Jump to content

Εναρξη κατάστημα που λειτουργούσε ομοειδής επιχ.


Recommended Posts

Κάποιος συνάδελφος να με βοηθήσει να εντοπίσω κάποια θέματα που έχουν συζητηθεί παλιότερα σχετικά με υπεραξία κατά την μεταφορά επιχείρησης ή έναρξη επιχείρησης σε κατάστημα που προηγούμενα λειτουργούσε ομοειδής επιχείρηση.

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Με την Αποφ.1052699/2003 ισχύουν τα εξής:

1. Πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί κατ΄αρχήν η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής ή εταιρικής μερίδας ή μεριδίου που γίνεται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους, από επαχθή αιτία, είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για το μεταβιβάζοντα.

2. Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Ειδικότερα όμως για την επιβολή του φόρου υπεραξίας διευκρινίζονται:

α) Όταν στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί εταιρία στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρία που συστήθηκε.

β) Σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής, δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία.

Link to comment
Share on other sites

[COLOR=red]

Εφόσον υπάρχουν ομοειδείς επιχειρήσεις στην ίδια έδρα υπάρχει υπεραξία.

Κάποια έκανε διακοπή και κάποια έναρξη.

Και εδώ υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις.

1.Στην περίπτωση που κάνει διακοπή η πρώτη και δεν έχει γίνει έναρξη νέας επιχείρησης δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας.

2.Αν γίνει έναρξη από την νέα επιχείρηση τότε ο έλεγχος θα ψάξει με ενημερωτικά σημειώματα,κομπιούτερς κ.λ.π αν υπήρξε στην ίδια διέυθυνση ομοειδής επιχείρηση,οπότε θα υπολογισθεί υπεραξία και θα καταλογισθεί σε αυτήν που έκανε την έναρξη.

Ο φόρος θα καταλογισθεί στην επιχείρηση που κάνει την έναρξη και από αυτόν θα ζητήσει τον φόρο.

Νομικά τον φόρο τον επιβαρύνεται ο πωλητής γιατί αυτός επικαρπούται την ωφέλεια της υπεραξίας.Αλλά αυτό το θέμα είναι νομικό και όχι φορολογικό.

Αγαπητέ συνάδελφε,

Διάβασε την παρακάτω ΠΟΛ.η οποία εξηγεί ότι δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας για

τις περιπτώσεις που αναφέρεσαι,παρά μόνο μεταβιβάζονται από επαχθή αιτία μερί-

δια ή ολόκληρες επιχειρήσεις.

ΠΟΛ. 1196/20.06.2000 Φορολογία κέρδους ή ωφέλειας που προέρχεται από εκμίσθωση καταστήματος

Φορολογία κέρδους ή ωφέλειας που προέρχεται από εκμίσθωση καταστήματος

1056246/1170/Α0012/ΠΟΛ.1196/20.6.2000

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του

Ν.2238/1994 ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα, με

συντελεστή 20%, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση

ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής της, με τα

άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ.

2. Πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί, κατ' αρχάς, η μεταβίβαση

ολόκληρης επιχείρησης, μερίδας ή μεριδίου με τα άυλα στοιχεία αυτής, που

γίνεται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους (από

επαχθή αιτία) είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια

για τον μεταβιβάζοντα.

3. Ετσι, σε όσες περιπτώσεις εκμισθώνεται ή παραχωρείται η χρήση καταστήματος

(γραφείου, περιπτέρου κ.λπ.) με καθορισμένο μηνιαίο μίσθωμα, δεν πρόκειται για

μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου από αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις της

περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, ώστε να προκύψει περιουσιακή

επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον κύριο της επιχείρησης εκμετάλλευσης

καταστήματος που εκμισθώνει τούτο.

4. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχει θέμα εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων στις

περιπτώσεις εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης καταστήματος, ακόμη κι αν

προηγούμενα λειτουργούσε σ' αυτό επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο εργασιών,

εφόσον δεν διαπιστώνεται ότι ο ιδιοκτήτης του δεν εισέπραξε επιπλέον ποσό πέρα

από τα συμφωνηθέντα μισθώματα που θα αναγράφονται στο συμβόλαιο με το μισθωτή.

