Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
Guest ΤΑΣΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΟΣ

Question

Guest ΤΑΣΟΣ

Ολοι οι εργοδότες είναι υπόχρεοι να τηρούν βιβλίο αδειών?

μπορείτε να με παραπέμψετε σε κα΄ποιο νόμο, εγγ, κτλ. για λεπτομέρειες?

Share this post


Link to post
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
Guest τ.τ

πρέπει να θεωρηθεί απο επιθεώρηση εργασίας?

απλά αναγράφουμε τον εργαζόμενο που πέρνει την αδεια?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
πρέπει να θεωρηθεί απο επιθεώρηση εργασίας?

Όχι πλέον,

απλά αναγράφουμε τον εργαζόμενο που πέρνει την αδεια?

Ναι επίσης την περίοδο που την παίρνει,τις αποδοχές κτλ κτλ,

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest Μ.ΜΑΡΙΑ

Επίσεις πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο και υπογεγραμμένο απο όλους τους εργαζομένους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους αυτού που δίνεται η άδεια.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest Guest
Επίσεις πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο και υπογεγραμμένο απο όλους τους εργαζομένους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους αυτού που δίνεται η άδεια.

Εχετε κάποια διάταξη νόμου για αυτό ;;;

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest Μ.ΜΑΡΙΑ
Εχετε κάποια διάταξη νόμου για αυτό ;;;

Για ποιο απο τα δύο αν υπάρχει διάταξη; Για το άν είναι η υπογραφή του εργαζομένου στο βιβλίο; Εκτός του ότι το αναφέρει ο Α.Ν. 539/45 είναι και αυτονόητο. Διαφορετικά ο κάθε ένας εργοδότης θα έγραφε ότι ήθελε!

Οσο για το αν πρέπει το βιβλίο να είναι έτοιμο κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και βέβαια πρέπει να είναι τη συγκεκριμένη διάταξη δεν τη θυμάμαι όμως θα ψάξω να βρω που την έχω σημειωμένη είναι απο σεμινάριο της ΠΙΜ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Εχετε κάποια διάταξη νόμου για αυτό ;;;

Α.Ν. 539/1945

Αρθρον 4

1. Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται μεταξύ

εργοδότου και μισθωτού, του πρώτου υποχρεουμένου να χορηγήση την

αιτηθείσαν άδειαν το πολύ εντός διμήνου από της υπό του δευτέρου

διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως.

Πάντως το ήμισυ τουλάχιστον των κατ'έτος, εν εκάστη επιχειρήσει,

δικιαουμένων αδείας δέον να ικανοποιούνται εντός του από 1ης Μαίου

μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χρονικού διαστήματος.

" Η κατά τα ανωτέρω απαιτουμένη αίτησις σκοπεί μόνον εις τον

προσδιορισμόν των χρονικών ορίων, εντός των οποίων υφίσταται

υποχρέωσις διά την χορήγησιν της αδείας και δεν αποτελεί

τυπικήν προϋπόθεσιν διά την υπό του μισθωτού, κατά τας διατάξεις

του παρόντος νόμου, άσκησιν του εις άδειαν μετ' αποδοχών

δικαιώματος αυτού, του εργοδότου υποχρεουμένου όπως προ της λήξεως του

ημερολογιακού έτους, παράσχη την άδειαν έστω και εάν δεν εζητήθη αύτη

υπό του μισθωτού."

***Το εντός "" εδάφιον προστέθηκε ως άνω διά του άρθρου 4, παρ.15

του Ν.4504/1966 (Α 57).

2. Επί πάσης διαφοράς, αφορώσης τον αριθμόν και την σειράν των

δικαιουμένων αδείας μισθωτών, την διάρκειαν της εις έκαστον τούτων

χορηγητέας αδείας, και την χρονικήν περίοδον χορηγήσεως ταύτης

αποφαίνονται τριμελείς Επιτροπαί εκ του Επιθεωρητού ή Επόπτου Εργασίας

και όπου δεν υφίστανται τοιούτοι, εξ ενός δημοσίου υπαλλήλου, εκ του

οικείου εργοδότου ή του αντιπροσώπου του και εξ ενός αντιπροσώπου του

προσωπικού της επιχειρήσεως ή της τοπικής γενικωτέρας ή σοβαρωτέρας

επαγγελματικής οργανώσεως εργατών ή υπαλλήλων, αναλόγως.

Τας Επιτροπάς ταύτας συνιστούν ο Υπουργός Εργασίας, οι Γενικοί

Διοικηταί και οι Νομάρχαι, επί τη αιτήσει των ενδιαφερομένων.

3. Δια να διευκολύνεται η πραγματική εφαρμογή του παρόντος

νόμου,έκαστος εργοδότης οφείλει να εγγράφη εις ειδικόν βιβλίον

τηρούμενον κατά τας υποδείξεις του Υπουργού Εργασίας:

α) την ημερομηνία εισόδου εις την υπηρεσίαν του των παρ'αυτών

απασχολουμένων μισθωτών και την χρονικήν διάρκειαν της αδείας, της

οποίας έκαστος τούτου δικαιούται,

β) τας χρονολογίας, κατά τας οποίας εχορηγήθη εις έκαστον τούτον η

άδεια και εις έκαστον μισθωτόν, δια τον χρόνον της χορηγηθείσης εις

αυτόν αδείας.

Το εν λόγω βιβλίον δέον να είναι εις την διάθεσιν των Επιθεωρητών και

Εποπτών Εργασίας και των αρμοδίων Αστυνομικών οργάνων, των ασκούτων την

εποπτείαν και τον έλεγχον της εφαρμογής του παρόντος.

Επίσης: ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η θεώρηση του βιβλίου αδειών από την οικεία επιθεώρηση Εργασίας ή άλλη αρχή (Σ.τ.Ε.2245/65, εγγρ.Υπ.Εργ.43540/16.5.66).

doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×