Jump to content

ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΕΠΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑΧΡΟΝΙΑ?


Recommended Posts

Guest ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΕΠΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΤΗ? Π.Χ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ ΤΟΥ 2000? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Link to comment
Share on other sites

Η ζημία που προκύπτει πριν από την φορολογική αναμόρφωση μεταφέρεται έως και πέντε χρόνια. Όταν όμως προκύπτει μετά την φορολογική αναμόρφωση δεν μπορεί να μεταφερθεί.Τα έτη υπολογίζονται κανονικά δηλαδή όσο είναι ένα οικονομικό έτος.

Link to comment
Share on other sites

Guest SOTHRIS
ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΕΠΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΤΗ? Π.Χ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ ΤΟΥ 2000? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Για να μεταφερθεί και να αναγνωρισθεί φορολογικά η ζημία προηγούμενης χρήσης στηνΕΠΕ απαραίτητο είναι η επόμενη χρήση να έχει κέρδη και η δήλωση του έτους που προέκυψε η ζημία να είχε κατατεθεί εμπρόσθεσμα. Αν και η επόμενη χρήση κλείσει με ζημία τότε η ζημία της προηγούμενης χρήσης δεν προσαυξάνει την φορολογική ζημία δηλαδή στην τρίτη χρήση φορολογικά θα συμψηφισθεί η ζημία της δεύτερης χρήσης. Αν τώρα η επόμενη της ζημιογόνου

χρήσεως είναι κερδοφόρα η ζημία θα μειώσει τα προς φορολόγηση κέρδη και αν αυτά είναι ανεπαρκή θα μειώσει και τα τυχόν κέρδη της μεθεπόμενης χρήσης. Η μεταφορα ζημίας ισχύει για 5 χρόνια. Περισσότερα βλέπε στο άρθρο 4 ν 2238/1994.

Link to comment
Share on other sites

Για να μεταφερθεί και να αναγνωρισθεί φορολογικά η ζημία προηγούμενης χρήσης στηνΕΠΕ απαραίτητο είναι η επόμενη χρήση να έχει κέρδη

Εχεις καποια απόφαση 'η διαταγη για αυτο ή προκύπτει απο την ερμηνεια του 4/2238;

Link to comment
Share on other sites

Αναρωτιέμαι...

Αν...λεω αν ισχύει αυτο που γραφτηκε παραπάνω για δικαίωμα μεταφοράς σε μιά μόνο χρήση

α.-Τερμα οι επενδύσεις

Βιομηχανίες με μεγαλες δαπανες ίδρυσης, προσωπικό, κλπ πρέπει να αρχίσουν να παράγουν αμέσως αλλοιώς να πάνε να ανοίξουν εργοστάσιο σε άλλη χώρα

β. Γεωργικές - πολυετείς καλλιέργειες

Δεν πρέπει να ασχοληθούν με πολυετή φυτά που αποδίδουν ή ξυλέυονται σε πέραν των 2 ετων χρονικο διάστημα (π.χ. λευκες, φυστικιές κλπ)

Μονο μαρουλάκια και λοιπά ζαρζαβατικά εποχιακα

γ

δ

ε

κλπ

Link to comment
Share on other sites

Nίνα αυτό προκύπτει από αποφάσεις ΣτΕ και από την ερμηνεία μερικών από τους γνωστούς συγραφείς.

Ωστόσο εγώ και μερικοί άλλοι συγραφείς ,διαφωνούμε με αυτήν την ερμηνεία.

Link to comment
Share on other sites

Guest SOTHRIS
Nίνα αυτό προκύπτει από αποφάσεις ΣτΕ και από την ερμηνεία μερικών από τους γνωστούς συγραφείς.

Ωστόσο εγώ και μερικοί άλλοι συγραφείς ,διαφωνούμε με αυτήν την ερμηνεία.

Προσωπικά διαφωνώ και εγώ, πλην όμως πως θα επιβάλουμε εφαρμογή των απόψεών μας στην

οιποιαδήποτε ΔΟΥ ή στοιν οιονδήποτε ελεγκτή, εφόσον υπάρχουν οι αποφάσεις του ΣτΕ ?

Link to comment
Share on other sites

Προσωπικά διαφωνώ και εγώ, πλην όμως πως θα επιβάλουμε εφαρμογή των απόψεών μας στην

οιποιαδήποτε ΔΟΥ ή στοιν οιονδήποτε ελεγκτή, εφόσον υπάρχουν οι αποφάσεις του ΣτΕ ?

Οι αποφάσεις απ' όσο γνωρίζω αφορούν και κρίθηκαν κατα περίπτωση. Εάν λοιπόν η περίπτωση είναι διαφορετική (π.χ. βιομηχανια που βρίσκεται σε επενδυτική φάση, αγροτική εκμετάλλευση πολυετούς καλλιέργειας κ.λ.π.) καιρός είναι να προσφύγει και να δικαιωθεί.

