• 0
Sign in to follow this  
Guest

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Question

Guest   
Guest

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ -ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

30 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Επιστροφή στους αγρότες του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβάρυνε την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών

Α.Υ.Ο. Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107Β'/25.2.1988)

Εχοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/86 "για την εφαρμογή του φόρου Προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125/Α'):

α. των άρθρων 33 και 34, β. των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 58,

καθώς και τις διατάξεις του Ν.1731/1987 "ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση

φορολογία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 161/Α') της παραγράφου 1 του άρθρ. 42.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τις προϋποθέσεις τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την επιστροφή στους αγρότες του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών (εισροές) ως εξής:

1. Περιπτώσεις στις οποίες οι αγρότες δικαιούνται επιστροφής

Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.1642/86 επιστροφή του

Φ.Π.Α. που επιβάρυνε την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών των αγροτών (εισροές) γίνεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιεί ο αγρότης από:

α. την παράδοση αγροτικών προϊόντων σε άλλους υποκείμενους στο φόρο που γίνεται απ' ευθείας από τους παραγωγούς ή με τη μεσολάβηση τρίτων,

β. την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική στην εμπορική του

εκμετάλλευση που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 33 του Ν.1642/86,

γ. την απόσυρση αγροτικών προϊόντων που γίνεται όταν αδυνατεί να τα απορροφήσει η αγορά με τη διαδικασία που προβλέπεται κάθε φορά από τη σχετική απόφαση του υπουργού Γεωργίας και

δ. την παροχή αγροτικών υπηρεσιών σε άλλους υποκείμενους στο Φ.Π.Α.

Επίσης η επιστροφή Φ.Π.Α. γίνεται και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών στους αγρότες, από άλλους υποκείμενους στο φόρο, των οποίων, η αμοιβή καταβάλλεται από τους αγρότες σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά, κ.λπ. δικαιώματα). Η αξία του είδους αυτού θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδο του αγρότη για την επιστροφή σ' αυτόν του Φ.Π.Α.

2. Οροι και προϋποθέσεις επιστροφής Φ.Π.Α.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες είναι οι εξής:

α. Ο δικαιούχος της επιστροφής αγρότης πρέπει κατά το χρόνο που πραγματοποίησε την παράδοση αγροτικών προϊόντων του ή την παροχή αγροτικών υπηρεσιών του να ήταν αγρότης, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν.1642/86 και να ανήκε στο ειδικό καθεστώς των αγροτών, ανεξάρτητα αν κατά το χρόνο που ζητά την επιστροφή μετατάχθηκε σε άλλο καθεστώς ή διέκοψε τις εργασίες του.

β. Οι παραδόσεις των αγροτικών προϊόντων και οι παροχές αγροτικών υπηρεσιών (εκροές), στην αξία των οποίων υπολογίζεται ο κατ' αποκοπήν φόρος, πρέπει να γίνονται σε πρόσωπα υποκείμενα στο Φ.Π.Α. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής ως υποκείμενα στο Φ.Π.Α. πρόσωπα, θεωρούνται και το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου, έστω και αν οι δραστηριότητες των προσώπων αυτών απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. (νοσοκομεία, κλινικές κ.λπ.).

γ. Τα προϊόντα που παραδίνει ο αγρότης να είναι δικής του παραγωγής.

3. Δικαιολογητικά επιστροφής

Για την επιστροφή του φόρου στους αγρότες υποβάλλονται στην κατά την παράγραφο 5 της παρούσας αρμόδια για την εκκαθάριση και επιστροφή του φόρου Αρχή, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον δικαιούχο αγρότη.

β. Τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών

προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών βάσει της οποίας θα γίνει η επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας στον αγρότη. Τα στοιχεία αυτά είναι τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων ή άλλες διατάξεις όπως:

- τιμολόγια αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων,

- αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών προκειμένου για την παροχή αγροτικών

υπηρεσιών,

- ειδικά τιμολόγια παράδοσης αγροτικών προϊόντων (παρ. 6, άρθρ. 33, Ν.1642/86),

- εκκαθαρίσεις,

- τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών, σε αγρότες από τρίτους (εκθλιπτικά

κ.λπ. δικαιώματα σε είδος),

- εντάλματα πληρωμής ή άλλα νόμιμα στοιχεία που εκδίδονται για την καταβολή

αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων.

