Guest GRPETS

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Recommended Posts

Guest GRPETS

ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΛΙΣ ΑΝΕΛΑΒΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ(Γ' ΚΑΤ), ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ (ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ;), ΤΟ ΛΟΓ ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΠ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Στο ειδικό αυτό καθεστώς υπάγονται τα πρακτορεία ταξιδίων και οι εξομοιούμενες μ' αυτά επιχειρήσεις τουριστικών περιηγήσεων, εφόσον συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις :

1. Το πρακτορείο ταξιδίων θα πρέπει να ενεργεί στο όνομα του και για δικό του λογαριασμό, προσφέροντας στον πελάτη υπηρεσίες κατ' ευθείαν για ολόκληρο το ταξίδι (πακέτο). Εδώ λοιπόν το πρακτορείο, έρχεται σε επαφή με τον πελάτη ή μέσω άλλου πρακτορείου και εισπράττει την αμοιβή του για ολόκληρο το ταξίδι (όλα πληρωμένα), δηλαδή για μεταφορά, ύπνο, φαγητό, διασκέδαση, μουσεία κλπ. Μπορεί επίσης ορισμένα από τα έξοδα αυτά να μην περιλαμβάνονται στο πακέτο, αλλά να καταβάλλονται απευθείας από τον ταξιδιώτη στους τρίτους (π.χ. εστιατόρια).

2. Το πρακτορείο ταξιδίων θα πρέπει να χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του ταξιδιού υπηρεσίες άλλων υποκείμενων στο φπα όπως π.χ. του μεταφορέα, του ξενοδόχου, του εστιάτορα κλπ. Άρα οι παραδόσεις αγαθών θα πρέπει να γίνονται από άλλους και όχι απευθείας από το ίδιο το πρακτορείο. Όλες αυτές οι υπηρεσίες λαμβάνονται υπόψη σαν μια ενιαία υπηρεσία την οποία λογίζεται ότι προσφέρει το ίδιο το πρακτορείο προς τον ιδιώτη. Θεωρείται όμως υπηρεσία υπαγόμενη στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 35 μόνο κατά το μέρος που προσφέρονται υπηρεσίες τρίτων. Κατά συνέπεια αν κάποιες υπηρεσίες προσφέρονται από το ίδιο το πρακτορείο χωρίς την μεσολάβηση άλλου προσώπου (π.χ. μεταφορά με πούλμαν ιδιοκτησίας του ίδιου του πρακτορείου), οι αμοιβές των υπηρεσιών αυτών φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, αποχωριζόμενες από την συνολική αμοιβή η οποία θα φορολογηθεί με το ειδικό καθεστώς. Για τον λόγο αυτό σε ένα συγκεκριμένο ταξίδι το πρακτορείο να φορολογείται τόσο με τις γενικές διατάξεις όσο και με το ειδικό καθεστώς. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται εις βάθος ανάλυση του ταξιδιού.

3. Το πρακτορείο θα πρέπει να έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του στην Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν ανήκει στο ειδικό καθεστώς το πρακτορείο που απλώς μεσολαβεί σε μια οποιαδήποτε φάση κάποιου ταξιδιού ως μεσολαβητής (μεσίτης) μεμονωμένων υπηρεσιών (μεταφορά, κλείσιμο ξενοδοχείου κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές το πρακτορείο λαμβάνει αμοιβή (μεσιτεία), είτε από το πρόσωπο που παρέχει την υπηρεσία (μεταφορέα, ξενοδόχο κλπ.), είτε από τον ίδιο τον πελάτη-ταξιδιώτη. Η αμοιβή αυτής της μεσιτείας φορολογείται με το κανονικό καθεστώς.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

Το πρακτορείο υπόκειται σε φπα για τα ταξίδια που πραγματοποιεί στην Ελλάδα ή σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ο.Κ., ενώ αντίθετα δεν υπάγεται στον φπα το μέρος της μικτής αμοιβής που αναλογεί σε πράξεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε χώρες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

Ως φορολογητέα αξία θεωρείται η μικτή αμοιβή του πρακτορείου η οποία προκύπτει από το συνολικό ποσό που καταβάλλει ο πελάτης (χωρίς περαιτέρω υπολογισμούς γιατί θεωρείται ότι ο φπα συμπεριλαμβάνεται), μείον το κόστος (με φπα) με το οποίο θεωρείται ότι επιβαρύνεται το πρακτορείο από την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών από άλλους υποκείμενους στο φπα.

