Jump to content
 • 0

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ


doctor
 Share

Question

Σύμφωνα με το Άρθρο9 της από 24/5/2004 ΕΓΣΣΕ 2004-2005 " το μειωμένο ωράριο ("άδεια") θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/-της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

Σας παραθέτω υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού σχετικά με το προαναφερθέν άρθρο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Προσαρμόζετε το κείμενο όπως νομίζετε).

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα στις …./…../…….., μεταξύ :

Α) Από το ένα μέρος της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία: ………………………. , που εδρεύει στ.. …………….., οδός ………………….. και αριθμός ….., η οποία έχει την εκμετάλλευση καταστήματος στην ανωτέρω διεύθυνση, με Α.Φ.Μ.: ………………, Δ.Ο.Υ. : ……………….. και εκπροσωπούμενη από ……………., Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής, που στο εξής, χάριν συντομίας, θα αποκαλείται « εργοδότης».

Β) Από το άλλο μέρος της …………………… του …………….., έτος γέννησης ……….., κάτοικος ……………., οδός …………….. αρ……, με Α.Φ.Μ. ……………, και Α.Δ.Τ. ……………, καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας «μισθωτός»,

Μεταξύ των δύο συμβαλλομένων υφίσταται εργασιακή σχέση από τις …………...

Έπειτα από αμοιβαία συμφωνία γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Στις ..../..../... έληξε η άδεια λοχείας του μισθωτού βάσει του Άρθου 11 του Ν.2874/2000. Από τις ..../.../.... ο μισθωτός αναλαμβάνει εργασία και πάλι στον εργοδότη.

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της από 24/6/2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., και έπειτα από αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη, συμφωνείται η εναλλακτική χρήση από τον μισθωτό του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού. Για κάθε 8ωρο που θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο μισθωτός θα υπολογίζεται και μία ώρα άδειας και στο τέλος του μήνα θα προστίθενται οι ώρες και θα χορηγείται στον εργαζόμενο η ανάλογη άδεια μετά αποδοχών. Τυχόν κλάσματα της ημέρας που θα προκύπτουν θα μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.

3.Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας 30 μηνών, με καταληκτική ημερομηνία την ......... βάσει του Άρθρου 6, εδ.α’ της από 24/5/2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

4.Για κάθε διαφορά εκ του παρόντος συμφωνητικού αρμόδια δικαστήρια θα είναι αυτά των Αθηνών.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν και υπογράφεται σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εργοδότης Ο μισθωτός

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Π.Χ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

ΑΝ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΩΣ ΡΕΠΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Π.Χ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

ΑΝ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΩΣ ΡΕΠΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο πουθενά. Συντάσσεται σε δύο αντίγραφα όπως η σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Αν θέλετε να είστε 100% καλυμμένοι πείτε στην εργαζόμενη να γράψει και ολογράφως το ονοματεπώνυμό της αφού υπογράψει.

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Σύμφωνα με το Άρθρο9 της από 24/5/2004 ΕΓΣΣΕ 2004-2005 " το μειωμένο ωράριο ("άδεια") θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/-της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

Σας παραθέτω υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού σχετικά με το προαναφερθέν άρθρο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Προσαρμόζετε το κείμενο όπως νομίζετε).

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα στις …./…../…….., μεταξύ :

Α) Από το ένα μέρος της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία: ………………………. , που εδρεύει στ.. …………….., οδός ………………….. και αριθμός ….., η οποία έχει την εκμετάλλευση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανωτέρω διεύθυνση, με Α.Φ.Μ.: ………………, Δ.Ο.Υ. : ……………….. και εκπροσωπούμενη από ……………., Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής, που στο εξής, χάριν συντομίας, θα αποκαλείται « εργοδότης».

Β) Από το άλλο μέρος της …………………… του …………….., έτος γέννησης ……….., κάτοικος ……………., οδός …………….. αρ……, με Α.Φ.Μ. ……………, και Α.Δ.Τ. ……………, καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας «μισθωτός»,

Μεταξύ των δύο συμβαλλομένων υφίσταται εργασιακή σχέση από τις …………...