Για την επιστροφή του φόρου υποβάλλονται στην αρμόδια για την επιστροφή του

φόρου αρχή τα πρωτότυπα των πιο πάνω στοιχείων. Αν τα πρωτότυπα των στοιχείων

έχουν υποβληθεί από τον αγρότη για οποιοδήποτε λόγο σε άλλη υπηρεσία και δεν

επιστρέφονται σ' αυτόν, αρκεί η υποβολή των αντιγράφων τους στα οποία θα

βεβαιώνεται από την υπηρεσία αυτή ότι το πρωτότυπο έχει κατατεθεί και παραμένει

σ' αυτή. Το έντυπο της αίτησης αναλυτικής κατάστασης, υπόδειγμα του οποίου

προσαρτάται στην παρούσα απόφαση, θα χορηγείται δωρεάν από τις Οικονομικές

Εφορίες.

4. Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α.

Τα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 της παρούσας δικαιολογητικά επιστροφής

του φόρου υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο αγρότη από 1 Μαρτίου μέχρι 31

Ιουλίου κάθε έτους και αφορούν την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που

πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για τα οποία δικαιούται

επιστροφής Φ.Π.Α.

Μη υποβολή δικαιολογητικών στην προθεσμία αυτή συνεπάγεται την απώλεια του

δικαιώματος επιστροφής.

5. Αρμόδια για την επιστροφή του φόρου Αρχή

Τα δικαιολογητικά επιστροφής του φόρου που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο

3 της παρούσας, ανεξάρτητα αν οι πωλήσεις αγαθών του αγρότη έγιναν μέσω Συν/κών

οργανώσεων ή όχι, υποβάλλονται:

α. Σε μία από τις πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις που

εδρεύουν στον τόπο όπου ο αγρότης ασκεί μία από τις αγροτικές του

εκμεταλλεύσεις και καλύπτουν όλες ανεξαίρετα τις αγροτικές του δραστηριότητες

ανεξάρτητα από τον τόπο που τις ασκεί και αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό

έτος.

β. Στον Οικονομικό Εφορο που είναι χωρικά αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος

του δικαιούχου της επιστροφής αγρότη, ανεξάρτητα αν ο αγρότης υποβάλλει ή όχι

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

6. Διαδικασία επιστροφής του φόρου

Το ποσό του φόρου που προκύπτει από τα παραπάνω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά,

επιστρέφεται από τον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο στους αγρότες που δικαιούνται την

επιστροφή είτε μέσω των κατά τόπους συνεταιριστικών οργανώσεων στις οποίες

είχαν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους είτε απ' ευθείας στους ίδιους, εφόσον

έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους στις Οικονομικές Εφορίες, με την παρακάτω

διαδικασία:

α. Επιστροφή του Φ.Π.Α. στους δικαιούχους αγρότες μέσω συνεταιριστικών

οργανώσεων

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις (πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες) παραλαμβάνουν από

τους δικαιούχους αγρότες το έντυπο "αίτηση και αναλυτική κατάσταση

δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες" με συνημμένα τα

φορολογικά κ.λπ. στοιχεία που προβλέπονται από την παράγραφο 3 της απόφασης

αυτής. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τους αγρότες εις τριπλούν και τους

χορηγείται σχετική απόδειξη παραλαβής από τις συνεταιριστικές οργανώσεις που το

παρέλαβαν.