Για οργανωμένα ταξίδια που γίνονται στο εξωτερικό, από το πακέτο θα αφαιρεθεί τόσο η αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας ανεξάρτητα αν υπάγονται σε φπα. Άρα θα αφαιρεθούν και οι δαπάνες που καταβάλλονται για την είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, παρόλο που δεν υπάγονται σε φπα. Οι αμοιβές των ξεναγών θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φπα άρα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο κόστος των πακέτων αλλά αποτελούν μέρος την μικτής αμοιβής των πρακτορείων και επιβαρύνονται έτσι με φπα 18%.

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το πρακτορείο ΑΑ εισπράττει από πελάτη 200.000 δρχ. για ένα ταξίδι με πούλμαν Θεσσαλονίκη- Ρώμη- Θεσσαλονίκη. Το πρακτορείο καταβάλλει :

Στον μεταφορέα 40.000

Στον ξενοδόχο (παραμονή στην Ελλάδα) 20.000

Σε άλλα Ελληνικά πρακτορεία 10.000

Στην ασφαλιστική εταιρεία 5.000

Υπηρεσίες διάφορες στην Ελλάδα με 8% 5.000

Υπηρεσίες στο εξωτερικό 90.000

---------

170.000

200.000 - 170.000 = 30.000

30.000 / 1,18 = 25.424 φορολογητέα αξία

25.424 Χ 18% = 4.576 ΦΠΑ που οφείλεται

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Ο ΦΠΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΕΣΤΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ.

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το πρακτορείο ΑΑ εισπράττει από πελάτη 200.000 δρχ. για ένα ταξίδι με πούλμαν Θεσσαλονίκη- Ρώμη- Θεσσαλονίκη. Το πρακτορείο καταβάλλει :

Στον ξενοδόχο (παραμονή στην Ελλάδα) 20.000

Σε άλλα Ελληνικά πρακτορεία 10.000

Στην ασφαλιστική εταιρεία 5.000

Υπηρεσίες διάφορες στην Ελλάδα με 8% 5.000

Υπηρεσίες στο εξωτερικό 90.000

---------

130.000

Για την μεταφορά χρησιμοποιείται πούλμαν ιδιόκτητο με κόστος εκμετάλλευσης 40.000 δρχ.

200.000 αμοιβή - 40.000 του λεωφορείου = 160.000

160.000 - 130.000 = 30.000

30.000 / 1,18 = 25.424 φορολογητέα αξία

25.424 Χ 18% = 4.576 ΦΠΑ που οφείλεται

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το πρακτορείο ΑΑ προσφέρει σε ταξιδιώτη ταξίδι πακέτο από Θεσσαλονίκη μέχρι Κρήτη και επιστροφή για 8 μέρες έναντι 80.000 δρχ. Για την πραγματοποίηση του ταξιδιού, το ΑΑ χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων υποκείμενων στο φπα για τις οποίες επιβαρύνεται συνολικά με 40.000 δρχ. Επίσης συμβάλλεται με το πρακτορείο Β TRAVEL που αναλαμβάνει τον γύρο της Κρήτης στους ταξιδιώτες έναντι 25.000 δρχ. Για τις υπηρεσίες αυτές το Β TRAVEL πλήρωσε ενοίκιο για το λεωφορείο 15.000 δρχ.

ΑΑ

Αμοιβή από πελάτη 80.000 δρχ.

Μείον Διάφορα έξοδα - 40.000 δρχ.

Μείον αμοιβή Β TRAVEL - 25.000 δρχ.

----------------

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 15.000 δρχ.

15.000 / 1,18 = 12.712 δρχ. φορολογητέα αξία

12.712 Χ 18% = 2.288 ΦΠΑ που οφείλεται

Β TRAVEL

Αμοιβή από ΑΑ 25.000 δρχ.

