Jump to content
 • 0

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


doctor
 Share

Question

Διαβάζω στον Καραγιάννη (σελ.313) το εξής:

Η αποζημίωση εκτός έδρας δεν θεωρείται μισθός, αλλά ως ποσό για κάλυψη εξόδων που είναι αυξημένα όταν αυτά πραγματοποιούνται εκτός έδρας (Α.Π.1229/85). Για το λόγο αυτό η αποζημίωση εκτός έδρας δεν υπόκειται σε εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εγγρ.Ι.Κ.Α. 131190/73, Α.Π.978/75), υπόκειται όμως σε παρακράτηση φόρου 20% και δηλώνεται από τον μισθωτό ως εισόδημα στους κωδικούς 507-508 του πιν.4Δ της ατομικής του δήλωσης.

(Στον κωδικό 605 του πιν.8 μπαίνει το ποσό του φόρου 20%).

Επίσης ο Λεοντάρης γράφει στο Εργατικό δίκαιο (σελ.202):

"Δεν φορολογείται η εκτός έδρας αποζημίωση μέχρι του ποσού που καλύπτεται από αποδείξεις πραγματικών δαπανών (ξενοδοχείων ύπνου, εστιατορίων κλπ).

Κατά το απομένον ακάλυπτο μέρος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (Υπ.Οικ. Λ 15669/62, Α 2297/52).

Ο τρόπος φορολόγησης της αποζημίωσης εκτός έδρας με 20% που γράφει ο Καραγιάννης είναι σωστός; Σε ποια διάταξη στηρίζεται;

Η άποψη ότι το ποσό της αποζημίωσης εκτός έδρας συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές μπαίνοντας στην κλίμακα των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες είναι σωστή;

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος υπολογισμού της φορολογίας της αποζημίωσης της εκτός έδρας παρασχεθείσης εργασίας;

doctor

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Ο Λαναράς λέει :

"Η αποζημίωση εκτός έδρας δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ,γιατί δε λογίζεται σαν μισθός με την έννοια του νόμου.Δεδομένου ότι με αυτή δνε αυξάνονται οι αποδοχές των μισθωτών,αλλά χορηγείται για να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες δαπάνες που πραγματοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,αφού άλλωστε καταβάλλεται εκτάκτως και πρόσκαιρα (γεν.δ/γη ΙΚΑ 61/64.Εγγρ.ΙΚΑ 131190/73 Συμβ.Επικρ.1790/87,2245/91ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1992 σελ.208).

Είναι όμως δυνατόν επίδομα που παρέχεται γαι την αντιμετώπιση εξόδων κίνησης,για εργασία εκτός έδρας όσο κι εντός της πόλης,να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών του μισθωτού....."

Εγώ κρατάω εισφορές για ΙΚΑ πάντως.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Άποψη μου..

Αν τα έξοδα καλύπτονται με αποδεικτικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. τότε εκδίδεται Απόδειξη Δαπανών και δεν αποτελούν μισθό, οπότε δεν υπόκεινται σε εισφορές ΙΚΑ, ούτε σε φορολόγηση.

Αν δεν καλύπτονται με αποδεικτικά(δείνονται σταθερά ανά μήνα), αποτελούν μισθό υπόκεινται σε εισφορές και σε φορολόγηση σύμφωνα με την κλίμακα φορολογίας μισθωτών ή σε φορολόγηση με 20% αν δεν συντέλλονται με την μισθοδοσία.

Αν εν μέρει καλύπτονται, τότε συνδυασμός των δύο περιπτώσεων.

Υ.Γ. Βέβαια οι έκτακτες περιπτώσεις πιθανόν να αντιμετωπίζονται όπως η αποζημίωση αδείας, δηλαδή δεν υπόκεινται σε εισφορές ΙΚΑ, αλλά σε φορολόγηση πάλι με την κλίμακα φορολογίας μισθωτών ή σε φορολόγηση με 20% αν δεν συντέλλονται με την μισθοδοσία, και αποτελούν αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα στην ετήσια βεβαίωση.

Edited by SOULIS
Link to comment
Share on other sites

 • 0
Ο Λαναράς λέει :

"Η αποζημίωση εκτός έδρας δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ,γιατί δε λογίζεται σαν μισθός με την έννοια του νόμου.Δεδομένου ότι με αυτή δνε αυξάνονται οι αποδοχές των μισθωτών,αλλά χορηγείται για να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες δαπάνες που πραγματοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,αφού άλλωστε καταβάλλεται εκτάκτως και πρόσκαιρα (γεν.δ/γη ΙΚΑ 61/64.Εγγρ.ΙΚΑ 131190/73 Συμβ.Επικρ.1790/87,2245/91ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1992 σελ.208).

Είναι όμως δυνατόν επίδομα που παρέχεται γαι την αντιμετώπιση εξόδων κίνησης,για εργασία εκτός έδρας όσο κι εντός της πόλης,να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών του μισθωτού....."

Εγώ κρατάω εισφορές για ΙΚΑ πάντως.