Link to comment
Share on other sites

Συμβ. της Επικρατείας 2936/1988

Επειδή με το άρθρο 4 παρ. 1 του ΝΔ 3323/1955 ,το οποίο εφαρμόζεται

και προκειμένου περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων σύμφωνα με

το άρθρο 8 παρ 7 του Ν.Δ. 3843/1958, ορίζεται ,εκτός των άλλων ,ότι

,υπό τις προβλεπόμενες στη διάταξη αυτή προυποθέσεις ,η ζημία των

εμπορικών επιχειρήσεων μεταφέρεται για συμψηφισμό στο επόμενο ή και το

μεθεπόμενο έτος. Εξάλλου , με το άρθρου 8 παρ. 1 του Α.Ν 147/1967 (φ.

173) ορίστηκε ότι "αι ζημίαι διαχειριστικής τινος χρήσεως βιομηχανίες ή

μεταλλευτικές επιχειρήσεως δύνανται να συμψηφίζονται προς κέρδη

πραγματοποιούμενα υπό της επιχειρήσεως κατά τας πέντε (5) επομένας

συνεχείς χρήσεις. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η επί τη βάσει

αυτών μεταφορά ζημίας επιτρέπεται μόνο προκειμένου να συμψηφισθεί η

ζημία αυτή με κέρδη της χρήσεως ,στην οποία γίνεται η μεταφορά. Για το

λόγο αυτό ,εάν το αποτέλεσμα και της τελευταίας αυτής χρήσεως είναι

επίσης αρνητικό, δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά προς επαύξηση του

αρνητικού αυτού αποτελέσματος ή ενιαία εμφάνιση αυτού, διότι τούτο θα

κατέληγε ενδεχομένως και σε μεταφορά ζημίας και πέρα από το χρόνο που

προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις.

Επειδή ,στην προκειμένη περίπτωση ,όπως προκύπτει από την

προσβαλλόμενη απόφαση ,το διοικητικό εφετείο προσδιόρισε τη ζημία της

αναιρεσίβλητης κατά την κρινόμενη χρήση σε 3.823.859 δραχμές ,ποσό το

οποίο εξεύρε προσθέτοντας στην εκ δραχμών 2.188.850 ζημία ,που προέκυψε

από τα τηρηθέντα κατά την κρινόμενη χρήση βιβλία της εταιρείας μετά την

προσθήκη ορισμένων λογιστικών διαφορών , τη ζημία του προηγούμενου

οικονομικού έτους εκ δραχμών 1.635.009 ,όπως αυτή είχε προσδιοριστεί με

την τελεσίδικη απόφαση 1610/1984 του ίδιου δικαστηρίου...

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχουν πολλές αποφάσεις όχι μόνο αυτές που αναφέρθηκαν για το θέμα . Όλες λένε τα ίδια Το ζήτημα για μένα είναι το "πέραν της πενταετίας" .... Η γνώμη μου είναι πως θα πρέπει να μεταφέρεται η ζημία στο επόμενο έτος έστω κι αν το επόμενο αυτό έτος είναι ζημιογόνο . Με την προυπόθεση όμως πως με τον τροπο αυτό δεν θα παρατείνεται η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας σε χρόνο μεταγενέστερο του προβλεπομένου ( δηλαδή των 5 ετών ) .

Link to comment
Share on other sites

................Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η επί τη βάσει

αυτών μεταφορά ζημίας επιτρέπεται μόνο προκειμένου να συμψηφισθεί η

ζημία αυτή με κέρδη της χρήσεως ,στην οποία γίνεται η μεταφορά. Για το

λόγο αυτό ,εάν το αποτέλεσμα και της τελευταίας αυτής χρήσεως είναι

επίσης αρνητικό, δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά προς επαύξηση του

αρνητικού αυτού αποτελέσματος ή ενιαία εμφάνιση αυτού, διότι τούτο θα

κατέληγε ενδεχομένως και σε μεταφορά ζημίας και πέρα από το χρόνο που

προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις.........

Συγχαρητήρια στον επιστήμονα Δικαστή ωραία αιτιολογία.

Λες και απευθύνεται σε χαζούς.

Με λίγα λόγια , εάν δεν μεταφέρεις την ζημιά μπορείς να την συμψηφίσεις .

Η λέξεις κλειδιά είναι η (μεταφορά) και η (επαύξηση)

Δηλαδή δεν σου απαγορεύει να συμψηφίσεις ζημιές προηγούμενων ετών , απλά δεν σου επιτρέπει την συσώρευσή τους.

Link to comment
Share on other sites

Απο μη διασταυρωμενη πληροφορια που είχα χτες συζητωντας με πελάτη Γάλλο υπήκοο και συνάδελφο - στην Γαλλία- το ίδιο ισχύει μόνο στο Λουξεμβούργο κατω όμως απο ειδικές συνθήκες αναλογα το είδος επιχείρησης και το επιχειρηματικό σχέδιο της επενδυσης.. Στην Γαλλία και στο Βέλγιο υπαρχει κατ αρχην το δικαιωμα της τριετιας αλλα και αυτο εξεταζεται κατα περίπτωση για πιθανή παράταση ( π.χ. μεγάλη επενδυση βιομηχανικής μονάδας, αγροτικη εκμετάλλευση κλπ).