Μετά από ένα σύντομο έλεγχο που θα περιορίζεται στην ορθή συμπλήρωση των

εντύπων και την ορθή μεταφορά των ποσών από τα συνημμένα δικαιολογητικά, οι

συνεταιριστικές οργανώσεις, τα καταχωρούν σε ένα ειδικό βιβλίο "Βιβλίο

μεταγραφής αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών για την

επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες - Συγκεντρωτική Κατάσταση" το οποίο θα

χορηγείται δωρεάν από τις οικονομικές εφορίες. Το βιβλίο αυτό θα έχει ενιαία

αρίθμιση για κάθε έτος. Οι καταχωρήσεις θα γίνονται εις τριπλούν με χρήση

χημικού χαρτιού (καρμπόν) και θα περιλαμβάνουν τον αύξοντα αριθμό, το

ονοματεπώνυμο του αγρότη, τον αριθμό των υποβαλλομένων φορολογικών κ.λπ.

στοιχείων, το συνολικό προς επιστροφή ποσό και θέση για την υπογραφή του αγρότη

κατά την παραλαβή του ποσού της επιστροφής.

Μέχρι τις δέκα (10) του επόμενου μήνα τα πρωτότυπα των φύλλων του ειδικού

βιβλίου (συγκεντρωτική κατάσταση) μαζί με όλα τα πρωτότυπα των "αιτήσεων και

αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες" που

είναι καταχωρημένες σ' αυτό, θα διαβιβάζονται στην αρμόδια για τη φορολογία

εισοδήματος της συνεταιριστικής οργάνωσης, οικονομική εφορία, με το αίτημα της

επιστροφής του συνολικού ποσού του φόρου που αναφέρεται σ' αυτά. Τα λοιπά

δικαιολογητικά της επιστροφής, τιμολόγια κ.λπ., θα παραμένουν στην Συν/κή

Οργάνωση μέχρι τη διενέργεια του οριστικού ελέγχου. Παράλληλα στην ίδια

προθεσμία θα διαβιβάζονται και στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπουργείου

Οικονομικών (ΜΗ.Κ.Υ.Ο.) τα πρώτα αντίγραφα των "αιτήσεων και αναλυτικών

καταστάσεων δικαιολογητικών επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες".

Ο αρμόδιος Οικονομικός Εφορος υποχρεούται το βραδύτερο εντός μηνός από της

υποβολής σ' αυτόν των δικαιολογητικών από την Συν/κή Οργάνωση, και με βάση αυτά

χωρίς τη διενέργεια ελέγχου, να εκδόσει απόφαση επιστροφής του φόρου και να

συντάξει το "Ειδικό τετραπλότυπο ατομικό φύλλο έκπτωσης Φ.Π.Α." (ΤΑΦΕ ΦΠΑ) που

προβλέπεται από την απόφασή μας Π.3082/2516/ΠΟΛ. 151/13.5.1987, το οποίο και

διαβιβάζει στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο για την επιστροφή του φόρου.

Η έκδοση της απόφασης και η σύνταξη του ειδικού ΤΑΦΕ γίνεται στο όνομα των

συνεταιριστικών οργανώσεων με ειδική μνεία ότι ακολουθείται η διαδικασία που

ορίζεται από την απόφαση "Απόφαση Π.953/432/64/3.2.87.

Μετά την επιστροφή του φόρου από το δημόσιο ταμείο, οι συνεταιριστικές

οργανώσεις θα ειδοποιήσουν τους αγρότες και θα τους επιστρέψουν το φόρο με βάση

τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν στην αντίστοιχη περίοδο. Κατά την επιστροφή του

φόρου οι δικαιούχοι αγρότες, θα υπογράφουν στην αντίστοιχη θέση των δεύτερων

αντιγράφων των φύλλων του "Βιβλίου μεταγραφής αιτήσεων και κατάσταση

δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ - συγκεντρωτική κατάσταση" τα οποία στη

συνέχεια θα αποκόπτονται και θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες οικονομικές

εφορίες.

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, σε κάποιο αγρότη δεν έγινε η

αντίστοιχη επιστροφή του φόρου, η συνεταιριστική οργάνωση υποχρεούται να

επιστρέψει το φόρο αυτό στο δημόσιο ως αχρεώστητα εισπραχθέντα και θα

επισυνάψει το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπράξεως του δημοσίου ταμείου, στις

παραπάνω καταστάσεις με τις υπογραφές των αγροτών.