Ανθή, δεν έχει εισφορές. Ο Λεοντάρης (σελ.201 ΙΔ' έκδοση)το γράφει πολύ επεξηγηματικά:

"Κατά την διάρκεια του εκτός έδρα υπηρεσιακού ταξιδιού, ο μισθωτός προσφέρει

1) κύρια εργασία (δηλαδή εργασία παρόμοια με εκείνη της έδρας του, μέσα στο νόμιμο ωράριο ή και πέραν αυτού)

και

2) παρεπόμενη απασχόληση (προετοιμασία ταξιδιού, αναμονή σε αεροδρόμια, χρόνος ταξιδιού κλπ).

Για την πρώτη οφείλεται μισθός (που συμψηφίζεται με τον κανονικό μισθό).

Για την δεύτερη, που εξομοιώνεται με την ετοιμότητα προς εργασία (όπου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου) καταβάλλεται η εκτός έδρας αποζημίωση.

Το εργατικό κομμάτι είναι ξεκάθαρο λοιπόν. Η απορία μου είναι ΠΩΣ γίνεται η φορολόγηση του ποσού αυτού.

Δηλαδή μπαίνει στην κλίμακα του μισθού και συνεντέλλεται (συνεκκαθαρίζεται) με τις υπόλοιπες μηνιαίες αποδοχές ή φορολογείται με 20% ;

Επίσης, πως μπορεί να μπει στην κλίμακα αφού ΔΕΝ αποτελεί μισθό, όπως και η αποζημίωση της καταγγελίας;

Το άρθρο 3 (παρ.8,9) του Ν.3091/2002 που τροποποίησε την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2238/94 που αναφέρεται στην φορολογία της αποζημίωσης, ΔΕΝ αναφέρει την εκτός έδρας αποζημίωση αλλά μόνο την αποζημίωση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Μ.ΜΑΡΙΑ

Αποψη....

Εφόσον είναι μισθός και λογίζεται στις τακτικές αποδοχές τότε η φορολογία των ποσών αυτών είναι όπως ακριβώς και οι τακτικές αποδοχές.

Θεωρώ ότι με την έννοια της αποζημίωσης εκτός έδρας δεν μιλάμε για αποζημίωση λόγω απόλυσης αλλά ένα επιπλέον ποσό για την κάλυψη αναγκών απο τη στιγμή που η εταιρεία τον στέλνει για δουλειά σε περιοχή που δεν είναι σε απόσταση κοντινή στο σπίτι του. Με αποτέλεσμα να έχει ανάγκη τροφής και στέγης, αυτό το νόημα έχει η αποζημίωση εκτός έδρας. Κατά τα λοιπά συμφωνώ με του Θανάση όσο αφορά τον τρόπο της φορολογίας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Κωδ.Νομ. 2238/1994

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρθρο 45 Εισόδημα και απόκτησή του

4. Δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο:

α. Η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..

ΠΟΛ. 1131/2004

15. Τα ποσά των αποζημιώσεων που δεν θεωρούνται εισόδημα, επειδή οι εργαζόμενοι προσκόμισαν στους εργοδότες τους τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.

Σε ολες τις αλλες περιπτωσεις (που τα οδοιπορικα δεν καλυπτονται με δικαιολογητικα) θεωρουνται οτι αποτελουν μισθο του εργαζομενου και ειτε μπαινουν στην κλιμακα εφοσον συνεκκαθαρίζονται με τις υπολοιπες αποδοχες του μηνα ειτε φορολογουνται με 20% σε περιπτωση που δεν συνεκκαθαρίζονται με τις υπολοιπες αποδοχες του μηνα.

Στην δευτερη περιπτωση (της παρακρατησης 20%) δεν σημαινει οτι ειναι αυτοτελης φορολογηση αλλα κατα την εκκαθαριση της δηλωσης του φυσικου προσωπου θα γινει νεα εκκαθαριση στο συνολο των ετησιων αποδοχων και του παρακρατημενου φορου.

Δηλαδη

Εστω μισθωτος με τακτικες καθαρες αποδοχες 12000,00 και αποζημιωσεις εκτος εδρας χωρις δικαιολογητικα 1000,00.

Α. Στην περιπτωση που ειχε γινει συνεκκαθαριση των οδοιπορικων με τις τακτικες αποδοχες το συνολικο του εισοδημα θα ηταν 13000,0 και ο φορος που του αναλογει 2000,00*0,15=300,00

μειον την εκπτωση 1,5% (300*0,015) = 295,5

Η βεβαιωση θα εγραφε συνολο καθαρων αποδοχων 13000,00 φορος που αναλογει 300,00 φορος που παρακρατηθηκε 295,50

Εφοσον δεν ειχε αλλα εισοδηματα ή μειωσεις φορου το εκκαθαριστικο θα ερχοταν μηδενικο.

