• 0
Sign in to follow this  
Guest Επισκέπτης-GIANNA-

ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Question

Guest Επισκέπτης-GIANNA-   
Guest Επισκέπτης-GIANNA-

ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΡΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ. ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚ/ΣΗ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΙΣΩΣ... ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ? ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ? ΑΝ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ? ΚΑΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΑΝΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Επί πτωχεύσεως τηε επιχειρήσεως, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ολόκληρη αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, κατατασσόμενος μεταξύ των προνομιακών δανειστών (άρθρα 6 παρ.2 Ν.2112/1920 και 9 παρ.2 Β.Δ.16/18.7.1920, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.3252/55).

Ο εργοδότης που κηρύχθηκε σε πτώχευση, θεωρείται από τον νόμο αφερέγγυος. Για τις περιπτώσεις αυτές ιδρύθηκε στον Ο.Α.Ε.Δ. ειδικός "Λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη", με σκοπό την άμεση ικανοποίηση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των μισθωτών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη (άρθρο 16 του Ν.1836/89).

Με την κήρυξη σε πτώχευση δεν επέρχεται αυτόματα η λύση των συμβάσεων εργασίας των μισθωτών, γιατί η πτώχευση δεν αποτελεί γεγονός ανωτέρας βίας και η επιχείρηση του πτωχεύσαντος μπορεί να συνεχισθεί, για ένα διάστημα τουλάχιστον, από τον σύνδικο ή ακόμα και από τον ίδιο τον πτωχό, εφόσον επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός (Α.Π.255/91,1395/85). Οι μισθωτοί που απολύονται από τον σύνδικο πτωχεύσεως δικαιούνται ολόκληρη την νόμιμη αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας (Α.Π.1395/85,Α.Π.1510/87).

doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?

Η Αποζημίωση θα είναι για υπηρεσία 5 ετών 3 μικτοί μισθοί συν το 1/6 για κάθε μισθό (ή 3 μικτοί μισθοί * 16,6666%).

ΑΝ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?

Αν τον απολύσει ναι, αν όμως συνάψουν από κοινού ιδιωτικό συμφωνητικό βάσει του οποίου ο εργοδότης προσμετρά την πενταετή παρασχεθείσα υπηρεσία του μισθωτού όσον αφορά την καταγγελία της σύμβασης, τότε δεν δικαιούται την καταγγελία αλλά θα έχει κρατήσει την πενταετή προϋπηρεσία όσον αφορά την ένταξη στο ανάλογο κλιμάκιο σε περίπτωση απόλυσης στο μέλλον.

Δηλαδή αν απολυθεί κερδίζει πρόσκαιρα τα χρήματα της αποζημίωσης αλλά χάνει την προϋπηρεσία του σε ενδεχόμενη νέα απόλυση στην νέα εταιρεία, αν ΔΕΝ απολυθεί χάνει πρόσκαιρα τα χρήματα της αποζημίωσης αλλά κερδίζει την 5ετή προϋπηρεσία σε ενδεχόμενη απόλυση στην νέα εταιρεία, όποτε και αν πραγματοποιηθεί αυτή.

ΚΑΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΑΝΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ?

Η προϋπηρεσία όσον αφορά τον υπολογισμό του μισθού φυσικά και θα ληφθεί υπ' όψιν όχι μόνο στην νέα εταιρεία, αλλά και σε όποια εταιρεία και αν πάει, αρκεί η προϋπηρεσία να έχει σχέση και συνάφεια με την ειδικότητα στην νέα εταιρεία. Αν δηλαδή στην νέα εταιρεία προσληφθεί με κάποια άλλη άσχετη με την προηγούμενη πενταετία ειδικότητα, τότε η προϋπηρεσία δεν θα ληφθεί υπ' όψιν.

doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest tonia   
Guest tonia

Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης,για οποιονδήποτε λόγο ακόμη και της πτώχευσης,ο εργοδότης υποχρεούται να σας κατβάλει την νόμιμη αποζημίωση σας,χωρίς να έχετε το διακαίωμα να τον εγκαλέσετε για το άκυρο της απόλυσης σας.

Θέμα τίθεται στην περίπτωση συγχώνευσης.Πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτήν αν σας απολύσει δικαιούσθαι βέβαια την νόμιμη αποζημίωση σας,αλλά τίθεται θέμα για το άκυρο της απόλυσης.Γιατί η συγχώνευση δύο επιχειρήσεων έχει σαν νόημα την συνένωση των περιουσιακών στοιχείων στοιχείων δύο η περισσοτέρων επιχειρήσεων των υποχρεώσεων τους και ακόμη και των συμβάσεων τους και των αύλων υποχρέωσεων και απιατήσεων,μέσα στις οποίες έιναι και η δική σας σύμβαση.

