Jump to content
 • 0

ΦΟΡΟΣ 2% ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΩ


Guest leon_volos
 Share

Question

Guest leon_volos

ΧΑΙΡΕΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 2% ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ?ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ (ΜΠΡΕΛΟΚ) .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. ;)

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
ΧΑΙΡΕΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 2% ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ?ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ (ΜΠΡΕΛΟΚ) .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. ;)

Στο Δήμο και όχι στην εφορία........

αν υπάρχει έντυπο......... θα έχουν εκεί.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest leon_volos
Επισυνάπτω ένα wordexcel_άκι το οποίο καταθέτω μαζί με το χρήμα σε οποιοδήποτε δημόσιο ταμείο.

Έχω όμως την εντύπωση ότι έχει αλλάξει το ποσοστό σε 3%.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ, ΙΚΑΡΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3427/ 27-12-05 ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΕ 2% ΑΠ ΟΣΟ ΞΕΡΩ ,ΔΕ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΛΛΑΞΕΙ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ, ΙΚΑΡΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3427/ 27-12-05 ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΕ 2% ΑΠ ΟΣΟ ΞΕΡΩ ,ΔΕ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΛΛΑΞΕΙ.

Για το ποσοστό είχα υπόψη μου παλιότερη απόφαση οπότε έχεις δίκιο για το 2%.

Αν χρησιμοποιήσεις το αρχείο κάνε και την ανάλογη διόρθωση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

το τελος διαφήμισης 2% σε ποιό Δήμο το πληρώνουμε; Εννοώ ότι επιχείρηση με έδρα σε έναν Α Δήμο και υποκατάστημα σε Β Δήμο, κάνει "προώθηση" στον Δήμο Β. Πού πληρώνει το΄τέλος; Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

βαζω την ερωτηση μου εδω για να μην ανοιξω νεο θεμα.

εχω μια ΕΕ που κατεθεσα δηλωση την 01/04/2009.

ξεχασα να καταθεσω το τελος διαφημισης ομως.

αν το καταθεσω αυριο θα εχω προβλημα σε εναν ελεγχο

απο οσο ξερω πρεπει να εχει κατατεθει μεχρι την καταθεση της δηλωσης......

εχει κανεις καποια αναλογη εμπειρια?

ποσο ελαστικο ειναι αυτο?

το αφμ τελειωνει σε 3 και η δηλωση εληξε την παρασκευη.

ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

το πληρωσα σημερα και ο θεος βοηθος.

δεν εχει κανεις αντιμετοπισει τετοιο θεμα?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

σχετικά με τα διαφημιστικά τέλη, δύναται η πληρωμή του 2% και στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. βλπ Ν.2880/01 και ειδικότερα το άρθρο 9 που αναφέρει:

Άρθρο 9

1.α. Η παρ. 2 του άρθρου 223 του π.δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Μέσα σε δύο μήνες αφότου παρέλαβε τους λογαριασμούς, η Δημαρχιακή Επιτροπή τους προελέγχει και, το αργότερο πέντε ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό ή, προκειμένου για δήμους οι οποίοι εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο δήμων και κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται από έναν Ορκωτό Λογιστή. Το Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν."

β. Στην παρ. 3 του άρθρου 223 του π.δ. 410/1995 μετά τις λέξεις "ο απολογισμός" προστίθενται οι λέξεις "ή ο ισολογισμός".

2. Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 228 του π.δ. 410/1995, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

"3α. Στους δήμους με πληθυσμό 5.000 κατοίκων και άνω συνιστάται με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας ειδική ταμιακή υπηρεσία."

3. Στην παρ. 7 του άρθρου 298 του π.δ. 410/1995, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους δημάρχους που είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π. Τ.Ε.Ι., καθώς και αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης του άρθρου 138 του ν. 2725/1999."

4. Η παρ. 7 του άρθρου 298 του π.δ. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) και συμπληρώθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύει από 1.1.1999.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, στις ανωτέρω εκτάσεις, κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με τεχνική υποστήριξη που διατίθεται και από τεχνική υπηρεσία νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και με τη συνδρομή της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας."

6. α. Η κατηγορία Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 171 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"Κατηγορία Δ΄

α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.

Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης. β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν οι εξής ενέργειες:

η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,

η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, εκδηλώσεις εκπλήξεις ("Happenings") στους χώρους του καταστήματος.

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασμού, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται στους δήμους και κοινότητες.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμίδας.

δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις."