5. Το αν θα προκύψει τυχόν περιουσιακή επαύξηση κέρδους ή ωφέλειας για τον

ιδιοκτήτη κατά την εκμίσθωση του καταστήματός του, εάν και εφόσον διαπιστωθεί

ότι αυτός θα εισπράξει επιπλέον ποσό πέρα από τα οριζόμενα στο συμβόλαιο

μισθώματα, είναι θέμα πραγματικό το οποίο εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία

του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ.

Νομίζω ότι η εν λόγω ΠΟΛ.είναι μία από τις πλέον ξεκάθαρες και σωστές που έχουν

εκδοθεί.

Link to comment
Share on other sites

Χίλια συγνώμη αλλά:

Κάποιος συνάδελφος να με βοηθήσει να εντοπίσω κάποια θέματα που έχουν συζητηθεί παλιότερα σχετικά με υπεραξία κατά την μεταφορά επιχείρησης ή έναρξη επιχείρησης σε κατάστημα που προηγούμενα λειτουργούσε ομοειδής επιχείρηση.

Ευχαριστώ

Και ο Gus απάντησε:

Eδώ θα βρείς αρκετά θέματα.

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showforum=35

Γιατί το [ξανα]πιάνουμε το θέμα;

Link to comment
Share on other sites

Γιατί το [ξανα]πιάνουμε το θέμα;

Αγαπητοι LandS απάντησα στο θέμα για τρείς λόγους κυρίως

Ο πρώτος έχει να κάνει με την άγνοια που υπάρχει ακόμα σχετικά με την ύπαρξη

υπεραξίας σε περίπτωση κυρίως που κάποιος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ή ΑΓΟΡΑΖΕΙ το κτίριο

που κάποτε λειτουργούσε μία επιχείρηση και θα το χρησιμοποιήσει σε παρεμφερή

δραστηριότητα με τον προηγούμενο.Η ΠΟΛ.1196/2000 ξεκαθαρίζει το θέμα.

Ο δεύτερος είναι ότι τα θέματα που πρότεινε ο GUS στον συνάδελφό μας να μελε-

τήσει ήταν τόσα πολλά,που είμαι σίγουρος ότι θα χανότανε στην "μετάφραση".

Ο τρίτος ήταν ότι ένας συνάδελφος έδωσε λανθασμένη απάντηση και ως εκ τούτου

ώφειλα να απαντήσω προστατεύοντας κυρίως το ερωτήσαντα.

Επαναλαμβάνω ότι η εν λόγω ΠΟΛ ξεκαθαρίζει απόλυτα το τοπίο και συγχαρητήρια

στον συντάκτη της.

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητοι LandS απάντησα στο θέμα για τρείς λόγους κυρίως

Ο πρώτος έχει να κάνει με την άγνοια που υπάρχει ακόμα σχετικά με την ύπαρξη

υπεραξίας σε περίπτωση κυρίως που κάποιος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ή ΑΓΟΡΑΖΕΙ το κτίριο

που κάποτε λειτουργούσε μία επιχείρηση και θα το χρησιμοποιήσει σε παρεμφερή

δραστηριότητα με τον προηγούμενο.Η ΠΟΛ.1196/2000 ξεκαθαρίζει το θέμα.

Ο δεύτερος είναι ότι τα θέματα που πρότεινε ο GUS στον συνάδελφό μας να μελε-

τήσει ήταν τόσα πολλά,που είμαι σίγουρος ότι θα χανότανε στην "μετάφραση".

Ο τρίτος ήταν ότι ένας συνάδελφος έδωσε λανθασμένη απάντηση και ως εκ τούτου

ώφειλα να απαντήσω προστατεύοντας κυρίως το ερωτήσαντα.

Επαναλαμβάνω ότι η εν λόγω ΠΟΛ ξεκαθαρίζει απόλυτα το τοπίο και συγχαρητήρια

στον συντάκτη της.

