Jump to content
Sign in to follow this  
Dionyssios Kounadis

ΤΑ 50 ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Recommended Posts

50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στα μέτρα που θα θεσπισθούν στο πεδίο της φορολόγησης των ακινήτων.

Στο άλλο πεδίο της άμεσης φορολογίας, στη φορολογία εισοδήματος, η περίοδος αυτή συμπίπτει με τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από τη δημοσίευση του ν.δ. 3323/1955 , με το οποίο θεσπίστηκε ο «ενιαίος» ή «προσωπικός» φόρος στο συνολικό εισόδημα των φυσικών προσώπων, σε αντικατάσταση της φορολογίας των αναλυτικών κατηγοριών προσόδων, που είχε καθιερωθεί στη μεγάλη μεταρρύθμιση της άμεσης φορολογίας, το έτος 1919.

Το νομοθέτημα αυτό αποτελεί τη πιο σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση στην άμεση φορολογία, κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα.

Αφετηρία, αποτέλεσε η εξαγγελθείσα, το Δεκέμβριο του 1954, οριστική εισαγωγή του προσωπικού φόρου επί του εισοδήματος, από τον Υπουργό Συντονισμού, αείμνηστο Παναγιώτη Παπαληγούρα, ως το αποκορύφωμα των εργασιών που είχαν αρχίσει από το 1949 .

Στη συνέχεια, από τις αρχές του 1955 , με υπεράνθρωπες προσπάθειες των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, που τότε αποτελούσε χωριστό υπηρεσιακό κλάδο, καταρτίζεται το νομοσχέδιο με το οποίο προβλέπεται η εισαγωγή του «ενιαίου», φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται στη Βουλή για ψήφιση από τους αείμνηστους, Λάμπρο Ευταξία, υπουργό Οικονομικών, και Λεωνίδα Δερτιλή υφυπουργό Οικονομικών. Στις 12 Αυγούστου 1955 δημοσιεύεται και εντάσσεται στην ελληνική έννομη τάξη .

Το νομοθέτημα αυτό περιλαμβάνει ουσιαστικές, διαδικαστικές και δικονομικές διατάξεις, αποτελεί ένα άρτιο νομοθέτημα που προκαλεί το θαυμασμό για τη νομοτεχνική του αρτιότητα. Αρκετά νομοθετήματα παραπέμπουν στις διαδικαστικές διατάξεις του.

Το νέο φορολογικό καθεστώς έχει ως βάση τις ίδιες πηγές εισοδήματος. Όμως, οι επιμέρους πηγές δεν αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης φορολογίας. Το καθαρό εισόδημα, μετά από το συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων από όλες τις πηγές, υπολογίζεται συνολικά. Το υποκείμενο του φόρου φορολογείται, ενιαία, στο συνολικό του εισόδημα.

Τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται για το εισόδημα που αποκτούν τόσο από την προσωπική αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής (έδαφος, κεφάλαιο, εργασία) που έχουν στη σφαίρα της οικονομικής τους επιρροής, όσο και από την αξιοποίησή τους μαζί με άλλα πρόσωπα, κυρίως, με εταιρικό μανδύα ( συμμετοχή σε εταιρίες προσωπικές ή περιορισμένης ευθύνης), ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτές.

Η φορολογική διαδικασία απλουστεύεται σημαντικά, καθόσον υποβάλλεται μια, ετήσια δήλωση, αντί των πολλών – κατά αναλυτική κατηγορία – που απαιτούσε το προηγούμενο σύστημα. Έτσι θέτονται οι βάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, σε εφαρμογή της αρχής της καθολικότητας του φόρου. Επίσης, καθιερώνεται ως αφορολόγητο ποσό, το ελάχιστο όριο διαβίωσης το οποίο, κατά το προϊσχύον φορολογικό σύστημα, δεν είχε καθολική εφαρμογή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αντικείμενο του φόρου αποτελεί το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ( για τους εγγάμους, πλην εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητά, στο εισόδημα του συζύγου προστίθεται το εισόδημα της συζύγου και των ανήλικων τέκνων τους )

Εκείνο που εκδηλώνεται άμεσα και δεν μπορεί να διαφύγει από τον ερευνητή και τον μελετητή των εργασιών της φορολογικής μεταρρύθμισης της άμεσης φορολογίας, κατά το 1955, είναι ο όγκος των διοικητικών εργασιών μέσα σε διάστημα, μικρότερο, από οκτώ μήνες.