Έπειτα από αμοιβαία συμφωνία γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Στις 15/8/2005 έληξε η άδεια λοχείας του μισθωτού βάσει του Άρθου 11 του Ν.2874/2000. Από τις 16/8/2005 ο μισθωτός αναλαμβάνει εργασία και πάλι στον εργοδότη.

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της από 24/6/2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., και έπειτα από αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη, συμφωνείται η εναλλακτική χρήση από τον μισθωτό του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού. Για κάθε 8ωρο που θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο μισθωτός θα υπολογίζεται και μία ώρα άδειας και στο τέλος του μήνα θα προστίθενται οι ώρες και θα χορηγείται στον εργαζόμενο η ανάλογη άδεια μετά αποδοχών. Τυχόν κλάσματα της ημέρας που θα προκύπτουν θα μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.

3.Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας 30 μηνών, με καταληκτική ημερομηνία την 15/2/2008 βάσει του Άρθρου 6, εδ.α’ της από 24/5/2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

4.Για κάθε διαφορά εκ του παρόντος συμφωνητικού αρμόδια δικαστήρια θα είναι αυτά των Αθηνών.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν και υπογράφεται σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εργοδότης Ο μισθωτός

Αν κατά τη διάρκεια του μειωμένου ωραρίου μετά τον τοκετό η υπάλληλος αλλάξει εργοδότη , θα δικαούται και στο νέο εργοδότη μειωμένο ωράριο ;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Αν κατά τη διάρκεια του μειωμένου ωραρίου μετά τον τοκετό η υπάλληλος αλλάξει εργοδότη , θα δικαούται και στο νέο εργοδότη μειωμένο ωράριο ;

Όχι

Link to comment
Share on other sites

 • 0

QUOTE(bamel @ Jun 30 2006, 11:43 AM)

Αν κατά τη διάρκεια του μειωμένου ωραρίου μετά τον τοκετό η υπάλληλος αλλάξει εργοδότη , θα δικαούται και στο νέο εργοδότη μειωμένο ωράριο ;

Όχι .

- επί του θέματος έχουν παρατεθεί και διαφορετικές προσεγγίσεις

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Όχι

Δημήτρη είχαμε κάνει και μια συζήτηση παλαιότερα . Δεν καταλήξαμε όμως σε κοινό τόπο τότε .

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...ic=33170&hl=

Απο το Δ.Ε.Ν. 2003 :

Της Χρυσούλας Πετίνη

1. Την άδεια φροντίδος παιδιού την οποία λαμβάνει η εργαζομένη μητέρα -ή, καθ υποκατάστασιν αυτής, ο πατέρας του παιδιού- προβλέπει το άρθρο 6 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ (ΔΕΝ 2002 σελ. 600). Ο υπολογισμός της διαρκείας της αδείας αυτής αρχίζει από την ημερομηνία του τοκετού (βλ. ΔΕΝ 2002 σελ. 824). Η άδεια χορηγείται από την ημέρα λήξεως της αδείας λοχείας και συνίσταται στην παροχή μιάς ώρας απουσίας κάθε ημέρα επί 2,5 έτη, ή, κατόπιν συμφωνίας, στην παροχή 2 ωρών απουσίας κάθε ημέρα επί 12 μήνες και εν συνεχεία 1 ώρας επί 6 επί πλέον μήνες.

Η άδεια χορηγείται για την φροντίδα του παιδιού και είναι ακριβώς η ίδια, από απόψεως χρονικής διαρκείας, και όταν η μητέρα έχη αποκτήσει δίδυμα ή και τρίδυμα, αφού στη διάταξη δεν γίνεται σχετική διάκριση.

Εάν κατά την διάρκεια της αδείας αυτής η μητέρα περιέλθη εκ νέου σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η χορηγηθείσα για το πρώτο παιδί άδεια φροντίδος θα διαρκέση μέχρι να λάβη η γυναίκα την άδεια τοκετού και λοχείας (17 συνολικώς εβδομάδες), μετά δε από την λήξη της αδείας λοχείας και την επιστροφή της στον εργοδότη, θα χορηγηθή άδεια φροντίδος για το νέο πλέον παιδί, η οποία θα διαρκέση επί χρονικό διάστημα 30 ή 18 επίσης μηνών, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, υπολογιζόμενο από το χρονικό σημείο του τοκετού του νέου παιδιού.

