Jump to content
 • 0

Το «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ» συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου που αφορά, από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην ρύθμιση, εφόσον επιθυμούν να περαιώ


ΑΛΕΚΟΣ

Question

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ............. ΟΤΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "ΒΓΑΝΕΙ" ΣΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ !!!!

Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ», καθώς και τρόπος και χρόνος δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3296/2004

1016122/338/75/0014/ΠΟΛ.1022/15.2.2005

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α’).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 ΦΕΚ 248/Α’).

3. Την υπ’ αριθ. 14650/Δ10Ε/85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για την περαίωση των δηλώσεων ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004, εφόσον προκύπτει διαφορά ακαθαρίστων εσόδων, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ», σε δύο αντίτυπα, όπως το συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα.

Το «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ» συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου που αφορά, από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην ρύθμιση, εφόσον επιθυμούν να περαιώσουν.

2. Το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις. Εάν το οφειλόμενο ποσό είναι μέχρι και τριακόσια (300) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και οι επόμενες καταβάλλονται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες των μηνών που ακολουθούν.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ», καταβάλλονται ταυτόχρονα όλες οι δόσεις που έπρεπε να είχαν καταβληθεί, εάν το Σημείωμα αυτό είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

4. Τα ποσά των οφειλών θα βεβαιώνονται ως έσοδα προϋπολογισμού στους αντίστοιχους ήδη υφιστάμενους κωδικούς για την μετ’ έλεγχον διαδικασία.

5. Εξαιρετικά, η προθεσμία υποβολής μόνο του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ», για τις διαχειριστικές περιόδους που έληξαν από 1.1.2003 μέχρι και 31.12.2004, παρατείνεται μέχρι και την 2α Ιουνίου 2005.

Η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ», της παραγράφου αυτής, θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και θα ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ως εξής:

................

6. Τα «Ειδικά Σημειώματα Περαίωσης ΦΠΑ» θα καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο που θα τηρείται στο τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας ΔΟΥ. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα «Ειδικά Σημειώματα Περαίωσης» κατά σειρά υποβολής, η διαχειριστική περίοδος που αφορούν, το νέο πιστωτικό υπόλοιπο ή το χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει με βάση το «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ» και ο τυχόν πρόσθετος φόρος.

7. Για την περαίωση των λοιπών φορολογιών κατά το άρθρο 16 του Ν.3296/2004, υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ, στις περιπτώσεις που κατά το άρθρο 15 του ίδιου νόμου, προκύπτουν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων προς δήλωση, σχετικές συμπληρωματικές δηλώσεις για τις διαφορές αυτές και τα οικεία ποσά διαφορών φόρων, τελών και εισφορών, καταβάλλονται εφάπαξ με την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων.

8. Για τις λοιπές φορολογίες που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έληξαν στις 31.12.2004, οι οικείες συμπληρωματικές δηλώσεις κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να υποβάλλονται μέχρι και την 2.6.2005.

9. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έναρξη ισχύος της ορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Link to comment
Share on other sites

21 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Guest Επισκέπτης-ΝΙΚΟΣ-

ΚΑΛΗΜΕΑΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΑΜΕ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ???

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ............. ΟΤΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "ΒΓΑΝΕΙ" ΣΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ !!!!

Το «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ» συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου που αφορά, από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην ρύθμιση, εφόσον επιθυμούν να περαιώσουν.

Αλέκο μας έκανες κομμάτια

Προσωπικά το είχα ξεχάσει ! σ' ευχαριστώ για την υπενθύμιση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Προσωπικά πιστεύω πως και οι εκκαθαριστικές ΦΠΑ θα πάρουν παράταση για αυτό το λόγο , κατ'αρχην δεν υπάρχει ακόμη το νέο έντυπο γιατί σε περίπτωση που βγαίνουν διαφορές θα πρέπει να γίνει επιμερισμός στα 8-18 για ο Α τρίμηνο και 9-19 για τα υπόλοιπα τρίμηνα .

