Jump to content
 • 0

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ασφαλίζονται ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ?


internet_gr
 Share

Question

Αλλοδαποί ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ εργάζονται σε ελαιουργείο, είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να τους ασφαλίζει στο ΙΚΑ?? Υπάρχει κάποιος Νόμος για αυτό??

Edited by doctor
Link to comment
Share on other sites

21 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Εγκύκλιος 11/2004 του ΟΓΑ

Μέρος Ι

Α1

Από 1/1/2004 θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4169/1961 και του άρθρου 6 του Ν. 3050/2002 και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ:

...................

β) Οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τη σπορά, φύτευση, περιποίηση, φροντίδα και συλλογή προϊόντων γής, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και συνεταιρισμούς φυτικής παραγωγής, σε υδατοκαλλιέργειες, καθώς και σε ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Άρα δεν είναι υποχρεωμένος.. που μπορώ να τον βρω ολόκληρο το νόμο?

Πρόσεξε γιατί μάλλον έβγαλες λάθος συμπέρασμα.

Έχω την εντύπωση πως πρέπει να ασφαλιστούν στο ΙΚΑ και όχι στον ΟΓΑ.

Εκτός και αν το ελαιουργείο θεωρείται εκμετάλλευση πρωτογενούς παραγωγής το οποίο δεν γνωρίζω εγώ αλλά υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα σε βοηθήσουν.

Ο νόμος είναι ο 3232/2004 Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Πρέπει να υπάρχει στον κόμβο.

Τον βρήκα

http://www.taxheaven.gr/show.php?id=390&p=...0.txt&mode=html

Εδώ είναι και η εγκύκλιος του ΙΚΑ για το θέμα.

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_58-04_913.pdf

Εδώ είναι και η εγκύκλιος του ΟΓΑ

http://www.oga.gr/attach/3232.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εξαρτάται αν είναι νέος ή παλιός ασφαλισμένος.

Για τους νέους ασφαλισμένους πρέπει να τους ασφαλίσεις στο ΙΚΑ για τα 120 μεροκάματα που επιτρέπει ο ΟΓΑ με ποσοστό εισφορών 17% .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η δική μου άποψη είναι ότι οι εργάτες που απασχολούνται στο ελαιουργείο, δεν απασχολούνται στην πρωτογενή παραγωγή, προϋπόθεση απαραίτητη για να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

β) Οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τη σπορά, φύτευση, περιποίηση, φροντίδα και συλλογή προϊόντων γής,

Διατηρώ όμως επιφυλάξεις διότι, όπως ανέφερα, δεν γνωρίζω το καθεστώς λειτουργίας των ελαιουργείων.

Υπάρχουν συνάδελφοι στο forum που ανέφεραν θέματα σχετικά με αυτά και ψάχνω να τα βρώ.

Αν βρώ κάτι άλλο, θα επανέλθω.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Νόμος 3232/2004 - Αρθρο 7 - Παράγραφος 1

1. Θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4169/61 (ΦΕΚ 81/Α/1961) και του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.:

α) οι ανειδίκευτοι εργάτες που απασχολούνται στην ζωική παραγωγή, αποκλειστικά και μόνον με την περιποίηση, εκτροφή και φροντίδα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών και του αριθμού των απασχολουμένων καθώς και σε συνεταιρισμούς,

β) Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και σε ανειδίκευτους εργάτες που απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την σπορά, φύτευση, περιποίηση, φροντίδα και συλλογή προϊόντων γης σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής καθώς επίσης και σε ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια

γ) Οι αλιεργάτες που απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία, θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3050/2002 όπως ισχύει και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.

Για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του νόμου αυτού ελλείψει φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και θεωρείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ

(Σχετική Νομοθεσία: Ν. 4169/61, Ν.Δ.4435/64, Ν.Δ.4575/66, Ν.Δ. 1390/73, Ν. 1745/87, Ν. 2458/97, Π.Δ. 78/98, 2910/01, 3050/02).

Γενικά στην ασφάλιση του ΟΓΑ υπάγονται:

• Οι αγρότες, οι απασχολούμενοι δηλ. προσωπικά, συστηματικά και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία (ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αγροκτημάτων, αγρεργάτες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.λ.π.).