Η άδεια φροντίδος παιδιού, συνισταμένη σε μείωση του ωραρίου εργασίας, χορηγείται για συγκεκριμένο σκοπό και προϋποθέτει την παροχή εργασίας από την μητέρα. Συνεπώς παύει να οφείλεται, και δεν μετατρέπεται σε χρηματική αξίωση, όταν η σύμβαση εργασίας λυθή καθ' οιονδήποτε τρόπον. Εξυπακούεται ότι εάν εν συνεχεία η μητέρα αναλάβη εργασία σε άλλον εργοδότη, δικαιούται να κάνη χρήση της αδείας αυτής για το απομένον, μέχρι τη συμπλήρωση των 30 ή των 18 μηνών από του τοκετού, διάστημα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δημητρη (Doctor) Ειχες γραψει για το θεμα:

......Σεβαστά τα όσα γράφει η κ. Πετίνη, αλλά δυστυχώς δεν έχουν θεσπιστεί, είναι μία γνώμη.

Δεν γνωρίζω αν έχει διαπλασθεί νομολογία επί του υπό συζήτηση θέματος.

Η γνώμη ενός νομικού σίγουρα δεν αποτελεί νόμο, όπως νόμο δεν αποτελεί η άποψη ενός περιοδικού εργατικής νομοθεσίας.

Δυστυχώς εν προκειμένω.

............και παρακατω για αλλη μια φορα παραθετεις τα οσα θαυμαστα ισχυουν στη Σουηδια.

Και ρωταω

Εμεις που αντιμετωπιζουμε στην πραξη καθημερινα τετοια προβληματα που δεν ειναι ξεκαθαρα ή ειναι διχασμενες οι αποψεις, δεν εχουμε κριση και ευθυνη στο να υποστηριξουμε το δικαιο και τελικα δεν διαμορφωνουμε το κλιμα και δινουμε κατευθυνσεις οπου θα κινηθει ο νομοθετης?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Χρύσα θα απαντήσω ως εξής:

1) Δημοσιεύω μια αγγελία και ζητάω μια γραμματέα. Έρχονται 150 βιογραφικά εκ των οποίων επιλέγω τα 10. Καλώ τις κοπέλες και έρχονται για συνέντευξη. Είμαι ανάμεσα σε 3 εκ των οποίων η μία μου λέει ότι θέλει να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

Ως εργοδότης λοιπόν τι θα επιλέξω;

Με συμφέρει να πληρώνω ένα ωρομίσθιο ημερησίως για 2,5 χρόνια (περίπου 600 ωρομίσθια, δηλαδή 600/6,667=3,5 μισθοί) ενώ δεν θα παρέχει ο εργαζόμενος υπηρεσία;

Υπενθυμίζω ότι η επιχείρησή μου έχει ως σκοπό το κέρδος και ως εργοδότης σκέφτομαι και το δικό μου συμφέρον-τι το μεμπτόν σε αυτό;

2) Η συγκεκριμένη κοπέλα μου αποκρύπτει ότι θέλει το μειωμένο ωράριο και έτσι εγώ την προσλαμβάνω.

Περιμένει λοιπόν να παρέλθει το δίμηνο όπου θα μπορούσα να την απολύσω αζημίως και μου λέει ξαφνικά ότι δικαιούται το μειωμένο ωράριο.

Ερωτήσεις:

- Αυτή είναι συμβατική ή αντισυμβατική συμπεριφορά;

- Διέπεται αυτή η συμπεριφορά από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη;

doctor

Υ.Γ. Προσωπικά δεν γνωρίζω στον ιδιωτικό τομέα καμία κοπέλα που να έχει ζητήσει μειωμένο ωράριο σε μελλοντικό εργοδότη.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Χρύσα θα απαντήσω ως εξής:

1) Δημοσιεύω μια αγγελία και ζητάω μια γραμματέα. Έρχονται 150 βιογραφικά εκ των οποίων επιλέγω τα 10. Καλώ τις κοπέλες και έρχονται για συνέντευξη. Είμαι ανάμεσα σε 3 εκ των οποίων η μία μου λέει ότι θέλει να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

Ως εργοδότης λοιπόν τι θα επιλέξω;

Με συμφέρει να πληρώνω ένα ωρομίσθιο ημερησίως για 2,5 χρόνια (περίπου 600 ωρομίσθια, δηλαδή 600/6,667=3,5 μισθοί) ενώ δεν θα παρέχει ο εργαζόμενος υπηρεσία;

Υπενθυμίζω ότι η επιχείρησή μου έχει ως σκοπό το κέρδος και ως εργοδότης σκέφτομαι και το δικό μου συμφέρον-τι το μεμπτόν σε αυτό;

2) Η συγκεκριμένη κοπέλα μου αποκρύπτει ότι θέλει το μειωμένο ωράριο και έτσι εγώ την προσλαμβάνω.

