Sign in to follow this  
ΧΡΥΣΑ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡ.58 Ν.2238/94 σχετ. εγκυκ.

Recommended Posts

Παρακαλω αν καποιος συναδελφος εχει τα Σχετ. Εγγ. 1094934/1883/18.9.1996

και την 1070975/10956/Β0012/9.10.2000 ας τις ανεβασει

Ευχαριστω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αρ.Πρωτ. 1094934/1996

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 1996

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 1094934 /1883/Α0012

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

12Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

15Η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛ.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών Δ.Σ. νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος.

Σε απάντηση του 37/28.8.1996 εγγράφου σας, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 48 παράγραφος 2 , στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια, από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, συνεταιρισμούς και οργανισμούς γενικά.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 2238/1994 Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 58 παράγραφος 1 , στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται κατά την καταβολή αυτών στο δικαιούχο παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του ίδιου ως άνω νόμου, όσοι παρακρατούν τον από τις προαναφερθείσες διατάξεις προβλεπόμενο φόρο, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στην δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας στην οποία έγινε η καταβολή των ποσών, για τα oπoία έγινε η παρακράτηση, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά αμοιβών που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο και τον παρακρατηθέντα φόρο.

4. Με το σχετικό έγγραφό σας μας πληροφορείτε ότι, με τον Ν. 2324/1955, ιδρύθηκε το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ), το οποίο, σύμφωνα με την ιδρυτική του πράξη, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το οποίο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι, η μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων αποτελεί για τους δικαιούχους εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα υποκείμενο σε φορολογία.

Κατά την καταβολή της αποζημιώσεως αυτής στους δικαιούχους πρέπει να διενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημιώσεως αυτής με συντελεστή 15% και περαιτέρω να αποδίδεται ο φόρος αυτός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 59 του Ν. 2238/1994 Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 59 παράγραφος 1 .

Β. Κ.Β.Σ

1. Μετά από τα όσα αναπτύχθηκαν στις παραγράφους 1-6 του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος εγγράφου και όπως έχει γίνει από παλιά δεκτό από τη διοίκηση και εξακολουθεί να ισχύει, η συμμετοχή των μελών Δ.Σ., Ν.Π.Ι.Δ στις συνεδριάσεις του, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια των διατάξεων του Κ.Β.Σ., για τη μηνιαία αποζημίωση που θα εισπράττουν τα μέλη από τη συμμετοχή τους σ΄ αυτές.

2. Το Ν.Π.Ι.Δ (ΤΕΚ), κατά την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης, υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 186/1992 άρθρο 15 και να υποβάλλει για τις αποζημιώσεις αυτές, μέχρι την 25 Μαΐου του επόμενου έτους συγκεντρωτική κατάσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Κ.Β.Σ. Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 186/1992 άρθρο 20 παράγραφος 1

Γ. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Οι καταβαλλόμενες αμοιβές προς οποιονδήποτε για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου σας, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου 1% (πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15ε του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου τα οποία αποδίδονται κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος (παράγραφος 4 του κεφαλαίου Α΄ του παρόντος εγγράφου).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μία βρήκα... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

SOULIS

Ευχαριστω πολυ.

Η αλλη κανεις? ΚAROLE ?

Και μια διευκρινηση αν θελετε :

λεει:

παρακράτηση φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημιώσεως αυτής με συντελεστή (15%) 20% και περαιτέρω να αποδίδεται ο φόρος αυτός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1

Η παραπανω παρακρατηση του φορου γινεται αφου αφαιρεθει το χαρτοσημο απο το ακαθαριστο ποσο οπως και στις αμοιβες απο εμπορ.επιχ. (32%)?

Ευχαριστω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΧΡΥΣΑ το 1070975/10956/Β0012/9-10-2000 είναι έγγραφο του Υ.Ο. και δεν μπορούμε να το βρούμε . Δε κοινοποιείται .Υπάρχει μια περίπτωση να παω στο Υ.Ο. και να ζητήσω αντίγραφο. H παρακράτηση θα γίνει στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής και οχι αφου αφαιρεθεί το χαρτόσημο

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.