β. Επιστροφή Φ.Π.Α. στους δικαιούχους αγρότες από τις Οικονομικές Εφορίες χωρίς

τη μεσολάβηση συνεταιριστικών οργανώσεων

Οι Οικονομικοί Εφοροι παραλαμβάνουν από τους δικαιούχους της επιστροφής του

φόρου αγρότες συμπληρωμένο το έντυπο "αίτηση και αναλυτική κατάσταση

δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.Π.Α." με τα συνημμένα σ' αυτό

φορολογικά κ.λπ. στοιχεία το οποίο στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται εις διπλούν

και χορηγείται η σχετική απόδειξη παραλαβής.

Μετά από ένα συνοπτικό έλεγχο κατά την παραλαβή για την ορθή συμπλήρωση και

μεταφορά των ποσών θα το καταχωρούν σε ένα ειδικό βιβλίο "Βιβλίο μεταγραφής

αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α.

στους αγρότες" το οποίο φέρει ενιαία αρίθμηση για κάθε ημερολογιακό έτος και

περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο του αγρότη, τον αριθμό των

υποβαλλομένων φορολογικών στοιχείων και το σύνολο του ποσού προς επιστροφή.

Μέχρι τις δέκα (10) του επόμενου μήνα θα διαβιβάζονται στο ΜΗ.Κ.Υ.Ο τα

αντίγραφα των "αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών κ.λπ.". Ο

αρμόδιος οικονομικός έφορος υποχρεούται, το βραδύτερο εντός του επόμενου μηνός

από της υποβολής των δικαιολογητικών από το δικαιούχο αγρότη, χωρίς τη

διενέργεια ελέγχου, να εκδόσει, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση α', τη

σχετική απόφαση και να συντάξει το ειδικό ΤΑΦΕ.

Η απόφαση για την επιστροφή και το ειδικό ΤΑΦΕ γίνεται χωριστά για τον κάθε

αγρότη και διαβιβάζονται στο δημόσιο ταμείο για εκτέλεση.

Οι αποφάσεις της επιστροφής του φόρου στους αγρότες, που εκδίδονται και στις

παραπάνω δύο περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου αυτής, καταχωρούνται σε

ειδικό βιβλίο "Βιβλίο αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες" το οποίο

περιλαμβάνει κατά χρονολογική σειρά:

- τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης, ο οποίος είναι και ο αριθμός της σχετικής

απόφασης,

- το ονοματεπώνυμο του αγρότη ή την επωνυμία της συνεταιριστικής οργάνωσης,

- τη χρονική περίοδο που καλύπτει η επιστροφή,

- το ποσό που επιστρέφεται και

- τον αριθμό και την ημερομηνία του ειδικού ΤΑΦΕ.

Για την επιστροφή του φόρου στους αγρότες με τη διαδικασία της απόφασης αυτής,

από το αρμόδιο δημόσιο ταμείο, δεν απαιτείται τόσο για τις συνεταιριστικές

οργανώσεις όσο και τους επί μέρους αγρότες αποδεικτικό ενημερότητος για τα χρέη

τους προς το Δημόσιο. Το αρμόδιο δημόσιο ταμείο υποχρεούται να διαβιβάσει στο

ΜΗ.Κ.Υ.Ο. κάθε μήνα και μέχρι τις δέκα (10) του επόμενου μήνα αντίγραφα των

ΤΑΦΕ που έχει εκτελέσει μέσα στο μήνα, αναφέροντας συγχρόνως το συνολικό αριθμό

των ΤΑΦΕ και το συνολικό ποσό αυτών.

Για την οριστικοποίηση της επιστροφής του φόρου στους αγρότες διενεργείται από

τον Οικονομικό Εφορο σχετικός έλεγχος. Αν ο έλεγχος δεν πραγματοποιηθεί μέχρι

το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους (31 Δεκεμβρίου) οι Συν/κές οργανώσεις

διαβιβάζουν στον αρμόδιο Οικον. Εφορο τα δικαιολογητικά που παρέμειναν σ'

αυτές.