Αν ο εργοδότης συμμετέχει η ιδρύει ένα νέο νομικό πρόσωπο, ο εργαζόμενος που θα προληφθεί σε αυτό,θεωρείται ότι συνάπτει νέα σύμβαση με το νομικό πρόσωπο που έχει την δική του αυτοτέλεια.Οπότε στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να αποζημιωθεί από τον πρώην εργοδότη και να συννάψει νέα σύμβαση με το νομικό πρόσωπο.

Η προυπηρεσία του θα αναγνωρισθεί εφόσον προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Πρέπει να καταλάβετε ότι στα νομικά πρόσωπα υπάρχει αυτοτέλεια.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης   
Guest Επισκέπτης

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΔΡΑ ΟΜΩΣ.ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ;ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ-ΕΠΙΔΟΜΑ-ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ Α.Ε. Η ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης   
Guest Επισκέπτης

ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΑΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ Α.Ε.ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ.Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ Α.Ε.ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΤΩΡΙΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ,ΑΛΛΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΜΑΣ;Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙΠΛΑ.ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ Η ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΟΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΑΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ Α.Ε.ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ.Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ Α.Ε.ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΤΩΡΙΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ,ΑΛΛΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ ΜΑΣ;Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙΠΛΑ.ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ Η ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΟΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ;

Πρέπει να μας δώσετε κι άλλες λεπτομέρειες.

Αν αποδείξετε ότι όλη η διαδικασία γίνεται για να χάσετε τα δικαιώματά σας, τότε έχει καλώς.

Όπως όμως τα παρουσιάζετε, δεν υπάρχει διάδοχος εργοδότης.

Ψάξτε και προηγούμενα σχετικά θέματα.

doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης   
Guest Επισκέπτης

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ.

ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΝΕΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Ο ΤΩΡΙΝΟΣ ΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΛΛΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ.ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.ΦΟΒΑΜΑΙ ΠΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΩΝ,ΜΑΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΠΟΛΗΣΗ ΜΑΣ,ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ "ΠΑΡΕΙ"ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ.ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ-ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 2-3 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.ΠΟΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΣΩΣΤΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
ΠΟΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΣΩΣΤΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;

Με την πρώτη λαμογιά που θα πάει να σας κάνει, πρέπει να πάτε στην Επιθεώρηση Εργασίας και να συμβουλευτείτε δικηγόρο.

doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

εχει την δυνατότητα ο εργοδότης να επικαλεσθει πτωζευση αρθρο 99 και να μην καταβάλλει την νομιμη αποζημιώση την ημέρα της απόλυσης αλλα να γίνει με διακανονισμό;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΜΑΡΑ   
Guest ΜΑΡΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 2ΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο.Ε Η' ΕΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ % ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΦΟΣΟΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ. ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η΄ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΟ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest απολυμένη??   
Guest απολυμένη??

Εργάζόμουν επι 11 χρόνια σε εκδοτική επιχείρηση η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα εδώ και περίπου 6 μήνες. Μέχρι την ημερομηνία της απόλυσης μου (στην οποία αναγκάστηκα να συνεναίσω- να ζητήσω δηλαδή εγγράφως να μου καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας με προτροπή της επιχειρησης στα πλαίσια προγράμματος εξυγίανσης) ημουν ήδη 3 μήνες απλήρωτη. αυτή την στιγμή η επιχείρηση αδυνατεί να μου καταβάλλει τις υπολοιπόμενες δόσεις της αποζημίωσης μου. Ποιές είναι οι κινήσεις που θα πρέπει να κάνω απο εδώ και πέρα? Σε περίπτωση που κυρηχθεί άκυρη η απόλυση μου επιστρέφω με το ίδιο καθεστώς που ίσχυε πριν την απολυση μου(δηλ. σαν να μην απολύθηκα?) Το ποσό της αποζημίωσης που μου καταβλήθηκε όταν υπέγραψα την καταγγελία επιστρέφετε? Και αν μετά απο μερικούς μήνες απολυθώ ξανά θα απολυθώ με την προυπηρεσία των 11 και κάτι χρόνων που π.χ. θα ισχύει τότε ή με την ημεομηνία επιστροφής μου στην εργασία μου μετά την άκυρη απόλυση?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.