχι για την εγγραφή κάποιου στο VIES.

Αν δώσω δηλαδή το δικό μου, (που ως λογιστής δε είμαι στο VIES) μου βγάζει ότι το ΑΦΜ ισχύει.

Άρα σύμφωνα με τις απαντήσεις η εξακρίβωση αυτή γινεται ήμέσω τηλεφωνικήε επικοινωνίας με το υπουργείο ή μέσω έγγραφης απάντησης του πελάτη μου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest LOIZIDIS&STABOLI&ASSOCIA

Πως μπρορώ να εξακριβώσω αν κάποιος νέος πελάτης μου σε κράτος-μέλος είναι γραμμένος στο VIES προκειμένου να ενεργήσω ενδοκοινοτικές παραδόσεις?

Υπάρχει κάποιο site, όπως για τον έλεγχο της ορθότητας του ΑΦΜ, ή κάποια υπηρεσία που μπορεί να το επιβεβαιώσει ή πρέπει να ζητήσω εγώ την βεβαίωση αυτή από τον πελάτη μου?

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.