Μετά τη διενέργεια του οριστικού ελέγχου τα ως άνω δικαιολογητικά επιστρέφονται

από τις συν/κές οργανώσεις στους αγρότες οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να τα

διαφυλάσσουν τουλάχιστον για μία 5ετία. Στην περίπτωση που ύστερα από έλεγχο

διαπιστωθεί ότι το ποσό που ζητήθηκε και επιστράφηκε στους αγρότες είναι

μεγαλύτερο από αυτό που είχαν δικαίωμα να τους επιστραφεί, η επί πλέον διαφορά

καταλογίζεται στους αγρότες στο πενταπλάσιο με πράξη του Οικονομικού Εφόρου και

επιβάλλεται και το πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 48 του Ν.1642/86.

7. Λοιπές διατάξεις

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις, για τις υπηρεσίες τους στη διαδικασία επιστροφής

του φόρου στους αγρότες, δικαιούνται αποζημίωσης η οποία καθορίζεται σε

τριακόσιες (300) δραχμές, για κάθε αγρότη που υπέβαλε δικαιολογητικά και

προκύπτει επιστροφή Φ.Π.Α. μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων. Η αμοιβή αυτή

καταβάλλεται στις συνεταιριστικές οργανώσεις συγχρόνως με την επιστροφή του

Φ.Π.Α. στους αγρότες, με σχετική απόφαση του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου και τη

σύνταξη του παραπάνω ειδικού ΤΑΦΕ, μετά από σχετική αίτηση των συνεταιριστικών

οργανώσεων, που υποβάλλεται κάθε μήνα μαζί με το αίτημα της επιστροφής του

Φ.Π.Α. στους αγρότες και αφορά την αποζημίωση του προηγούμενου μήνα. Η πιο πάνω

καταβαλλόμενη στις Συν/κές Οργανώσεις αποζημίωση απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α.

βαρύνει τον ίδιο Κωδικό αριθμό εξόδου και αναπροσαρμόζεται ανά διετία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεω

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest   
Guest

ΦΙΛΕ ΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΗΣΟΥΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΟΜΩΣ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ¨:ΕΧΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ, ΑΠ' ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΕΓΩ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ....... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν νομίζω να είναι απαραίτητη η μεσολάβηση του συνεταιρισμού. Άλλωστε στην παράγραφο Αρμόδια για την επιστροφή του φόρου Αρχή, αναφέρει :

Τα δικαιολογητικά επιστροφής του φόρου που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 3 της παρούσας, ανεξάρτητα αν οι πωλήσεις αγαθών του αγρότη έγιναν μέσω Συν/κών οργανώσεων ή όχι, υποβάλλονται:

α. Σε μία από τις πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις που εδρεύουν στον τόπο όπου ο αγρότης ασκεί μία από τις αγροτικές του εκμεταλλεύσεις και καλύπτουν όλες ανεξαίρετα τις αγροτικές του δραστηριότητες ανεξάρτητα από τον τόπο που τις ασκεί και αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

β. Στον Οικονομικό Εφορο που είναι χωρικά αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου της επιστροφής αγρότη, ανεξάρτητα αν ο αγρότης υποβάλλει ή όχι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest DVOG01   
Guest DVOG01
Δεν νομίζω να είναι απαραίτητη η μεσολάβηση του συνεταιρισμού. Άλλωστε στην παράγραφο Αρμόδια για την επιστροφή του φόρου Αρχή, αναφέρει :

Τα δικαιολογητικά επιστροφής του φόρου που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 3 της παρούσας, ανεξάρτητα αν οι πωλήσεις αγαθών του αγρότη έγιναν μέσω Συν/κών οργανώσεων ή όχι, υποβάλλονται:

α. Σε μία από τις πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις που εδρεύουν στον τόπο όπου ο αγρότης ασκεί μία από τις αγροτικές του εκμεταλλεύσεις και καλύπτουν όλες ανεξαίρετα τις αγροτικές του δραστηριότητες ανεξάρτητα από τον τόπο που τις ασκεί και αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