Δεν υπήρξε ψόγος σε εσάς. Αφού διαπιστώσατε λανθασμένη παρέμβαση, σωστά αντιδράσατε με τον τρόπο που αντιδράσατε.

Το θέμα είναι ότι ο αρχικώς ερωτών ζητούσε ο ίδιος παλαιότερες συζητήσεις. Και σε αυτό είχε πάρει απάντηση.

Στη "μετάφραση", αν έφτασε μέχρι εκεί, άλλος "χάθηκε".

Link to comment
Share on other sites

Εφόσον υπάρχουν ομοειδείς επιχειρήσεις στην ίδια έδρα υπάρχει υπεραξία.

Κάποια έκανε διακοπή και κάποια έναρξη.

Και εδώ υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις.

1.Στην περίπτωση που κάνει διακοπή η πρώτη και δεν έχει γίνει έναρξη νέας επιχείρησης δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας.

2.Αν γίνει έναρξη από την νέα επιχείρηση τότε ο έλεγχος θα ψάξει με ενημερωτικά σημειώματα,κομπιούτερς κ.λ.π αν υπήρξε στην ίδια διέυθυνση ομοειδής επιχείρηση,οπότε θα υπολογισθεί υπεραξία και θα καταλογισθεί σε αυτήν που έκανε την έναρξη.

Ο φόρος θα καταλογισθεί στην επιχείρηση που κάνει την έναρξη και από αυτόν θα ζητήσει τον φόρο.

Νομικά τον φόρο τον επιβαρύνεται ο πωλητής γιατί αυτός επικαρπούται  την ωφέλεια της υπεραξίας.Αλλά αυτό το θέμα είναι νομικό και όχι φορολογικό.

Δεν βλέπω να αναφέρεστε σε κάποια διάταξη.Απο που προκύπτουν τα λεγόμενά σας.Στη τελική όλοι κρινόμαστε

Link to comment
Share on other sites

1) Αν υπάρχει μεταβίβαση από επαχθή αιτία δεν χωρεί αμφισβήτησης το θέμα «υπεραξία» .

2) Διακοπή επιχείρησης με αντικείμενο δραστηριότητας πχ. Πώληση υφασμάτων και έναρξη στον ίδιο χώρο για π.χ. λογιστικό γραφείο ( εστω και σε εύλογο χρονικό διάστημα) . Δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας .

3) Αν η επιχείρηση κάνει έναρξη εργασιών σε εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. 6 μηνών με το ίδιο αντικείμενο ή συναφές με αυτό που είχε η άλλη επιχείρηση που διέκοψε , τότε πρέπει να διερευνηθεί το θέμα της φορολογίας τυχόν υπεραξίας , από την τυχόν έμμεση μεταβίβαση . Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αποδειχθεί μεταβίβαση από επαχθή αιτία από τα στοιχεία που διαθέτει η Δ.Ο.Υ. ή εμμέσως συναγόμενα ( π.χ. αγορά από τον παλιό εκμεταλλευτή των παγίων στοιχείων ή της ταμειακής μηχανής κλπ ) . Στις περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο κτίριο ενοικιάζεται από άλλο επιτηδευματία χωρίς καμία σχέση ή επαφή μ αυτόν που διέκοψε το επάγγελμα του έστω και αν ασκούσαν το ίδιο επάγγελμα στον ίδιο χώρο δεν τίθεται θέμα υπεραξίας .

Επίσης σε περίπτωση μεταφοράς της παλιάς επιχείρησης κάπου αλλού και όχι διακοπής δραστηριότητας της , δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων για την υπεραξία γιατί δεν μεταβίβασε κανένα περιουσιακό στοιχείο , αλλά άλλαξε έδρα και μετέφερε τα περιουσιακά στοιχεία της εκεί . ( εγγ. 1037214/.689/Α0012/7-5-2001 ) .

Ο φόρος καταβάλλεται από τον δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας .Ο αποκτών το περιουσιακό στοιχείο ή ποσό είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος για την καταβολή του φόρου .