• Οι αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα.

• Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που ασκούν το επάγγελμά τους σε χωριά ή οικισμούς με πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ).

• Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και απασχολούνται με οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία σε Δήμους ή Κοινότητες που είχαν πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1971, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου φορέα.

• Οι 'Ελληνες μοναχοί και μοναχές, που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο σε αγροτικές εργασίες.

Αγρότες - Κύριο επάγγελμα - Καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων

Άρθρο 6 του Ν.3050/2002

Καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων κρίσεως του κυρίου επαγγέλματος του αγρότη

Για όσους ασχολούνται μόνο με το αγροτικό επάγγελμα

Α) Βασικό κριτήριο το αγροτικό εισόδημα, που αποδεικνύεται από το εκκαθαστικό της Εφορίας.

Β) Η προσκόμμιση δικαιολογητικών για όσους απασχολούνται στην αγροτική οικονομία και δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης ήτοι:

Βεβαίωση για την εγγραφή στα Μητρώα Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Βεβαιώσεις για την επαγγελματική δραστηριότητα, το βιοπορισμό, την αγροτική περιουσία κλπ του αρμόδιου Αγρονόμου, αρμόδιας συνεταιριστικής ή επαγγελματικής οργάνωσης, αρμοδίων Δημόσιων Υπηρεσιών κλπ.

Βεβαίωση άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών για την ασφαλιστική κατάσταση

Γ) Για τους απασχολούμενους σε περιοχές απομακρυσμένες και δύσβατες, που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά η απόδειξη της κατά κύριο λόγο απασχόλησης στην αγροτική οικονομία αποδεικνύεται με κοινή δήλωση του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας, μετά από γνώμη του ανταποκριτή και του Προέδρου του αγροτικού συλλόγου εφόσον υπάρχει.

Για όσους ασκούν παράλληλα με το αγροτικό και άλλο επάγγελμα

Η κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση στην αγροτική οικονομία αποδεικνύεται εφόσον το 50% και πλέον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές επιχειρήσεις.

Υποχρέωση Αγρότη

Υποβολή ανά πενταετία των δικαιολογητικών που αποδεινύουν ότι εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ασφάλισης στον ΟΓΑ.

Για τους ήδη εγγεγραμένους αρχή πενταετίας η 1η /1/ 2003.

Υπηκοότητα ασφαλισμένων

Γενικός κανόνας που τίθεται, από τη σχετική με τον ΟΓΑ Νομοθεσία, είναι ότι στην ασφάλιση του ΟΓΑ υπάγονται μόνο 'Ελληνες υπήκοοι και ότι οι αλλοδαποί ασφαλίζονται με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Ειδικότερα διακρίνουμε:

• 'Ελληνες το γένος, αλλοδαπής ή ακαθόριστης υπηκοότητας, υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ (Ν.Δ./τα 4377/64 , 4577/66 και Ν.4575/66 άρθρο 2).

• Υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε. ασφαλίζονται στον ΟΓΑ κατά τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

• Υπήκοοι χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας.

• Ανιθαγενείς, αλλογενείς ή ακαθόριστου γένους ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. (Διεθνής Σύμβαση Ν.Υόρκη, Νόμος 139/1975).

• Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2910/01 οι αλλοδαποί, που απασχολούνται κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία και διαμένουν μόνιμα στη Χώρα, υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλισή τους είναι η χορήγηση από την αρμόδια περιφέρεια.

Ασφάλιση εποχικά απασχολουμένων αγροτών

Αρθρο 6 παρ.4 του Ν.3050/2002

Ασφάλιση εποχικά απασχολουμένων αγροτών

Οσοι αγρότες ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ απασχολούνται εποχικά σε επιχειρήσεις που μεταποιούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και παντός είδους εκτροφών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών ετησίως συνεχώς ή διακεκομμένα, θα συνεχίζουν για την απασχόλησή τους αυτή να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και όχι στο ΙΚΑ, εφόσον το προσωπικό των επιχειρήσεων είναι κάτω των 30 ατόμων και ο αριθμός των εποχικά ασφαλισμένων δεν ξεπερνά τους 15.

