Jump to content

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Recommended Posts

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΚΒΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ;

Link to comment
Share on other sites

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΚΒΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ;

Link to comment
Share on other sites

Αν τηρούνται βιβλία Β' κατηγορίας το πρόστιμο είναι 586 ευρώ για κάθε στέλεχος των 50 φύλλων, το οποίο συμβιβάζεται στο 1/3. Για όσους τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας το πρόστιμο είναι 880 το οποίο επίσης συμβιβάζεται στο 1/3. Ίδιο είναι το πρόστιμο και για την απώλεια βιβλίων.

Link to comment
Share on other sites

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΚΗ

ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΓΙΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ;

Link to comment
Share on other sites

Ν.2523/97 - Άρθρο 5 (Ισχύει αυτή τη στιγμή. Αναμένεται ο καινούριος φορολογικός νόμος όπου θα ισχύσει το point system).

1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84) τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ' αντικειμενικό τρόπο.

Για το σκοπό αυτόν καθιερώνονται δύο βάσεις υπολογισμού, συντελεστές βαρύτητας, και ανώτατα όρια (οροφές). Οι παραβάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, γενικές και αυτοτελείς.

2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος δίδονται οι πιο κάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

α) Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο του Κ.Β.Σ., ως εξής:

(10) α.α. Για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων ή τηρούντες βιβλία Α κατηγορίας 293 ευρώ.

(10) α.β. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας 586 ευρώ.

(10) α.γ. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας 880 ευρώ.

Για τους ιδρυτές επιχειρήσεων επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται για τους υπόχρεους σε τήρηση Β κατηγορίας βιβλίων, εκτός από τους ιδρυτές Ε.Π.Ε. και Α.Ε. για τους οποίους επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται για τους υπόχρεους σε τήρηση Γ κατηγορίας βιβλίων.

β) Βάση Υπολογισμού Νο 2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής ισούται με την αξία της συναλλαγής ή του στοιχείου ή μέρους αυτών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά περίπτωση.

γ) Συντελεστής βαρύτητας είναι ο αριθμός που κλιμακώνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και εφαρμόζεται στην αντίστοιχη βάση υπολογισμού.

δ) Ανώτατο όριο (οροφή) είναι το ποσό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το επιβαλλόμενο πρόστιμο και εφαρμόζεται στις αυτοτελείς παραβάσεις, με εξαίρεση αυτές για τις οποίες ισχύει η βάση υπολογισμού Νο 2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2).

ε) Γενικές παραβάσεις είναι αυτές, για τις οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών.

στ) Αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές, που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε παράβαση.

3. Για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού, που διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως, επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο.

Ειδικά αν διαπιστώνονται στον ίδιο χρόνο, πράξεις ή παραλείψεις, που αφορούν το ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, επιβάλλεται κατά περίπτωση το βαρύτερο πρόστιμο.

4. Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση των διατάξεων αυτών και ανάγονται σε περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους κρίνονται αυτοτελώς, και εκδίδεται χωριστή, κατά διαχειριστική περίοδο, απόφαση επιβολής προστίμου.

Οι παραβάσεις μη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών εγγραφών ή μη επίδειξης αυτών ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται και εάν ο χρόνος αυτός είναι μετά τη διαχειριστική περίοδο που έπαυσε να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων, λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από τα έτη στα οποία αναφέρονται και αφορούν τα βιβλία, τα στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992.

5. Κατ' εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο, όταν:

α) έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς την τήρηση ενιαίας αρίθμησης, ή με επανάληψη αυτής ή

β) έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον στις άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο,

γ) για συγκεκριμένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το μη προσήκον φορολογικό στοιχείο, εφόσον το εκδοθέν περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δεδομένα του προβλεπόμενου, έχει εκδοθεί στον οριζόμενο για αυτό χρόνο, και φέρει θεώρηση στην περίπτωση που απαιτείται.