Β. Στην περιπτωση που δεν γινοταν συνεκκαθαριση των οδοιπορικων με τις μηνιαιες αποδοχες θα ειχαμε:

καθαρες αποδοχες 12000,00 φορος που αναλογει 150,00 και φορος που παρακρατηθηκε 147,75

εκτος εδρας 1000,00 φορος 200,00

Στην βεβαιωση θα εγραφε συνολο αποδοχων 13000,00 φορος που αναλογει 350,00 φορος που παρακρατηθηκε 347,75

Κατα την εκκαθαριση της δηλωσης και εφοσον δεν υπαρχουν αλλα εισοδημητα ή μειωσεις φορου

ο μισθωτος θα επαιρνε επιστροφη 52,25.

Η συνολικη επιβαρυνση φορου δηλαδη και στις δυο περιπτωσεις θα ειναι η ιδια.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Όλα όσα γράψανε οι συνάδερφοι παραπάνω είναι σωστά . Αυτό όμως που ρωτά ο Δημήτρης (doctor ) δεν είναι τί γίνεται με την αποζημίωση για τα οδοιπορικά έξοδα κ.λ.π . Ρωτά για την πρόσθετη αποζημίωση που παίρνει ο υπάλληλος (πέρα απο τα οδοιπορικά έξοδα ) για την εκτός έδρας απασχόληση του . Δηλαδή ο υπάλληλος πέρα από τα οδοιπορικά του θα πάρει και την πρόσθετη αποζημίωση του . Γι αυτη την αποζημίωση ρωτά ο Δημήτρης πως αντιμετωπίζεται φορολογικά .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Δηλαδή ο υπάλληλος πέρα από τα οδοιπορικά του θα πάρει και την πρόσθετη αποζημίωση του . Γι αυτη την αποζημίωση ρωτά ο Δημήτρης πως αντιμετωπίζεται φορολογικά .

ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑΥΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός ή αν εγω δεν έχω καταλάβει κατι .

Υπάλληλος με πενθήμερη εργασία ( 8ωρο ) απασχοληθηκε 2 ημέρες εκτός έδρας .

Τα οδοιπορικά του έξοδα είναι 500 ευρώ ( ο εργοδότης του παρεσχε τροφή και στέγη και τα μεταφορικά έξοδα ) για τα οποία ο υπάλληλος έφερε τιμολόγια με το ακριβές ποσό ( απο ξενοδοχεία κλπ ) . Το πρόσθετο ποσό της αποζημίωσης που δικαιούτε ο υπάλληλος είναι : Εστω μισθός 1000 ευρω ( νομιμος ) . Αρα 2 Χ 8 = 16 ωρες Χ νόμιμο ωρομισθιο Χ 1/4 = 16Χ 5,40 = 21,60 ευρώ . Το ποσό αυτό των 21,60 ευρω πως θα αντιμετωπιστεί φορολογικά ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΟ ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ.

Κωδ.Νομ. 2238/1994

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρθρο 45 Εισόδημα και απόκτησή του

4. Δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο:

α. Η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..

ΠΟΛ. 1131/2004

15. Τα ποσά των αποζημιώσεων που δεν θεωρούνται εισόδημα, επειδή οι εργαζόμενοι προσκόμισαν στους εργοδότες τους τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΗΦΑΝΤΗ, ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΒΡΗΚΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τάσο, αν συνεκκαθαρίζεται τότε θεωρείται μισθός, ενώ .... δεν είναι μισθός, διότι αν ήταν μισθός θα έπρεπε να έχει και εισφορές Ι.Κ.Α. αφού δεν θα ήταν αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας.

Στην φορολογική δήλωση όμως, αν δηλωθεί στον κωδικό που αναφέρει ο Καραγιάννης, τότε συναθροίζεται με τις μισθωτές υπηρεσίες και άρα θεωρείται μισθός.

doctor

Y.Γ. Σήμερα μίλησα με αρκετούς ειδήμονες. Ο καθένας και μια γνώμη...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Επειδή όπως είπε και ο Δημήτρης ο καθένας έχει τη δική του γνώμη επι του θέματος ( και είναι θετικό αυτό γιατι η διαφορετικότητα των απόψεων είναι χρησιμη ) θα ζητούσα την άποψη του κ. Κουνάδη επί του θέματος . Θα μας διαφωτίσει πιστεύω.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΕΥΓΕΝΙΑ

"απο την δικαστηριακη νομολογια έγινε δεκτη η αποψη οτι η αποζημιωση της εκτος εδρας εργασιας δεν θεωρειται εισοδημα, αλλα αποζημιωση που παρεχεται κατ΄αποκοπη εναντι δαπανων αναληφθεισης εργασιας.Ετσι για την απαλλαγη απο το φορο εισοδηματος της αποζημιωσης εκτος εδρας, δεν απαιτειται να καλυπτεται το ποσο αυτης απο αποδειξης δαπανων, αλλα αρκει να αποδεικνυεται εκαστοτε οτι αντιπροσωπευει πραγματικες δαπανες για την εκτελεση της εργασιας που ανατεθηκε στο μισθωτο και επομενως οτι δεναποτελει συγκεκαλυμενη προσθετη χρηματικη παροχη.Πρεπει λοιπον σε καθε συγκεκριμενη περιπτωση να ερευναται αν απ την ιδιοτητα του μισθωτου δικαιολογειται η καταβολη σ αυτον αποζημιωσης για εκτος εδρας εργασια και αν υποκειται πραγματικα σε δαπανες φαγητου, ξενοδοχειου, εισητηριων κτλ και οτι το ποσο της καταβαλλομενης αποζημιωσης δεν υπερβαινει ο κατα την κοινη πειρα ευλογο μετρο"(συμβ επικρ. 843/67 - 844/67 - 2230/68, εγγραφ. Ε 454/74 υπουργ.οικονωμικων ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1974 σελ 274