Για το θέμα των επιπλέον μισθωμάτων και για την ΠΟΛ που παρέθεσε ο συνάδερφος FAFOUTIS συμφωνώ απολύτως .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΔΙΚΟ ΜΟΥ : Πολλές ΔΟΥ προσδιορίζουν φόρο υπεραξίας σε κάθε διακοπή ή λύση εταιρείας και έναρξης στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης σε εύλογο χρονικό διάστημα κάτι το οποίο δεν είναι σωστό . Είναι θέμα ελέγχου να αποδείξει ότι στην περίπτωση Νο 3 τίθεται θέμα υπεραξίας . Το θέμα φυσικά δεν εξαντλείται στα πλαίσια συντομων δημοσιεύσεων και είναι τις περισσότερες φορές θέμα πραγματικό.

Link to comment
Share on other sites

Μετά και από την απάντηση του KAROLOS,η οποία ήταν αναλυτικότατη,πιστεύω ότι

έγινε κατανοητό πλέον πότε πρέπει να συζητάμε για την υπεραξία.

Το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι ακόμα και αν ενοικιάσουμε ή αγοράσουμε ακίνη-

το στο οποίο προηγούμενα από εμάς λειτουργούσε ΟΜΟΕΙΔΗΣ επιχείρηση με αυτή

που θα ανοίξουμε εμείς,ακόμα και αν δεν έχει περάσει μία μέρα από την στιγμή που

έκλεισε η προηγούμενη,ΔΕΝ υποχρεούμαστε (και τα δύο μέρη) σε φόρο υπεραξίας.

Στις περισσότερες παρόμοιων περιπτώσεων,οι ΔΟΥ ααπαιτούσαν υπεραξία και κάθε

φορά αναγκαζόμασταν να "τσακωνόμαστε" με τους ελεγκτές.

Για τον λόγο αυτό έδωσα και τα συγχαρητήρια στον συντάκτη της ΠΟΛ,διότι σπάνια

είναι τόσο ξεκάθαρη η ερμηνεία της.

Link to comment
Share on other sites

Μετά και από την απάντηση του KAROLOS,η οποία ήταν αναλυτικότατη,πιστεύω ότι

έγινε κατανοητό πλέον πότε πρέπει να συζητάμε για την υπεραξία.

Το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι ακόμα και αν ενοικιάσουμε ή αγοράσουμε ακίνη-

το στο οποίο προηγούμενα από εμάς λειτουργούσε ΟΜΟΕΙΔΗΣ επιχείρηση με αυτή

που θα ανοίξουμε εμείς,ακόμα και αν δεν έχει περάσει μία μέρα από την στιγμή που

έκλεισε η προηγούμενη,ΔΕΝ υποχρεούμαστε (και τα δύο μέρη) σε φόρο υπεραξίας.

Στις περισσότερες παρόμοιων περιπτώσεων,οι ΔΟΥ ααπαιτούσαν υπεραξία και κάθε

φορά αναγκαζόμασταν να "τσακωνόμαστε" με τους ελεγκτές.

Για τον λόγο αυτό έδωσα και τα συγχαρητήρια στον συντάκτη της ΠΟΛ,διότι σπάνια

είναι τόσο ξεκάθαρη η ερμηνεία της.

Εχω την εντύπωση συνάδελφε οτί δεν κατάλαβες καλά την άποψη του KAROLOY.

Kαι επιπλέον εκτός από τα συγχαρητήρια στον συντάκτη της εγκυκλίου θα πρέπει να του πείς να γράψει και για το τι γίνεται μεταξύ των επιχειρήσεων και όχι μόνο για τους Ιδιοκτήτες των Ακινήτων που ενοικιάζουν καταστήματα, διότι η εγκύκλιος αναφέρεται ΚΥΡΙΩΣ σε αυτούς.