Όγκος εργασίας, τον οποίο δεν μπορεί να αντιληφθεί, αν και είμαι βέβαιος ότι τον κατανοεί, ο σύγχρονος διοικητικός υπάλληλος με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που επιτρέπουν τις τμηματικές διορθώσεις στη διατύπωση και στην ορθογραφία των κειμένων, χωρίς να απαιτείται ξαναγράψιμο όλης της σελίδας.

Επικεφαλής των εργασιών, οι αείμνηστοι Δημήτριος Κόλλιας, καθηγητής Πανεπιστημίου, Διευθυντής Φορολογίας Εισοδήματος, οι τμηματάρχες της ίδιας Διεύθυνσης Νικόλαος Τότσης , Χαράλαμπος Τυροδήμος και Παναγιώτης Φωτόπουλος . Τιμή οφείλεται και στα στελέχη της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, επιλεγμένους υπαλλήλους, με άρτια επιστημονική, επαγγελματική υποδομή και εργασιακή αφοσίωση, που τους επέτρεψε να συντάξουν την οικεία ερμηνευτική εγκύκλιο σε χρόνο που δεν πρόκειται ποτέ να ξεπερασθεί (μια εβδομάδα μετά τη δημοσίευση του νομοθετήματος ).

Στα σχολειά διδασκόμαστε την πολιτική και στρατιωτική ιστορία της Πατρίδας μας. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί σ' αυτή τη γωνιά της γης οι άνθρωποι συνεχίζουν παραδόσεις αιώνων, πιστοί στις αρχές του ελεύθερου ανθρώπου. Έχω τη γνώμη ότι, τουλάχιστον, οι υπάλληλοι του Υπουργεί ου Οικονομικών πρέπει να διδάσκονται την ιστορική πορεία του φορολογικού μας συστήματος Συναινεί σε αυτό, η αναφορά του αείμνηστου καθηγητή Ανδρέα Ανδρεάδη, στη δημοσιονομική αρχή, σύμφωνα με την οποία, από τους αρχαίους χρόνους, κάθε φορολογικό σύστημα αντικατοπτρίζει το πολίτευμα και την κοινωνική κατάσταση της χώρας στην οποία λειτουργεί. . Άλλωστε, αποτελεί επαγγελματικό τους προτέρημα ότι αποτελούν απλό κρίκο στην ίδια αλυσίδα .

Είναι αλήθεια ότι η δημοσιονομική ιστορία και οι δημοσιονομικές επέτειοι δεν παρακινούν σε εορτίους πανηγυρισμούς. Όμως, η επιστημονική κοινότητα οφείλει να ερευνά, να μελετά και να διδάσκεται από τα διαχρονικά συμπεράσματα του εφαρμοσμένου φορολογικού δικαίου, στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην πατρίδα μας . Οφείλει να να συγκρίνει το οικονομικό και επιστημονικό παρελθόν με το παρόν, στα διεθνή πλαίσια, μάλιστα, της εποχής μας, της εποχής της παγκοσμιοποίησης, για να μπορεί να προβλέπει, να προγραμματίζει και να σχεδιάζει επιτυχώς το μέλλον. Να δημιουργεί τις υποδομές για την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονης δημοσιονομικής πολιτικής.

Οραματίζομαι την εποχή που η οικονομική συγκυρία θα επιτρέψει την κυκλοφορία των κειμένων των εισηγητικών εκθέσεων των νομοθετημάτων των φορολογικών μεταρρυθμίσεων του 1919, του 1949 και του 1955. Για να τις μελετήσουν, κυρίως, οι νέοι συνάδελφοι. Έχουν να διδαχθούν αρκετά.

Διονύσιος Γερ. Κουνάδης

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest chprokop

Πράγματι, κ. Κουνάδη.

Πιστεύω ότι η γενιά που

εξήλθς από τον Β Παγκ Πόλεμο

ηταν απο τις πιο προοδευτικες

, δημιουργικες και πρωτοπορες...

Σημερα, βεβαια συζητιεται στις ΗΠΑ

η απλοποιηση του Κωδικα και η καταργηση του ΦΕ.

