Jump to content
Sign in to follow this  
ΚΠ

Λογιστικές εγγραφές σε πώληση παγίου

Recommended Posts

Σε περίπτωση πώλησης παγίου οι σωστές εγγραφές για βιβλία Γ κατηγορίας με βάση τον κώδικα, το ΕΓΛΣ και τη λογιστική πρακτική είναι:

Χ 30.0Χ.ΧΧ

Π 1*.**.**

Π 54.00.ΧΧ

Με αυτό τον τρόπο 'χάνονται' πληροφορίες χρήσιμες κατά το κλείσιμο των βιβλίων στο τέλος του έτους και κατά την σύνταξη των δηλώσεων και του ισολογισμού.

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να 'ψάξουμε' να δούμε αν μέσα στη χρήση έχουμε μεταβιβάσει πάγια και να προσθέσουμε τις πωλήσεις τους στο τζίρο για να ενημερώσουμε Εκκαθαριστική ΦΠΑ, Ε3 κλπ.

Επίσης όταν κατά τη διάρκεια της χρήσης μας ζητούνται μέσω ισοζυγίων πληροφορίες από τις τράπεζες και τους επιχειρηματίες οι συγκεκριμένες πράξεις δεν εμφανίζονται σε λογαριασμούς της ομάδας 7 αν και αφορούν πωλήσεις.

Θα ήταν άραγε σωστό να ενημερώνουμε ένα υπολογαριασμό του 72 που να τακτοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσης;

Μήπως θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε την αξία του πωλούμενου πάγιου στα εμπορεύματα (λογ. 20) και άρα να κινήσουμε σαν λογαριασμό πώλησης τον 70;

Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να ενημερώνετε ΕΝΑΣ λογαριασμός πώλησης παγίων (για παράδειγμα 15.ΧΧ.ΧΧ) ο οποίος να 'τακτοποιείται' κατάλληλα με τις εγγραφές τακτοποίησης;

Θέλω τη γνώμη συναδέλφων επειδή και για άλλους λόγους κάνω μερικές αλλαγές στην ανάλυση του λογιστικού σχεδίου όσων επιχειρήσεων ενημερώνω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καταρχάς δεν είναι μόνο αυτή η εγγραφή που αναφέρεις.

Επόμενη εγγραφή η αποσβέσεις του παγίου μέχρι την ημερομηνία πώλησης δλδ

χ 66,****

π 1*,99,*****

επόμενη εγγραφή ο αντιλογισμός αποσβέσεων του παγίου δλδ

χ 1*,99,*****

π 1*********

κατόπιν των ανωτέρω έχουμε το κέρδος ή την ζημιά απο την πώληση του παγίου

οπότε αν πχ έχουμε κέρδος

χ 1********

π 81,03,******

ενώ εάν έχουμε ζημιά

χ 81,02,****

π 1*,**,****

νομίζω πως μετά απο αυτές τις εγγραφές έχουμε αρκετές πληροφορίες.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Σε περίπτωση πώλησης παγίου οι σωστές εγγραφές για βιβλία Γ κατηγορίας με βάση τον κώδικα, το ΕΓΛΣ και τη λογιστική πρακτική είναι:

Χ 30.0Χ.ΧΧ

Π 1*.**.**

Π 54.00.ΧΧ

Με αυτό τον τρόπο 'χάνονται' πληροφορίες χρήσιμες κατά το κλείσιμο των βιβλίων στο τέλος του έτους και κατά την σύνταξη των δηλώσεων και του ισολογισμού.

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να 'ψάξουμε' να δούμε αν μέσα στη χρήση έχουμε μεταβιβάσει πάγια και να προσθέσουμε τις πωλήσεις τους στο τζίρο για να ενημερώσουμε Εκκαθαριστική ΦΠΑ, Ε3 κλπ.

Επίσης όταν κατά τη διάρκεια της χρήσης μας ζητούνται μέσω ισοζυγίων πληροφορίες από τις τράπεζες και τους επιχειρηματίες οι συγκεκριμένες πράξεις δεν εμφανίζονται σε λογαριασμούς της ομάδας 7 αν και αφορούν πωλήσεις.