δ) δεν έχουν διαφυλαχθεί από τον κατά περίπτωση υπόχρεο τα επιπλέον προαιρετικώς εκδοθέντα αντίτυπα,

ε) δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις: παράδοσης επιστρεφομένων αγαθών αξίας μέχρι και 880 ευρώ ή παράδοσης αγαθών προς επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, εφόσον για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον παραλήπτη των αγαθών δελτία αποστολής, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. και αποδεικνύεται με αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής,

στ) έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής με γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών, εφόσον σκοπός της διακίνησης είναι ο δειγματισμός άνευ παραδόσεως των ειδών, και δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης,

ζ) διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές παραβάσεις που δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων ως ανακριβών ή δεν καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη, εκτός εάν προηγούμενα έχει γίνει αποδεδειγμένα υπόδειξη από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο ή φορολογική αρχή για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.,

η) πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου στη φορολογία εισοδήματος και στο Φ.Π.Α., ή για υποθέσεις που έχουν περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 2 του ν. 2238/1994 και 39 παρ. 3 του ν. 1642/1986.

Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόστιμα του άρθρου αυτού.

6. Για τις γενικές παραβάσεις λαμβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και εφαρμόζεται ο συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή ένα (1). Κατ' εξαίρεση, για τις πιο κάτω παραβάσεις ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται ως εξής:

α) Σε μη τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας ή τήρηση κατώτερης αυτής σε δύο (2).

β) Σε μη τήρηση πρόσθετων βιβλίων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 10, σε δύο (2) για κάθε βιβλίο.

γ) Σε μη τήρηση βιβλίων αποθήκης ή παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών, σε δύο (2), ανεξάρτητα αν η παράλειψη αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά.

δ) Σε περίπτωση ελλιπούς περιγραφής του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών στα βιβλία ή στοιχεία, σε δύο (2).

ε) Σε περίπτωση μη επίδειξης των βιβλίων και στοιχείων, μετά από προηγούμενη πρόσκληση, σε δύο (2).

στ) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ενημέρωσης του βιβλίου απογραφών ή μη τήρησης αυτού, σε τρία (3).

Ειδικά, όταν επιβάλλεται το πρόστιμο της περίπτωσης η δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της περίπτωσης αυτής.

ζ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων του άρθρου 20 μετά το τέλος του έτους που έληξε η προθεσμία υποβολής τους, καθώς και στις περιπτώσεις παράλειψης καταχώρισης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβούς καταχώρισης της αξίας, εφόσον οι ανωτέρω παραλείψεις και ανακρίβειες αφορούν μεγέθη συνολικής αξίας πάνω από 14.673 ευρώ, σε τρία (3). Ο ίδιος συντελεστής ισχύει και σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων, εκτός αν ο υπόχρεος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής υποβάλλει εκπρόθεσμα τα στοιχεία και προκύπτει ότι τα συνολικά μεγέθη είναι μέχρι του ορίου του προηγούμενου εδαφίου, οπότε εφαρμόζεται Σ.Β. ίσος με τη μονάδα. Ο συντελεστής βαρύτητας του πρώτου εδαφίου ισχύει και σε περίπτωση μη υποβολής ισοζυγίων ή εκπρόθεσμης υποβολής τους, μετά την παρέλευση εξαμήνου από την προθεσμία υποβολής.

Σε περίπτωση μη σύνταξης ή μη εμπρόθεσμης σύνταξης και καταχώρισης του ισολογισμού, σε τέσσερα (4).

θ) Σε περίπτωση παρεμπόδισης του προληπτικού φορολογικού ελέγχου ε θετικές ενέργειες, σε πέντε (5).

ι) Σε περίπτωση μη τήρησης αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) του π.δ. 1123/1980 και μη εξαγωγής αποτελέσματος σε βραχύχρονη ή ετήσια βάση, σε τέσσερα (4).

ια) Σε περίπτωση μη επίδειξης σε προληπτικό έλεγχο των πρόσθετων βιβλίων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 10, σε πέντε (5).

7. Στο πρόστιμο που ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού υπόκεινται και ο διευθυντής ή οποιοσδήποτε άλλος μισθωτός των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ή ο νομικός ή ο λογιστικός ή ο φορολογικός ή ο οικονομικός σύμβουλος και εν γένει κάθε τρίτος, ο οποίος αποδεδειγμένα συμπράττει στις πράξεις ή στις παραλείψεις που έχουν ως συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να μην εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση.

Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε εκείνον που υπογράφει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης λογιστή - φοροτεχνικό, εφόσον δεν έχει τέτοιο δικαίωμα.