(Με την παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 3801/09, ορίζεται ότι : «1. α. Το Ειδικό Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απασχόλη­σης, το οποίο προβλέπεται στο από 1ης Ιουνίου 2009 Μνημόνιο πλαισίου αρχών συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. και της ΚΕΔΚΕ, χρηματοδοτείται, κατά το μέρος που αφορά στη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από το 98% των εσόδων του φόρου ζύθου (άρ­θρο 9 του ν.δ. 703/1970) και το μέρος των εσόδων των τελών διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρα 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001 και 24 παράγραφος 19 του ν. 2130/1993 αντίστοιχα). Κατά το μέρος που αφορά τον Ο.Α.Ε.Δ. το πρόγραμμα χρηματοδοτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω Μνημόνιο, τα οποία εξειδικεύονται με κοινή απόφαση των Υπουρ­γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απα­σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

β. Προς τούτο, και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος, τα έσοδα των οικείων λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κατά την έ­ναρξη ισχύος του παρόντος υπολοίπων, μεταφέρονται σε νέο λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακα­ταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του προ­γράμματος και κατανέμονται κάθε τρίμηνο, με απόφαση και χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΚΕ και με βάση την κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας.

γ. Στουςπροσλαμβανομένους, σύμφωναμετουςό­ρουςτουανωτέρωΜνημονίου, δενκαταβάλλονταιτα κατ' αποκοπήνέξοδακίνησης, όπωςαυτάορίζονταιστην υπ' αριθμ. 2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489 Β) κ.υ.α., ό­πωςκάθεφοράισχύει, ούτεοποιαδήποτεάλληαμοιβή πέραντηςπροβλεπόμενηςστοίδιοΜνημόνιο»).

(Με την παρ. 1 του άρθρου 284 του Ν. 3852/10, ΦΕΚ-87 Α/7-6-10, ορίζεται ότι : «1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63, του ν. 3801/2009, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμ­βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κ.λπ.» (ΦΕΚ 163 Α΄), καταργούνται από την έναρξη της ισχύος τους. Τα έσο­δα από το φόρο ζύθου, τα τέλη διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας που προβλέπονται στην καταργούμενη διά­ταξη, αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις ισχύου­σες διατάξεις»).

β. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, το κατά κατηγορία και περίπτωση τέλος διαφήμισης της παρ. 1 μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό του πληθωρισμού, με τον οποίο έκλεισε το έτος."

γ. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2001.

δ. Το οφειλόμενο τέλος για διαφημίσεις της κατηγορίας Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του β.δ/τος 24.9/ 20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανερχόμενο σε ποσοστό 6% για το χρονικό διάστημα από 23.4.1993 μέχρι 17.11.1999 και σε ποσοστό 2% για το χρονικό διάστημα από 18.11.1999 μέχρι 31.12.2000, καταβάλλεται στους δικαιούχους δήμους και κοινότητες, με σχετική δήλωση του αντίστοιχου, κατά τις οικείες προβλέψεις, υπόχρεου, μέχρι τις 31.12.2001, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια.

(Σημείωση : Με την παρ. 12 του άρθρου 26 του Ν. 3013/02, ΦΚΕ-102 Α’ ορίζεται ότι : «Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 6 περ. δ του άρθρου 9 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α’) προθεσμία, παρατείνεται μέχρι 31.12.2002, το δε τέλος καταβάλλεται από το διαφημιστή ή το διαφημιζόμενο σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται για το σκοπό αυτόν, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο του παραπάνω λογαριασμού και αποδίδεται στους Ο.Τ.Α, α’ βαθμίδας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ’ περ. γ’ παρ. 6 του ίδιου άρθρου»).

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημερα και χρονια πολλα θα ηθελα να ρωτησω σε περιπτωση που καποιοσς εχει διαφημιστικα φυλλαδια ΟΧΙ σε ενθετο και τα μοιραζει απο πορτα σε πορτα ή τα εχει μεσα στο γραφειο του πρεπει να πληρωσει τελος 2% υπερ δημου

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Καλημερα και χρονια πολλα θα ηθελα να ρωτησω σε περιπτωση που καποιοσς εχει διαφημιστικα φυλλαδια ΟΧΙ σε ενθετο και τα μοιραζει απο πορτα σε πορτα ή τα εχει μεσα στο γραφειο του πρεπει να πληρωσει τελος 2% υπερ δημου