Θα ήταν άραγε σωστό να ενημερώνουμε ένα υπολογαριασμό του 72 που να τακτοποιείται μόνο στο τέλος της χρήσης;

Μήπως θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε την αξία του πωλούμενου πάγιου στα εμπορεύματα (λογ. 20) και άρα να κινήσουμε σαν λογαριασμό πώλησης τον 70;

Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να ενημερώνετε ΕΝΑΣ λογαριασμός πώλησης παγίων (για παράδειγμα 15.ΧΧ.ΧΧ) ο οποίος να 'τακτοποιείται' κατάλληλα με τις εγγραφές τακτοποίησης;

Θέλω τη γνώμη συναδέλφων επειδή και για άλλους λόγους κάνω μερικές αλλαγές στην ανάλυση του λογιστικού σχεδίου όσων επιχειρήσεων ενημερώνω.

Πρώτα από όλα, θέλει εξαιρετική φειδώ και μεγαλη προσοχή στις "αλλαγές στην ανάλυση του λογιστικού σχεδίου". Και δεν εννοούμε μόνο το "σχέδιο λογαριασμών", αλλά και το τρόπο με τον οποίο αυτοί ενημερώνονται και λειτουργούν.

Όσα προτείνεις για τη παρακολούθηση των πωλήσεων παγίων δείχνουν ότι έχεις πολύ μικρή πείρα.

1. Πιθανόν για οικονομία, παρέλειψες τις εγγραφές τακτοποίησης των αποσβέσεων, που προηγούνται της εγγραφής που παραθέτεις. Δεν είναι επουσιώδεις και ίσως να μην έκανες καν την ερώτηση.

2. Πληροφορίες δεν χάνονται, ούτε κατά τη διάρκεια της χρήσης ούτε κατά το κλείσιμο του ισολογισμού. Τηρούμε Μητρώο Παγίων, όπου η κάθε μερίδα λειτουργεί ως ελαχιστοβάθμιος του Λογαριασμού της ομάδας 1 που αφορά το Πάγιο. Η πρώτη κίνηση μας κίνηση για τις διαδικασίες κλεισίματος, είναι να συμφωνήσουμε το Μητρώο Παγίων με το Ισοζύγιο συντάσσοντας τον "Πίνακα Μεταβολών Παγίων και Αποσβέσεων". Όπου οι Λ/1Χ.ΧΧ, Λ/1Χ.99, Λ/66, Λ/81.02, Λ/81.03 και Λ/86.03 απεικονίζονται και συμφωνούνται κατά χρεώση-πίστωση-υπόλοιπο.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η ύπαρξη πίστωσης των λογαριασμών παγίων και η ύπαρξη χρέωσης των λογαριασμών των αποσβεσθέντων μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουν πωληθεί πάγια. (Ως γνωστόν στο κάθε ισοζύγιο δεν απεικονίζονται μόνο υπόλοιπα, αλλά και η κίνηση. Τη χρέωση και τη Πίστωση των λογαριασμών δεν την βάζουμε για να γεμίσουμε το χαρτί. )

Αντίθετα αν δεν μειωθεί ο Λ/1Χ, αποκρύπτονται πληροφορίες για τη περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, τόσο από τους συναλασσόμενους όσο και από τους μετόχους και τα μέλη του ΔΣ.

3. Οι Λογαριασμοί της ομάδας 7 αφορούν οργανικά έσοδα. Τα πάγια τα έχει η επιχείρηση για να τα χρησιμοποιεί και όχι για να τα πωλεί. Οι πωλήσεις παγίων σπάνια μπορούν να θεωρηθούν οργανικά έσοδα. Η "εμπορευματοποίηση" πάγιου, είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου επιχείρηση κατασκευάζει το είδος και για τη κατασκευή του το χρησιμοποιεί. ( Μια επιχείρηση κατασκευής τόρνων, χρησιμοποιεί τόρνους ), αλλά και πάλι πρέπει να κάνει όλη τη διαδικασία με τα αποσβεσθέντα τις αποσβέσεις κλπ, και να περάσει στον 20 την μικρότερη από τις δύο αξίες (κτήσεως ή αγοραία) . Πάλι όμως θα πιστώσει τον αρμόδιο λογαριασμό της ομάδας 1.