Και τέλος, από τη Φορολογία Εισοδήματος των Σταματόπουλου - Καραβοκύρη, άρθρο 28 θέματα 22 και 38 (4η έκδοση σελ.825 και 829).

"Οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις"

"Οι επιχειρήσεις των ελαιοτριβείων οι οποίες εκτός από την εκμετάλλευση του ελαιοτριβείου διενεργούν και εμπορία ελαιολάδου αποτελούν μικτές επιχειρήσεις εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών".

Από τα παραπάνω επισημαίνω τα εξής:

1. Κριτήριο για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ είναι το αγροτικό εισόδημα, που αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό της εφορίας.

2. Τα ελαιοτριβεία δεν θεωρούνται "αγροτικές εκμεταλλεύσεις" και οι εκμεταλλευτές τους αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

3. Οι ανειδίκευτοι εργάτες που δεν ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τη σπορά, φύτευση, περιποίηση, φροντίδα και συλλογή προϊόντων γής, σε αγροτικές εκμεταλεύσεις, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

Και 4. Το ελαιοτριβείο μπορεί να απασχολήσει ανειδίκευτους εργάτες και να τους ασφαλίσει στον ΟΓΑ, μόνο εφόσον αυτοί είναι εποχιακοί (4μήνες το χρόνο απασχόληση, έστω και μη συνεχόμενη) και εφόσον το σύνολο του προσωπικού δεν υπερβαίνει τους 30 και ο αριθμός των εποχικά ασφαλισμένων δεν ξεπερνά τους 15.

Κάθε σχόλιο ευπρόσδεκτο και απαιτητό.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Επειδή δεν προλαβαίνω τωρα να γράψω όλο το κείμενο , είναι 2 σελίδες περίπου, αν έχεις το βιβλίο "Οι νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις του ΙΚΑ" του Π. Ραπανάκη έκδοση 2003 κοίταξε την σελίδα 89.

Αν δεν το έχεις ενημέρωσε με να το ανεβάσω αύριο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

'Οχι δεν το έχω.

Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανεβάσεις και τις δύο σελίδες.

Κάνε μόνο μια περίληψη και επισήμανε τις διαφωνίες σου.

Ευχαριστώ για το χρόνο σου.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Οι παλίοι ασφαλισμένοι έχουν υποχρεωτική ασφάλιση και στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (εφόσον δεν υπάγονται σε κανένα άλλο επικουρικό ταμείο), ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ με δικαίωμα επιλογής του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος κατ' εφαρμογή του άρθρου 14, παρ.1 του Α.Ν. 4277/1962.

Ποσοστά εισφορών:

ΜΙΚΤΑ - ΤΑΕΜ με ασθένεια σε είδος από το ΙΚΑ :

Ασφαλισμένου 15.90% Εργοδότη 27,96%

ΜΙΚΤΑ - ΤΕΑΜ με ασθένεια σε είδος από τον ΟΓΑ:

Ασφαλισμένου 13.75% Εργοδότη 23,66%

Οι νέοι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά ασφαλίζονται σε ένα μόνο φορέα κατόπιν επιλογής τους.Δεδομένου ότι από τον ΟΓΑ καλύπτονται οι κλάδοι κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος καθώς και ο λογαριασμός αγροτικής εστίας θα ασφαλίζονται για τους ελλείποντες από τον ΟΓΑ κλάδους στο ΙΚΑ.

Δηλαδή θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για επικουρικό στον κλάδο παροχών ασθενείας σε χρήμα του ΙΚΑ καθώς και στον ΟΑΕΔ και ΟΕΚ.

Ποσοστά εισφορών:

Με ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΤΑΕΜ :

Ασφαλισμένου 6.83% Εργοδότη 10,08%

Με ασφάλιση σε άλλο επικουρικό :

Ασφαλισμένου 3.83% Εργοδότη 7,08%

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Νομίζω ότι οι διατάξεις που αναφέρεις είναι παλαιότερες του 3232/2004 και δεν ισχύουν πλέον.