β. Στον Οικονομικό Εφορο που είναι χωρικά αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου της επιστροφής αγρότη, ανεξάρτητα αν ο αγρότης υποβάλλει ή όχι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

ΚΥΡΙΕ ΑΚΗ ΕΧΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΟΥ ,ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ Η ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ 2005

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΑ ΠΟΛ Η ΑΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ Η ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest DVOG01   
Guest DVOG01

Δεν νομίζω να είναι απαραίτητη η μεσολάβηση του συνεταιρισμού. Άλ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest DVOG01   
Guest DVOG01
ΚΥΡΙΕ ΑΚΗ ΕΧΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΟΥ ,ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ Η ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ 2005

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΑ ΠΟΛ Η ΑΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ Η ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Guest   
Guest Guest

χρειαζεται απαραιτητα σφραγιδα του συναιτερισμου

και αριθμ.λογ/σμου τραπεζας\

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα σε όλους

έχω καταθέσει στην Δ.Ο.Υ. τα δικαιολογητικά για επιστροφή ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΗ, μας καλέσανε και μας είπαν ότι το σύνολο των εκκαθαρίσων των προϊόντων δεν μπορεί να έχει καλλιεργηθεί στα στρέμματα για τα οποία έχουμε υποβάλλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά δλδ περισσότερη ποσότητα. Με ποιόν τρόπο το υπολογίζουν αυτό ? ποσότητα / στρέμμα ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα σε όλους

έχω καταθέσει στην Δ.Ο.Υ. τα δικαιολογητικά για επιστροφή ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΗ, μας καλέσανε και μας είπαν ότι το σύνολο των εκκαθαρίσων των προϊόντων δεν μπορεί να έχει καλλιεργηθεί στα στρέμματα για τα οποία έχουμε υποβάλλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά δλδ περισσότερη ποσότητα. Με ποιόν τρόπο το υπολογίζουν αυτό ? ποσότητα / στρέμμα ?

Παίρνουν στοιχεία από ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, κλπ και έχουν έναν μπούσουλα. Ξέρουν, π.χ., ότι ένα στρέμμα μηλιές παράγει 4-7 τόνους, οπότε αν δηλώσεις μια παραγωγή π.χ. 120 τόνους από 10 στρέμματα κατά πάσα πιθανότητα το τιμολόγιο είναι εικονικό. Να ξέρεις ότι υπάρχει μεγάλο κύκλωμα πλαστών/εικονικών τιμολογίων το οποίο κυνηγάνε και τα στοιχεία που έχουν συλλέξει είναι συγκλονιστικά. Να ξέρεις επίσης, ότι, δυστυχώς, η έκδοση εικονικών παραστατικών για αγορές αγροτικών προϊόντων είναι μια σύνηθης "εμπορική" πρακτική. Πληροφοριακά, από το 11% συνολικά της επιστροφής, το 4% πάει στον μεσάζοντα. Πρόσεχε, συναδέλφισσα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ευχαριστω για την αμεση απαντηση

Αυτο ακριβως φοβαμαι μην μου οτι τα τιμολογια ειναι εικονικα και πλαστα Πραγμα που δεν ισχυει απο οτι μου λεει ο αγροτης

1) γι'αυτό ψαχνω τον τροπο που τα υπολογιζουν και

2) μου ειπε οτι τα συγκεκριμενα στρεμματα τα καλλιεργησε δυο φορες πχ μαρουλι και 3 φορες απο κατι άλλο μου το αναφερε ως επισπορο

θα μου το αποδεκτουν ή..........