4. Όσο για τη χρήση του Λ/15, θα μπορούσαμε να σταματήσουμε στο ότι τέτοια χρήση αποτελεί παράβαση του ΚΒΣ γιατί δεν τηρείται το ΕΓΛΣ ή/και τα ΔΛΠ αλλά κάτι άλλο.

Είναι όμως σωστό, πουλώντας ένα αυτοκίνητο π.χ., να αφήσω τον Λ/13 ανέπαφο και να μειώσω τον Λ/15;

Τέλος, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει με τις εκαθαριστικές ΦΠΑ ή το Ε3. Για το δεύτερο απαντά το σημείο 1 παραπάνω. Μη ξεχνάμε ότι πρέπει να προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία, άρα τα ποσά των κωδικών του Ε3 τα παίρνουμε από το ισοζύγιο.

Για το πρώτο (την εκ. ΦΠΑ), πρώτα την φτιάχνουμε πρόχειρα από τις περιοδικές και μετά τη συμφωνούμε με το ισοζύγιο. Αν έχουμε φτιάξει τις περιοδικές σωστά, σωστή θα είναι και η εκαθαριστική. ( Ακόμα και πιστωτικός να είσαι σε μια περίοδο και να μην έχεις υποβάλει δήλωση, ελπίζω να έχεις κρατήσει μία πρόχειρη περιοδική).

Θα σου πρότεινα να ρίξεις μια ματιά στο ΕΓΛΣ όπως παρουσιάζεται στο κόμβο, και να αγοράσεις και να μελετήσεις κάποιο από τα πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί για το ΕΓΛΣ.

Αν νομίζεις τον εαυτό σου ότι ήδη έχεις φτάσει σε κάποιο επίπεδο, πάρε το "Γρηγοράκο", αλλιώς Σακέλλη και πάλι Σακέλλη.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε Lands,

Ευχαριστώ κατ' αρχήν για την απάντησή σου.

Ισως δεν έγινα κατανοητός αφού για οικονομία χώρου δεν ανέφερα τις 'παρεπόμενες' εγγραφές που προκύπτουν από μια πώληση παγίου.

Σε κάθε περίπτωση ασφαλώς και κάνω τις χρεώσεις των αποσβεσθέντων σε πίστωση του παγίου καθώς και της κινήσεις της ομάδας 8 για τον υπολογισμό του αποτελέσματος.

Φυσικά και έχω διαβάσει και τον Σακέλλη πριν το βιβλίο του γίνει τρεις τομοι, καθώς και τον ένα τόμο του Γρηγοράκου, τον Καραγιάννη από το 1990, κλπ.

Για θεωρητικές γνώσεις άφησέ το καλύτερα.

Όσο για εμπειρία δουλεύω σε βιβλία Γ κατηγορίας από το 1983 χειρόγραφα (Taylorix για όσους το έζησαν) και από το 1987 με Η/Υ.

Στο λογαριασμό 15 υπάρχουν πάντοτε κενοί κωδικοί που θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο του 'μεταβατικού' λογαριασμού και να μας διευκολύνουν στο έργο μας.

Η χρήση του μητρώου παγίων αποσκοπεί στην εξατομίκευση του κάθε πάγιου και βέβαια είναι 'παράλογο' τα πάγια να αναλύονται σε λογαριασμούς της λογιστικής μέχρι το τελευταίο. Δεν μου είναι εύκολο και χρήσιμο να ψάχνω στο τέλος της χρήσης να βρω ποιό από τα 100-200 πάγια πουλήθηκε.

Εξ άλλου οι λογαριασμοί των παγίων πιστώνονται σε αρκετές περιπτώσεις και για άλλους λόγους πλην των πωλήσεων (καταστροφές, απαλλοτριώσεις, μεταφορές σε λογαριασμούς εκτός εκμετάλλευσης, απώλειες κλπ).