Θα αντικατασταθει με φορους καταναλωσης η μικτους

ως απλουστερους και φθηνοτερους στη διαχειριση απο

τις Εφοριες...

Το ζητουμενο ειναι η αναζητηση νεων δρομων

για την επιτευξη της φορολογικης δικαιοσυνης

και της αναπτυξης του τοπου...

Σημερα τολμάμε όπως

εκεινες οι γενιές;;;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΑΙΑΝΟΣ

ΚΥΡΙΕ ΚΟΥΝΑΔΗ,

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΡΑΣΤΩΝΗ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΤΕ, ΜΑΣ ΘΥΜΙΣΑΤΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΣΑΤΕ . ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΤΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΑΠΛΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1982.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΤΟΤΣΗ" ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΟΝ 3323/55 & ΤΟΝ 3843/58 ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ.

ΑΛΛΑΞΑΝ ΠΟΛΛΑ.ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΛΛΑ Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΙ.

ΑΙΑΝΟΣ........ΑΔΙΑΚΟΠΟΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites

… μαθήματα, μαθήματα, πολλά μαθήματα κάναμε στο Οικονομικό στη Σαλονίκη.

Επειδή πήγα εκεί σαν απόλυτη και συνειδητή επιλογή μου, κάπου στα 25 μου και αφού είχα περάσει καλά στις προηγούμενες σπουδές μου, είπα: Δεν πάω τώρα και να σπουδάσω !!!

Άλλωστε με τα … χέρια μου (και τα πόδια μου) θα πλήρωνα τα έξοδα μου.

Εκεί, μαθήματα όπως «Ιστορία της οικονομικής σκέψης» ή «Μαρξιστική οικονομία» κλπ ιστορίες ήταν η καλύτερή μου.

Όταν με το καλό μετά ασχολήθηκα με τα φορολογικά κατάλαβα ότι το καλύτερο θα ήταν το «Η Ιστορία του Ελληνικού φορολογικού συστήματος».

Σήμερα, κ. Κουνάδη επαναφέρατε στη σκέψη μου την υπόσχεση που έδωσα στο εαυτό μου: Κάποια στιγμή ν’ ασχοληθώ με το θέμα αυτό, σε επίπεδο διατριβής, σαν προσωπική ματαιότητα, σαν μία εκδίκηση προς όλα αυτά που περνάμε κάθε μέρα.

Κάποια στιγμή. Έστω και μετά τα 65. Αλλά θα το κάνω. Για να δω τελικά, τότε, εκεί κοντά στην άνεση ( ; ) χρόνου της σύνταξης, όλα όσα έκανα κάθε μέρα από που έρχονταν, πώς και από ποιους. Ποιοι οι στόχοι και ποια τα αποτελέσματα, κλπ, κλπ…

ΥΓ

Γνωρίζεται κάτι σχετικό σε γραπτό;

Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ.

Και πάλι σας Ευχαριστούμε.

Εσείς και ο κ. Χρήστος Κλειώσης συμβάλετε τα μέγιστα στο διάλογο που εδώ μέσα κάνουμε.

Ευχαριστούμε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Πράγματι, κ. Κουνάδη.

Πιστεύω ότι η γενιά που

εξήλθς από τον Β Παγκ Πόλεμο

ηταν απο τις πιο προοδευτικες

, δημιουργικες και πρωτοπορες...

Σημερα, βεβαια συζητιεται στις ΗΠΑ

η απλοποιηση του Κωδικα και η καταργηση του ΦΕ.

Θα αντικατασταθει με φορους καταναλωσης η μικτους

ως απλουστερους και φθηνοτερους στη διαχειριση απο

τις Εφοριες...

Το ζητουμενο ειναι η αναζητηση νεων δρομων

για την επιτευξη της φορολογικης δικαιοσυνης

και της αναπτυξης του τοπου...

Σημερα τολμάμε όπως

εκεινες οι γενιές;;;

Αγαπητέ Chprokop

Αληθινές οι διαπιστώσεις σου. Τις προσυπογράφω

Θεωρώ ότι σήμερα έχουμε ανάγκη ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Το φορολογικό μας σύστημα (Γαλλικό το υπόδειγμα του 1919, Αμερικάνικο του υπόδειγμα του 1949 / 1955) έχει ανάγκη να μελετήσει και να προσαρμοσθεί στην ελληνική πραγματικότητα. Άμποτες οι νεώτεροι το κατορθώσουν, θάναι το αποκορύφωμα της ελληνινικής δράσης.