Η μόνη δυνατότητα που δίδεται στους παλαιούς ασφαλισμένους να μην υπαχθούν στον ΟΓΑ (μιλάω πάντα για τους εργάτες παραγωγής) είναι, όπως αναφέρεται και στις εγκυκλίους του ΟΓΑ και του ΙΚΑ, να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με αίτηση τους και στα δύο ταμεία "εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός

(1) έτους από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού (1/1/2004), δηλαδή μέχρι 31/12/2004" όπως αναφέρεται χαρακτηστικά στις εγκυκλίους των δύο ταμείων που έχω παραθέσει πιο πάνω.

Η ίδια προθεσμία (ενός έτους) ισχύει για αυτούς που έχουν 1500 ημέρες ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ και θέλουν προαιρετικά να συνεχίσουν την επικουρική τους ασφάλιση σ' αυτό.

Δες το σε παρακαλώ και πες μου.

Δυστυχώς πρέπει να φύγω τώρα.

θα επανέλθω αύριο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
4. Το ελαιοτριβείο μπορεί να απασχολήσει ανειδίκευτους εργάτες και να τους ασφαλίσει στον ΟΓΑ, μόνο εφόσον αυτοί είναι εποχιακοί (4μήνες το χρόνο απασχόληση, έστω και μη συνεχόμενη) και εφόσον το σύνολο του προσωπικού δεν υπερβαίνει τους 30 και ο αριθμός των εποχικά ασφαλισμένων δεν ξεπερνά τους 15.

Τα ελαιουργεία δουλεύουν έτσι και αλλιώς 4 το πολύ 5 μήνες το χρόνο… έχω μπερδευτεί :(

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Το καταλαβαίνω και με συγχωρείς γι' αυτό.

Πάντως, μετά το τελευταίο σου σχόλιο, εκτιμώ ότι εμπίπτεις σ΄ αυτό:

"Ασφάλιση εποχικά απασχολουμένων αγροτών

Αρθρο 6 παρ.4 του Ν.3050/2002

Ασφάλιση εποχικά απασχολουμένων αγροτών

Οσοι αγρότες ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ απασχολούνται εποχικά σε επιχειρήσεις που μεταποιούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και παντός είδους εκτροφών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών ετησίως συνεχώς ή διακεκομμένα, θα συνεχίζουν για την απασχόλησή τους αυτή να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και όχι στο ΙΚΑ, εφόσον το προσωπικό των επιχειρήσεων είναι κάτω των 30 ατόμων και ο αριθμός των εποχικά ασφαλισμένων δεν ξεπερνά τους 15."

και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και όχι στο ΙΚΑ, αρκεί να μην τους απασχολείς περισσότερο από 4 μήνες.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Το καταλαβαίνω και με συγχωρείς γι' αυτό.

Πάντως, μετά το τελευταίο σου σχόλιο, εκτιμώ ότι εμπίπτεις σ΄ αυτό:

"Ασφάλιση εποχικά απασχολουμένων αγροτών

Αρθρο 6 παρ.4 του Ν.3050/2002

Ασφάλιση εποχικά απασχολουμένων αγροτών

Οσοι αγρότες ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ απασχολούνται εποχικά σε επιχειρήσεις που μεταποιούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και παντός είδους εκτροφών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών ετησίως συνεχώς ή διακεκομμένα, θα συνεχίζουν για την απασχόλησή τους αυτή να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και όχι στο ΙΚΑ, εφόσον το προσωπικό των επιχειρήσεων είναι κάτω των 30 ατόμων και ο αριθμός των εποχικά ασφαλισμένων δεν ξεπερνά τους 15."

και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και όχι στο ΙΚΑ, αρκεί να μην τους απασχολείς περισσότερο από 4 μήνες.

1.ΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΘΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ?

2. ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΦΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΓΡΟΤΗ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

1.ΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΘΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ?

2. ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΦΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΓΡΟΤΗ?

Διαβάστε παρακαλώ την εγκύκλιο του ΟΓΑ που παραθέτω πιο πάνω.

Αναφέρει όλα αυτά τα θέματα.

