Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
Guest ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Question

Guest ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΠΕ στην οποία συμμετέχουν κατά 50% δύο σύζυγοι, λειτουργεί υποκατάστημα σε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση. Παράλληλα ο καθένας τους ασκεί και ατομική επιχείρηση. Το αντικείμενο εμπορίας σε όλες τις επιχειρήσεις τους είναι ενδύματα, υποδήματα, είδη δώρων & ψιλικά.

Επιθυμούν την διακοπή του υποκαταστήματος της ΕΠΕ και την έναρξη στην ίδια διεύθυνση υποκαταστήματος της ατομικής του συζύγου.

Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής:

1). Εάν μεταφέρουν με δελτίο αποστολής τα εμπορεύματα και τα πάγια του υποκαταστήματος της ΕΠΕ στο κεντρικό της ή στο δεύτερο υποκατάστημα που διατηρεί, δεν μεταβιβαστεί τίποτε δηλαδή στο υποκατάστημα της ατομικής που θα κάνει έναρξη στην ίδια διεύθυνση, ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ???

2). Η έναρξη του υποκαταστήματος της ατομικής μπορεί να γίνει με το παλιό μισθωτήριο που έκανε έναρξη και η ΕΠΕ??? (δεδομένου ότι η μίσθωση έγινε παλότερα στους εταίρους σαν φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα να λειτουργήσουν και εταιρικά). Αν γίνει νέο μισθωτήριο θα ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη μεγάλο ποσό ενοικίου και θέλουμε να ο αποφύγουμε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

1. Υπεραξία στο επίπεδο της ΕΠΕ: ΝΑΙ!, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση από επαχθή αιτία (πώληση - ανταλλαγή). Φόρος στη διαφορά μεταξύ ελαχιστης αξίας μεταβίβασης υποκαταστήματος ( κλάδου επιχείρησης ) και της αξίας κτήσης του .

Αν πρόκειται μεταβίβαση από χαριστική αιτία : φόρος δωρεάς ( προσοχή! )

2. Εξαρτάται από το περιεχόμενο του μισθωτηρίου και τους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτό πχ δυνατότητα έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας αν υπάρχει διαζευκτικός όρος σύμφωνα με τον οποίο επιχείρηση μπορεί να ασκηθεί από τους δύο συμβαλλομένους ή από εταιρία που θα συστήσουν ή από έναν από αυτούς .

Η στάση του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη κτλ ) του ακινήτου δεν εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του συμφωνητικού από τη Δ.Ο.Υ.

Συνεπώς, η αποδοχή ή μη αποδοχή της λειτουργίας υποκαταστήματος από τη σύζυγο που έχει υπογράψει το μισθωτήριο δεν επιδρά στα δικαιώματα του εκμισθωτή

Διονύσης Κουνάδης

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Να πω κι εγώ ... καλημέρα dcorfu.

1. Η ΕΠΕ ως δικαιούχος της ωφέλειας έχει δική της αυτοτελή φορολογική υποχρέωση ( για την ωφέλεια που προκύπτει αν η μεταβίβαση γίνεται με αντάλλαγμα).

H κατοχή των μεριδίων της ΕΠΕ δημιουργεί ενοχική σχέση στην περιουσία της κι όχι εμπράγματη. Θα ήταν διαφορετιό το ζήτημα αν η ΕΠΕ με την εταίρο της ( σύζυγο εταίρο κατά 50%) ίδρυε εταιρία. Στην περίπτωση αυτή εφόσον δεν διαταράσσεται η σχέση με το επίπεδο του κεφαλαίου της ιδρυόμενης εταιρικής επιχείρησης δεν προκύπτει ωφέλεια, δεν γίνεται λόγος για φορολογία.