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Νομίζω ότι κάπου έχει επέλθει σύγχυση και ταύτιση της αποζημίωσης εκτός έδρας με τα έξοδα κίνησης-οδοιπορικά.

Η αποζημίωση εκτός έδρας είναι το 1/25 του νόμιμου μισθού για κάθε μια εκτός έδρας διανυκτέρευση (Υπ.Εργ.1023/85, Α.Π.1215/89,1193/88,139/00), χωρίς να χορηγείται από τον εργοδότη τροφή και κατοικία.

Αν χορηγηθεί τροφή και κατοικία τότε από την παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται μόνο το 1/4.

Αν χορηγηθεί μόνο τροφή καταβάλλεται το 1/2, ενώ αν χορηγηθεί μόνο κατοικία καταβάλλονται τα 4/5 της αποζημίωσης αυτής (Α.Υ. Εργ. 21091/46,833/84).

Έξοδα κίνησης - οδοιπορικά: Ο μισθωτός που απασχολείται εκτός έδρας, εκτός από την παραπάνω αποζημίωση για την κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας, δικαιούται να εισπράξει από την επιχείρηση και τα έξοδα που κατέβαλε για την πραγματοποίηση του επιχειρησιακού του ταξιδιού.

Τέτοια έξοδα είναι τα εισιτήρια, τα τηλέφωνα, τα έξοδα ταξί κλπ.

Τα οδοιπορικά έξοδα δεν αποτελούν μισθό ούτε και υπόκεινται σε εισφορές ΙΚΑ αλλά αναγνωρίζονται όμως ως δαπάνη (Σ.τ.Ε. 635/92,2348/85,2245/91, Εγκ.Ι.Κ.Α. 61/92).

Ο Καραγιάννης αναφέρει ένα παράδειγμα εδώ:

Αν τα οδοιπορικά έξοδα που εισέπραξε ο μισθωτός είναι π.χ. 300 ευρώ για τα οποία παρέδωσε τιμολόγια για βενζίνες κλπ. στην επιχείρηση 200 ευρώ, τότε για το υπόλοιπο ποσό που είναι 100 ευρώ επιβαρύνεται ο μισθωτός με παρακράτηση φόρου 20%. Η επιχείρηση εκδίδει απόδειξη του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. για ολόκληρο το ποσό των 300 ευρώ με διάκριση ότι για το ποσό των 200 ευρώ εκδόθηκαν τιμολόγια και ότι για το ποσό των 100 ευρώ που είναι και αυτά οδοιπορικά δεν εκδόθηκαν τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Το ποσό όμως των 100 ευρώ, για το οποίο έγινε παρακράτηση φόρου 20% , το δηλώνει ο μισθωτός στην ατομική του δήλωση για να φορολογηθεί ως εισόδημα που δεν εντάσσεται σε άλλη περίπτωση (κωδ.507 του πιν.4Δ) καθώς και τον φόρο 20 ευρώ (100*20%=20) στον κωδ.605 του πιν.9, για να συμψηφιστεί με το φόρο που θα προκύψει από την ατομική του δήλωση.

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΕΥΓΕΝΙΑ

"χαρακτηρας οδειπορικων εξοδων και αποζημιωσης εκτος εδρας:κατ' αρχη πρεπει να σημειωσουμε οτι απο την ανωτερω εκτος εδρας απασχοληση, διαφέρει η λεγόμενη ε ξ ω τ ε ρ ι κ η ε ρ γ α σ ι α των μισθωτων. τετοια περιπτωση υπαρχει οταν ο μισθωτος μετακινειται για εκτελεση εργασιας εκτος του καθορισμένου χωρου οπου συνηθως προσφερει τις υπηρεσιες του,αλλα παντως μεσα στα ορια της περιοχης της εδρας του.Οπως ειναι ευνοητο στην περιπτωση αυτη δικαιουται να λαβει:α)τις αποδοχες που αντιστοιχουν στις ωρες της εργασιας του (κυριως αμοιβη, προσαυξησεις κτλ) και β) τις δαπανες στις οποιες υποβληθηκε, καθως βεβαια και τις ζημιες που τυχον υπεστη απο τος μετακινησεις του.