Οσο για τους λογαριασμούς της ομάδας 7 που αποτελούν πράγματι οργανικά έσοδα θα μπορούσε όμως να κινείται κάποιος λογαριασμός μέσα στη χρήση (πχ 72.ΧΧ) ο οποίος να κλείσει πριν την 31/12/ΧΧ αλλά να μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η χρήση ενός (μεταβατικού-ενδιάμεσου) λογαριασμού βοηθάει σε σημαντικό βαθμό στην παραμετροποίηση των εμπορολογιστικών εφαρμογών και ιδιαίτερα σε μεγάλες εφαρμογές - εταιρείες (τύπου ERP) όπου ο λογιστής - υπεύθυνος μηχανογράφησης πρέπει να προκαθορίσει αρκετά λεπτομερώς αρκετές παραμέτρους (πίνακες) για να μην κολλήσει η εφαρμογή κατά τη χρήση.

Φαντάζομαι την λύση να πιστώνεται ένας λογαριασμός (και αυτό αναζητάω) και στη συνέχεια ο επικεφαλής του λογιστηρίου κατά το κλείσιμο του μήνα να δει ποιό πάγιο πουλήθηκε και να κάνει στην λογιστική όλες τις 'παρεπόμενες' ενέργειες.

Ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον τόσο εσένα όσο και τον συνάδελφο GAV.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Συνάδελφε Lands,

Ευχαριστώ κατ' αρχήν για την απάντησή σου.

................................................................................

....................................

Η χρήση ενός (μεταβατικού-ενδιάμεσου) λογαριασμού βοηθάει σε σημαντικό βαθμό στην παραμετροποίηση των εμπορολογιστικών εφαρμογών και ιδιαίτερα σε μεγάλες εφαρμογές - εταιρείες (τύπου ERP) όπου ο λογιστής - υπεύθυνος μηχανογράφησης πρέπει να προκαθορίσει αρκετά λεπτομερώς αρκετές παραμέτρους (πίνακες) για να μην κολλήσει η εφαρμογή κατά τη χρήση.

................................................................................

...................................

Ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον τόσο εσένα όσο και τον συνάδελφο GAV.

Ειλικρινά, με τέτοια πείρα και εμπειρίες, θα έπρεπε αμέσως να θέσεις το ζήτημα εκεί που πραγματικά υπάρχει και όχι να ζητήσεις να το λύσεις από το ΕΓΛΣ, το οποίο έχει μεν πάμπολους κενούς, παρωχημένους, ή και άχρηστους λογαριασμούς, αλλά όπως όλα τα σχέδια λογαριασμών, λόγω και της ιεραρχικής του δομής του, όχι τόσο εύκαμπτο όσο θα το θέλαμε.

Κατ' αρχήν προβλέπονται "μεταβατικοί-ενδιάμεσοι" λογαριασμοί. Και μέσα στα πλαίσια του ΕΓΛΣ υπάρχουν λύσεις στο πρόβλημά σου, χωρίς να καταφεύγουμε στο άνοιγμα πιστωτικού λογαριασμού στην ομάδα 1, (όπως προτείνεις για τον Λ/15), ή στη χρήση λογαριασμού για οργανικά έσοδα, για κάτι που δεν είναι οργανικό έσοδο. Έστω και προσωρινά. Διατηρώντας πάντα στους λογαριασμούς της ομάδας 1 τις πληροφορίες που χρειάζεται και υποχρεωνόμαστε να διατηρούμε.

Όμως αν μιλάμε για λογισμικό "εμπορολογιστικών εφαρμογών και ιδιαίτερα σε μεγάλες εφαρμογές - εταιρείες (τύπου ERP) ", ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να ανησυχούμε για τέτοιου είδους πράγματα. Ούτε και χρειάζεται να περνάνε όλα πρωτογενώς και ανεπεξέργαστα από το ΕΓΛΣ. Κάθε τέτοια εφαρμογή ( "τύπου" ERP), βασίζεται σε ένα "οιωνεί" σχέδιο λογαριασμών (μερικοί τα λένε "οντότητες") και σε διαδικασίες εγγραφών από αυτό στο Λογιστικό Κύκλωμα, όπου τηρείται αυστηρά το ΕΓΛΣ.