2. Αν όμως η μεταβίβαση του υποκαταστήματος γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, η τυχόν άϋλη αξία που αντιστοιχεί στο υποκατάστημα ( ακόμη και το ενδεχόμενο να υπολογισθεί ωφέλεια από την εκχώρηση μισθωτικών δικαιωμάτων ( πρόσεξε ότι σημειώνεται το ενδεχόμενο να ζητηθεί αύξηση του ενοικίου αν υπογραφεί νέο μισθωτήριο) αποτελεί την ωφέλεια με την οποία η δωρεοδόχος καθίστατται πλουσιωτέρα κατά το ποσό που μειώνεται η περιουσία της ΕΠΕ (ως νομικού προσώπου ) , έστω κι αν δεν έχει συνταχθεί έγγραφο. Κι αυτό αποτελεί τη βάση επιβολής φόρου δωρεάς (ν.2961/2001, άρθρο 34 παρ. 1β)

Φιλικά

Διονύσης Κουνάδης

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΔΗΜΗΤΡΗΣ

κύριε ΚΟΥΝΑΔΗ σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις στα ερωτήματα μου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1. Υπεραξία στο επίπεδο της ΕΠΕ: ΝΑΙ!, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση από επαχθή αιτία (πώληση - ανταλλαγή). Φόρος στη διαφορά μεταξύ ελαχιστης αξίας μεταβίβασης υποκαταστήματος ( κλάδου επιχείρησης ) και της αξίας κτήσης του .

κ.ΚΟΥΝΑΔΗ για να υπολογίσω την ελαχιστη αξία μεταβίβασης σ΄αυτην την περίπτωση, δεδομένου ότι δεν έχουμε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, αλλά μεταβίβαση υποκαταστήματος ΕΠΕ σε ατομική επιχείρηση,

θα ακολουθήσω τη μεθοδολογία της ΠΟΛ.1053/2003 που αφορά τους υπολογισμούς για ατομικές επιχειρήσεις με Γ' Κατηγορίας Βιβλία???

Ο φόρος υπεραξίας θα υπολογιστεί στη μισή υπεραξία ??

δεδομένου ότι ο αγοραστης ως ατομική επιχείρηση, είναι ταυτόχρονα και πωλητης (μελος 50% της ΕΠΕ)?

Ο Φόρος υπεραξίας θα είναι 20% ή παιζει ρόλο ο βαθμός συγγένειας ??

(το υπόλοιπο 50% της ΕΠΕ ανήκει στη σύζυγο του).

Επειδή έχω πραγματικά σύγχιση (πρώτη φορά μου συμβαίνει) θα παρακαλούσα να απαντήσετε στα ερωτήματα μου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σήμερα το διάβασα. Δες τη 1053 και τα ακόλυθα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕIΣΟΔΗΜΑΤ0Σ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α΄ Αριθμ. Πρωτ. 1054455 /1145/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φόρου υπεραξίας και λοιπών υποχρεώσεων, κατά τη λύση Ο.Ε. και άσκηση ατομικής επιχείρησης στον ίδιο χώρο, από μέλος αυτής.

Απαντώντας στην από 10/6/2003 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, στην περίπτωση που σε ομόρρυθμη εταιρία γίνεται συγκέντρωση όλων των εταιρικών συμμετοχών, στα χέρια ενός εταίρου συντελείται υποχρεωτική λύση της προσωπικής εταιρίας (αφού η εταιρία, ως σύμβαση διαρκείας προϋποθέτει τη συνεχή ύπαρξη δύο τουλάχιστον προσώπων) και στη συνέχεια γίνεται σύσταση ατομικής επιχείρησης στην ίδια εγκατάσταση με το ίδιο αντικείμενο εργασιών από το ένα μέλος της εταιρίας που λύθηκε, και υπάρχει θέμα υπεραξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 , γιατί άλλος είναι ο φορέας της ατομικής επιχείρησης και άλλος ο φορέας του νομικού προσώπου που διακόπτει τη δραστηριότητά του ( 1075231/1546/Α0012/4-10-2000 έγγραφο).