8. Οι παρακάτω περιπτώσεις, για την επιβολή του αντικειμενικού προστίμου, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) ο δε συντελεστής βαρύτητας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχει αριθμητική τιμή ένα (1).

α) Η παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Κατ' εξαίρεση η μη έκδοση Δελτίων Αποστολής από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. θεωρείται γενική παράβαση, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περίπτωσης α της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού.

Ως παράλειψη έκδοσης στοιχείου, λογίζεται και η μη καταχώριση σερβιρισθέντων ειδών στα δελτία παραγγελίας.

β) Η έκδοση καθενός αθεώρητου στοιχείου, όταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου. Ειδικά, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί εκ παραδρομής αθεώρητα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο θεωρείται γενική παράβαση.

γ) Η μη αναγραφή ή η ανακριβής αναγραφή σε καθένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α του ονοματεπώνυμου ή της επωνυμίας, καθώς και του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, του είδους, της ποσότητας και της αξίας ή της αμοιβής. Ειδικά, σε περίπτωση μη αναγραφής του ονοματεπώνυμου στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, όταν αυτές αφορούν πωλήσεις αγαθών, εκπιπτόμενες στη φορολογία εισοδήματος, θεωρείται γενική παράβαση.

δ) Η μη καταχώριση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο των περιπτώσεων α και γ.

ε) Η κάθε ανακριβής καταχώριση των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο της περίπτωσης γ.

στ) Η κάθε μη καταχώριση ή η ανακριβής καταχώριση στοιχείου απογραφής.

ζ) Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής.

Κατ’ εξαίρεση παραβάσεις της περίπτωσης αυτής και των περιπτώσεων δ, ε και στ θεωρούνται γενικές, μέχρι ποσού συνολικής διαφοράς κατά περίπτωση, 880 ευρώ.

η) Η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου και καθιερώνουν την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων.

Η μη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδου, θεωρείται γενική παράβαση.

θ) Η μη διαφύλαξη κάθε βιβλίου και στελέχους στοιχείων των πενήντα (50) φύλλων ή ανά πενήντα (50) κινητά φύλλα, που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και για όσο χρόνο ορίζεται, εκτός αν η μη διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία.

ι) Η μη εμπρόθεσμη εκτύπωση κάθε βιβλίου, του μηνιαίου ισοζυγίου γενικού καθολικού και της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου αποθήκης.

ια) Η μη κάλυψη από τα προγράμματα λογισμικού των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Κ.Β.Σ., ως και η μη τήρηση καθεμιάς από τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τα άρθρα αυτά.

9. Κάθε φορά που διενεργείται φορολογικός έλεγχος και διαπιστώνονται επαναλαμβανόμενες εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου αυτοτελείς, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, παραβάσεις, για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων με βάση την κατηγορία βιβλίων, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 2, το ανώτατο όριο του προστίμου δεν μπορεί να υπερβεί κατά την πρώτη έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου το δεκαπενταπλάσιο των προστίμων αυτών, για κάθε κατηγορία παραβάσεων των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου και κατά τη δεύτερη έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου το τριακονταπλάσιο των προστίμων αυτών, για κάθε ως άνω κατηγορία παράβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης για τρίτη φορά της διάπραξης των παραβάσεων αυτών δεν ισχύει περιορισμός ως προς το ανώτατο όριο αυτών των προστίμων.

10. Οι παρακάτω περιπτώσεις, επίσης, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2), όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στις κατ' ιδία διατάξεις, με τις οποίες προσδιορίζεται και η τιμή του κατά περίπτωση ισχύοντος συντελεστή βαρύτητας:

α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 880 ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με την αξία της συναλλαγής ή τους μέρους αυτής που αποκρύφτηκε. Θεωρείται απόκρυψη της συναλλαγής και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τη συνολική της αξία και η περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ..

Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας της συναλλαγής επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται από την περίπτωση α’ της παραγράφου 2, κατά περίπτωση.

Ειδικά στις περιπτώσεις που προκύπτει το ύψος της συνολικής αποκρυβείσας αξίας, χωρίς να προσδιορίζεται το πλήθος των συναλλαγών ως και η αξία μιας εκάστης ξεχωριστά, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ.1, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο υπόχρεος τηρεί βιβλίο αγορών, οπότε το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ, σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9.

Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας το πρόστιμο της περίπτωσης αυτής, επιβάλλεται μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Η ίδια μείωση ισχύει και για τον λήπτη εικονικού στοιχείου στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη.

Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων από φορολογική ταμειακή μηχανή (φ.τ.μ.) του ν. 1809/1988, στις οποίες τα εκτυπούμενα ατομικά στοιχεία του εκδότη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2, εφόσον οι εκδοθείσες αποδείξεις έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία του κατόχου - χρήστη επιτηδευματία, η δε φ.τ.μ. έχει δηλωθεί από αυτόν στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988.

γ) Στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ, λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή μέρος αυτής, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται για την περίπτωση γ' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως της αξίας των στοιχείων αυτών.

Εφόσον η εικονικότητα των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στους αγρότες - λήπτες των στοιχείων.

11. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 8, εφόσον καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις για τα φορολογικά στοιχεία αξίας, δεν καταλογίζονται, για την ίδια αιτία, όμοιες παραβάσεις για τα αντίστοιχα δελτία αποστολής, ανεξάρτητα από το αν τα στοιχεία αυτά εκδίδονται από διαφορετικά πρόσωπα.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως σε κάθε περίπτωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων που αναφέρονται στην ίδια συναλλαγή ή πράξη, καθώς και για τις παραβάσεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 8.

12. Όπου σε άλλες διατάξεις γίνεται αναφορά σε παραβάσεις ή πρόστιμα του π.δ/τος 99/1977 - Κ.Φ.Σ. - (ΦΕΚ 34) ή του π.δ/τος 186/1992 - Κ.Β.Σ., νοούνται οι παραβάσεις και τα πρόστιμα του παρόντος νόμου.

Link to comment
Share on other sites

Guest ΧΡΗΣΤΟΣ

Παραθέτω το άρθρο 25 του τελικού κειμένου, όπως έχει ψηφισθεί, του νόμου "ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ".

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, για την επιβολή των προστίμων του άρθρου 5 του ν 2523/97, σημασία έχει η χρήση στην οποία διαπράττονται οι παραβάσεις. Κατά το άρθρο 56 εδάφιο γ΄, έναρξη ισχύος από 01/1/2004.

Άρθρο 25

Έννοια παραβάσεων - Πρόστιμα ΚΒ.Σ. - Κύρος βιβλίων

1. Για τον εννοιολογικό προσδιορισμό των παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας που λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 66 καθώς και κατά τον υπολογισμό των μορίων των πινάκων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 και της παραγράφου 17 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α'), του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α') και οι οικείες τελωνειακές διατάξεις.

2. Τα μόρια που προσμετρώνται υπολογίζονται ανά διαχειριστική περίοδο και ανά είδος παράβασης ή ανά παράβαση για τις οριζόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 8 και 10 περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 5 του ν.2523/1997 αυτοτελείς παραβάσεις και εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 5 και 11. Ειδικά για τη μη διαφύλαξη των βιβλίων και των στοιχείων τα μόρια υπολογίζονται σε κάθε χρήση που αφορά η μη διαφύλαξη αυτών. Για το ανώτατο ύψος των μορίων που υπολογίζονται για τις αυτοτελείς παραβάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

3. Για παραβάσεις που διαπράττονται στις χρήσεις για τις οποίες τα αποτελέσματα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18, της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του παρόντος, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 5 του ν.2523/1997 πλην των προστίμων που προβλέπονται από τις παραγράφους 7 και 10 περίπτωση β' του ίδιου άρθρου και νόμου, καθώς και τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 περίπτωση γ' του άρθρου 10 του ν. 1809/1988. Για τις ίδιες ανωτέρω χρήσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 186/1992.

...

ΆΡΘΡΟ 56

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

α) Των άρθρων 10,11, 32, 33, 34, 47 και των παραγράφων 14 έως και 17 του άρθρου 35 από της 1 ης Ιανουαρίου 2004 και της παραγράφου 18 του άρθρου 39 από το έτος 2003.

β) Του άρθρου 13 για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2003.

γ) Των άρθρων 16 έως και 25 από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2004.

δ) Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

γεια σας!νομιζω οτι ειστε οι καταλληλοι για να μου απαντησετε.ο ξαδερφος μου ειναι ελευθερος επαγγελματιας και κραταει βιβλια β κατηγοριας.τα πηγε στη λογιστρια να του βγαλει το φπα τριμηνου.πηγε σημερα να παρει το φακελο του και τον εχουν χασει!τι γινεται τωρα?