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Κατά πρώτον, ποτέ μην δίνετε βάση σε ό,τι ορκίζεται ο πελάτης. Στην περίπτωση όμως που αναφέρετε, η διπλή καλλιέργεια μέσα στη χρονιά είναι εφικτή σε κάποια προϊόντα, αρκεί να μπορέσει να το αποδείξει, πράγμα εύκολο, φαντάζομαι, αν είναι αλήθεια. Για τα επίσπορα, λυπάμαι αλλά δεν έχω άποψη. Ένας γεωπόνος θα μπορούσε να βοηθήσει καλύτερα, κατά την ταπεινή μου γνώμη.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

και παλι σας ευχαριστω

μολις εχω περισσοτερα νεα απο την Δ.Ο.Υ θα επανελθω

Μια τελευταία συμβουλή, αν μου επιτρέπετε: Ποτέ μην γράψετε με το χέρι σας παραστατικό πελάτη σας. ειδικά Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μια τελευταία συμβουλή, αν μου επιτρέπετε: Ποτέ μην γράψετε με το χέρι σας παραστατικό πελάτη σας. ειδικά Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων.

Αλιμονο μην το ξαναπειτε

ευχαριστω

το σκεφτομαι αυτο που μου γραψατε για να καταλαβω τους κινδυνους, μαλλον τους βρηκα

ευχαριστω να ειστε καλα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μια τελευταία συμβουλή, αν μου επιτρέπετε: Ποτέ μην γράψετε με το χέρι σας παραστατικό πελάτη σας. ειδικά Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων.

Μπορεί να βάλει τον υπάλληλό της όμως.... :D:ph34r:

Σε περιπτώσεις εργατικών που τυχαίνουν θέματα με τις υπογραφές κτλπ, εργατολόγος μου είπε ότι δεν αποδεικνύεται ποιος έβαλε τις υπογραφές παρά μόνο ποιος δεν τις έβαλε με ότι αυτό συνεπάγεται...

(Εξυπακούεται ότι η συμβουλή είναι καλή μην παρεξηγηθώ...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μπορεί να βάλει τον υπάλληλό της όμως.... :D:ph34r:

Σε περιπτώσεις εργατικών που τυχαίνουν θέματα με τις υπογραφές κτλπ, εργατολόγος μου είπε ότι δεν αποδεικνύεται ποιος έβαλε τις υπογραφές παρά μόνο ποιος δεν τις έβαλε με ότι αυτό συνεπάγεται...

Πέτρο, είναι άλλη περίπτωση. Είδα με τα μάτια μου πλαστά τέτοια στοιχεία με ίδιο γραφικό χαρακτήρα. Γιατί να μπλέξει ο λογιστής; Ας τα γράψουν μόνοι τους.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Πέτρο, είναι άλλη περίπτωση. Είδα με τα μάτια μου πλαστά τέτοια στοιχεία με ίδιο γραφικό χαρακτήρα. Γιατί να μπλέξει ο λογιστής; Ας τα γράψουν μόνοι τους.

Φυσικά δεν διαφωνώ.

Εγώ έχω 0 πελάτες αγρότες λόγω του ότι είμαι στην Αθήνα, αλλά καμιά φορά έχουν οι πελάτες μου συναλλαγές με αγρότες (δελτίο αποστολής - τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προιόντων - και αρκετά σπάνια).

Προφανώς δεν έχω λόγο να βγάλω μόνος μου τα ματάκια μου και να το κόψω ο ίδιος...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μέχρι στιγμής 11% αλλα μάλλον θα πάει 6%

Γύρω στον Μαιο θα μάθουμε

Ο συντελεστής 6% ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 01/01/2013.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει για αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν από 1.1.2013 και μεταγενέστερα, καθώς και για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν υπό το κανονικό καθεστώς από 1.1.2013.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
ΠΟΛ.1066/2.4.2013

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Άρθρο 2 Αίτηση επιστροφής, απαραίτητα δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής της. ......δεδομένου ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς το συντελεστή επιστροφής. αρα 11% οπως ηταν περυσι?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ο συντελεστής 6% ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 01/01/2013.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει για αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν από 1.1.2013 και μεταγενέστερα, καθώς και για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν υπό το κανονικό καθεστώς από 1.1.2013.

 

 

ΠΟΛ.1066/2.4.2013

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Άρθρο 2 Αίτηση επιστροφής, απαραίτητα δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής της. ......δεδομένου ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς το συντελεστή επιστροφής. αρα 11% οπως ηταν περυσι?

Τελικά τι απ τα δύο ισχύει?

6% ή 11%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.