Jump to content
Sign in to follow this  
Guest ELIAS

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Recommended Posts

Guest ELIAS

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕ ΜΕ ΑΝ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΧΑΖΗ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ,ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ) ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΩΝ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ; ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΤΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΕΙ; :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν ισχυε τετοια διάταξη δεν ειχαμε συνεργεια αυτοκινήτων στη γειτονια μας..

Απο φορολογικής άποψης δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα εκτός αυτης της τήρησης του ειδικού βιβλίου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest pao
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕ ΜΕ ΑΝ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΧΑΖΗ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ,ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ) ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΩΝ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΤΥΧΙΟ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ; ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΤΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΕΙ; :unsure:

απο τα κεπ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Mεταφορών, Eπικοινωνιών της οικείας Ν.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Yπεύθυνες δηλώσεις του N. 1599/1986 των επιβλεψάντων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Μηχανικών κατά νόμο υπευθύνων, ότι η κατασκευή του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης.

β. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Tο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται, πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από την Πυροσβεστική.

γ. Άδεια οικοδομής ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Aρχή. Δεν απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας σε περίπτωση χρήσης H (εμπορική), I (βιομηχανία - βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή K (αποθήκευση).

δ. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του NΔ 3100/1954 (A' 254), ή άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του N. 1575/1985. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πτυχίου ή αδείας, τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Aναγγελίας Προσλήψεως, ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.

ε. Aπόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 69269/5387/1990 των Yπουργών Eσωτερικών, Eθνικής Oικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Eμπορικής Nαυτιλίας, Tουρισμού, Περιβάλλοντος, Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Bιομηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας και Mεταφορών και Eπικοινωνιών (B' 678) επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του N. 1650/86.

ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Nα υπάρχει ισχύουσα άδεια ίδρυσης για το συγκεκριμένο συνεργείο.

Aπό τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μετά από αυτοψία να προκύπτει ότι το συνεργείο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και την τεχνική έκθεση του μελετητή μηχανικού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Διαδικασία

Yποβολή δικαιολογητικών στην Yπηρεσία μας.

Διενέργεια αυτοψίας από τεχνικό υπάλληλο της Yπηρεσίας μας.

Xορήγηση της άδειας λειτουργίας από την Yπηρεσία μας.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

Mέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών εφόσον αυτά είναι πλήρη

δες και στο υπουργειο αναπτυξης για δικαιολογητικα αδειας τεχνιτη αυτοκινητων και μοτοσυκλεττων.

Σχετικοί τόποι

Edited by pao

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ισχύουν αυτά που προαναφέρονται ,δηλαδή χρειάζεται ειδική άδεια για συνεργείο αυτοκινήτων

απο την νομαρχία ?Υπάρχει οε,συνεργείο με άδεια, που πρόκειται να διαλυθεί και να ξεκινήσει

ο γιός του ενός ,το συνεργείο .Τι χρειάζεται για να ανοίξει?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι χρειάζεται άδεια λειτουργίας για συνεργείο αυτοκινήτων.

Αν είναι στον ίδιο χώρο και ο γιος έχει δικαίωμα  άδειας  άσκησης επαγγέλματος , τότε μαζί με την μεταβίβαση της επιχείρησης από την ΟΕ στο γιο θα γίνει και η μεταβίβαση της άδειας.

Προσοχή όμως διότι πρέπει να ερευνηθούν οι  προυποθέσεις αδειοδότησης ....μήπως  με νεότερο νόμο έχουν αλλάξει τα πράγματα (όσον αφορά το κτιριακό κομμάτι  ή κάτι άλλο) για να μπορέσει η νέα επιχείρηση να χρησιμοποιήσει την άδεια της παλιάς.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι χρειάζεται άδεια λειτουργίας για συνεργείο αυτοκινήτων.

Αν είναι στον ίδιο χώρο και ο γιος έχει δικαίωμα  άδειας  άσκησης επαγγέλματος , τότε μαζί με την μεταβίβαση της επιχείρησης από την ΟΕ στο γιο θα γίνει και η μεταβίβαση της άδειας.

Προσοχή όμως διότι πρέπει να ερευνηθούν οι  προυποθέσεις αδειοδότησης ....μήπως  με νεότερο νόμο έχουν αλλάξει τα πράγματα (όσον αφορά το κτιριακό κομμάτι  ή κάτι άλλο) για να μπορέσει η νέα επιχείρηση να χρησιμοποιήσει την άδεια της παλιάς.

Oταν λες μεταβίβαση τι εννοείς ,πως γίνεται, αφού πρόκειται για οε. Δεν μπορεί να 

γίνει διακοπή και νέα έναρξη?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ισχύουν αυτά που προαναφέρονται ,δηλαδή χρειάζεται ειδική άδεια για συνεργείο αυτοκινήτων

απο την νομαρχία ?Υπάρχει οε,συνεργείο με άδεια, που πρόκειται να διαλυθεί και να ξεκινήσει

ο γιός του ενός ,το συνεργείο .Τι χρειάζεται για να ανοίξει?

 

Οριοθετώντας την άσκηση του επαγγέλματος του Λ/Φ στα πραγματικά της πλαίσια τότε σου αρκεί αυτή η απόφαση για να κάνεις έναρξη εργασιών:

ΠΟΛ.1221/25.10.2011

Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών

 

Ωστόσο ο πελάτης "νομίζει" πως είσαι ο διευθύνων σύμβουλος μιας κάποιας ανύπαρκτης Α.Ε. που έχει στο θολωμένο μυαλό του και οφείλεις - τουλάχιστον - να του κάνεις φροντιστήριο και να τον ενημερώνεις για ότι νομοθεσία προκύψει από οποιοδήποτε Υπουργείο που τον αφορά σε κάθε πτυχή της δραστηριότητας που επέλεξε να ασκήσει. Έτσι λοιπόν, επειδή είσαι "αναγκασμένος" να του προσφέρεις αυτές τις ολιστικές υπηρεσίες και σε προνομιακή μάλιστα τιμή, θα ήταν χρήσιμο - κυρίως για να προστατέψεις την ψυχική σου υγεία και μόνο - να του κάνεις γνωστό τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.3325/2005 σε περίπτωση που επιλέξει κάποιον Κ.Α.Δ. απ΄αυτούς που ορίζει η παρακάτω απόφαση:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oταν λες μεταβίβαση τι εννοείς ,πως γίνεται, αφού πρόκειται για οε. Δεν μπορεί να 

γίνει διακοπή και νέα έναρξη?

 

Η ΟΕ θα λυθεί κανονικά.Αλλά πριν λυθεί το  νομικό πρόσωπο  ΟΕ ...μπορεί να μεταβιβάσει την επιχείρηση του συνεργείου αυτοκινήτων μαζί με την άδειά του στο γιο του ενός εκ των εταίρων.

Την ημερομηνία μεταβίβασης της επιχείρησης συνεργείου  κάνει έναρξη το φυσικό πρόσωπο-γιος

Την ημερομηνία κατάθεσης της λύσης της ΟΕ στο πρωτοδικείο κάνει διακοπή εργασιών η ΟΕ.

Εγώ έτσι θα το έκανα διότι αν η άδεια είναι εντάξει και για τον νέο τότε θα γλιτώσουν μεγάλη ταλαιπωρία με την μεταβίβαση αυτής.

 

Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν έχεις θέμα υπεραξίας και θέλεις να πατήσεις στην ΠΟΛ. 1169 /2011 με διακοπή και νέα έναρξη.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...