πρέπει να πληρώσει 2%

το θέμα είναι αν θα βρεις αρμοδιο στο δήμο για να το εισπραξει..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τελικά πού πληρώνεται το τέλος διαφήμισης Ν.2880/01 ; 

 

στο Ταμείο παρακαταθηκών & δανείων  ή στην  ΔΟΥ  ;  και αν πληρώνεται στην ΔΟΥ ; πρέπει να πάμε στην οικεία ΔΟΥ ; 

 

αν το αντιμετώπισε κάποιος πρόσφατα , ας μας ενημερώσει ,     ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τελικά πού πληρώνεται το τέλος διαφήμισης Ν.2880/01 ; 

 

στο Ταμείο παρακαταθηκών & δανείων  ή στην  ΔΟΥ  ;  και αν πληρώνεται στην ΔΟΥ ; πρέπει να πάμε στην οικεία ΔΟΥ ; 

 

αν το αντιμετώπισε κάποιος πρόσφατα , ας μας ενημερώσει ,     ευχαριστώ.

 Παρακαταθηκών & δανείων

 

 

 

 

Για τους καταλόγους με τα προϊόντα της που βγάζει μια επιχείρηση πρέπει να πληρώσει το 2%?

Nαι

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τελικά πού πληρώνεται το τέλος διαφήμισης Ν.2880/01 ; 

 

στο Ταμείο παρακαταθηκών & δανείων  ή στην  ΔΟΥ  ;  και αν πληρώνεται στην ΔΟΥ ; πρέπει να πάμε στην οικεία ΔΟΥ ; 

 

αν το αντιμετώπισε κάποιος πρόσφατα , ας μας ενημερώσει ,     ευχαριστώ.

Καλημέρα.Μπορεί να πληρωθεί στις τοπικές Δ.Ο.Υ , απευθείας στο Ταμείο .Εγώ κάθε χρόνο χρησιμοποιώ είτε τη ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ είτε τη ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.Τώρα βέβαια είναι το ίδιο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

"Κατηγορία Δ΄ 
α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης."

 

Η δαπάνη για τα διακοσμητικά αυτοκόλλητα, που έχουν τοποθετηθεί στο δάπεδο του καταστήματος και τα οποία φέρουν τον λογότυπο και τα στοιχεία της εταιρείας, υπόκειται σε τέλος διαφήμισης;

Επίσης η δαπάνη για την κατασκευή μια πινακίδας με τον λογότυπο και τα στοιχεία της επιχείρησης, που έχει καλύψει ένα κενό στον τοίχο στο εσωτερικό του καταστήματος, υπόκειται κι αυτή σε τέλος;
 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Στις 21/2/2006 στις 3:28 ΜΜ, ikaros είπε

Επισυνάπτω ένα wordexcel_άκι το οποίο καταθέτω μαζί με το χρήμα σε οποιοδήποτε δημόσιο ταμείο.

Έχω όμως την εντύπωση ότι έχει αλλάξει το ποσοστό σε 3%.

______________________________________.doc

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

γράφω εδώ   .....     να  μην  ανοίγω  άλλο θέμα

4 σέντσια   αγοράζω τη  σακούλα ξεχωριστά από  τα εμπορεύματα της  εταιρείας

Η σακούλα που αγοράζω έχει τη στάμπα της εταιρείας   

ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν περπατάω στο δρόμο με τη σακούλα με τη στάμπα της εταιρείας 

κάνω διαφήμιση  στην  εταιρεία?

Πληρώνω 4 σέντσια   για να κάνω διαφήμιση στην όποια  εταιρεία    όταν  άλλοι πληρώνονται   για  να κάνουν  διαφήμιση   σε  εταιρείες?   

Πρέπει να πληρώσω  +  αγγελιόσημο (  πόσο είναι 20% ? )    +  φάπα  ?

Ή

Είναι ενσωματωμένο    στα  4 σέντσια   

και 

το  αποδίδει  η  όποια  εταιρεία     

Ερώτηση κάνω …  δε  ξέρω.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Στις 2/21/2006 στις 3:15 ΜΜ, PANOS_K είπε

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΥΠΟ. ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟ ΣΟΥ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΤΗΛΕΣ

ΗΜΕΡ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΕΚΔΟΤΗΣ, ΑΞΙΑ, ΤΕΛΟΣ 2%

ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Στις 21/2/2006 στις 12:59 ΜΜ, επισκέπτη leon_volos είπε

ΧΑΙΡΕΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 2% ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ?ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ (ΜΠΡΕΛΟΚ) .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. ;)

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...