ΠΟΛ. 1196/20.06.2000 Φορολογία κέρδους ή ωφέλειας που προέρχεται από εκμίσθωση καταστήματος
Link to comment
Share on other sites

Ο quest_1έγραψε:

2. Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Συγνώμη διότι ξέχασα να σου απαντήσω στην προηγούμενη παρέμβασή μου:

Κατάλαβα τι ρώτησε ο συνάδελφος NIKOS-b,όπως επίσης και την σωστή πρόταση

που του έκανε ο GUS,όμως όπως καταλαβαίνεις από την παράγραφο 2 που αναφέ-

ρεις παρά πάνω βγαίνουν λανθασμένα συμπεράσματα,διότι είναι τελείως ασαφής.

Γι' αυτό λοιπόν και γω ανέφερα την ΠΟΛ 1196/2000 για να ενημερωθούν και οι

άλλοι συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Με αγάπη.

Link to comment
Share on other sites

:D

δυστυχώς ξεχνάμε όλοι κάτι πολύ σημαντικό!

στην 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 στην παραγραφο 4 γράφει:

4.ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΟΔΗΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

οπότε όσο ξεκάθαρη και αν είναι η 1056246/1170/Α0012/ΠΟΛ.1196/20.6.2000 τι να το κάνω αφού καταργείται?

μήπως δεν καταλαβαίνω σωστά?

παρακαλώ βοηθήστε με

ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Για τον λόγο αυτό έδωσα και τα συγχαρητήρια στον συντάκτη της ΠΟΛ,διότι σπάνια

είναι τόσο ξεκάθαρη η ερμηνεία της.

Έχω την εντύπωση ότι συντάκτης της συγκεκριμένης διαταγής είναι ο καλός φίλος του forum κ. Κουνάδης . Επειδή κατά καιρούς σε πολλές συζητήσεις μας έχει εκφράσει την άποψή του για το θέμα της υπεραξίας , θα τον παρακαλούσα να διατυπώσει και εδώ τις απόψεις του . Δική μου πάντως είναι ότι η Εφορία οφείλει μα αποδείξει ότι υπήρξε επαχθής αιτία .

Και μια και μιλάμε για υπεραξία : Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αν σε μία γειτονιά κλείσει ένα ψιλικατζίδικο και μέσα σε 6 μήνες ανοίξει άλλο υπάρχει υπεραξία ,ενώ αν η Χ αλυσίδα που πουλάει πχ κινητή τηλεφωνία τα ακουμπήσει χονδρά (κάτω από το τραπέζι) σε κάποιον που διατηρεί πχ παπουτσάδικο σε κεντρικό σημείο δεν έχει υπεραξία .

Link to comment
Share on other sites

Η 1052699/1082/30-5-03 αναφέρει:

Πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί κατ’ αρχήν η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής ή εταιρικής μερίδας ή μεριδίου που γίνεται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους, από επαχθή αιτία, είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον μεταβιβάζοντα.

2. Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης

στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Η πρώτη παράγραφος είναι ξεκάθαρη,δεν χρειάζεται ερμηνεία και ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ

ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ,σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2238/94

Η δεύτερη παράγραφος "μιλάει" μόνο για διακοπή εργασιών και έναρξης άλλης

στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο κλπ,κλπ.

Ερώτηση:

Από που προκύπτει κάτι ανάλογο από τον εν λόγω Νόμο και ο καθένας συμπληρώ-

νει,ερμηνεύει και "ξανανομοθετεί" για περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στον αρ-

χικό ΝΟΜΟ.

Γι' αυτό λοιπόν και γω πιστεύω ότι η ΠΟΛ.1196/2000 ξεκαθάρισε την κατάσταση και

η 1052699/1082/30-5-03 εκδόθηκε εκ του πονηρού,προκειμένου να βρισκόμαστε

σε συνεχή αντιδικία με τους υπαλλήλους των ΔΟΥ.

Πιστεύω ότι όπως είπε και ο καλός συνάδελφος Χαλκιδέος,να μας εξηγήσει ο κος

Κουνάδης γιατί γίνονται όλα αυτά και τι ισχύει στην περίπτωση.