Συμφωνα με παγια αποψη των πολιτικων δικαστηριων, οι δαπανες της εξωτερικης εργασιας δεν θεωρουνται μισθος, γιατι με αυτες δεν αυξανονται οι αποδοχες του μισθωτου, αλλα χορηγουνται για να αντιμετωπιστουν τα εκτακτα (επι πλεον) εξοδα που πραγματποιουνται κατα την εκτελεση της εργασιας του (αρ παγου 1792/86,1060/99,ΕΕΔ 1999 σελ 950)

περαιτερω, για το ανωτερω θεμα εχουν γινει δεκτα τα ακόλουθα :

α) ενδεχεται κατοπιν συμφωνιας ο εργοδοτης να καταβαλει στους μισθωτους του παγιο καθε μηνα χρηματικο ποσο, για την καλυψη των εξοδων που αφορουν τη μεταβαση τους στον τοπο της εργασιας και την επιστροφη τους απ αυτον, καθως και για την πληρεστερη εξυπηρετηση των λειτουργικων αναγκων της επιχειρησης. Τα εν λογω οδεοιπορικα εξοδα, όπως δεχεται η δικαστηριακη νομολογια δεν φερουν το χαρακτηρα μισθου, αλλα αποτελουν αναληψη της δαπανης που εγινε απο τους μισθωτους και ως εκ τουτου δεν συνυπολογιζνται στο μισθο που τους οφειλεται συμφωνα με το νομο , συλλογικη συμβαση κλπ(αρ,παγου 688/81,1792/86,1060/99 ΕΕΔ 1999 σελ 950 εγγραφ.1527/94 υπουρ εργασ ΕΑΕΔ 1995 σελ 41)

αντίθετα εαν παγιως καταβάλλεται απο τον εργοδοτη καθε μηνα χρηματικο ποσο , υπο υύπο οδοιπορικων εξοδω, το οποιο ομως δεν εχει σκοπο να καλυψει δαπανες των μισθωτων, αλλ αποτελει ανταλλαγμα της παρεχομενης εργασιας ή για την προσαρμογη της αμοιβης στις δυσμενεις συνθηκες εργασιας,καθως και οταν καταβάλλεται σε μισθωτους που κατοικουν μακρια απο τον τοπο εργασιας και διαθετουν ικανο χρονο να μεταβουν σ αυτον. τοτε θεωρειται μισθος.Ιδιαιτερα δε οταν η χορηγηση του εν λογω ποσου δεν εξαρταται απο την πραγματοποιηση μετακινησεων , δεν υποκειται σε αποδοση λογαριασμου και δεν διακοπτεται κατα το χρονο της κανονικης αδειας η ασθενειας (αρ παγου 1165/99 εεδ2001 σελ 927, εγγραφ 1527/94 υπουργ εργασιας ΕΑΕΔ 1995 σελ 41 Μ.Πρωτ.Αθην.102/2001, ΕΕΔ2002 σελ 1427)

Β) αποζημίωση που δίνεται για την εκτός έδρας απασχόληση και διανυκτερευση των μισθωτων, καταεχη δ ε ν ε χ ε ι τ ο χ α ρ α κ τ η ρ α μ ι σ θ ου . γιατι καταβαλλεται εκτακτως και προσκαιρα.Εκτος βεβαια εαν εχει μεταβληθει σε μονιμη κατασταση, δηλαδη οταν καταβαλλεται απο τον εργοδοτη τακτικα και αδιαλειπτως, για ικανο χρονικο διαστημα ή επαναλαμβανεται περιοδικως σε τακτα χρονικα διαστηματα, σαν αντπαροχη της εργασιας του μισθωτου, οποτε θεβρειται οτι περιλαμβανεται στην εννοια του μισθου.Γιατι αποτελει πλεον γεγονος οτι ο μισθωτος εχει προσληφθει ειδικα για αυτη την εργασια και δεν προκειται για προσκαιρη εκτος εδρας απασχοληση του (εφετ αθην 2647/73 αρ παγου 307/77, 364/95 ΔΕΝ 1995 σελ 925)

επίσης θεωρείται οτι αποτελει απδοχες, αν εχει συμφωνηθει οτι θα καταβαλλεται τακτικα και ανεξαρτητα απο την πραγματοποιηση διανυκτερευσεων εκτος εδρας (αρ παγου 364/95,1165/99,ΔΕΝ2000 σελ 302)

κρατήσεις : σχετικα με τις κρατησεις που υποκειται η αποζημιωση της εκτος εδρας εργασιας, διακρινουμς τα εξης :

χαρτοσημο: επισημαινεται οτι η αποζημιωση της εκτος εδρας εργασιας δεν υποκειται πλεον σε κρατη χαρτοσημου (Π.Ν.Π. 21 12 2001 ΕΑΕΔ 2002 σελ 266)