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=20509

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΩΝ ΔΦΕ;;;; ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΛΕΜΕ;;;;ΗΜΑΡΤΟΝ, ΑΣ ΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΡΕΨΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΒΛΕΜΑ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΩΝ ΔΦΕ;;;; ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΛΕΜΕ;;;;ΗΜΑΡΤΟΝ, ΑΣ ΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΡΕΨΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΒΛΕΜΑ

Το αν πρέπει να υποβληθεί ή όχι πριν ή μετά τις δηλώσεις είναι ανεξάρτητο, άλλο ΦΠΑ άλλο Φόρος,

Απλά το θέμα είναι ότι από τον 2ο θα πρέπει να βγάλουμε και τους φόρους για να ξέρει ο καθένας που θέλει να "κλείσει" τι θα πληρώσει στο τέλος.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

1016122/338/75/0014/ΠΟΛ.1022/15.2.2005

Το «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ» συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου που αφορά, από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην ρύθμιση, εφόσον επιθυμούν να περαιώσουν.

η συγκεκρίμένη ΠΟΛ. είναι με ημερομηνία 15/02/2005, προηγήθηκε της ημερομηνίας κατάθεσης της εκκαθαριστικής, και είχαμε τους ιδιους προβληματισμούς. Πιστεύω παλι τις ιδιες ημερομηνίες με πέρσι.

ΚΟΥΡΑΓΙΟ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
1016122/338/75/0014/ΠΟΛ.1022/15.2.2005

Το «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ» συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου που αφορά, από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην ρύθμιση, εφόσον επιθυμούν να περαιώσουν.

η συγκεκρίμένη ΠΟΛ. είναι με ημερομηνία 15/02/2005, προηγήθηκε της ημερομηνίας κατάθεσης της εκκαθαριστικής, και είχαμε τους ιδιους προβληματισμούς. Πιστεύω παλι τις ιδιες ημερομηνίες με πέρσι.

ΚΟΥΡΑΓΙΟ

Εννοείς ότι θα υποβληθούν 30/06/06 ? Γιατί αυτές ήταν οι ημερομηνίες και βέβαια είχαν πάρει και παράταση .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΩΝ ΔΦΕ;;;; ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΛΕΜΕ;;;;ΗΜΑΡΤΟΝ, ΑΣ ΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΡΕΨΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΒΛΕΜΑ

Στην περίπτωση λοιπόν,που θα πρέπει να βγει το Σημείωμα του ΦΠΑ μέχρι π.χ

την 25η Φεβ.06,θα πρέπει να είναι έτοιμα και τα νέα έντυπα του Ε3 εγκαίρως.

Αμ.δε..................

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Το έντυπο si-fo υπάρχει εδώ και αρκετές ημέρες ;)

Να επισημάνω ότι είναι εκτίμηση για το πώς πιθανά να είναι το καινούργιο έντυπο και για το λόγο αυτό ΔΕΝ μπορεί να κατατεθεί !!!!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

βρε συναδελφοι

γιατι σας πιανει τοση βιασυνη??

στο ελληνικο κρατος εισαστε

δεν μαθατε ακομη πως λειτουργει??

αλλωστε κατι ειπε η Ειρηνη πιο πανω

ΗΡΕΜΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

και μετα τις δηλεωσεις κατι πρεπει να εχουμε να κανουμε

τι μονο με ΓΣ ΑΕ θα την βγαλουμε??

να μην εχουμε και καμια δεκαρια ειδων δηλωσεις για να κουραστουμε αρκετα και μετα να παμε να ευχαριστηθουμε ποιο πολυ τις διακοπες μας

εκτος αν νομιζετε οτι το κρατος θα μας αφησει να ξεκουραστουμε και φετος

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΦΙΛΕ SETK, ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΟΩΣΗΣ ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε3. ΑΡΑ;;;ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΔΦΕ. ΑΣΕ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙΣ 5 ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΕΛΑΤΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΕΙ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΦΙΛΕ SETK, ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΟΩΣΗΣ ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε3. ΑΡΑ;;;ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΔΦΕ. ΑΣΕ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙΣ 5 ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΕΛΑΤΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΕΙ

Αυτό λέω και εγώ ότι αναγκαστικά θα φτιάξεις (έστω και πρόχειρα) το Ε3.