Είναι δυνατόν με λογισμικό "εμπορολογιστικών εφαρμογών και ιδιαίτερα σε μεγάλες εφαρμογές - εταιρείες (τύπου ERP) ", που το πιο απλό έχει τρείς κύριες οθόνες και δυό με zoom πεδία πλήρως παραμετροποιήσημα, για κάθε εγγραφή του βασικού αρχείου του κυκλώματος παγίων, να μη ξεχωρίζουμε τι αποτελεί πώληση, προσθήκη, μεταφορά εκτός εκμετάλευσης ; και να φοβόμαστε μήπως χαθούν πληροφορίες;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπαρχουν πολλες λυσεις στο προβλημα σου συναδελφε, π.χ. να βαζεις αιτιολογιες που να σου υποδεικνυουν τα παγια. Απο οτι καταλαβαινω χρησιμοποιεις ERP.

Ηθελα να ρωτησω ποιο ERP πλεον δεν διαθετει τετοια παραμετροποιηση (ειδικους δεικτες, κωδικους κινησης, κωδικοι υποσυστηματων) που να μην σου λυνουν το προβλημα σου ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα αντίστοιχο τριτοβάθμιο ή τεταρτοβάθμιο του αντιστοιχου λογ/μου των παγίων (πχ. για πώληση μηχανήματος 12-00-20 οταν ο αντίστοιχος λογ/μος αγορών είναι 12-00-00)

Εμείς έτσι το "δουλεύουμε" και μας εξυπηρετεί στις συμφωνίες. Σημειωτέο έχουμε

εφαρμογή ERP (SINGULAR ENTERPRISE). Τα στοιχεία βέβαια προκύπτουν -και θα συμφωνήσω εδώ με το συνάδελφο Lands-και απο το μητρώο παγίων και δεν είναι απαραίτητη η χρήση λογ/μου πωλήσεων παγίων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι LandS & kismet

Χρησιμοποιώ το 'ERP' της LogicDIS όπως φαντάζομαι και ο/η LandS.

Ζω και δουλεύω όμως στην επαρχία (Καρδίτσα) όπου τα προβλήματα ανάπτυξης και υποστήριξης τέτοιων εφαρμογών και εμπειριών λύνονται δύσκολα λόγω του ότι η αγορά είναι μικρή, η οικονομία χάλια, οι επιχειρήσεις μικρές και οι άνθρωποι του χώρου δεν μπορούν πάντα να υποστηρίξουν σωστά μια εφαρμογή. Ισως και να μην συμφέρει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ειδικά για το πρόγραμμα που αναφέρεις, (παλαιότερα συνεργαζόμασταν με εταιρεία που είχε franchise της Business Logic, και έχουμε εγκαταστήσει πολλές και βαριές εφαρμογές), από τη Γενική-Αναλυτική Λογιστική μη κάνεις τίποτα εκτός από τις ακραί απαραίτητες συμψηφιστικές, και τις διορθώσεις των αυτόματων κλεισιμάτων.

Αρκεί να σου πω ότι οι δηλώσεις ΦΠΑ όπως και οι ΜΥΦ "βγαίνουν" από τα πρωτογενή παραστατικά, και αν έχεις στήσει τις "γέφυρες" σωστά, η Λογιστική σου πάντα συμφωνεί. Πρόσεχε το ΕΓΛΣ, έτσι όπως έχει μπει στην εφαρμογή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις, αλλά δεν χρειάζεται να κάνει και τίποτα παραπάνω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ.

Στην λογιστική καταχωρώ έναρξη, τακτοποιητικές κλεισίματος, μισθοδοσία και αποσβέσεις παγίων.

Για συναισθηματικούς λόγους εξακολουθώ να έχω χειρόγραφες καρτέλες παγίων.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest IOANNHS

Συνάδελφε Κ.Π.

Ενας τρόπος που παρακολουθούσα τις πωλήσεις παγίων προ ERP.