Περιμένει λοιπόν να παρέλθει το δίμηνο όπου θα μπορούσα να την απολύσω αζημίως και μου λέει ξαφνικά ότι δικαιούται το μειωμένο ωράριο.

Ερωτήσεις:

- Αυτή είναι συμβατική ή αντισυμβατική συμπεριφορά;

- Διέπεται αυτή η συμπεριφορά από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη;

doctor

Υ.Γ. Προσωπικά δεν γνωρίζω στον ιδιωτικό τομέα καμία κοπέλα που να έχει ζητήσει μειωμένο ωράριο σε μελλοντικό εργοδότη.

doc

στο ιδιο πνεύμα

αν σου αποκρύψει και άλλα πραγματα

οτι έχει ας πούμε πτυχίο;

ή οτι ξέρει και άλλες ξένες γλώσσες;

κλπ???

φαύλος κύκλος

καλή πίστη να υπάρχει και αίσθημα δικαίου

αλλιώς δεν βρίσκουμε άκρη ούτε με όλους τους νόμους του κόσμου....

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Αν κατά τη διάρκεια του μειωμένου ωραρίου μετά τον τοκετό η υπάλληλος αλλάξει εργοδότη , θα δικαούται και στο νέο εργοδότη μειωμένο ωράριο ;

Δημητρη, στην παραπανω ερωτηση η απαντηση ειναι : ΝΑΙ δικαιουται .....

γιατι ειναι ευλογο και δικαιο και ευκολως εννοουμενο, κι ας μην το ξεκαθαριζει ο νομος.

Αν ο εργοδοτης δεν επιλεξει τη συγκεκριμενη εργαζομενη, η αν αυτη αποφυγει να αναφερθει σε αυτο της το δικαιωμα, ειναι αλλουνου παππα ευαγγελιο....

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης
Δημητρη, στην παραπανω ερωτηση η απαντηση ειναι : ΝΑΙ δικαιουται .....

γιατι ειναι ευλογο και δικαιο και ευκολως εννοουμενο, κι ας μην το ξεκαθαριζει ο νομος.

Αν ο εργοδοτης δεν επιλεξει τη συγκεκριμενη εργαζομενη, η αν αυτη αποφυγει να αναφερθει σε αυτο της το δικαιωμα, ειναι αλλουνου παππα ευαγγελιο....

Σωστά και λογικά και δίκαια και στο πλαίσιο της προστασίας της μητρότητας.

Εχω όμως μια απορία.

Αν η γαλουχούσα μητέρα κανει χρήση του δικαιώματος της για χορήγηση εναλλακτικά συνεχόμενης ισόχρονης άδειας με αποδοχέςτον πρώτο χρόνο, αποχωρήσει μετά και ο νέος εργοδότης δεχθεί να την προσλάβει γιατί σέβεται το δικαίωμα στην μητρότητα θα ξαναπάρει την ίδια άδεια (αναλογία υπολοιπόμενη) ;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Σωστά και λογικά και δίκαια και στο πλαίσιο της προστασίας της μητρότητας.

Εχω όμως μια απορία.

Αν η γαλουχούσα μητέρα κανει χρήση του δικαιώματος της για χορήγηση εναλλακτικά συνεχόμενης ισόχρονης άδειας με αποδοχέςτον πρώτο χρόνο, αποχωρήσει μετά και ο νέος εργοδότης δεχθεί να την προσλάβει γιατί σέβεται το δικαίωμα στην μητρότητα θα ξαναπάρει την ίδια άδεια (αναλογία υπολοιπόμενη) ;

Πολύ έξυπνο ερώτημα, μπράβο, ω επισκέπτα! Δικαιούται λοιπόν νομίζω ο νέος εργοδότης να ζητήσει την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον παλαιό.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Δημητρη, στην παραπανω ερωτηση η απαντηση ειναι : ΝΑΙ δικαιουται .....