ΥΓ. Αν και από ότι βλέπω σήμερα άρχισαν να έρχονται και οι φάκελοι των δηλώσεων οπότε θα τελειώσουμε και μια ώρα γρηγορότερα , για μας τελικά φροντίζει το ΥΟ. :D

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΦΙΛΕ SETK, ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΟΩΣΗΣ ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε3. ΑΡΑ;;;ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΔΦΕ. ΑΣΕ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙΣ 5 ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΕΛΑΤΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΕΙ

Σωστά όλα αυτά,γι'αυτό λοιπόν μην βιάζεσαι όπως λένε και οι άλλοι συνάδελφοι.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δηλαδή βρε παιδία μόνο σε εμάς αργούν να φέρουν τα τιμολογία του Δεκεμβρίου ? Προσωπικά έχω βγάλει 5-6 Ε3 και ένα ακόμη το οποίο μου έχει σπάσει τα νεύρα γιατί του λέω "Περιμένεις άλλο τιμολόγιο?" Κλασσικά απαντάει όχι και μέσα σε 1 εβδομάδα του έχουν έρθει καμία 10 ακόμη !!!

Κουτσά στράβα ξέρουμε που κυμαινόμαστε αλλά για να βγει το Ε3 από τώρα το θεωρώ μαγκιά ,ασε που πρέπει να το συμφωνήσουμε και με εκκαθαριστική και μη μου πείτε ότι τελείωσετε και με εκκαθαριστικές γιατί θα (ξανα)πάρω το μαστίγιό μου!!! :D:D

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εμας η Singular μας έχει κάνει και κοιμόμαστε ήσυχοι, έτσι κι αλλιώς ακόμα στο εισόδημα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εντυπα για το 2005, στα Εσοδα Εξοδα ο αυτοέλεγχος περιμένουμε να ολοκληρωθεί, οπότε χαλαρά.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τελικά έχουμε νέα. Το ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ θα υποβληθεί 10 Ιουνίου και όχι μαζί με την εκκαθαριστική!!! Το έντυπο δεν είναι έτοιμο... Σας θυμίζει κάτι αυτό;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η ΠΟΛ ειναι προς υπογραφη

στο σημειωμα θα περιλαμβανονται κωδικοι που θα καλυπτουν και το 18-8 και το 19-9

οπως εγραψε και η Ειρηνη η υποβολη θα αρχισει απο 10/6/2006 και μαλλον, δεν εχει τελεσιδικηση αλλα ειναι το πιο πιθανο, θα εχει σταδιακη καταθεση

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΜΗΛΕΟΥΝΗΣ Δ

Το «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ» συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου που αφορά, από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην ρύθμιση, εφόσον επιθυμούν να περαιώσουν

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών μέσα στο 2005, η εκκαθαριστική φπα έχει υποβληθεί.Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθεί και το ειδικό σημείωμα περαίωσης εφόσον βέβαια το επιθυμεί ο υπόχρεος. Σε ποιό έντυπο λοιπόν θα υποβληθεί; :angry::angry::lol:

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Το «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ» συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου που αφορά, από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην ρύθμιση, εφόσον επιθυμούν να περαιώσουν

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών μέσα στο 2005, η εκκαθαριστική φπα έχει υποβληθεί.Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθεί και το ειδικό σημείωμα περαίωσης εφόσον βέβαια το επιθυμεί ο υπόχρεος. Σε ποιό έντυπο λοιπόν θα υποβληθεί; :P:P:lol:

αν βιαβαζες λιγο παραπανω θα εβλεπες οτι ετοιμαζεται ΠΟΛ για το θεμα αυτο

το εντυπο θα αποτελει μερος της ΠΟΛ και θα έχει (κατα τις πληροφοριες μας) διαχωρισμο των συντελεστων ΦΠΑ.

αυτο το τελευταιο αποτελει και την βασικη αιτία τις εκδοσης της νεας ΠΟΛ

αν δεν ειχαμε την αυξηση απο 8-9 & 18-19 τότε δεν θα υπηρχε προβλημα αλλαγης εντυπου

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΜΗΛΕΟΥΝΗΣ Δ

Εγώ διάβασα παραπάνω, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι πως μέχρι σήμερα έχω κάνει διακοπή σε πάνω από 20 επιχειρήσεις στις οποίες σύμφωνα με την απόφαση που ισχύει μέχρι και τώρα που μιλάμε,ο αυτοέλεγχος θα έπρεπε να έχει υποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση φπα.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...