2. Περαιτέρω, με την 1052699/1082/Α0012/30-5-2003 εγκύκλιό μας έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής, δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι στην περίπτωση πώλησης του 50% των εταιρικών μερίδων ομόρρυθμης εταιρίας σε μέλος αυτής ο οποίος κατέχει το υπόλοιπο 50% των εταιρικών μερίδων, συντελείται λύση της ομόρρυθμης εταιρίας και άσκηση ατομικής επιχείρησης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από το εν λόγω πρόσωπο και οφείλεται φόρος υπεραξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 , ο οποίος όμως θα περιοριστεί στο 50% του οφειλόμενου φόρου. σύμφωνα με την 1052699/1082/A0012/30-5-2003 εγκύκλιό μας.

Β. Φ.Π.Α.

1. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1103/90 , με την οποία κοινοποιήθηκε η 52/1990 γνωμοδότηση των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων, διευκρινίσθηκε ότι οι μεταβιβάσεις μερίδων εταίρων δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 2859/2000 , δηλαδή, δεν θεωρείται ως «μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή ………», αλλά είναι πράξη που σύμφωνα με την περίπτωση κα΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 22, του ίδιου νόμου, απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.

Κατά συνέπεια, αφού η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων δεν εμπίπτει στην παράγραφο 4 του άρθρου 5, το πρόσωπο που αποκτά την επιχείρηση δεν θεωρείται ότι διαδέχεται τον μεταβιβάζοντα, δηλαδή, δεν υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει.

2. Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον από τα πραγματικά γεγονότα για τον έλεγχο των οποίων αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. που ανήκετε, προκύπτει ότι, η πώληση του 50% της Ο.Ε. από τον ένα εταίρο στον άλλο που κατέχει το υπόλοιπο 50% και ο οποίος θα συνεχίσει την ίδια δραστηριότητα με την μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπίπτει στις διατάξεις της περ. κα΄ του άρθρου 22 και κατά συνέπεια η πράξη αυτή απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που έχει η Ο.Ε. δεν θα μεταφερθεί στην ατομική επιχείρηση, αφού η συγκέντρωση όλων των μεριδίων περιήλθαν στον ένα εκ των εταίρων και συντελέσθηκε αναγκαστικά λύση της προσωπικής εταιρείας, δεδομένου ότι για την ύπαρξη αυτής απαιτείται η συμμετοχή δύο τουλάχιστον προσώπων.

Γ) Κ.Β.Σ.

Μετά από τα προαναφερόμενα, εφόσον μεταβιβάζεται το 50% εταιρικών μεριδίων του ενός εταίρου εκ των δύο εταιρείας Ο.Ε. στον άλλο εταίρο, η μεταβίβαση αυτή δεν πληροί τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της πώλησης και ως εκ τούτου δεν προκύπτει η έκδοση τιμολογίου από τις κείμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Η εκχώρηση εταιρικών μεριδίων της Ο.Ε. δεν υπάγεται σε Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 1676/1986 . Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 του ίδιου νόμου , η εκχώρηση αυτή δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου. Σημειώνεται ότι η μη υπαγωγή της εκχώρησης αυτής σε τέλη χαρτοσήμου, με βάση τα όσα έγιναν ανωτέρω δεκτά ως προς το Φ.Π.Α., καλύπτεται και από τη διάταξη της περιπτ. β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000 .

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 1 Ιουλίου 2003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ Αρ.Πρωτ.: 4515 /3.6.2003

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός υπεραξίας υποκαταστήματος με αντικείμενο δραστηριότητας διαφορετικό από αυτό του κεντρικού.

ΣΧΕΤ. Το αρ. πρωτ. 4515/3.6.2003 έγγραφο σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η αριθ. 1030366/10307/Β0012/ ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που μεταβιβάζει υποκατάστημα επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας διαφορετικό από αυτό του κεντρικού καταστήματος καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης υποκαταστήματος προσωπικής εταιρείας.

2. Για τον προσδιορισμό της πιο πάνω υπεραξίας του υποκαταστήματος θα ληφθούν υπόψη:

α) Ο μέσος όρος των δηλωθέντων κερδών, προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας το Κ.Β.Σ. και δεν εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, των 5 (πέντε) τελευταίων πριν από τη μεταβίβαση του υποκαταστήματος ετών που αναλογούν σ΄ αυτά, με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης. Αν τα έτη λειτουργίας του υποκαταστήματος, πριν από τη μεταβίβασή του είναι λιγότερα από πέντε (5) λαμβάνονται υπόψη αυτά.