Η αληθινή φορολογική μεταρρύθμιση θα εκπορευθεί από το Πανεπιστήμιο. Έρευνα, Μελέτη, Εκπαίδευση στο φορολογικό δίκαιο, την ελληνική κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και πάνω απ' όλα εφαρμογή χωρις διακρίσεις και σκοπιμότητες. Για να είναι αποδεκτό από τον πολίτη

...που δίνει το αίμα του ...αλλά όχι το χρήμα του για την Ελλάδα ( Α. Ανδρεάδης)

Με εκτίμηση

Διονύσης Κουνάδης

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αγαπητέ ΑΙΑΝΕ

Σ' ευχαριστώ θερμά.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί, Αυτή η φιλόξενη γωνιά στεγάζει τις προσπάθειες κα δίνει ελπίδες σε όσους μοχθούν ελπίζοντας σε ένα καλλίτερο μέλλον. Σε αυτούς ανήκεις και συ ο ...ΑΔΙΑΚΟΠΟΣ

Με εκτίμηση

Διονύσης Κουνάδης

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αγαπητέ ΑΛΕΚΟ

Σ' ευχαριστώ θερμά

Ήταν μια υποχρέωση που την αισθάνθηκα προσωπικά

Για την ιστορία των φορολογικών μεταρρυθμίσεων τον 20ο αιώνα, ασχολήθηκα πριν μερικά χρόνια σε συνεδριο της εταιρίας φορολογικού δικαίου, τα πρακτικά του οποίου κυκλφόρησαν από τις εκδόσεις Σάκκουλα.

Αν βρίσκεις το θέμα ενδιαφέρον να σου στείλω ένα φωτοαντίγραφο των σημειώσεων

Προτείνω, στα γρήγορα, τα βιβλία των Ανδρεάδη, Σμπαρούνη, Κοφινά , Σάντη, Βαρουξή , Π. Νομικού , Τσίγκρη, Αγγελόπουλου ( Από το 1920 μέχρι το 1945 )

Δελτίο Φορολογικής Νομολογίας, Οικονομικο Ταχυδρόμο, Οικονομική Πορεία, Λογιστή, Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ, ΔΦΝ, Γιαννακούρη - Κουκοβίνη, κτλ (Μετά το 1945) καθώς και Πανεπιστημιακά συγγράμματα Μ. Κυπραίου, Αναστόπουλου, Θεοχαρόπουλου, Φορτσάκη κτλ και εγκύκλιες (Εγκ 1890 - 1982 και ΠΟΛ. 1960 - 2004 του ΥΠΟΙΚ)

Για λεπτομέρειες και χρονικά , δες και τον κ. Κώστα Γιαννόπουλο, δικηγόρο Αθηνών.

Με εκτίμηση

Διονύσης Κουνάδης

ΥΓ Αυτά αποτελούν μια σύντομη προσέγγιση , με παραλείψεις. Συνέχεια ...προσεχώς

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

........................

Στα σχολειά διδασκόμαστε την πολιτική και στρατιωτική ιστορία της Πατρίδας μας. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί σ' αυτή τη γωνιά της γης οι άνθρωποι συνεχίζουν παραδόσεις αιώνων, πιστοί στις αρχές του ελεύθερου ανθρώπου. Έχω τη γνώμη ότι, τουλάχιστον, οι υπάλληλοι του Υπουργεί ου Οικονομικών πρέπει να διδάσκονται την ιστορική πορεία του φορολογικού μας συστήματος Συναινεί σε αυτό, η αναφορά του αείμνηστου καθηγητή Ανδρέα Ανδρεάδη, στη δημοσιονομική αρχή, σύμφωνα με την οποία, από τους αρχαίους χρόνους, κάθε φορολογικό σύστημα αντικατοπτρίζει το πολίτευμα και την κοινωνική κατάσταση της χώρας στην οποία λειτουργεί. . Άλλωστε, αποτελεί επαγγελματικό τους προτέρημα ότι αποτελούν απλό κρίκο στην ίδια αλυσίδα .

..............................................

Για να τις μελετήσουν, κυρίως, οι νέοι συνάδελφοι. Έχουν να διδαχθούν αρκετά.

