Jump to content
  • 0

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ


Question

5 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
Guest BARRACUDA

Μάγειροι ναι ,

Βοηθοί Σερβιτόρου ασφαλίζονται με τεκμαρτές αποδοχές , συνεπώς άν σκοπός σας είναι οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές δεν έχει νόημα η μερική απασχόληση στους Βοηθούς Σερβ.

Link to post
Share on other sites
  • 0
Μάγειροι ναι ,

Βοηθοί Σερβιτόρου ασφαλίζονται με τεκμαρτές αποδοχές , συνεπώς άν σκοπός σας είναι οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές δεν έχει νόημα η μερική απασχόληση στους Βοηθούς Σερβ.

KAI ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΕ ΤΕΚΜΑΡΤΈΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Η ΜΟΝΟ ΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ?

Link to post
Share on other sites
  • 0
KAI ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΕ ΤΕΚΜΑΡΤΈΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Η ΜΟΝΟ ΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ?

Με τεκμαρτες αποδοχες αμειβονται οι σερβιτοροι και οι βοηθοι τους. Και αυτοι μπορουν να απασχοληθουν και να ασφαλισθουν με λιγοτερες μερες το μηνα. Αν απασχοληθουν ομως για λιγοτερες ωρες την ημερα θα πρεπει να ασφαλισθουν με ολοκληρο το τεκμαρτο ημερομισθιο.

Link to post
Share on other sites
  • 0
Με τεκμαρτες αποδοχες αμειβονται οι σερβιτοροι και οι βοηθοι τους. Και αυτοι μπορουν να απασχοληθουν και να ασφαλισθουν με λιγοτερες μερες το μηνα. Αν απασχοληθουν ομως για λιγοτερες ωρες την ημερα θα πρεπει να ασφαλισθουν με ολοκληρο το τεκμαρτο ημερομισθιο.

Αυτά λέει το Ι.Κ.Α. αλλά στο Σ.τ.Ε. που έφτασε μια υπόθεση τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Παραθέτω την υπ'αρ. 2551/1991 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε δημοσιεύσει ο CEL πριν λίγο καιρό και όταν την έδειξα σε ελεγτκή του Ι.Κ.Α. είχε μείνει με ανοιχτό το στόμα.

Από τότε και χάρη στον Χρήστο (CEL), αμφισβητώ ανοιχτά αυτή την λογική του Ι.Κ.Α.

Αποσπασμα απο αποφαση του ΣΤΕ

Σ. τ.Ε. 2551/1991

...το δικάσαν δικαστηριον δεχθέν ότι οι απασχοληθέντες εις τo κέντρον διασκεδάσεως της αναιρεσιβλήτου ως άνω μουσικοί, τραγουδισταί και σερβιτόροι ειργάσθησαν κατά τα έναντι εκάστου αναφερόμενα χρονικά διαστηματα επί τρεις ώρας ημερησίως, δηλαδή από της 11ης βραδινής μέχρι της 2ας πρωϊνής, με πραγματικόν ημερομίσθιον μειωμένης απασχολήσεως 550 δραχμών, έκρινε ότι αι αποδοχαί τούτων ήσαν ουχί κυμαινόμεναι, ώστε να δικαιολογείται ο υπολογισμός των εισφορών βάσει τεκμαρτού ημερομισθίου, αλλά σταθεραί, ήτοι 550 δρχ. ημερησίως, και ηκύρωσε την προσβληθείσαν διά της προσφυγής απόφασιν της Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ και την ενσωματωθεί σαν εις αυτήν πράξιν επιβολής εισφορών. ούτω κρίναν το δικάσαν δικαστήριον ορθώς τον νόμον ηρμήνευσε και εφήρμοσε, ήτοι εφ' όσον διεπίστωσε κατ'ανέλεγκτον ουσιαστικήν κρίσιν ότι αι αποδοχαί των ανωτέρω μισθωτών δεν ήσαν κυμαινόμεναι, ορθώς ηκύρωσε την προσβληθείσαν διά της προσφυγής πράξιν του ΙΚΑ, η κρίσις του δε αύτη, στηριζομένη εις την εν λόγωδιαπίστωσιν, παρίσταται επαρκώς ητιολογημένη, εν όψει του ότι δεν προβάλλεται ότι είχεν υποστηριχθή διά συγκεκριμένων ισχυρισμών,χρηζόντων ειδικωτέρας απαντήσεως, ότι οι εργαζόμενοι εις τηνεπιχείρησιν της αναιρεσιβλήτου δεν ημείβοντο με σταθερόν ημερομίσθιον, των περί παραβάσεως του νόμου και αναιτιολογήτου της προσβαλλομένης αποφάσεως λόγων αναιρέσεως απορριπτομένων ως αβασίμων, του δε τοιούτου περί εσφαλμένης εκτιμήσεως των αποδείξεων ως απαραδέκτου.

doctor

Y.Γ. Τελικά ό, τι λάμπει δεν είναι χρυσός στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον πρωταθλητή σε καταδικαστικές αποφάσεις από τα δικαστήρια.