Πισω τωρα στα δικα μας βλεπω να έχουν πολλή δουλειά οι δικηγόροι...

Εν τω μεταξύ στο πολύ ωραίο βιβλιο που μολις παρέλαβα :angry:

"ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Σταματόπουλου-Καραβοκύρη Γ' έκδοση 2006

στα θέματα1179-1209 έχει άριστες αναλύσεις μεταφοράς ζημιάς. Αν πρόλαβα να τα διαβασω όλα καλά πουθενα δεν αναφερεται ότι χάνεται η δυνατότητα στην δεύτερη ζημιογόνα χρήση.

Link to comment
Share on other sites

Guest Επισκέπτης

Η μεταφορά ζημιάς όταν η χρήση στην οποία μεταφέρεται είναι ζημιογόνα και αυτή δεν γίνεται διότι αυξάνεται η ζημιά της τελευταίας ζημιογόνου χρήσης. Παραμένει όμως το δικαίωμα μεταφοράς σε επόμενες κερδοφόρες χρήσεις εντός της πενταετίας που ορίζει ο Ν. 2238/1994. Σχετική η απόφαση ΣτΕ 1278/1992. Η απόφαση του ΣτΕ 4777/1992 απλώς αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά ζημιάς σε χρήση που έχει επίσης ζημιά διότι η επαύξηση ή ενιαία εμφάνισή της μπορεί κατ ουσίαν να καταλήξει στη δυνατότητα μεταφοράς της ζημιάς και πέραν της πενταετίας. Συνεπώς η ζημιά του 2005 π.χ. δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τη ζημιά του 2006 αλλά άν η επιχείρηση έχει κέρδη στη χρήση 2007 μπορεί να συμψηφίσει τη ζημιά του 2005 κ.ο.κ.

Link to comment
Share on other sites

Η μεταφορά ζημιάς όταν η χρήση στην οποία μεταφέρεται είναι ζημιογόνα και αυτή δεν γίνεται διότι αυξάνεται η ζημιά της τελευταίας ζημιογόνου χρήσης. Παραμένει όμως το δικαίωμα μεταφοράς σε επόμενες κερδοφόρες χρήσεις εντός της πενταετίας που ορίζει ο Ν. 2238/1994. Σχετική η απόφαση ΣτΕ 1278/1992. Η απόφαση του ΣτΕ 4777/1992 απλώς αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά ζημιάς σε χρήση που έχει επίσης ζημιά διότι η επαύξηση ή ενιαία εμφάνισή της μπορεί κατ ουσίαν να καταλήξει στη δυνατότητα μεταφοράς της ζημιάς και πέραν της πενταετίας. Συνεπώς η ζημιά του 2005 π.χ. δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τη ζημιά του 2006 αλλά άν η επιχείρηση έχει κέρδη στη χρήση 2007 μπορεί να συμψηφίσει τη ζημιά του 2005 κ.ο.κ.

Βασισμενοι στην λογική αυτων των αποφάσεων δεν θα έπρεπε να προσαυξανεται - μεταφερεται το πιστωτικο υπ΄ολοιπο του ΦΠΑ για όσες χρήσεις υπάρχει δικαιωμα.

Απο πίνακες και απλή αριθμητική δεν γνωριζουν οι κρατούντες και αποφασίζοντες;

Link to comment
Share on other sites

Φίλε επισκέπτη... θα ήθελα πολύ να δω δήλωση που ακολουθεί τα λεγόμενα του ΣτΕ, να καταχωρείται στα προγράμματα των εφοριών.

10 χρόνια να προσπαθείς... τίποτα δεν θα γίνει !

Link to comment
Share on other sites

  • 11 years later...

Έχω την εξής συγκεκριμένη ερώτηση : αφορά Α.Ε.

2012 : ζημια 500.000

2013: ζημια   1.000

2014:κερδη   90.000

2015: κερδη  70.000

2016: κερδη 60.000

2017: κερδη 70.000

Ο συμψηφισμός ποια 5 έτη αφορά ?  Σύμφωνα με τον νόμο 2238/94. Φέτος 2017 συμψηφίζω?

 

Link to comment
Share on other sites

Kαλημέρα 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου27 του N.4172/2013, εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους. Αν μετά την παρέλευση της πενταετίας μένει ακάλυπτο ποσό, αυτό χάνεται.

Αρα τα κέρδη του 2017 μπορούν να συμψηφίσουν με την ζημία του 2012 εφόσον ειναι ο 5ος χρονος μετα την ζημια.

επομενως τα κερδη 2014, 2015 , 2016, 2017 συνολικα 290.000 συμψηφίζονται με την ζημια 2012 δηλ,  500.000-290.000 το υπόλοιπο των ζημιων 210.000 δεν μπορει να μεταφερθει σε επόμενη χρήση για συμψηφισμό (απο 2018 και μετα) . Η ζημιά ομως του 2013 των 1.000 , μπορει να μεταφερθει για συμψηφισμο με κερδη του 2018 , αν δεν υπαρχουν κερδη το 2018 και η ζημια αυτή των 1.000 χανεται και δεν μεταφερεται το 2019

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...