Μείον Διάφορα έξοδα - 15.000 δρχ.

---------------

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 10.000 δρχ.

10.000 / 1,18 = 8.475 δρχ. φορολογητέα αξία

8.475 Χ 18% = 1.525 ΦΠΑ που οφείλεται

4ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το πρακτορείο ΑΑ διοργανώνει ταξίδια μόνο στην Ευρώπη. Για να ικανοποιήσει έναν πελάτη που θέλει να ταξιδέψει στην Ιαπωνία απευθύνεται στο πρακτορείο M TRAVEL που εξειδικεύεται σε παρόμοια ταξίδια. Το πρακτορείο M TRAVEL διοργανώνει την εκδρομή αντί 150.000 δρχ. τις οποίες λαμβάνει από το ΑΑ. Το M TRAVEL πραγματοποιεί έξοδα ταξιδιού 130.000 δρχ.

Το ΑΑ εισπράττει από τον πελάτη 160.000 δρχ. για την διαμεσολάβηση.

Εδώ υπάρχουν δύο ταξίδια «πακέτο». Το πρώτο προσφέρεται από το πρακτορείο M TRAVEL και το δεύτερο από το πρακτορείο ΑΑ.

M TRAVEL

Αμοιβή από ΑΑ 150.000 δρχ.

Μείον έξοδα ταξιδιού σε υποκείμενους στο φπα -130.000 δρχ.

----------------

ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ 20.000 δρχ.

Η ΜΙΚΤΗ ΑΥΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΑ

Αμοιβή από πελάτη 160.000 δρχ.

Μείον αμοιβή M TRAVEL -150.000 δρχ.

----------------

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 10.000 δρχ.

Η ΜΙΚΤΗ ΑΥΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΦΟΡΑ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Κ.

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - Ε.Γ.Λ.Σ.

1. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ :Με τα ποσά που εισπράττει το τουριστικό γραφείο για λογαριασμό άλλου τουριστικού γραφείου χρεώνεται το ταμείο και πιστώνεται ο λογαριασμός 53.91.ΧΧΧ (εώς 53.97.ΧΧΧ). Όταν γίνεται η πληρωμή γίνεται η αντίθετη εγγραφή.

2. ΕΞΟΔΑ ΠΑΚΕΤΟΥ : Τα έξοδα πακέτου καταχωρούνται στους λογαριασμούς 62.90.ΧΧΧ (εώς 62.97.ΧΧΧ) και γενικά στην ομάδα 6. Στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται στην γενική εκμετάλλευση. Τα έσοδα και το κόστος κάθε πακέτου πρέπει να τηρούνται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς.

3. Επίσης σε ξεχωριστό λογαριασμό φπα πρέπει να παρακολουθείται ο φπα των μικτών πακέτων. Δηλαδή τα έξοδα των πακέτων καταχωρούνται στους πιο πάνω λογαριασμούς χωρίς να εκπίπτει ο φπα που επιβαρύνει τις δαπάνες αυτές. Τα έσοδα επίσης των πακέτων καταχωρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς συμπεριλαμβανομένου και του φπα. Εξωλογιστικά όμως υπολογίζεται η μικτή αμοιβή και ο αντίστοιχος φπα της μικτής αυτής αμοιβής. Στη συνέχεια με το ποσό του φπα της μικτής αυτής αμοιβής χρεώνεται ο λογαριασμός 63.98.110 «ΦΠΑ πακέτων μη εκπιπτόμενος» και πιστώνεται με το ίδιο ποσό ο λογαριασμός «ΦΠΑ μικτής αμοιβής πακέτων με 18%». Ο λογαριασμός 63.98.110 στο τέλος της χρήσης μεταφέρεται στην γενική εκμετάλλευση μειώνοντας έτσι τα κέρδη της χρήσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Το πρακτορείο ΑΑ προσφέρει σε ταξιδιώτη ταξίδι πακέτο από Θεσσαλονίκη μέχρι Κρήτη και επιστροφή για 8 μέρες έναντι 80.000 δρχ. Για την πραγματοποίηση του ταξιδιού, το ΑΑ χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων υποκείμενων στο φπα για τις οποίες επιβαρύνεται συνολικά με 40.000 δρχ. Επίσης συμβάλλεται με το πρακτορείο Κ TRAVEL που αναλαμβάνει τον γύρο της Κρήτης στους ταξιδιώτες έναντι 25.000 δρχ. Για τις υπηρεσίες αυτές το Κ TRAVEL πλήρωσε ενοίκιο για το λεωφορείο 15.000 δρχ.