Εισφορες : η αποζημιωση τη εκτος εδρας εργασιας δεν υποκειται καταεχη σε ασφαλ. εισφορες υπερ του ΙΚΑ, γιατι δεν λογιζεται σαν μισθος με την εννοια του νομου.Δεδομενου οτι με αυτη δεν αυξανοναυ οι αποδοχες των μισθωτων, αλλα χορηγειται για να αντιμετωπισουν οι εκτακτες δαπανες που πραγματοποιουν κατα την εκτελεση της εργασιας τους, αφου αλλωστε καταβαλλεται εκτακτως και προσκαιρα (δ/γη ΙΚΑ 61/64, εγγραφο ΙΚΑ 131190/73, συμβ επικρατειας 1790/87,2245/91 λογιστης 1992 σελ 208 αρ παγου 978/75)

Ειναι ομως δυνατον επιδομα που παρεχεται για την αντιμετωπιση εξοδων κινησης,για εργασια τοσο εκτος εδρας οσο και εντος πολης, να θεωρηθει οτι αποτελει μετρος των τακτικων αποδοχων του μισθωτου,οταν δεν εξαρταται απο την πραγματοποιηση υπηρεσιακων μετακινησεων, δεν υποκειται σε αποδοση λογαριασμου και δεν διακοπτεται σε περιπτωση ασθενειας και αδειας.πολυ δε περισσοτερο οταν με το χαρακτηρισμο "εξοδα κινησης" καλυπτεται οικειοθελης παροχη που δινεται για την ποιοτικη και ποσοτικη αποδοση των εργαζομενων (αρ παγου 1034/79,1165/99 ΔΕΝ 2000 σελ 303 συμβ επικρ 3455/95 ΕΕδ 1996 σελ 502 εγγραφ ΙΚΑ 5511/10,5,51

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ευγενία πολύ ενδιαφέροντα τα όσα παραθέτεις.

Το εργατικό-ασφαλιστικό κομμάτι είναι πιο διαυγές σε σχέση με το φορολογικό.

Δηλαδή το υπουργείο οικονομικών τα θεωρεί μισθό και τα βάζει στην κλίμακα, ενώ το Ι.Κ.Α. δεν τα θεωρεί μισθό και δεν θέλει εισφορές...

Αφού όμως το ποσό της εκτός έδρας αποζημίωσης, συναθροίζεται με το ποσό των μισθωτών υπηρεσιών στην φορολογική δήλωση για την εξεύρεση του φόρου εισοδήματος, τότε δεν βλέπω παράλογο να μπαίνουν στην κλίμακα και να φορολογούνται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ενώ με το 20% που προτείνει ο Καραγιάννης, οι υψηλόμισθοι που έχουν Φ.Μ.Υ. στο 40% χάνουν, ενώ κερδίζουν αυτοί που έχουν μικρό ή καθόλου φόρο...

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΕΙΣ (ΚΩΔ.301) Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΚΩΔ.507) ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ.

ΔΗΛΑΔΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ 20% ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΝ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΔΕ ΥΨΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ.

ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ.

ΠΟΛ. 1275/1998

...............................

3. Μετά την αντικατάσταση της πιο πάνω διάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 , εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι μεταξύ άλλων, αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα και γενικά από κάθε παροχή που καταβάλλεται περιοδικά για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία από μισθωτούς γενικά.

4. Κατά την έννοια των παραπάνω κάθε παροχή (ανεξάρτητα από την ονομασία της) που δίνεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία, ανεξάρτητα αν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι, εφόσον βέβαια δεν απαλλάσσεται με ρητή διάταξη του νόμου που το χορήγησε ή δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που θεσπίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 .

Κωδ.Νομ. 2238/1994 - Αρθρο 45 - Παράγραφος 1

1. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

ΑΡΧΙΚΟΣ Νόμος 2238/1994 - Αρθρο 45 - Παράγραφος 4

4. Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο:

...................................

β) Η αποζημίωση που παρέχεται με τη μορφή εξόδων κίνησης, καθώς και η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, η οποία καταβάλλεται σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΝΟΜΟ 2238 ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ευγενια

απο την δικαστηριακη νομολογια έγινε δεκτη η αποψη οτι η αποζημιωση της εκτος εδρας εργασιας δεν θεωρειται εισοδημα, αλλα αποζημιωση που παρεχεται κατ΄αποκοπη εναντι δαπανων αναληφθεισης εργασιας.Ετσι για την απαλλαγη απο το φορο εισοδηματος της αποζημιωσης εκτος εδρας, δεν απαιτειται να καλυπτεται το ποσο αυτης απο αποδειξης δαπανων, αλλα αρκει να αποδεικνυεται εκαστοτε οτι αντιπροσωπευει πραγματικες δαπανες για την εκτελεση της εργασιας που ανατεθηκε στο μισθωτο και επομενως οτι δεναποτελει συγκεκαλυμενη προσθετη χρηματικη παροχη.Πρεπει λοιπον σε καθε συγκεκριμενη περιπτωση να ερευναται αν απ την ιδιοτητα του μισθωτου δικαιολογειται η καταβολη σ αυτον αποζημιωσης για εκτος εδρας εργασια και αν υποκειται πραγματικα σε δαπανες φαγητου, ξενοδοχειου, εισητηριων κτλ και οτι το ποσο της καταβαλλομενης αποζημιωσης δεν υπερβαινει ο κατα την κοινη πειρα ευλογο μετρο"(συμβ επικρ. 843/67 - 844/67 - 2230/68, εγγραφ. Ε 454/74 υπουργ.οικονωμικων ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1974 σελ 274