Link to comment
Share on other sites

γεια σας!νομιζω οτι ειστε οι καταλληλοι για να μου απαντησετε.ο ξαδερφος μου ειναι ελευθερος επαγγελματιας και κραταει βιβλια β κατηγοριας.τα πηγε στη λογιστρια να του βγαλει το φπα τριμηνου.πηγε σημερα να παρει το φακελο του και τον εχουν χασει!τι γινεται τωρα?

ξεχασα να σας πω οτι το φπα το πληρωσε κανονικα.μπορει να βγαλει απο μπλοκ τιμολογιων αμεσα?θα πληρωσει προστιμο?η εκδοση νεου μπλοκ ειναι αμεση?

Link to comment
Share on other sites

ξεχασα να σας πω οτι το φπα το πληρωσε κανονικα.μπορει να βγαλει απο μπλοκ τιμολογιων αμεσα?θα πληρωσει προστιμο?η εκδοση νεου μπλοκ ειναι αμεση?

Σε πρώτη φάση να βγάλει νέο βιβλίο εσόδων-εξόδων και μπλοκάκι και κατόπιν να ρωτήσει

την λογίστριά του για τα περαιτέρω.

Link to comment
Share on other sites

Σε πρώτη φάση να βγάλει νέο βιβλίο εσόδων-εξόδων και μπλοκάκι και κατόπιν να ρωτήσει

την λογίστριά του για τα περαιτέρω.

αν παει την δευτερα στην εφορια,θα του το βγαλουν εκεινη την ωρα?συγνωμη,που επιμενω αλλα το χρειαζεται αμεσα για να παραδωσει καποιες δουλειες την δευτερα και ξερετε οτι ανδεν εχει το τιμολογιο δεν μπορει να εισπραξει και τα χρηματα!

Link to comment
Share on other sites

γεια σας!νομιζω οτι ειστε οι καταλληλοι για να μου απαντησετε.ο ξαδερφος μου ειναι ελευθερος επαγγελματιας και κραταει βιβλια β κατηγοριας.τα πηγε στη λογιστρια να του βγαλει το φπα τριμηνου.πηγε σημερα να παρει το φακελο του και τον εχουν χασει!τι γινεται τωρα?

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ( ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ) ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ , Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ .... , ΙΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ή ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΚΤΛ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΑΠΩΛΕΣΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ;;;

Link to comment
Share on other sites

Το πρόστιμο δε το γλυτώνει. Να πάει στην εφορία και να το δηλώσει άμεσα. Η εφορία με τη σειρά της θα του κόψει το πρόστιμο και θα θεωρήσει εκ νέου καινούριο βιλίο και στοιχεία.

Link to comment
Share on other sites

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ( ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ) ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ , Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ .... , ΙΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ή ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΚΤΛ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΑΠΩΛΕΣΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ;;;

Δε λέω ότι έτσι θα πρέπει να γίνει ...... ΑΛΛΑ ......

Φανταστείτε κάποιος που τηρεί μόνος του βιβλίο και απλά το φέρνει μόνο για το ΦΠΑ , πιθανό η αμοιβή του λογιστή να μη ξεπερνά τα 50 ή τα 100 ευρώ , είναι δυνατό για αυτή την αμοιβή να κινδυνεύσει να κλείσει .......??????

Δεν είναι τόσο απλό γιατί μπορεί και το Λογιστικό Γραφείο να ισχυριστεί ότι τα έδωσε πίσω που μπορεί και να είναι έτσι .... Αυτά γιατί συνήθως για όλα φταίμε εμείς , πχ σε πάρα πολλές περιπτώσεις μας ζητούσαν τα μπλόκ τιμολογιών(ήδελτία αποστολής) που μας είχαν φέρει για ενημέρωση και τα είχαν πάρει πίσω , σας πληροφορώ ότι στο 100% των περιπτώσεων τα βρήκαν μετά από ψάξιμο στο αυτοκίνητο τους , στο σπίτι τους κλπ , εμείς δηλαδή πρέπει να τους κάνουμε αγωγή για ηθική βλάβη και αξίωση αποζημίωσης που χάσαμε μερόνυχτα απλά και μόνο για το 1 τοις χιλίοις ????