ΑΑ

Αμοιβή από πελάτη 80.000 δρχ.

Μείον Διάφορα έξοδα - 40.000 δρχ.

Μείον αμοιβή Κ TRAVEL - 25.000 δρχ.

----------------

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 15.000 δρχ.

73.00.001 Αμοιβή από πελάτη «Α» ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 001 ΠΙΣΤΩΣΗ 80.000

62.90.001 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ 001 ΧΡΕΩΣΗ 65.000

15.000 / 1,18 = 12.712 δρχ. φορολογητέα αξία

12.712 Χ 18% = 2.288 ΦΠΑ που οφείλεται

63.98.110 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠ/ΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗ 2.288

54.ΧΧ.ΧΧΧ ΦΠΑ ΜΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕ 18% ΠΙΣΤΩΣΗ 2.288

Κ TRAVEL

Αμοιβή από ΑΑ 25.000 δρχ.

Μείον Διάφορα έξοδα - 15.000 δρχ.

---------------

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 10.000 δρχ.

10.000 / 1,18 = 8.475 δρχ. φορολογητέα αξία

8.475 Χ 18% = 1.525 ΦΠΑ που οφείλεται

53.91.000 ΑΑ ΧΡΕΩΣΗ 25.000

73.00.001 ΕΣΟΔΑ Π.Υ. ΑΠΟ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΠΙΣΤΩΣΗ 25.000

38.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΕΩΣΗ 25.000

53.91.000 ΑΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 25.000

62.90.001 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ 001 ΧΡΕΩΣΗ 15.000

50.00.000 ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΠΙΣΤΩΣΗ 15.000

63.98.110 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠ/ΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗ 1.525

54.ΧΧ.ΧΧΧ ΦΠΑ ΜΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕ 18% ΠΙΣΤΩΣΗ 1.525

ΠΟΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α.

ΔΕΝ υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 35, αλλά στο κανονικό καθεστώς οι παρακάτω προμήθειες και υπηρεσίες :

1. Οι κάθε φύσης αμοιβές για τις υπηρεσίες μεσολάβησης ενός πρακτορείου που ενεργεί με την ιδιότητα του μεσίτη με προμήθεια (απλή διαμεσολάβηση, έκδοση εισιτηρίων μεταφορών κλπ.). Επίσης και αν ακόμα οι υπηρεσίες αυτές δεν παρέχονται μεμονωμένα αλλά στα πλαίσια μιας ενιαίας υπηρεσίας (πακέτο), πάλι γι' αυτές ισχύουν οι γενικές διατάξεις. Π.χ. το πρακτορείο ΑΑ πουλάει ταξίδια πακέτο στο πρακτορείο Ψ, ενεργώντας ως μεσολαβητής με προμήθεια. Η προμήθεια του ΑΑ θα υπαχθεί σε φπα με το κανονικό καθεστώς.

2. Οι αμοιβές για τις υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχει ένα πρακτορείο, εφόσον χρησιμοποιεί μεταφορικά μέσα που εκμεταλλεύεται το ίδιο το πρακτορείο, υπάγονται στις γενικές διατάξεις. Επομένως το πρακτορείο θα πρέπει να χρησιμοποιεί μεταφορικά μέσα που είτε ανήκουν στην κυριότητα του ιδίου, είτε ανήκουν σε τρίτους αλλά η εκμετάλλευση τους έχει αναληφθεί από το ίδιο το πρακτορείο. Έτσι η μεταφορά μαθητών με πούλμαν πρακτορείου φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και με 18%. Επίσης η μεταφορά ταξιδιωτών από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο, αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Ή ΤΑΞΙ, ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Όταν τα πρακτορεία απασχολούν αλλοδαπούς και εφόσον αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν στοιχείο του Κ.Β.Σ., εκδίδεται από το πρακτορείο απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τα αλλοδαπά πρόσωπα να μην έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία στην χώρα μας, η απασχόληση τους να είναι περιστασιακή και οι ετήσιες αμοιβές τους να μην ξεπερνούν τα 4.000 ευρώ.