Υ.Γ.2 Όλη η συζήτηση βρίσκεται εδώ:

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=15788

Link to post
Share on other sites
  • 0

Αυτά λέει το Ι.Κ.Α. αλλά στο Σ.τ.Ε. που έφτασε μια υπόθεση τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Παραθέτω την υπ'αρ. 2551/1991 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε δημοσιεύσει ο CEL πριν λίγο καιρό και όταν την έδειξα σε ελεγτκή του Ι.Κ.Α. είχε μείνει με ανοιχτό το στόμα.

Από τότε και χάρη στον Χρήστο (CEL), αμφισβητώ ανοιχτά αυτή την λογική του Ι.Κ.Α.

Αποσπασμα απο αποφαση του ΣΤΕ

Σ. τ.Ε. 2551/1991

...το δικάσαν δικαστηριον δεχθέν ότι οι απασχοληθέντες εις τo κέντρον διασκεδάσεως της αναιρεσιβλήτου ως άνω μουσικοί, τραγουδισταί και σερβιτόροι ειργάσθησαν κατά τα έναντι εκάστου αναφερόμενα χρονικά διαστηματα επί τρεις ώρας ημερησίως, δηλαδή από της 11ης βραδινής μέχρι της 2ας πρωϊνής, με πραγματικόν ημερομίσθιον μειωμένης απασχολήσεως 550 δραχμών, έκρινε ότι αι αποδοχαί τούτων ήσαν ουχί κυμαινόμεναι, ώστε να δικαιολογείται ο υπολογισμός των εισφορών βάσει τεκμαρτού ημερομισθίου, αλλά σταθεραί, ήτοι 550 δρχ. ημερησίως, και ηκύρωσε την προσβληθείσαν διά της προσφυγής απόφασιν της Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ και την ενσωματωθεί σαν εις αυτήν πράξιν επιβολής εισφορών. ούτω κρίναν το δικάσαν δικαστήριον ορθώς τον νόμον ηρμήνευσε και εφήρμοσε, ήτοι εφ' όσον διεπίστωσε κατ'ανέλεγκτον ουσιαστικήν κρίσιν ότι αι αποδοχαί των ανωτέρω μισθωτών δεν ήσαν κυμαινόμεναι, ορθώς ηκύρωσε την προσβληθείσαν διά της προσφυγής πράξιν του ΙΚΑ, η κρίσις του δε αύτη, στηριζομένη εις την εν λόγωδιαπίστωσιν, παρίσταται επαρκώς ητιολογημένη, εν όψει του ότι δεν προβάλλεται ότι είχεν υποστηριχθή διά συγκεκριμένων ισχυρισμών,χρηζόντων ειδικωτέρας απαντήσεως, ότι οι εργαζόμενοι εις τηνεπιχείρησιν της αναιρεσιβλήτου δεν ημείβοντο με σταθερόν ημερομίσθιον, των περί παραβάσεως του νόμου και αναιτιολογήτου της προσβαλλομένης αποφάσεως λόγων αναιρέσεως απορριπτομένων ως αβασίμων, του δε τοιούτου περί εσφαλμένης εκτιμήσεως των αποδείξεων ως απαραδέκτου.

doctor

Y.Γ. Τελικά ό, τι λάμπει δεν είναι χρυσός στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον πρωταθλητή σε καταδικαστικές αποφάσεις από τα δικαστήρια.

Υ.Γ.2 Όλη η συζήτηση βρίσκεται εδώ:

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=15788

 

σε υποκατάστημα ΙΚΑ επιβλήθηκε πραξη και προστιμο κατοπιν ελέγχου υπολογίζοντας τα τεκμαρτά.

Έχει κανείς συνάδελφος απόφαση που να τον δικαιώνει στην επιτροπη του ΙΚΑ η σε δικαστήριο?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...