Διαφωνώ Χρύσα και έχω ήδη εξηγήσει τους λόγους μου. Η παραπάνω ερώτηση του επισκέπτη είναι όντως πολύ καλή, πολύ ενδιαφέρουσα...

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Πολύ έξυπνο ερώτημα, μπράβο, ω επισκέπτα! Δικαιούται λοιπόν νομίζω ο νέος εργοδότης να ζητήσει την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον παλαιό.
Διαφωνώ Χρύσα και έχω ήδη εξηγήσει τους λόγους μου. Η παραπάνω ερώτηση του επισκέπτη είναι όντως πολύ καλή, πολύ ενδιαφέρουσα...

doctor

Δεν εξέφρασα αυτή την απορία για να πάρω θέση κατά της γαλουχούσας και υπερ της εργοδοσίας

(ναι εγώ το έγραψα και από τα σχόλια διαπίστωσα ότι ήμουν offline)

Θέλω απλώς να πω, πως η συγκεκριμένη άδεια δεν είναι ένα δικαίωμα της εργαζόμενης που το διαχειρίζεται όπως την εξυπηρετεί (πχ με την καλοκαιρινή άδεια μαζι) ή όπως εξυπηρετεί την εργοδοσία (πχ όταν δεν έχουμε πολλή δουλειά).

Η συγκεκριμένη άδεια είναι κατ' αρχήν δικαίωμα του βρέφους που έχει καθημερινή ανάγκη αυξημένης φροντίδας.

Δεν θα μαζεύει η μητέρα το γάλα να θηλάζει το παιδί συνεχώς επί 5 μέρες τον μήνα πχ. (καθ' υπερβολήν θέση)

Αποψή μου είναι πως η συγκεκριμένη άδεια θα έπρεπε να είχε μείνει όπως πριν :

1 ώρα για 30 μήνες ή 2 ώρες για 12 μήνες και 1ώρα για άλλους 6

Και τότε δεν θα είχαμε τέτοιες απορίες παρά μόνο αυτή που εκφράζει ο doctor

"Θα βρεθεί εργοδότης να την προσλάβει"

Αλλά όπως λέει η "ΧΡΥΣΑ" αυτό είναι ...αλλουνού παπά ευαγγέλιο

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης-pan-

Eργαζόμενή μας επιστρέφει σε λίγες μέρες από την άδεια λοχείας και ζητάει εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου φροντίδας παιδιού τμηματικά με τον εξής τρόπο: Να εργάζεται 8ωρο 4 ημέρες την εβδομάδα και την 5η ημέρα (5νθήμερη απασχόληση) να μην εργάζεται καθόλου.

Η εργοδοσία συμφωνεί.

Καλούμαι εγώ τώρα να υπολογίσω για πόσες πχ "Δευτέρες" θα γίνει αυτό.

Η σκέψη μου είναι ότι βάζω κάτω όλες τις εργάσιμες που θα δούλευε εάν έκανε χρήση του μειωμένου ωραρίου επί τις ώρες και το σύνολο να το ανάγω σε "Δευτέρες" (μου βγαίνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση περίπου 57 ημέρες).

Η εργαζόμενη έχει αντίρρηση ότι πρέπει να υπολογίσω 52 εβδομάδες (/χρόνο) επί 2,5 χρόνια επί 5 ημέρες την εβδομάδα = 650 ώρες μειωμένο / 8 ώρες = 82 περίπου "Δευτέρες".

Μιλάμε για αρκετή διαφορά.

Γνωρίζει κάποιος ποιος είναι ο σωστός τρόπος;

Και αν είναι ο δεύτερος, δεν αδικείται έτσι μία μητέρα η οποία δεν κάνει εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου αλλά όταν παίρνει άδεια ή υφίσταται αργία, οι ώρες αυτές δεν μεταφέρονται;

(ελπίζω να γίνομαι κατανοητή)

Ευχαριστώ!

