• 0
Sign in to follow this  
Guest newman

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ & ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Question

Guest newman   
Guest newman

Καλημέρα σε όλους σας,

Εχω δύο ερωτήματα

1.Σε κάποιον από τους εργαζομενους δεν παραλάβαμε το ειδικό αυτοκόλλητο του ΙΚΑ για την κάλυψη της ασθένειας από 01/03/2006 - 28/02/2007. Τί μπορώ να κάνω και που να αποτανθώ?

(Ο εργαζόμενος έχει προσληφθεί στην εταιρία από 06/10/2004 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ανανεώνονται. Από 03/01/2006 έχει σύμβαση αορίστου.

2. Ποιές είναι οι προυποθέσεις για να βγάλει ένας εργαζόμενος βιβλιάριο ασθενειας στο ΙΚΑ?. Υπάρχουν στην εταιρία άτομα που έχουν προσληφθεί από 14/11/2005 και δεν ξέρω τι να κάνω.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας, συγχωρήστε μου την άγνοια αλλά είμαι νέος στον κλάδο αυτό.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
SEA    0

Καλημέρα.

1.Θα κάνεις μία βεβαίωση του τύπου ΑΠΔ θα την θεωρήσεις στο ΙΚΑ που ανήκεις και θα του την δώσεις να πάει να σφραγίσει το βιβλιάριο στο ΙΚΑ της περιοχής του.

2.Φωτογραφία.Βεβαίωση διαγραφής ή μη εγγραφής σε άλλο ταμείο με Υπ.δήλωση.Εάν ήταν ασφαλισμένος σε οικογενιακό βιβλιάριο να το εχει μαζί του.Να έχει 50 μέρες ασφάλισης το προηγούμενο έτος ή 50 μέρες στο τρέχον και να έχουν περάσει 2 μήνες από την ημέρα που κλείνει το 50μερο.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
SEA    0

Αφησα το πιο σημαντικό.Τα βιβλιάρια ενσήμων ή την βεβαίωση που σου λέω παραπάνω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
2. Ποιές είναι οι προυποθέσεις για να βγάλει ένας εργαζόμενος βιβλιάριο ασθενειας στο ΙΚΑ?. Υπάρχουν στην εταιρία άτομα που έχουν προσληφθεί από 14/11/2005 και δεν ξέρω τι να κάνω.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας, συγχωρήστε μου την άγνοια αλλά είμαι νέος στον κλάδο αυτό.

Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό βιβλιάριο εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του.

Ατομικό:

Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου απαιτείται η πραγματοποίηση 50 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν λογαριάζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες.

Για τη συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων συνυπολογίζονται τόσο οι ημέρες για επιδότηση λόγω ασθενείας ή ατυχήματος όσο και οι ημέρες για επιδότηση λόγω ανεργίας.

Επίσης, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας άρθρο 31 § 3 του Α. Ν. 1846/51.

Δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι γήρατος και αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος

Οικογενειακό:

Εκδίδεται στον άμεσα ασφαλισμένο για τα μέλη της οικογένείας του εφόσον δεν εργάζονται, συγκατοικούν και προκειμένου για παιδιά, γονείς, αδέρφια κι εγγόνια, συντηρούνται από αυτόν.

Επίσης εκδίδεται στους συνταξιούχους, λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου και των άλλων Ταμείων που ασφαλίζονται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Παράταση ισχύος ατομικού ή οικογενειακού:

Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρατείνονται κάθε φορά για ένα χρόνο.

Για τους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας αόριστης διάρκειας και θανάτου τα βιβλιάρια υγείας ανανεώνονται για αόριστο χρόνο εάν σ' αυτά περιλαμβάνονται μόνο σύζυγοι ή γονείς.

Στους συνταξιούχους αναπηρίας ορισμένου χρόνου και στα μέλη οικογενείας τους καθώς και στα μέλη οικογενείας όλων των άλλων κατηγοριών συνταξιούχων, εφόσον σ' αυτά περιλαμβάνονται όχι μόνο σύζυγοι ή γονείς αλλά παιδιά, εγγόνια κλπ., η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας γίνεται για ορισμένο χρόνο.

Για στρατευθέντες ασφαλισμένους και μέλη οικογενείας ανανεώνονται κάθε χρόνο και ισχύουν μέχρι έξι μήνες μετά την απόλυσή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τον Σεπτέμβρη κάθε έτους για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την ανανέωση του Βιβλιαρίου Υγείας τους με βάση τις εγγραφές της ασφαλιστικής τους ιστορίας ως τη δεδομένη χρονική στιγμή, εκδίδεται "ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας" η οποία τους αποστέλλεται τον Οκτώβριο όπως ακριβώς και το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, προκειμένου να επικολληθεί στο Βιβλιάριο Υγείας. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τον Δεκέμβριο προκειμένου να καλυφθούν και οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις εντός του διαστήματος Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος δεν παραλάβει την αυτοκόλλητη ετικέτα θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του.

Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας

Αμεσα ασφ/νοι

Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση Εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παράρτημα του εργοδότη, όπου θα εμφαίνονται πενήντα (50) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, το προηγούμενο έτος ή 15μηνο. Το έντυπο αυτό, μπορεί να το προμηθευτεί ο ασφ/νος από τον εργοδότη του.

Μία φωτογραφία ταυτότητας

Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (Διαβατήριο κλπ).

Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).

Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86.

Εμμεσα ασφ/νοι (Προστατευόμενα μέλη)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δημοτική Αρχή ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για σύζυγο ή ταυτότητα και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης όσον αφορά τα τέκνα.

Φωτογραφία (πρόσφατη).

Για τέκνα άνω των 18 ετών που είναι άνεργα, Υ.Δ., με δυνατότητα κάλυψης μέχρι την ηλικία των 24 ετών.

Για τέκνα άνω των 24 ετών που είναι άνεργα και σπουδάζουν, βεβαίωση της οικείας σχολής, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι της ηλικίας των 26 ετών.

Για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.

Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της συγκατοίκησης και συντήρησης, εκκαθαριστικές φορολογικές δηλώσεις του άμεσα ασφαλισμένου και του μέλους οικογένειας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει αυτές τις προϋποθέσεις.

Σημ.: Για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των προστατευομένων μελών πρέπει να υπάρχει ασφ/κή ικανότητα για παροχή περίθαλψης στο πρόσωπο του άμεσα ασφ/νου.

http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/insurance/bibhygine.cfm

doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.