Όταν τα πρακτορεία μισθώνουν ταξί, επίσης εκδίδεται από το πρακτορείο απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. Όταν τα πρακτορεία πουλούν αεροπορικά εισιτήρια μπορούν να μην εκδίδουν απόδειξη, εφόσον τα εισιτήρια πωλούνται στην ονομαστική τους αξία.

Τα πρακτορεία για τις πρόσθετες προμήθειες που τους χορηγούν οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ALL INCLUSIVE

Στις περιπτώσεις που συνάπτονται τέτοιες συμβάσεις, που προσφέρεται δηλαδή απεριόριστα η χρήση ποτών και εγκαταστάσεων στους πελάτες του πρακτορείου, το 20% από τα ακαθάριστα αυτά έσοδα υπάγεται σε φπα με 18%, και το 80% υπάγεται σε φπα με 8%. Εδώ το ξενοδοχείο εκδίδει Α.Π.Υ. προς το πρακτορείο με το συνολικό τίμημα του συγκεκριμένου πακέτου, φυσικά χωριστά κατά συντελεστή φπα, αναφέρεται βέβαια και η σχετική σύμβαση η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Στις περιπτώσεις που στο ίδιο ταξίδι-πακέτο περιλαμβάνονται χώρες της κοινότητας καθώς και τρίτες χώρες, θα πρέπει τα πρακτορεία ταξιδίων να προβαίνουν σε επιμερισμό της μικτής αμοιβής, σε μικτή αμοιβή της κοινότητας που υπόκειται σε φπα, και σε μικτή αμοιβή των τρίτων χωρών που απαλλάσσεται από το φπα, με βάση τα ποσά που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό του κόστους το οποίο επιβαρύνει το κάθε πακέτο ξεχωριστά. Τα ποσοστά αυτά θα χρησιμοποιούνται στις περιοδικές δηλώσεις φπα και θα οριστικοποιούνται στην εκκαθαριστική φπα με βάση τα πραγματικά στοιχεία των «μικτών πακέτων», ενώ τυχόν διαφορές του φπα που θα προκύπτουν θα διακανονίζονται με την εκκαθαριστική δήλωση φπα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ

ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ :

1. Να τηρούν ξεχωριστό φάκελο για κάθε μικτό πακέτο που προσφέρουν στο οποίο θα διαφυλάσσουν :

α) Κάθε παραστατικό που έχει σχέση με το συγκεκριμένο μικτό πακέτο, β) τις συναφθείσες συμφωνίες που αναφέρονται σε τιμές, εκπτώσεις κλπ., γ) σημείωμα σχετικά με τον υπολογισμό βάσει του οποίου προέκυψαν τα ποσοστά που εφαρμόστηκαν για τον διαχωρισμό της μικτής αμοιβής, δ) το αναλυτικό πρόγραμμα του ταξιδιού.

2. Να παρακολουθούν σε ιδιαίτερους λογαριασμούς, τα έσοδα και το κόστος του κάθε ταξιδιού ξεχωριστά.

3. Να παρακολουθούν σε χωριστό λογαριασμό φπα το φπα των μικτών πακέτων. Εξυπακούεται ότι οι εγγραφές στον λογαριασμό αυτό θα γίνονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

1. Στην περίπτωση που το πρακτορείο για την πραγματοποίηση του πακέτου δέχεται υπηρεσία μικτή, δηλαδή υπηρεσία που παρέχει ένα πρόσωπο η οποία πραγματοποιείται εντός και εκτός κοινότητας, εφόσον για την υπηρεσία αυτή εκδίδεται ένα συνολικό στοιχείο, κριτήριο για τον επιμερισμό του σε κόστος εντός Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε. αποτελεί η έδρα του παρέχοντος την υπηρεσία αυτή.