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Eργαζόμενή μας επιστρέφει σε λίγες μέρες από την άδεια λοχείας και ζητάει εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου φροντίδας παιδιού τμηματικά με τον εξής τρόπο: Να εργάζεται 8ωρο 4 ημέρες την εβδομάδα και την 5η ημέρα (5νθήμερη απασχόληση) να μην εργάζεται καθόλου.

Η εργοδοσία συμφωνεί.

Καλούμαι εγώ τώρα να υπολογίσω για πόσες πχ "Δευτέρες" θα γίνει αυτό.

Η σκέψη μου είναι ότι βάζω κάτω όλες τις εργάσιμες που θα δούλευε εάν έκανε χρήση του μειωμένου ωραρίου επί τις ώρες και το σύνολο να το ανάγω σε "Δευτέρες" (μου βγαίνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση περίπου 57 ημέρες).

Η εργαζόμενη έχει αντίρρηση ότι πρέπει να υπολογίσω 52 εβδομάδες (/χρόνο) επί 2,5 χρόνια επί 5 ημέρες την εβδομάδα = 650 ώρες μειωμένο / 8 ώρες = 82 περίπου "Δευτέρες".

Μιλάμε για αρκετή διαφορά.

Γνωρίζει κάποιος ποιος είναι ο σωστός τρόπος;

Και αν είναι ο δεύτερος, δεν αδικείται έτσι μία μητέρα η οποία δεν κάνει εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου αλλά όταν παίρνει άδεια ή υφίσταται αργία, οι ώρες αυτές δεν μεταφέρονται;

(ελπίζω να γίνομαι κατανοητή)

Ευχαριστώ!

Αν διαβάσετε προσεκτικά το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που παραθέτω στην πρώτη μου δημοσίευση σε αυτό το θέμα θα σας λυθεί η απορία.

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης-pan-

To διάβασα προ ημερών και γι' αυτό το σκέφτηκα έτσι.

Το θέμα είναι πως θα πείσω τη συγκεκριμένη εργαζόμενη (που υποστηρίζει ότι αυτό συμβαίνει σε άλλες εταιρίες - ο δικός της δηλαδή τρόπος υπολογισμού) αφού δεν υπάρχει γραπτά επίσημος τρόπος υπολογισμού;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης
To διάβασα προ ημερών και γι' αυτό το σκέφτηκα έτσι.

Το θέμα είναι πως θα πείσω τη συγκεκριμένη εργαζόμενη (που υποστηρίζει ότι αυτό συμβαίνει σε άλλες εταιρίες - ο δικός της δηλαδή τρόπος υπολογισμού) αφού δεν υπάρχει γραπτά επίσημος τρόπος υπολογισμού;

Κατ΄αρχήν αφού συμφωνείτε να κάθετε κάθε βδομάδα μια μέρα δεν χρειάζεται κανένας πολύπλοκος υπολογισμός.

η βδομάδα έχει 40 εργάσιμες ώρες και η ημέρα 8 συνεπώς αν υπολογίσεις ένα δύωρο κάθε μέρα (10 ώρες την εβδομάδα) σου βγαινει ότι πρέπει να δουλεύει κάθε βδομάδα τρία οκτάωρα, ένα εξάωρο και να κάθεται 1 μέρα κι αυτό να γίνεται μέχρι να συμπληρώσει 15 μήνες από την λήξη της άδειας λοχείας.

Είναι το καλυτερο σύστημα και πρέπει μόνο να προσέχεις τις εβδομάδες που δεν είναι όλες οι μέρες εργάσιμες.Αν μια μέρα τις εβδομάδας είναι αργία τότε δουλεύει τρια οκτάωρα και κάθεται μια μερα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Κατ΄αρχήν αφού συμφωνείτε να κάθετε κάθε βδομάδα μια μέρα δεν χρειάζεται κανένας πολύπλοκος υπολογισμός.

η βδομάδα έχει 40 εργάσιμες ώρες και η ημέρα 8 συνεπώς αν υπολογίσεις ένα δύωρο κάθε μέρα (10 ώρες την εβδομάδα) σου βγαινει ότι πρέπει να δουλεύει κάθε βδομάδα τρία οκτάωρα, ένα εξάωρο και να κάθεται 1 μέρα κι αυτό να γίνεται μέχρι να συμπληρώσει 15 μήνες από την λήξη της άδειας λοχείας.