αυτη ηταν η πρωτη απαντηση μου, και ειναι η συνεχεια της δευτερης

Δεν θεωρείτε μισθός (φτάνει να εχει τις προϋποθέσεις που αναφέρω στις προηγούμενες απαντήσεις) δεν εχει λοιπόν ΙΚΑ και δεν φορολογείτε

Δίνεται στον εργαζόμενο βεβαίωση αποδοχών στην οποία στο κάτω μέρος αναγράφεται ως αποζημίωση εκτός έδρας και στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του γράφεται στον κωδικό 659

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνεχίζοντας την ερευνα κατέληξα στα εξής :

ΆΡΘΡΟ 45 Ν. 2238/1994 :

1. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

Κάθε παροχή λοιπόν που δίδεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία εισοδήματος , ανεξάρτητα να αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι , εφόσον δεν απαλλάσσεται με ρητή διάταξη του νόμου που το χορήγησε ή δεν εμπίπτει στις απαλλαγές του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 2238/1994 .

Στην έννοια αποδοχές του μισθωτού περιλαμβάνονται λοιπόν και οι αποδοχές που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα ανεξάρτητα αν χαρακτηρίζονται ως πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση .

Δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις είναι στενά ερμηνευτέες (κάνουμε δηλαδή γραμματική ερμηνεία ) μόνο οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 45 παρ. 4 δε θεωρούνται σαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες . Όλες οι υπόλοιπες θεωρούνται σαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και αφού δεν περιλαμβάνονται στις απαλλαγές του άρθρου 6 παρ. 5 τότε φορολογούνται .

Διαβάσα τις αποφάσεις Υ.Ο. Ε. 4759/1966 ΠΟΛ. 89 /1966 και ΠΟΛ. 19/1974 . Το συμπέρασμα μου είναι πως αποτελεί εισόδημα απο μισθωτές υπηρεσίες. Να τονίσω ακόμη μια φορά πως το πρόβλημα μας είναι η πρόσθετη ημερησια αποζημίωση για εκτός έδρας απασχόλησης και οχι η αποζημίωση για έξοδα κίνησης και διαμονης. Αναμένουμε την καταλυτική παρέμβαση του κ. Κουνάδη

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Να συμπληρώσω πως και ο Γ. Αλυφαντής στα βιβλία του Αμοιβές και έξοδα προσωπικού αναφέρει για την αποζημίωση που δεν καλύπτεται απο δικαιολογητικά θα φορολογηθεί με συντελεστή 20 % σαν εισόδημα απο μισθωτές υπηρεσίες .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μόλις έλαβα γνώση των εκτεταμένων και σημαντικών προβληματισμών των συναδέλφων, οι οποίοι μετέχουν στο διάλογο.

Στην παρ. 4 του άρθρου 45 γίνεται διάκριση για τις παροχές σε μετακινουμένους

α) της ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για την κάλυψη των δαπανών της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθει, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της παροχής παρά μόνο τα ποσά των τακτικών (μετακίνηση, τροφή, διαμονή σε ξενοδοχείο, δαπάνη ανταπόδοσης γεύματος κτλ κατά τα κρατούντα εθιμικώς) και εκτάκτων ( πχ. μετακίνηση με ταξί, λόγω προσωρινής βλάβης του ΙΧ του κτλ) δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο εργαζόμενος, κατά τα ειδικώτερα κρατούντα λόγω του είδους και της μορφής της παρεχόμενης εξαρτημένης εργασίας.

Δεν περιλαμβάνεται όμως, στα προαναφερόμενα, το ποσό της πρόσθετης προσωπικής αμοιβής [έστω κι αν αυτό χαρακτηρίζεται ως αποζημίωση, που από το νόμο ως τακτική ή πρόσθετη αμοιβή κατ' έθιμο ( ως κίνητρο) παρέχεται στον εργαζόμενο] για την εργασία του εκτός ή εκτός έδρας.

β) Η παροχή [το ποσό της αποζημίωσης για δαπάνες καθώς και το ποσό της πέραν του μισθού ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης που καταβάλλεται για μετακίνηση σε απόσταση πέρα από 30 Κμ. από την πόλη στην οποία εδρεύει η Υπηρεσία που υπηρετεί ο μετακινούμενος] που καταβάλλεται σε υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ, όπως αναλυτικότερα ορίζονται ρητά στα νομοθετήματα που παραπέμπει ( ν.2685/1999 κτλ)

Δυο ανεξάρτητες αλλήλων περιπτώσεις που ρυθμίζονται διαφορετικά, ίσως γιατί ο συντάκτης γνωρίζει ότι η δαπάνη για την αποζημίωση εκτός έδρας δεν καλύπτει ούτε το ποσό τηε διαμονής σε ενοικαζόμενο δωμάτιο Γ΄ταξης, ενώ πρέπει να διαμείνει σε ξενοδοχείο τουλάχιστον Β΄τάξης. Και για τη δαπάνη φαγητού ? Σαλάτα χωριάτικη θα ζητήσει ο Δ/ντής, το ίδιο και ο εισηγητής.

