Jump to content
 • 0

ΦΠΑ & ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ


VAGDEL
 Share

Question

Καλημέρα σας.

Το ερώτημα μου αφορά το ΦΠΑ στα δώρα σε πελάτες εταιρείας μας.

Συγκεκριμένα στην δωρεάν διάθεση εμπορευμάτων-προιόντων σε πελάτες μας, πως χειριζόμαστε το Φπα; Σε ποιά αξία υπολογίζεται; Εγγραφές; Τί γίνεται με την δωρεάν διάθεση εμπορευμάτων-προιόντων σε πελάτες μας εξωτερικού; Ισχύουν μειωμένοι συντελεστές (13%) στα νησιά;

Πολλά τα ερωτήματα!!! ..........Ευχομαι πολλές και οι απαντήσεις!!!

Παρακαλώ αναφέρετε εγκυκλίους, νόμους κλπ στις απαντήσεις σας

Ευχαριστώ

Φιλικά Βαγγέλης

Link to comment
Share on other sites

14 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

ΑΝΤΕ...ΞΕΚΙΝΑΩ ΕΓΩ Κ ΕΡΧΟΝΤΑΙ Κ ΑΛΛΟΙ.

ΓΕΝΙΚΑ,Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΑΘΩΝ,Κ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ,ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ,ΚΑΙ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΦΠΑ,ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ Ή ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΣ.ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΩΝ.

΄

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Βαγγελη εχεις και αλλες φωτο απο Λευκαδα;Βαλε αν εχεις να φερουμε κατι ωραιες αναμνησεις στο νου!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Guest
Βαγγελη εχεις και αλλες φωτο απο Λευκαδα;Βαλε αν εχεις να φερουμε κατι ωραιες αναμνησεις στο νου!!

Φωτογραφίες να βάλω όσες θές..... με την δωρεάν διάθεση και το ΦΠΑ τι γίνεται!!!

Εντύπωση πάντως μου έκανε η αναγνώριση της Λευκάδας απο την συγκεκριμένη φωτογραφία.;;;;;;;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

η λογιστικη εγγραφη ειναι Π:78.10 με Π:54.00.78 και Χ:64.02.10 αλλα για δες για να το καταλαβεις και καλυτερα και καποιο βιβλιο ΕΓΛΣ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 § 2 περ. β του ν.2859/2000, ορίζεται ότι θεωρείται ως παράδοση αγαθών (αυτοπαράδοση) και συνεπώς υποβάλλεται σε Φ.Π.Α. «η δωρεά διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα μέχρις αξίας δέκα ευρώ....».

Δηλαδή, μόνο οι δωρεές αγαθών που είναι εκτός των σκοπών της επιχειρηματικής δραστηριότητας συνιστούν αυτοπαραδόσεις και συνεπώς γεννούν υποχρέωση αποδόσεως Φ.Π.Α. στο Δημόσιο.

Ποιές όμως είναι αυτές οι δωρεές είναι θέμα πραγματικό και παρέχουν έδαφος αμφισβητήσεων εκ μέρους των φορολογικών οργάνων.

Πάντως στις περιπτώσεις που οι δωρεές συνδέονται κατά τρόπο εμφανή και αναμφισβήτητο με τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις της επιχειρήσεως, οι δωρεές αυτές δεν συνιστούν αυτοπαραδόσεις.

Όταν όμως δεν υπάρχει ένας τέτοιος άρρηκτος δεσμός και πολύ περισσότερο όταν ο δωρεοδόχος δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση έναντι της δωρίζουσας επιχειρήσεως, τότε υπάρχει αναμφισβήτητα αυτοπαράδοση.

Εφόσον η δωρεά συνιστά αυτοπαράδοση εκδίδεται «απόδειξη αυτοπαράδοσης».

Με την Ερμην. Εγκ. του ΚΒΣ (αριθ. 3/24.11.92 § 14.7) ορίζεται ότι δεν εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης για τη «διάθεση δώρων, για τα οποία ο επιτηδευματίας, κατά την αγορά τους, απέκτησε δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών και δεν εξέπεσε το φόρο, αλλά καταχώρησε τη δαπάνη κατευθείαν στα γενικά έξοδα».

Όταν επιστρέφεται αγαθό το οποίο είχε δωρηθεί με στοιχείο αυτοπαράδοσης εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο στο οποίο αναγράφεται και ο αριθμός του στοιχείου αυτοπαράδοσης.

Για τη διακίνηση των δώρων εκδίδεται «δελτίο αποστολής».

Λογιστική αντιμετώπιση της « αυτοπαράδοσης » αποθεμάτων

Θέμα «αυτοπαράδοσης» προκύπτει μόνο στις περιπτώσεις που, κατά την απόκτηση (αγορά ή εισαγωγή) των εμπορευμάτων ή των υλικών που αναλώθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων που «αυτοπαραδίδονται», εκπέστηκε Φ.Π.Α. επί της αξίας των αποκτωμένων, δηλαδή χρεώθηκε με τον φόρο αυτόν αρμόδιος υπολ/σμός του 54.00. Στις περιπτώσεις που ο φόρος αυτός δεν εκπέστηκε, αλλά επιβάρυνε το κόστος των αποκτώμενων αγαθών (ενσώματων στοιχείων ή υπηρεσιών) δεν προκύπτει θέμα υπολογισμού και αποδόσεως στο Δημόσιο Φ.Π.Α., όταν μετέπειτα τα αγαθά αυτά «αυτοπαραδίδονται».