Είναι το καλυτερο σύστημα και πρέπει μόνο να προσέχεις τις εβδομάδες που δεν είναι όλες οι μέρες εργάσιμες.Αν μια μέρα τις εβδομάδας είναι αργία τότε δουλεύει τρια οκτάωρα και κάθεται μια μερα.

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΩ ΠΟΣΕΣ ΠΧ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΑΔΕΙΑ? ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ 8ΩΡΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

Εργαζόμενη έκανε χρήση του μειωμένου ωραρίου με την μορφή ισόχρονης άδειας με απόδοχές.Το χρονικό διάστημα που έλειψε από την εργασία της ήταν περίπου 4 μήνες τους οποίους πληρώθηκε κανονικά.Με την επιστροφή της αποχώρησε οικειοθελώς.Το ερώτημα μου είναι εάν πληρώθηκε σωστά αυτούς τους 4 μήνες από την στιγμή που με την αποχώρησή της δεν "ανταπέδωσε" στην επιχείρηση τις ώρες εργασίας που πήρε με την μορφή άδειας και που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα 30 μηνών.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Εργαζόμενη έκανε χρήση του μειωμένου ωραρίου με την μορφή ισόχρονης άδειας με απόδοχές.Το χρονικό διάστημα που έλειψε από την εργασία της ήταν περίπου 4 μήνες τους οποίους πληρώθηκε κανονικά.Με την επιστροφή της αποχώρησε οικειοθελώς.Το ερώτημα μου είναι εάν πληρώθηκε σωστά αυτούς τους 4 μήνες από την στιγμή που με την αποχώρησή της δεν "ανταπέδωσε" στην επιχείρηση τις ώρες εργασίας που πήρε με την μορφή άδειας και που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα 30 μηνών.

Σας την έφερε κανονικά η μπουμπού.

Γι'αυτό είμαι αντίθετος σε τέτοιες λύσεις...

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Σας την έφερε κανονικά η μπουμπού.

Γι'αυτό είμαι αντίθετος σε τέτοιες λύσεις...

doctor

Δημήτρη .. να δεις που η μπουμπού πήγε σε άλλη επιχείρηση, όπου διεκδικεί μειωμένο ωράριο..

περίμενε το επόμενο ερώτημα..από quest bubu.. :lol:

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

Τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε να διασφαλίζεται η επιχείρηση? Εννοώ κάποιου είδους συμφωνία

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε να διασφαλίζεται η επιχείρηση? Εννοώ κάποιου είδους συμφωνία

Μα ο εργοδότης είναι αυτός που θα αποφασίσει τον τρόπο και όχι ο εργαζόμενος, οπότε δεν τίθεται θέμα διασφάλισης.

Η πιο συμφέρουσα περίπτωση για τον εργοδότη είναι πρώτα να παρέχεται η υπηρεσία και έπειτα να δίδονται οι ώρες σε άδεια.

Δηλαδή εργάζεται η γαλουχούσα 8 ημέρες επί 8 ώρες και μετά λαμβάνει μια ημέρα άδεια.

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest koutsan

Πιθανή υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού ότι ο εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να παραμείνει στην επιχείρηση για χ χρονικό διάστημα

μετά τη λήξη της ισόχρονης άδειας έχει κάποια αξία ή είναι άκυρο? Δίνει δηλ. ο εργοδότης συναίνεσή του να πάρει ο εργαζόμενος ισόχρονη άδεια

αντί για μειωμένο ωράριο αλλά υπό την πρϋπόθεση να δεσμευτεί ο εργαζόμενος ότι θα παραμείνει στην επιχείρηση για κάποιο διάστημα μετά...

Γνώμη μου ότι είναι άκυρη τέτοια συμφωνία...

Αν τελικά ο εργαζόμενος πάρει την ισόχρονη άδεια και μετά αποχωρήσει έχει κάποια δικαιώματα ο εργοδότης? Αποζημίωση λόγω

καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος ή κάτι άλλο που μου ξεφεύγει (κάποιος πρότεινε και αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού αλλά

μου φαίνεται αδύνατον να θεωρηθεί αδικαιολόγητος πλουτισμός ευεργέτημα που πηγάζει εκ του νόμου).

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...