Και επίσης τα προστίματα εξαρτώνται από πολλά πράγματα πχ τζίρο κλπ δεν είναι και ότι πιο τραγικό και με μια γνωστοποίηση στο ΚΒΣ για το στέλεχος γλυτώνεις(όχι το πρόστιμο βέβαια) από μελλοντικά προβλήματα .

Link to comment
Share on other sites

Το πρόστιμο δε το γλυτώνει. Να πάει στην εφορία και να το δηλώσει άμεσα. Η εφορία με τη σειρά της θα του κόψει το πρόστιμο και θα θεωρήσει εκ νέου καινούριο βιλίο και στοιχεία.

..................Ή σήμερα πάει στην ΔΟΥ ή μετά από ένα χρόνο και δηλώσει την απώλεια,το ίδιο πρόστιμο

θα φάει.

Να κάνει ότι τον συμβουλέψει ο λογιστής του και όχι ότι του λέμε εμείς.

Link to comment
Share on other sites

Kαι αργήσει όπως λες να δηλώσει την απώλεια π.χ μετά από ένα χρόνο και στο διάστημα αυτό βρει κάποιος και χρησιμοποιήσει τα στοιχεία??

Επειδή έχεις δίκιο,γιαυτό καλό είναι να ρωτήσει καλλίτερα τον λογιστή του,διότι εάν έχουν

χαθεί τα βιβλία και στοιχεία (πετάχτηκαν στα σκουπίδια),έχει καλώς.Εάν όμως τα άρπαξε τις

από το γραφείο του λογιστή δολίως με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει,τότε μάλλον την "έβαψε".

Πάντως πιστεύω ότι κάπου έχουν παραπέσει,εφόσον πρόκειται για "απώλεια" ΚΑΙ βιβλίων.

Link to comment
Share on other sites

Γεια σας.Πιστεύω ότι μόνο εσείς μπορείτε να βοηθήσετε.¨Ηρθα από Αγγλία το 2002 με τον σύζηγό μου.Αγοράσαμε ενα ακίνητο και εκεί μέναμε αλλά και ιδρύσαμε μια επιχείρηση σνακ μπαρ.Η επιχείρηση ήταν στο όνομά μου. Λειτούργησε μέχρι το 2004.Τότε για ασχετους λόγους χώρισα με τον σύζηγο και έφυγα για Αγγλια.Ο πρώην σύζηγος έμεινε να πουλήσει την επιχείρηση και ακίνητο.Το 2005 με κάλεσαν να κατεύω Ελλαδα να υπογραψω για την πώληση το οποίο και έκανα αφου έλαβα διαβεβαίωση ότι όλα έχουν πληρωθεί κανονικά φόροι κλπ.Με τα χρήματα που πηρα αγόρασα ένα σπιτάκι στην Ελλάδα,λόγω προβλημάτων υγείας επέστρεψα Αγγλία.Φέτος 2010 ξανάρθα και ανακάλυψα (λόγω Φ.Ενημ/σης)ότι ποτέ δεν έγινε διακοπή επαγγέλματος για την επιχείρηση που ηταν στο όνομα μου και ο πρώην σύζηγος έχει πετάξει Ταμειακή μηχανη και βιβλία.Φυσικά δεν υποβάλοταν ΦΠΑ δηλώσεις κλπ.Τί να κάνω και σε ποιό ύψος κυμαίνονται τα πρόστιμα ?? Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Γεια σας.Πιστεύω ότι μόνο εσείς μπορείτε να βοηθήσετε.¨Ηρθα από Αγγλία το 2002 με τον σύζηγό μου.Αγοράσαμε ενα ακίνητο και εκεί μέναμε αλλά και ιδρύσαμε μια επιχείρηση σνακ μπαρ.Η επιχείρηση ήταν στο όνομά μου. Λειτούργησε μέχρι το 2004.Τότε για ασχετους λόγους χώρισα με τον σύζηγο και έφυγα για Αγγλια.Ο πρώην σύζηγος έμεινε να πουλήσει την επιχείρηση και ακίνητο.Το 2005 με κάλεσαν να κατεύω Ελλαδα να υπογραψω για την πώληση το οποίο και έκανα αφου έλαβα διαβεβαίωση ότι όλα έχουν πληρωθεί κανονικά φόροι κλπ.Με τα χρήματα που πηρα αγόρασα ένα σπιτάκι στην Ελλάδα,λόγω προβλημάτων υγείας επέστρεψα Αγγλία.Φέτος 2010 ξανάρθα και ανακάλυψα (λόγω Φ.Ενημ/σης)ότι ποτέ δεν έγινε διακοπή επαγγέλματος για την επιχείρηση που ηταν στο όνομα μου και ο πρώην σύζηγος έχει πετάξει Ταμειακή μηχανη και βιβλία.Φυσικά δεν υποβάλοταν ΦΠΑ δηλώσεις κλπ.Τί να κάνω και σε ποιό ύψος κυμαίνονται τα πρόστιμα ?? Ευχαριστώ.