β) Η ετήσια αμοιβή που αναλογεί στο υποκατάστημα η οποία θα υπολογισθεί με τον ίδιο τρόπο.

γ) Οι τόκοι ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στο υποκατάστημα θα υπολογισθούν με τον ίδιο τρόπο.

δ) Ο συντελεστής παλαιότητας που αντιστοιχεί στα χρόνια λειτουργίας του υποκαταστήματος.

ε) Η καθαρή θέση θα υπολογισθεί με βάση τα οικονομικά δεδομένα του υποκαταστήματος, προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θα ληφθεί το μέρος της καθαρής θέσης που εμφανίζεται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό της επιχείρησης που αναλογεί στο υποκατάστημα, με βάση το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης, προσαυξημένη με την υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων του υποκαταστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στο βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης.

στ) Ως κόστος κτήσης του υποκαταστήματος λαμβάνεται αυτό που προκύπτει από πραγματικά δεδομένα το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 3.000 €.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 30 Μαΐου 2003

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α΄ Αρ.Πρωτ.: 1052699 /1082/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994, μετά την αντικατάσταση τους με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3091/2002 , για τις ακόλουθες περιπτώσεις διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί κατ΄ αρχήν η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής ή εταιρικής μερίδας ή μεριδίου που γίνεται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους, από επαχθή αιτία, είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για το μεταβιβάζοντα.

2. Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Ειδικότερα όμως για την επιβολή του φόρου υπεραξίας διευκρινίζονται:

α) Όταν στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί εταιρία στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, οπό το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρία που συστήθηκε.

β) Σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία.

γ) Δεν τίθεται θέμα εφαρμογής υπεραξίας στην περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης και ίδρυσης στη θέση αυτής μονοπρόσωπης ΕΠΕ από το ίδιο πρόσωπο.

δ) Κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας δεν οφείλεται φόρος δωρεάς για τον εισφέροντα την ατομική του επιχείρηση στο κεφάλαιο αυτής, εφόσον η εισφορά αυτή δεν υπερβαίνει την αξία του ποσοστού συμμετοχής του εισφέροντας στην υπό σύσταση ομόρρυθμη εταιρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου από την εισφερόμενη αξία, αποτελεί δωρεά και οφείλεται φόρος.

3. Τέλος, στις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις διάλυσης ατομικών επιχειρήσεων ή εταιρειών και λειτουργίας στην ίδια διεύθυνση με το ίδιο αντικείμενο επιχειρήσεων υπό νέα μορφή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αποφάσεων 1030366/10307/Β0012/ ΠΟΛ. 1053/1-4-2003 και 1031583/253/Α0013/ ΠΟΛ. 1055/1.4.2003 , όσον αφορά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ή κληρονομιαίων - δωρουμένων μερίδων ή μεριδίων αντίστοιχα, προκειμένου να επιβληθεί ο οικείος φόρος 1,2% και 2,4%, κατά τη μεταβίβαση αυτών με επαχθή αιτία σε συγγενείς Α΄ και Β΄ κατηγορίας ή ο οικείος φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μεταβίβαση αυτών με κάποια από τις αιτίες αυτές.

4. Κάθε άλλη οδηγία με αντίθετο περιεχόμενο καταργείται από την έκδοση της παρούσας.

Καλή δύναμη

Διονύσης Κουνάδης

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα,

ΑΕ κανει διακοπη υποκαταστηματος. Στον ιδιο χωρο θα λειτουργήσει ατομικη επιχειρηση με το ιδιο αντικειμενο εργασιων με την ΑΕ. Οφείλεται υπεραξία? Αν ναι κατα τον υπολογισμο θα συμπεριληφθουν τα δεδομένα μόνο του υποκαταστήματος αναλογικα της συμμετοχής του επι των συνολικων εσόδων ή το σύνολο των αποτελεσματων της ΑΕ?

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...