2. Ειδικά όμως για τις υπηρεσίες μεταφοράς, ο διαχωρισμός θα γίνεται ως εξής : ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Βάσει των διανυκτερεύσεων.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Βάσει των λιμανιών προσέγγισης του πλοίου. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Βάσει της πραγματικής τιμής που ισχύει για κάθε τόπο προορισμού. Π.χ. πακέτο που περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη- Ρώμη- Νέα Υόρκη - Ρώμη - Θεσσαλονίκη. Για την αεροπορική αυτή μεταφορά το πρακτορείο επιβαρύνεται με κόστος 280.000 δρχ. κατ' άτομο. Αν σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ναύλους ή τις ειδικές συμφωνίες το εισιτήριο για την διαδρομή Θεσσαλονίκη- Ρώμη- Θεσσαλονίκη (Ε.Ε.) κοστίζει 100.000 δρχ. κατ' άτομο, ο διαχωρισμός θα γίνει : κόστος κοινότητας 100.000 δρχ., κόστος τρίτων χωρών 180.000 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Βάσει χιλιομετρικής απόστασης.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Στο ειδικό αυτό καθεστώς υπάγονται τα πρακτορεία ταξιδίων και οι εξομοιούμενες μ' αυτά επιχειρήσεις τουριστικών περιηγήσεων, εφόσον συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις :

ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η Ελληνική ΕΠΕ "Α" με αντικείμενο τουριστικές εκκμεταλεύσεις, συνάπτει σύμβαση μίσθωσης 10 studio με σκοπό την ενοικίασή τους για τη σεζόν & συμφώνησε τίμημα 10.000€ για όλη τη σεζόν.

Την πώληση τροφής, ποτών, κλπ καθώς και τις υπηρεσίες φιλοξενίας, θα τις παρέχει & θα τις τιμολογεί ο επαγγελματίας ιδιοκτήτης του συγκροτήματος στους πελάτες.

Ερωτήματα :

1. Το μίσθωμα των 10.000€, θα το εισπράξει ο ιδιοκτήτης απ'την εταιρεία "Β" με ΤΠΥ ή ΑΠΥ?

2. Τί ΦΠΑ θα τιμολογήσει ? (6,5% ή 23%)

3. Η εταιρεία "Α" θα εκδίδει ΑΠΥ με ΦΠΑ 6,5% στους ιδιώτες πελάτες για τη διαμονή ?

4. Αν "πουλήσει" διαμονή σε Ελληνικό πρακτορείο θα εκδόσει ΤΠΥ με 6,5% ή 23% ?

5. Αν "πουλήσει" διαμονή σε πρακτορείο χώρας ΕΕ θα εκδόσει ΤΠΥ άνευ ΦΠΑ λόγω Ενδοκ/κής συναλλαγής ή με ΦΠΑ (6,5 ή 23) λόγω παροχής υπηρεσίας εντός Ελλάδος ?

6. Θεωρείται πώληση πακέτου διαμονής & ισχύει το άρθρο 43 ?

Αν ο ιδιοκτήτης "πουλήσει" τη διαμονή σε πρακτορείο χώρας ΕΕ, ποιος θα αποδώσει το ΦΠΑ ?

Θα χρειαστεί Φορολ/κός Αντιπρόσωπος του ξένου πρακτορείου ?

Συνάδελφοι συγγνώμη για τα πολλά ερωτήματα αλλά δεν έχω ασχοληθεί μέχρι σήμερα με τουριστικές επιχειρήσεις και χρειάζομαι επειγόντως τα παραπάνω στοιχεία.

Ούτως ή άλλως, σκοπεύω να περάσω απ'το Υπουργείο και να σας κοινοποιήσω τις απαντήσεις τους γιατί πιστεύω ότι θα ενδιαφέρουν πολλούς.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η Ελληνική ΕΠΕ "Α" με αντικείμενο τουριστικές εκκμεταλεύσεις, συνάπτει σύμβαση μίσθωσης 10 studio με σκοπό την ενοικίασή τους για τη σεζόν & συμφώνησε τίμημα 10.000€ για όλη τη σεζόν.