Link to comment
Share on other sites

Και εγώ αυτό που ερνηνεύω από την 1052699/2003 απόφαση είναι (με την άδεια σου Κάρολε)

"3) Αν η επιχείρηση κάνει έναρξη εργασιών σε εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. 6 μηνών με το ίδιο αντικείμενο ή συναφές με αυτό που είχε η άλλη επιχείρηση που διέκοψε , τότε πρέπει να διερευνηθεί το θέμα της φορολογίας τυχόν υπεραξίας , από την τυχόν έμμεση μεταβίβαση . Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αποδειχθεί μεταβίβαση από επαχθή αιτία από τα στοιχεία που διαθέτει η Δ.Ο.Υ. ή εμμέσως συναγόμενα ( π.χ. αγορά από τον παλιό εκμεταλλευτή των παγίων στοιχείων ή της ταμειακής μηχανής κλπ ) . Στις περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο κτίριο ενοικιάζεται από άλλο επιτηδευματία χωρίς καμία σχέση ή επαφή μ αυτόν που διέκοψε το επάγγελμα του έστω και αν ασκούσαν το ίδιο επάγγελμα στον ίδιο χώρο δεν τίθεται θέμα υπεραξίας ."

Άλλο που στη πράξη ζητήται από τις ΔΟΥ υπεραξία.

Link to comment
Share on other sites

Και εγώ αυτό που ερνηνεύω από την 1052699/2003 απόφαση είναι (με την άδεια σου Κάρολε)

"3) Αν η επιχείρηση κάνει έναρξη εργασιών σε εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. 6 μηνών με το ίδιο αντικείμενο ή συναφές με αυτό που είχε η άλλη επιχείρηση που διέκοψε , τότε πρέπει να διερευνηθεί το θέμα της φορολογίας τυχόν υπεραξίας , από την τυχόν έμμεση μεταβίβαση . Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αποδειχθεί μεταβίβαση από επαχθή αιτία από τα στοιχεία που διαθέτει η Δ.Ο.Υ. ή εμμέσως συναγόμενα ( π.χ. αγορά από τον παλιό εκμεταλλευτή των παγίων στοιχείων ή της ταμειακής μηχανής κλπ ) . Στις περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο κτίριο ενοικιάζεται από άλλο επιτηδευματία χωρίς καμία σχέση ή επαφή μ αυτόν που διέκοψε το επάγγελμα του έστω και αν ασκούσαν το ίδιο επάγγελμα στον ίδιο χώρο δεν τίθεται θέμα υπεραξίας ." Άλλο που στη πράξη ζητήται από τις ΔΟΥ υπεραξία.

Συμφωνούμε απόλυτα.

Link to comment
Share on other sites

Μήπως πρέπει να συμφωνήσουμε με την manina ?

Μα πως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι που αναφέρουν σχεδόν ΟΛΕΣ οι

ΠΟΛ σαν επωδό,όταν η ερμηνία της είναι τελείως άσχετη με το ΓΡΑΜΜΑ και το

ΠΝΕΥΜΑ του Νόμου.(Ν. 2238/94)

Link to comment
Share on other sites

Συνάδερφοι πρέπει να προσέξουμε τα εξής : Η απόφαση 1052699/30-5-2003 αναφέρεται για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις . Σαφώς και στο τέλος της αναφέρει ότι κάθε άλλη οδηγία με αντίθετο περιεχόμενο καταργείται . Το είχα υπόψη μου όταν έγραφα τις προηγούμενες δημοσιεύσεις μου. Επίσης τονίζει η παραπάνω απόφαση ότι αφορά μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρηση με τα άυλα στοιχεία αυτής κλπ……που γίνεται με αντάλλαγμα γιατί μόνο στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση ή ωφέλεια για το μεταβιβάζοντα Πως είναι δυνατόν να μου επιβάλλει η Δ.Ο.Υ φόρο υπεραξίας χωρίς να υφίσταται μεταβίβαση με αντάλλαγμα ?? Πρέπει να το αποδείξει . Ανέφερα στις προηγούμενες δημοσιεύσεις μου τον τρόπο με τον οποίο μπορεί . Η ΠΟΛ αυτή δεν αποτελεί πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις . Αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις .Μάλιστα αναφέρεται και στον τίτλο της : «Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις.» Επίσης η ΠΟΛ 1196 /2000 επειδή αναφέρεται στην υπεραξία που προκύπτει από το επιπλέον ποσό που τυχόν θα λάβει ο ιδιοκτήτης κατά τη παραχώρηση ή εκμίσθωση καταστήματος (σε χώρο που λειτουργούσε ομοειδής επιχείρηση ) δεν καταργείται κατά την άποψη μου με την απόφαση 1052699/30-5-2003 . Επιμένω λοιπόν στις παραπάνω τοποθετήσεις μου . Φυσικά το ότι επιμένω δε σημαίνει σε καμία περίπτωση πως δε θα συνεχίσω το διάλογο μέχρι να καταλήξουμε σε τελικό συμπέρασμα .