Στην περιοχή που είσαι, υποθέτω είναι η ίδια με την περιοχή που ήταν και η επιχείρηση, βρες ένα λογιστή (πιθανόν και δικηγόρο) και σε αυτόν διατύπωσε όλα τα γεγονότα ώστε να μπορέσει να σε κατατοπίσει.

Απαντήσεις από εδώ με τόσα λίγα στοιχεία και γιά τόσο σοβαρά θέματα καλό είνα να μην περιμένεις, θα ήταν επικίνδυνο γιά όλους.

Link to comment
Share on other sites

...................

(πιθανόν και δικηγόρο)

..................

Δε λέω ότι δεν είναι σωστή λύση , ΑΛΛΑ ακόμη και σε αυτή τη περίπτωση ο νομικός θα στείλει σε κάποιον Λογιστή να κάνει τη "μπουγάδα" και να απλά να καταθέσει τις αγωγές ή κάνω λάθος ???? :P

Για μένα θα πρέπει πρώτα από όλα να πάει στο Λογιστή που τηρούσε τα βιβλία τότε και από εκεί να ξεκινησει ......

Link to comment
Share on other sites

Δε λέω ότι δεν είναι σωστή λύση , ΑΛΛΑ ακόμη και σε αυτή τη περίπτωση ο νομικός θα στείλει σε κάποιον Λογιστή να κάνει τη "μπουγάδα" και να απλά να καταθέσει τις αγωγές ή κάνω λάθος ???? :D

Για μένα θα πρέπει πρώτα από όλα να πάει στο Λογιστή που τηρούσε τα βιβλία τότε και από εκεί να ξεκινησει ......

Δυστυχώς δεν κάνεις λάθος αγαπητέ συνάδελφε :D

Την "λάντζα" οι λογιστές και την "δόξα" και τον παρά οι δικηγόροι

Ο συνάδελφος πιθανόν να μην ξέρει τίποτα από την ημέρα που ο σύζυγος σταμάτησε την δραστηριότητα και πιθονολογόντας τώρα θα έλεγα πως ο σύζυγος πρέπει να πούλησε το ακίνητο και αυτά τα χαρτιά υπέγραψε η ερωτώσα και η επιχείρηση απλά σταμάτησε να λειτουργεί.:P

Ας περάσει να δεί τι λειτουργεί τώρα στην διεύθυνση που ήταν το ακίνητο/επιχείρηση και θα έχει κάνει μιά αρχή στο κουβάρι των ερωτημάτων της

Link to comment
Share on other sites

Δε λέω ότι δεν είναι σωστή λύση , ΑΛΛΑ ακόμη και σε αυτή τη περίπτωση ο νομικός θα στείλει σε κάποιον Λογιστή να κάνει τη "μπουγάδα" και να απλά να καταθέσει τις αγωγές ή κάνω λάθος ???? :P

Για μένα θα πρέπει πρώτα από όλα να πάει στο Λογιστή που τηρούσε τα βιβλία τότε και από εκεί να ξεκινησει ......