Την πώληση τροφής, ποτών, κλπ καθώς και τις υπηρεσίες φιλοξενίας, θα τις παρέχει & θα τις τιμολογεί ο επαγγελματίας ιδιοκτήτης του συγκροτήματος στους πελάτες.

Ερωτήματα :

1. Το μίσθωμα των 10.000€, θα το εισπράξει ο ιδιοκτήτης απ'την εταιρεία "Β" με ΤΠΥ ή ΑΠΥ?

2. Τί ΦΠΑ θα τιμολογήσει ? (6,5% ή 23%)

3. Η εταιρεία "Α" θα εκδίδει ΑΠΥ με ΦΠΑ 6,5% στους ιδιώτες πελάτες για τη διαμονή ?

4. Αν "πουλήσει" διαμονή σε Ελληνικό πρακτορείο θα εκδόσει ΤΠΥ με 6,5% ή 23% ?

5. Αν "πουλήσει" διαμονή σε πρακτορείο χώρας ΕΕ θα εκδόσει ΤΠΥ άνευ ΦΠΑ λόγω Ενδοκ/κής συναλλαγής ή με ΦΠΑ (6,5 ή 23) λόγω παροχής υπηρεσίας εντός Ελλάδος ?

6. Θεωρείται πώληση πακέτου διαμονής & ισχύει το άρθρο 43 ?

Αν ο ιδιοκτήτης "πουλήσει" τη διαμονή σε πρακτορείο χώρας ΕΕ, ποιος θα αποδώσει το ΦΠΑ ?

Θα χρειαστεί Φορολ/κός Αντιπρόσωπος του ξένου πρακτορείου ?

Συνάδελφοι συγγνώμη για τα πολλά ερωτήματα αλλά δεν έχω ασχοληθεί μέχρι σήμερα με τουριστικές επιχειρήσεις και χρειάζομαι επειγόντως τα παραπάνω στοιχεία.

Ούτως ή άλλως, σκοπεύω να περάσω απ'το Υπουργείο και να σας κοινοποιήσω τις απαντήσεις τους γιατί πιστεύω ότι θα ενδιαφέρουν πολλούς.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.

Κάποιος σχετικός ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

παιδια μια ερωτηση: 300,00 € ειναι η εισπραξη απο πελατη 210,00€ ειναι τα εξοδα του λεωφορειου και 90,00€ η αμοιβη υποκ. σε φπα

εγω οταν θα κανω την εγγραφη σε Γ' βιβλία ποια αξια θα κανω αποφορολ. για να βρω την μικτη αμοιβη??????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κάποιος σχετικός ?

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΚΑΙ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εσοδο(300,00) μείον Εξοδο(210,00) = Μεικτή αμοιβή (90,00) άρα 90,00/1,23=73,17 φπα 16,83.

Μήπως όμως δεν είναι πακέτο του άρθρου 43 αλλά υπάγεται σε μεταφορά προσώπων με μειωμένο συντελεστή13%;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι,

Πρόκειται να αναλάβω μια Αεροπορική Εταιρεία Α.Ε.

Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σχετικά με την λογιστική τήρηση των βιβλίων της σε σχέση με μια εμπορική ή παροχής υπηρεσιών Α.Ε ?

Χρειάζεται κάποια εξειδικευση πέραν όσων ισχύουν για τις Ανώνυμες Εταιρείες ?

Κάθε βοήθειά σας θα είναι πολύτιμη.

Ευχαριστώ,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Διάβασα τα παραπάνω και είναι πολύ κατατοπιστικά, αν όμως το πρακτορείο είναι Β κατηγορίας οι ΑΠΥ που του εκδίδονται από τα ξενοδοχεία σε ποιον κωδικό πρέπει να καταχωρούντε; Πρέπει να γίνεται διαχωρισμός του ΦΠΑ ή να καταχωρείται ως μεικτό έξοδο (Κόστος τουριστικού πακέτου μειτκό?)

Ευχαριστώ!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest NTINA

Παρακαλώ πάρα πολύ τους συναδέλφους μια βοήθεια

β κατηγοριας ταξιδιωτικο πρακτορειο

εχει κάνει κάποιος περαιωση φπα?