Για το πρώτο επιγραμματικά να πω ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη κανονικά και επιπλέον Βεβαίωση Απασχόλησης στον τοπικό ανταποκριτή του ΟΓΑ εντός 10 ημερών, με πρόστιμο εκπρόθεσμης 300,00 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Κάνοντας αυτό, ο ΟΓΑ αποστέλλει στον εργοδότη και στον εργαζόμενο επιστολή στην οποία τους ενημερώνει για την κατάσταση και κατόπιν (στον εργοδότη) την ειδοποίηση πληρωμής στην ΑΤΕ για κάθε εξάμηνο που υπάρχει η υποχρέωση.

Οι δαπάνες εκπίπτουν κανονικά αφού έχουν αποδοθεί οι εισφορές των εργαζομένων στο Ταμείο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ.

Όποιες απορίες έχετε μετά την ανάγνωση της εγκυκλίου ενημερώστε με.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Σε περίπτωση που κάποιος, ιδιώτης, θέλει να απασχολήσει περιστασιακά για λίγες ημέρες στα κτήματά του ένα αγρότη, πως θα υπολογισθούν και θα καταβληθούν οι εισφορές;

Σ' αυτή τη περίπτωση δεν ισχύει τίποτε από όλα αυτά.

Ο νόμος (άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 3232/2004) αναφέρεται στην ασφάλιση μισθωτών - ανειδίκευτων εργατών επιχειρήσεων - εκμεταλλεύσεων, απασχολούμενων στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, οι οποίοι μέχρι την ισχύ των διατάξεων αυτών, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γιάννη ρωτάω για να μην ανοίγω νέο θέμα, το πρόβλημα είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες απασχολούν περιστασιακά στο μάζεμα των ελιών αλλοδαπούς, οι οποίοι τώρα τους ζητούν βεβαιώσεις για να τις υποβάλλουν για άδεια παραμονής. Στην περίπτωση που οι αλλοδαποί έχουν καταβάλλει τις ετήσιες εισφορές τους στον ΟΓΑ, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την καταβολή εισφορών στον ΟΓΑ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Γιάννη ρωτάω για να μην ανοίγω νέο θέμα, το πρόβλημα είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες απασχολούν περιστασιακά στο μάζεμα των ελιών αλλοδαπούς, οι οποίοι τώρα τους ζητούν βεβαιώσεις για να τις υποβάλλουν για άδεια παραμονής. Στην περίπτωση που οι αλλοδαποί έχουν καταβάλλει τις ετήσιες εισφορές τους στον ΟΓΑ, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την καταβολή εισφορών στον ΟΓΑ.

Δημήτρη, (καλημέρα κιόλας) δεν γνωρίζω τι συμβαίνει για τους αλλοδαπούς που απασχολούνται σε ιδιώτες.

Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον τοπικό ανταποκριτή για να μάθω περισσότερα, αλλά το τηλ. ειναι απασχολημένο.

Πάντως μια πρώτη εκτίμηση μου είναι ότι εφόσον οι εισφορές πληρώνονται από τους ίδιους, θεωρείται ότι αυτοαπασχολούνται.

Θα προσπαθήσω για νεώτερα.

Δημήτρη, επικοινώνησα.

Ο ιδιώτης υπογράφει μια υπεύθυνη δήλωση που παίρνει από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ και την καταθέτει μαζί με το εκκαθαριστικό του (ο ιδιώτης).

Edited by hdjoe
Link to comment
Share on other sites

 • 0

Επαναφέρω το θέμα.. μίλησα με το πρόεδρο Ελαιουργών του Νομού Ηρακλείου και μου είπε ότι όσοι είναι ΜΟΝΟ εργάτες (όχι οδηγοί, χειριστές κλπ κλπ) και είναι γραμμένοι στον ΟΓΑ μπορούν να απασχολούνται χωρίς ΙΚΑ και χωρίς να γίνει Πρόσληψη στον ΟΑΕΔ. η μόνη υποχρέωση είναι ο πίνακας προσωπικό στην επιθεώρηση εργασίας.

Να συμφωνήσουμε τελικά με αυτο?

Edited by internet
Link to comment
Share on other sites

 • 0

σε περίπτωση που ασφαλισμένος στον Ογα θέλει να απασχοληθεί σε επιχείρηση με ΙΚΑ άσχετη με τα αγροτικά. Ενδέχεται αν υπάρξει πρόβλημα λόγω ύψους εισοδήματος? Υπάρχει κάποιο όριο?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...