Συμπέρασμα: Η αμοιβή για υπηρεσία εκτός έρδας υπόκειται σε φορολογία, ως εισόδημα Στ κατηγορίας. Η αμοιβή που καλύπτεται από παραστατικά δαπανών ( έστω και απόδειξη δαπάνης για τη μετακίνηση με αγροτικό πχ στη Δονούσα, το όμορφο νησί της άγονης γραμμής) δεν θεωρείται εισόδημα Στ κατηγορίας )

Επιφυλλάσσομαι να διατυπώσω πιο άρτια, νομική , διατύπωση - αν χρειασθεί- αργότερα.

Με εκτίμηση στις σκέψεις όσων διατύπωσαν απόψεις

Διονύσης Κουνάδης

Link to comment
Share on other sites

 • 0

κ. Κουνάδη ευχαριστούμε για την καταλυτική πάρέμβαση σας . Η παρουσία σας και η συμμετοχή σας στο φορουμ , μας τιμά ολους . Στην ΠΟΛ. 1123/2003 την οποία υπογράφεται κιόλας αναφέρεται μεταξύ άλλων το εξής:

11. Για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2065/1992 και του άρθρου 1 του ν. 2459/1997, κάθε παροχή/ανεξάρτητα από την ονομασία της, που δίδεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς (υπαλλήλους, εργάτες κτλ.)·, θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία, ανεξάρτητα αν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι. Για να απαλλαγεί από τη φορολογία, κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ δικαιούχων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 6 του ν. 2238/1994 ή στο νόμο που τα χορηγεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα κάθε είδους επιδόματα και παροχές φορολογούνται κατά -περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 4 του αρθρ. 45 του ίδιου νόμου.

Συνεπώς, οι κάθε είδους αποδοχές ή συντάξεις που καταβάλλονται στους εργαζομένους ή συνταξιούχους, πρέπει να γράφονται στον πίνακα II της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.

Εξαιρετικά, αποδοχές ή συντάξεις ή άλλες παροχές, που απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, πρέπει να γράφονται στον πίνακα III της βεβαίωσης με ρητή αναφορά των διατάξεων (άρθρο, νόμος) που προβλέπουν την απαλλαγή.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που δεν αναγράφονται ρητά οι σχετικές διατάξεις που. παρέχουν την απαλλαγή από το φόρο ή αναφέρονται ανακριβώς, τα υπόψη ποσά δεν θα υπολογίζονται από την Υπηρεσία ως απαλλασσόμενα και θα φορολογούνται κανονικά.

Αρα λοιπόν όπως γράψατε κι εσείς στην δημοσίευση σας η αποζημίωση για την απασχόληση εκτός έδρας θα φορολογηθεί κανονικά σαν εισοδημα απο μισθωτές υπηρεσίες . Θα μπει λοιπόν μαζί με τους άλλους μισθούς στον πίνακα ΙΙ και όχι στον πίνακα ΙΙΙ με συντελεστή 20 % .? Εγω απ ολα αυτά καταλαβαίνω πως θα μπεί στον πίνακα ΙΙ ( εφόσον συνεκκαθαρίζεται ) και όχι στον ΙΙΙ με 20 % . Αναμένουμε την απάντηση σας .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Είμαστε στο 2014

 

Έχουν έρθει τα πάνω κάτω όσον αφορά και αυτό το θέμα

 

 

Μου προέκυψε περίπτωση έκτακτης απασχόλησης εκτός έδρας (εντός Ελλάδας), ήδη εργαζόμενου, με παροχή κατοικίας.

 

Η αποζημίωση για τα εκτός έδρας που θα του υπολογίσω είναι τα 4/5 του 1/25 του μισθού του για κάθε ημέρα παραμονής του.

 

Ως εδώ καλά.

 

Τώρα θέλω τη γνώμη σας για το πως θα χειριστώ ασφαλιστικά και φορολογικά το ποσό αυτό.

 

Έστω το ποσό που θα προκύψει είναι 300 ευρώ.

Έστω ότι μου φέρει αποδείξεις τροφής 120 ευρώ. Αυτά θα τα περάσω στην εταιρία με εξοδολόγιο και απόδειξη δαπανών.

Το ποσό των 180 ευρώ σκοπεύω να του το βάλω στη μισθοδοσία του μήνα ως έκτακτες αποδοχές με ασφαλιστικές εισφορές και με φορολόγηση και με προσαύξηση στο Δώρο Πάσχα.

Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο και για την εταιρία και για τον εργαζόμενο.

 

Προτείνετε κάτι διαφορετικό;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...