Link to comment
Share on other sites

Έγραψε ο KAROLOS.

Συνάδερφοι πρέπει να προσέξουμε τα εξής : Η απόφαση 1052699/30-5-2003 αναφέρεται για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις . Σαφώς και στο τέλος της αναφέρει ότι κάθε άλλη οδηγία με αντίθετο περιεχόμενο καταργείται . Το είχα υπόψη μου όταν έγραφα τις προηγούμενες δημοσιεύσεις μου. Επίσης τονίζει η παραπάνω απόφαση ότι αφορά μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρηση με τα άυλα στοιχεία αυτής κλπ……που γίνεται με αντάλλαγμα γιατί μόνο στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση ή ωφέλεια για το μεταβιβάζοντα Πως είναι δυνατόν να μου επιβάλλει η Δ.Ο.Υ φόρο υπεραξίας χωρίς να υφίσταται μεταβίβαση με αντάλλαγμα ?? Πρέπει να το αποδείξει . Ανέφερα στις προηγούμενες δημοσιεύσεις μου τον τρόπο με τον οποίο μπορεί . Η ΠΟΛ αυτή δεν αποτελεί πανάκεια για όλες τις περιπτώσεις . Αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις .Μάλιστα αναφέρεται και στον τίτλο της : «Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις.» Επίσης η ΠΟΛ 1196 /2000 επειδή αναφέρεται στην υπεραξία που προκύπτει από το επιπλέον ποσό που τυχόν θα λάβει ο ιδιοκτήτης κατά τη παραχώρηση ή εκμίσθωση καταστήματος (σε χώρο που λειτουργούσε ομοειδής επιχείρηση ) δεν καταργείται κατά την άποψη μου με την απόφαση 1052699/30-5-2003 . Επιμένω λοιπόν στις παραπάνω τοποθετήσεις μου . Φυσικά το ότι επιμένω δε σημαίνει σε καμία περίπτωση πως δε θα συνεχίσω το διάλογο μέχρι να καταλήξουμε σε τελικό συμπέρασμα .

Έχεις δίκιο KAROLOS και πιστεύω ότι είμαστε σύμφωνοι,για το πότε πρέπει να ανα-

ζητούν οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ. φόρο υπεραξίας.

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητοί συνάδελφοι

Πριν από λίγο πληροφορήθηκα την αναφορά στο πρόσωπό μου και με ιδιαίτερη χαρά να πω την άποψή μου(αφού έχω προσυπογράψει και τις δυο ερμηνευτικές οδηγίες )

Το βασικό ζήτημα εδράζεται στην ωφέλεια που αποκτά ο πωλητής από τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία (πώληση - ανταλλαγή ) της επιχείρησης που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο, πριν από την έναρξη της νέας επιχείρησης ( για το κρίσιμο εξάμηνο)

Καμία εγγραφή δεν δικαιολογείται αν δεν αποδειχθεί η ( άμεση ή έμμεση )καταβολή χρημάτων, ανεξάρτητα αν η νέα επιχείρηση΄έχει το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο. ( πχ. διακόπτει επιχείρηση ανθοπωλείου, γιατί "πουλήθηκε" αντι τιμήματος 100.000€ σε επιχείρηση "ανταλλακτήριο συναλλάγματος", το οποίο εγκαθίσταται στο μίσθιο δύο μήνες μετά την ημερομηνία διακοπής των εργασιών του ανθοπωλείου.