Ευχαριστώ για το ενδιαφερον και την απάντηση σας.Η λογίστρια που είχα και με την οποία επικοινώνησα είπε ότι με έχει διαγράψει από τα αρχεία της από το 2005 γιατί πήγε εκεί ο πρώην μου και πήρε ότι υπήρχε (φακελλους-βιβλια κλπ).Ετσι δεν έχει κανένα στοιχείο δικό μου.-

Link to comment
Share on other sites

Δυστυχώς δεν κάνεις λάθος αγαπητέ συνάδελφε :D

Την "λάντζα" οι λογιστές και την "δόξα" και τον παρά οι δικηγόροι

Ο συνάδελφος πιθανόν να μην ξέρει τίποτα από την ημέρα που ο σύζυγος σταμάτησε την δραστηριότητα και πιθονολογόντας τώρα θα έλεγα πως ο σύζυγος πρέπει να πούλησε το ακίνητο και αυτά τα χαρτιά υπέγραψε η ερωτώσα και η επιχείρηση απλά σταμάτησε να λειτουργεί.:P

Ας περάσει να δεί τι λειτουργεί τώρα στην διεύθυνση που ήταν το ακίνητο/επιχείρηση και θα έχει κάνει μιά αρχή στο κουβάρι των ερωτημάτων της

Και οι δύο είστε σωστοί.Ναι στην ίδια περιοχή είμαι.Πέρασα ήδη από εκεί.Λειτουργεί ίδια θα έλεγα επιχείρηση, στην απόδειξη γράφει Καφε μπάρ και η ταμειακή δεν είναι η δικιά μου είναι κατα πολύ μικρότερη.Οι ιδιοκτήτες δεν μου λένε πολλά(ειναι και οι αγοραστές του ακινητου)φοβούνται ίσως μη μπλεχτούν.Στο περίπου χωρίς να ειναι υπεύθυνη απάντηση για τι πρόστιμα μιλάμε ??1-2 χιλιάρικα? 3-5 χιλιάρικα 5-10 χιλιάρικα από την εμπειρία σας τι νομίζετε?? και πάλι ευχαριστώ.-

Link to comment
Share on other sites

Και οι δύο είστε σωστοί.Ναι στην ίδια περιοχή είμαι.Πέρασα ήδη από εκεί.Λειτουργεί ίδια θα έλεγα επιχείρηση, στην απόδειξη γράφει Καφε μπάρ και η ταμειακή δεν είναι η δικιά μου είναι κατα πολύ μικρότερη.Οι ιδιοκτήτες δεν μου λένε πολλά(ειναι και οι αγοραστές του ακινητου)φοβούνται ίσως μη μπλεχτούν.Στο περίπου χωρίς να ειναι υπεύθυνη απάντηση για τι πρόστιμα μιλάμε ??1-2 χιλιάρικα? 3-5 χιλιάρικα 5-10 χιλιάρικα από την εμπειρία σας τι νομίζετε?? και πάλι ευχαριστώ.-

Μίλα με την λογίστριά σου και ας σου συστήσει και κάποιο καλό δικηγόρο επειδή η ιστορία σου θα πάει νομοτελειακά στην δικαιοσύνη και οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν συμμετοχή στα αδικίματα (φορολογικά, αστικά και ίσως και ποινικά).

Μιά συνδιασμένη πίεση, λογίστριας και δικηγόρου, προς τους νέους ιδιοκτήτες πιθανόν και θα σας διαφωτίσουν ώστε να βρεθεί η οικονομικότερη γιά εσένα λύση αγαπητή.

Link to comment
Share on other sites

Διαβάζω με πολύ προσοχή αυτά που μου γράφετε.Η Λογίστρια που είχα την ξεχνώ διότι είναι λογίστρια και των σημερινών ιδιοκτητών που μάλιστα έχουν και άλλες επιχειρήσεις στην ίδια περιοχή, εγώ τι ήμουν ?? μια περαστική από το γραφείο της.Πήγα σε κάποιον λογιστή που μου υπέδειξε γνωστός μου, του εδωσα τα συμβόλαια πώλησης του ακινήτου, μου είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η απώλεια της ταμειακής και τα βιβλία γιατί έτσι δεν μπορεί να κάνει προχρονολογημένη διακοπή επαγγέλματος έτσι θα υποστώ πρόστιμα τόσο για την απώλεια όσο και για την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι σήμερα εκπρόθεσμα. Είχα όμως την ατυχία να είναι ο λογιστής αυτός υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές και πλεον δεν τον βρίσκω στο γραφείο του ούτε κάποιος υπάλληλος του μπορεί να με διαφωτίσει.Και καλά αν χρεισατει να περιμένω μέχρι την Κυριακή 7 Νοέμβρη αν όμως είναι και η επόμενη Κυριακή??? Πως να κοιμηθώ μέχρι τότε??? καρφιά έχει το κρεβάτι μου.

Σας ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...