Λογαρ. 72.01.χχ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ(Ανάλυση, Κτιρίων-Μηχ/των-Επίπλων κλπ)

Εγγραφές μετά την εγγρ.αποσβέσεων.

ΕΓΓΡ.Νο.1

30.00

72.01

54.00

Νο.2

12.99 (ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΩΝ)

12.00 (ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ)

72.01 -----> ΚΛΕΙΝΕΙ

81.03 ή χρέωση 81.02 ανάλογα.

Πληροφορίες απο Αν.Καθολικό 72.01-Αιτιολογία.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Συνάδελφε Κ.Π.

Ενας τρόπος που παρακολουθούσα τις πωλήσεις παγίων προ ERP.

Λογαρ. 72.01.χχ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ(Ανάλυση, Κτιρίων-Μηχ/των-Επίπλων κλπ)

Εγγραφές μετά την εγγρ.αποσβέσεων.         

ΕΓΓΡ.Νο.1 

30.00 

        72.01

        54.00

Νο.2

12.99 (ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΩΝ)

          12.00 (ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ)

72.01 -----> ΚΛΕΙΝΕΙ

          81.03 ή χρέωση 81.02 ανάλογα.

Πληροφορίες απο Αν.Καθολικό 72.01-Αιτιολογία.

Και έτσι η χρεωπίστωση του 72.01 στο παράδειγμά σου (αφήνουμε το γεγονός ότι ο 72.01 είναι δευτεροβάθμιος χωρίς υπογράμμιση και, δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι στη δικαιοδοσία του ΣΛΟΤ να τον ενεργοποιήσει. Αν ήταν 72.94 π.χ. θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει αίτηση) βρίσκεται και στη πίστωση του 12.00 και στη χρέωση του 12.99.

Ποιά επιπλέον πληροφορία μας δίνει αυτό; Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες πληροφορίες από αναλυτικό καθολικό 12.00 Αιτιολογία; Η ακόμα καλύτερα από την ίδια τη μερίδα του Μητρώου να συμφωνεί με τον 12.00;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest IOANNHS
Και έτσι η χρεωπίστωση του 72.01 στο παράδειγμά σου (αφήνουμε το γεγονός ότι ο 72.01 είναι δευτεροβάθμιος χωρίς υπογράμμιση και, δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε γιατί είναι στη δικαιοδοσία του ΣΛΟΤ να τον ενεργοποιήσει. Αν ήταν 72.94 π.χ. θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει αίτηση) βρίσκεται και στη πίστωση του 12.00 και στη χρέωση του 12.99.

Ποιά επιπλέον πληροφορία μας δίνει αυτό; Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες πληροφορίες από αναλυτικό καθολικό 12.00 Αιτιολογία; Η ακόμα καλύτερα από την ίδια τη μερίδα του Μητρώου να συμφωνεί με τον 12.00;

Τις πληροφορίες τις παίρνεις όπως σωστά αναφέρεις και απο τον 12, απλά σε περίπτωση μαζικών πωλήσεων παγίων π.χ.εταιρία σε εκκαθάριση που πουλάει μαζικά πάγια,έχεις την πληροφορία σε έναν λογαριασμό και σαν σύνολο πωλήσεων και ανά πάγιο παίρνοντας αναλυτικό καθολικό.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/7/2005 at 8:28 ΠΜ, GAV said:

Καταρχάς δεν είναι μόνο αυτή η εγγραφή που αναφέρεις.

Επόμενη εγγραφή η αποσβέσεις του παγίου μέχρι την ημερομηνία πώλησης δλδ

χ 66,****

π 1*,99,*****

επόμενη εγγραφή ο αντιλογισμός αποσβέσεων του παγίου δλδ

χ 1*,99,*****

π 1*********

κατόπιν των ανωτέρω έχουμε το κέρδος ή την ζημιά απο την πώληση του παγίου

οπότε αν πχ έχουμε κέρδος

χ 1********

π 81,03,******

ενώ εάν έχουμε ζημιά

χ 81,02,****

π 1*,**,****

νομίζω πως μετά απο αυτές τις εγγραφές έχουμε αρκετές πληροφορίες.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...