Sign in to follow this  
Guest PERRI

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Recommended Posts

Guest PERRI

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ?

ΣΙΓΟΥΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΑΠΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ), ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι γινεται . Συμφωνω με προηγουμενη απαντηση , και σωστο εντος του Νομου , απαραιτητη ομως η γνωστοποιηση .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης-MANΟΣ-

ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ .

ΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΥ , ΚΑΛΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Share this post


Link to post
Share on other sites

νέργειες των Προϊσταμένων των ΔΟΥ για την ενημέρωση των τοπικών επαγγελματικών συλλόγων / σωματείων / επιμελητηρίων, καθώς και όλων των πολιτών για τις νέες απλοποιήσεις

1036780/891/ΔΜ/ΠΟΛ.1066/15.4.2003

6. Στο ΦΕΚ 311/Β’/14.3.2003 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1022120/273/0015/ΠΟΛ.1045/4.3.2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθιερώνεται η υποβολή των γνωστοποιήσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), καθώς και από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις στις ΔΟΥ και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) ή επιστολής στις ΔΟΥ παράλληλα με την αυτοπρόσωπη παρουσία για όσους το επιθυμούν.

..........................

Α. Οι γνωστοποιήσεις για τις οποίες παρασχέθηκε η παραπάνω δυνατότητα υποβολής τους, αφορούν τις κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες είκοσι (20) περιπτώσεις.

1. Για τη μη τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος όταν μεταβιβάζονται οι εγγραφές με απευθείας σύνδεση στο κεντρικό (on line).

2. Για την ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων, εκτός έδρας.

3. Για τη χρησιμοποίηση περισσότερων σειρών συγχρόνως για κάθε είδος στοιχείου.

4. Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση μνήμης των φορολογικών μηχανισμών.

5. Για την επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων από το ήδη θεωρημένο έντυπο.

6. Για την περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού, για δεκαήμερη παράταση ενημέρωσης των βιβλίων.

7. Για την παρακολούθηση των λογιστικών στοιχείων όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων στην κεντρική μονάδα της έδρας.

8. Για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας, αλλά εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΔΟΥ.

9. Για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε εγκατάσταση τους εντός του ιδίου νομού.

10. Για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης ΔΟΥ της ίδιας πόλης, εκτός Αττικής - Θεσσαλονίκης.

11. Για την ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές.

12. Για την αρχική εγκατάσταση - προσθήκη σημείων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ή τη μεταφορά τους.

13. Για τη χρησιμοποίηση από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων μεταφοράς υπαλλήλων προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης.

14. Για τη μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρομή (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

15. Για την από παραδρομή έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

16. Για την επανάληψη της αρίθμησης κατά την έκδοση στοιχείων από παραδρομή (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

17. Για την επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων, που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται.

18. Για την πρώτη αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου.

19. Για την πρώτη αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής Κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού κόστους παραγωγής.

20. Για την αλλαγή του τόπου χρήσης των φορολογικών ταμειακών μηχανών από μία εγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη.

Β. Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης οι επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που υποβάλλουν τις γνωστοποιήσεις με τους τρόπους που ορίζονται με αυτή, συμπληρώνουν τις σχετικές ενδείξεις των εντύπων ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κ.Β.Σ. Β1 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Τ.Μ. Β2 κατά περίπτωση. Τα εν λόγω έντυπα διατίθενται από τις ΔΟΥ, καθώς και μέσω του ιστοχώρου της Γ.Γ.Π.Σ. στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

α) http://www.e-oikonomia.gr/odigos_politi/en...typa_pdf/B1.pdf

β) http://www.e-oikonomia.gr/odigos_politi/en...typa_pdf/B2.pdf

Μέχρι τη λήψη του σχετικού αποδεικτικού υποβολής από την αρμόδια ΔΟΥ, ο επιτηδευματίας - αποστολέας διαφυλάσσει τα ανωτέρω έντυπα και το αποδεικτικό της αποστολής τους (απόδειξη FAX O.K. ή απόδειξη συστημένης επιστολής) και τα επιδεικνύει σε οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Το αποδεικτικό της ΔΟΥ, με το οποίο γνωστοποιείται στον επιτηδευματία η λήψη της γνωστοποίησης, επισυνάπτεται με τη λήψη του στα ανωτέρω, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών και επιδεικνύεται επίσης σε οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Γ. Με βάση επίσης τη διάταξη της παρ. 3 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, οι αρμόδιες ΔΟΥ στις οποίες υποβάλλονται οι γνωστοποιήσεις, τις καταχωρούν στο υποσύστημα TAXIS Κ.Β.Σ. και αποστέλλουν άμεσα στον επιτηδευματία - αποστολέα το εκτυπωμένο αποδεικτικό της γνωστοποίησης, με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με συστημένη επιστολή.

...................................

αλλες σχετικες

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α') "ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ", ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΒΣ (Ν.2523/1997), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (Ν.1809/1988)

1003691/12/0015/ΠΟΛ.1010/12/1/2000

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α') "ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" - ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ

1035021/220/0015/ΠΟΛ.1107/24/3/1997

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜ.270/10.7.1996 ΤΟΥ ΕΣΥΛ

1116200/885/0015/ΠΟΛ.1282/30/10/1996

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 134/1996 (ΦΕΚ Α' 105) "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 186/92 "ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ", ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

1082121/591/ΠΟΛ.1206/17/7/1996

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1055412/4181/ΠΟΛ.1105/12/6/1992

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΧΡΗΣΗ Φ.Τ.Μ. - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΠΙΤΑΦΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 'Η ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

1022625/281/0015/ΠΟΛ.1070/24/3/1992

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

24/Π.Δ.186/1992/ΚΩΔΙΚ.ΒΑΣ.ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ

21/Π.Δ.186/1992/ΚΩΔΙΚ.ΒΑΣ.ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

15/Π.Δ.186/1992/ΚΩΔΙΚ.ΒΑΣ.ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Σ.1473/26/ΠΟΛ.161/14/5/1986

δεν ενδιαφερουν 100% ολες αλλα μπορεις να βρεις στοιχεια μεσα σε αυτες

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ .

ΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΥ , ΚΑΛΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Καλε μου συναδελφε ΜΑΝΟ να εισαι ενημερωμενος ΠΙΟ ΚΑΛΑ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΟΠΟ;

ΣΕ ΜΙΑ ΔΟΥ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΝΩ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΧΙ. ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest GKER
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ?

μάλλον εννοείτε να ενημερώνονται και να τηρούνται σε λογιστικό γραφείο το οποίο υπάγεται σε άλλη ΔΟΥ : ότι προβλέπει το άρθρο 21 , όπως πολύ σωστά το παρέθεσε κάποιος φίλος εδώ μέσα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.