στο εντυπο της περαιωσης δεν μεριζει διαφορες για τα εσοδα 0% (εφοσον θεωρουνται με δικαιωμα εκπτωσης του φπα)

παρα μονο καταλογιζει όλες τις διαφορες στα εσοδα με φπα

Δεν ειναι παράλογο αυτό?

Μήπως να τα βάλω στα χωρις δικαίωμα έκπτωση......?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τουριστικό γραφείο πρέπει να κάνει

Prorata στην εκκαθαριστική ΦΠΑ ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα,

μόλις ανέλαβα τουριστικό γραφείο με εισερχόμενο τουρισμό και οι απορίες

πολλές..διάβασα πολύ τις εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες στο forum..

έχω την εξής ερώτηση σχετικά με την λογιστική εγγραφή του φπα ??

είδα ότι ο προηγούμενος λογιστής έχει μια εγγραφή ως εξής:

Εσοδα απο τον 73     =1000,00 ευρώ

έξοδα απο τον 62.90 =  500,00

ΜΙκτη αμοιβή 500,00/123%=406,50 *23%=93,49 φπα

 

χρέωση του 73.90.0023 =93,49

χρεωση και πίστωση του 54.00.7023 =93,49

σε προηγούμενο post αναφερεται

Στη συνέχεια με το ποσό του φπα της μικτής αυτής αμοιβής χρεώνεται ο λογαριασμός 63.98.110 «ΦΠΑ πακέτων μη εκπιπτόμενος» και πιστώνεται με το ίδιο ποσό ο λογαριασμός «ΦΠΑ μικτής αμοιβής πακέτων με 18%». Ο λογαριασμός 63.98.110 στο τέλος της χρήσης μεταφέρεται στην γενική εκμετάλλευση μειώνοντας έτσι τα κέρδη της χρήσης.

Αυτό σημαίνει ότι η παραπάνω εγγραφή ειναι τελείως λάθος ως προς το λογ/μο 73.90.0023

τον οποιο πηγαίνει στα έσοδα στο τελος τησ χρησης..

Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν μου απαντούσε καποιος..!!!

Ευχαριστώ εκ των προτέρων..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα,

μόλις ανέλαβα τουριστικό γραφείο με εισερχόμενο τουρισμό και οι απορίες

........

Εσοδα απο τον 73     =1000,00 ευρώ

έξοδα απο τον 62.90 =  500,00

ΜΙκτη αμοιβή 500,00/123%=406,50 *23%=93,49 φπα

 

χρέωση του 73.90.0023 =93,49

χρεωση και πίστωση του 54.00.7023 =93,49

σε προηγούμενο post αναφερεται

Στη συνέχεια με το ποσό του φπα της μικτής αυτής αμοιβής χρεώνεται ο λογαριασμός 63.98.110 «ΦΠΑ πακέτων μη εκπιπτόμενος» και πιστώνεται με το ίδιο ποσό ο λογαριασμός «ΦΠΑ μικτής αμοιβής πακέτων με 18%». Ο λογαριασμός 63.98.110 στο τέλος της χρήσης μεταφέρεται στην γενική εκμετάλλευση μειώνοντας έτσι τα κέρδη της χρήσης.

Αυτό σημαίνει ότι η παραπάνω εγγραφή ειναι τελείως λάθος ως προς το λογ/μο 73.90.0023

τον οποιο πηγαίνει στα έσοδα στο τελος τησ χρησης..

Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν μου απαντούσε καποιος..!!!

Ευχαριστώ εκ των προτέρων..

Συμφωνώ με την εγγραφή του λογιστή.Και ο 63.98 μπορεί να χρησιμοποιηθεί.Όμως αφήνει τον 73  στα 1000 που για μένα είναι ψεύτικος τζίρος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για την απάντηση..

αυτό για τον ψευτικο τζιρο σκέφτηκα κι εγώ...

παρατήρησα όμως ότι εαν ειναι χρωστικός

ο 73 στην ουσία δεν πάει στα κέρδη στο

τελος της χρήσης... :wacko:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.