Εδώ, τίθεται το νομικό ζήτημα "πουλήθηκε" η επιχείρηση ή "εκχωρήθηκαν τα μισθωτικά δικαιώματα στο μίσθιο"?

Θέμα πραγματικό η επίλυση του οποίου ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία της αρμόδιας φορολογικής αρχής, η οποία οφείλει να αποδείξει το είδος, το περιεχόμενο και την αιτία της συμφωνίας (αν υπάρχει τέτοια συμφωνία )

Το εξάμηνο, ως εύλογο χρονικό όριο, δημιουργεί "μαχητό" τεκμήριο συμφωνίας, το οποίο μπορεί να ενισχυθεί αν ο προηγούμενος επιχειρηματίας μεταβιβάζει τον πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησής του στην επιχείρηση που δηλώνει την έναρξη.

Αυτό το "τεκμήριο" σε συνδυασμό με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του ν. 2238/1994, συμφωνα με την οποία "Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί με βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα ή

εκχωρούντα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται."

Αυτή η " αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη " με το πρόσωπο που δηθεν αποκτά την επιχείρηση πχ πέντε μήνες μετά τη διακοπή της προηγούμενης , δημιουργεί σύγχυση, ευκολία ισχυρισμού και τα συναφή.

Έχω τη γνώμη ότι πιο πολύ ο φόβος του νέου επιτηδευματία ( μη γραφεί σε κάποια λίστα ) ή η χαλαρή αποδοχή των ισχυρισμών του ελεγκτή από το φοροτεχνικό συμπαραστάτη του, διαιωνίζει μια παρέκκλιση που δεν στηρίζεται στο νόμο.

Γιαυτό, μια γραπτ'ή αναφορά στη Δ/νση φορολογίας Εισοδήματος, με την οποία να ζητείται η παροχή οδηγιών στο συγκεκριμένο θέμα, θα βοηθήσει την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

Φιλικά

Διονύσης Κουνάδης

Link to comment
Share on other sites

αγαπητοί συνάδελφοι,

ζητώ συγνώμη εκ των προτέρων που σας "κουράζω" επανερχόμενη στο θέμα αλλά τελικά απάντηση στο ερώτημά μου δεν κατάφερα να έχω.

Η επιχείρηση για την οποία ενδιαφέρομαι λειτουργούσε ως βενζινάδικο σε ενοικιαζόμενο χώρο ως το 2000.

Το 2000 διέκοψε την λειτουργία της και υπεκμίσθωσε το ακίνητο σε άλλη εταιρεία η οποία λειτουργεί ακόμα και σήμερα ως βενζινάδικο.

Σήμερα η εν λειτουργία επιχείρηση επιθυμεί να διακόψει παντελώς την λειτουργία της και στον ίδιο χώρο να ξαναξεκινήσει την λειτουργία της η "δική μου" επιχείρηση.

Να σημειώσω ότι το 2000 η νέα επιχείρηση πλήρωσε κανονικά τον φόρο υπεραξίας.

Επίσης να σημειώσω ότι η δική μου επιχείρηση όλα αυτά τα χρόνια δεν διέκοψε την λειτουργία της αφού το εν λόγω βενζινάδικο ήταν υποκατάστημα και ως υποκατάστημα θα το ξανανοίξουμε.

Οπότε,

με δεδομένο το ότι δεν τίθεται θέμα "πώλησης" της υπάρχουσας επιχείρησης,

ούτε ζήτημα εκχώρησης μισθωτικών δικαιωμάτων στο μίσθιο (αφού είναι ήδη δικό μας),

ούτε ζήτημα αγοράς εξοπλισμού (αφού και αυτός είναι δικός μας)

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η' ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ??????????

ΤΙ ΛΕΤΕ???????

Ευχαριστώ θερμά

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...