Διονύσιος Γερ. Κουνάδης

Κράτησα αυτά τα δύο κομμάτια από το κείμενο του κ.Διονύση.

Πράγματι όχι μόνο όι υπάλληλοι του ΥπΌικ.θα έπρεπε να διδάσκωνται την πορεία του συστήματος αλλά και όλοι εμείς μέσα από τη παιδεία όπως πολύ σωστά αναφέρεται και παρακάτω.

Και εμείς που ασχολούμαστε πιο πολύ με το αντικείμενο θα έπρεπε να γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για την επιστήμη την οποία υπηρετούμε .

Δυστυχώς εγώ ομολόγω ότι γνωρίζω λίγα πράγματα και αυτό γιατί έχω ρίξει το βάρος στις συνεχείς αλλάγες των νόμων , όπως φαντάζομαι και κάθε νέος σύναδελφος που μπαίνει στο "στοίβο".

Πράγματι θα έχουμε να διδαχθούμε αρκετά όχι μόνο οι νέοι αλλά και όλοι γενικότερα οι συνάδελφοι.

Αλέκο θα περιμένουμε την διατριβή σου με ενδιαφέρον , όποτε και αν αυτή γίνει!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κε κουνάδη,

Ευχαριστώ και για το ιστορικό βάθος της βιβλιογραφίας.

Βέβαια!!! Από εκεί θα πρέπει να γίνει η αρχή.

Από σήμερα ψάχνω για τα πρακτικά του συνεδρίου. Θα σας δώ και διαβάσω … εκεί.

Καλή Αρχή.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guest
Κε κουνάδη,

Ευχαριστώ και για το ιστορικό βάθος της βιβλιογραφίας.

Βέβαια!!! Από εκεί θα πρέπει να γίνει η αρχή.

Από σήμερα ψάχνω για τα πρακτικά του συνεδρίου. Θα σας δώ και διαβάσω … εκεί.

Καλή Αρχή.

Ολόψυχα, ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ.

Και μια πρόταση. Αναζητώντας τις πηγές, ξεπέρασε τους πολιτικούς σχηματισμούς που θέσπισαν τις διατάξεις. Αναζήτησε τους διοικητικούς υπαλλήλους που είχαν οραματισμούς, μελέτησαν, εισηγήθηκαν τις διατάξεις, ελπίζοντας να ξεπεράσει αυτή η πατρίδα τους κλυδωνισμούς από τη διαμάχη μεταξύ του Ετεοκλή και του Πολυνείκη (του 2ου αιώνα) Αναζήτησε τα συγγράμματα των Κοφινά, Σμπαρούνη και Νομικού.Είναι γραμμένα πριν από το 1940. Διαβάζοντάς τα θα τα βρείς σύγχρονα.

Είναι οι ...ευαγγελιστές της φορολογιας.

Τα φορολογικά είναι απλά. Έστω κιαν η μεταρρύθμιση του 1919 είχε ως πρότυπο τον Γαλλικό φορολογικό σύστημα και η μεταρρύθμιση του 1955 το αντίστοιχο Αμερικάνικο.

Τα φορολογικά είναι απλά. Ακόμη κι 'οταν στην πατρίδα μας ίσχυε το Ρωμαϊκό πολιτικό δίκαιο ( πριν από το 1940 )

Οι συχνές μεταβολές, και με αγαθές προθέσειςακόμη προτεινόμενες, συνδυαζόμενες με τις ελλείψεις της φορολογικής διοίκησης, δυσκολεύουν την εφαρμογή. Έτσι ήταν πάντοτε!

Θα αναζητήσω ένα βελτιωμένο κείμενο και θα στο στείλω όταν επιστρέψω από την εξοχή

Καλές διακοπές και καλή Δύναμη

Με εκτίμηση

Διονύσης Κουνάδης

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest chprokop

το φορολογικο δικαιο ειναι απο τα πιο εξελιγμενα ειδη Δικαιου

στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο αν κρίνουμε από αυτούς που ασχολούνται χρόνια με αυτό. Οι φιλοφρονησεις μου βγαίνουν δύσκολα εκ φύσεως, αλλα ... το καλο να λεγεται.

Καλή ξεκούρση κ. Κουνάδη.

Είμαι βέβαιος ότι θα γυρίσετε με ακόμη περισσότερη

όρεξη και μεράκι στο forum...

chprokop

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...