Στις πράξεις όμως, που κατά τα προαναφερόμενα, χαρακτηρίζονται ως «αυτοπαραδόσεις» αγαθών πρέπει με τον ανάλογο Φ.Π.Α. να πιστώνεται ο αρμόδιος υπολ/σμός του 54.00 και να χρεώνεται ο αρμόδιος λ/σμός εξόδου. Δηλαδή, ο λ/σμός του εξόδου πρέπει να χρεώνεται με το κόστος κτήσεως του «αυτοπαραδιδόμενου» αγαθού και επιπλέον με το ποσό του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Γνωμάτευση : 229/2205/1994

Λογιστικός χειρισμός δώρων μεγάλης αξίας που δίνονται στους πελάτες κατόπιν κληρώσεως

Σε απάντηση της από 21.11.94 επιστολή σας, με την οποία ερωτάτε σε ποίους λογαριασμούς του Γ.Λ.Σ. πρέπει να καταχωρίσετε δώρα μεγάλης αξίας (δρχ. 10.000.000, αυτοκίνητο, σπίτι και Η/Υ) που «κατόπιν κληρώσεως θα δωρίσετε σε πελάτες σας», σας γνωρίζουμε ότι η αξία των δώρων αυτών καταχωρείται στη χρέωση σχετικού υπολογαριασμού του δευτεροβάθμιου λογ/σμού 64.02 «έξοδα προβολής και διαφήμισης».

Για το θέμα της εκπτώσεως της αξίας των πιο πάνω δώρων από τα φορολογητέα έσοδα της εταιρείας σας αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπ. Οικονομικών.

(κάποιες σημειώσεις που είχα κρατήσει μάλλον από τον Πανδέκτη)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 § 2 περ. β του ν.2859/2000, ορίζεται ότι θεωρείται ως παράδοση αγαθών (αυτοπαράδοση) και συνεπώς υποβάλλεται σε Φ.Π.Α. «η δωρεά διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης. Εξαιρούνται τα δώρα μέχρις αξίας δέκα ευρώ....».

Δηλαδή, μόνο οι δωρεές αγαθών που είναι εκτός των σκοπών της επιχειρηματικής δραστηριότητας συνιστούν αυτοπαραδόσεις και συνεπώς γεννούν υποχρέωση αποδόσεως Φ.Π.Α. στο Δημόσιο.

Ποιές όμως είναι αυτές οι δωρεές είναι θέμα πραγματικό και παρέχουν έδαφος αμφισβητήσεων εκ μέρους των φορολογικών οργάνων.

Πάντως στις περιπτώσεις που οι δωρεές συνδέονται κατά τρόπο εμφανή και αναμφισβήτητο με τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις της επιχειρήσεως, οι δωρεές αυτές δεν συνιστούν αυτοπαραδόσεις.

Όταν όμως δεν υπάρχει ένας τέτοιος άρρηκτος δεσμός και πολύ περισσότερο όταν ο δωρεοδόχος δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση έναντι της δωρίζουσας επιχειρήσεως, τότε υπάρχει αναμφισβήτητα αυτοπαράδοση.

Εφόσον η δωρεά συνιστά αυτοπαράδοση εκδίδεται «απόδειξη αυτοπαράδοσης».

Με την Ερμην. Εγκ. του ΚΒΣ (αριθ. 3/24.11.92 § 14.7) ορίζεται ότι δεν εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης για τη «διάθεση δώρων, για τα οποία ο επιτηδευματίας, κατά την αγορά τους, απέκτησε δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών και δεν εξέπεσε το φόρο, αλλά καταχώρησε τη δαπάνη κατευθείαν στα γενικά έξοδα».

Όταν επιστρέφεται αγαθό το οποίο είχε δωρηθεί με στοιχείο αυτοπαράδοσης εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο στο οποίο αναγράφεται και ο αριθμός του στοιχείου αυτοπαράδοσης.

Για τη διακίνηση των δώρων εκδίδεται «δελτίο αποστολής».

Λογιστική αντιμετώπιση της « αυτοπαράδοσης » αποθεμάτων

Θέμα «αυτοπαράδοσης» προκύπτει μόνο στις περιπτώσεις που, κατά την απόκτηση (αγορά ή εισαγωγή) των εμπορευμάτων ή των υλικών που αναλώθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων που «αυτοπαραδίδονται», εκπέστηκε Φ.Π.Α. επί της αξίας των αποκτωμένων, δηλαδή χρεώθηκε με τον φόρο αυτόν αρμόδιος υπολ/σμός του 54.00. Στις περιπτώσεις που ο φόρος αυτός δεν εκπέστηκε, αλλά επιβάρυνε το κόστος των αποκτώμενων αγαθών (ενσώματων στοιχείων ή υπηρεσιών) δεν προκύπτει θέμα υπολογισμού και αποδόσεως στο Δημόσιο Φ.Π.Α., όταν μετέπειτα τα αγαθά αυτά «αυτοπαραδίδονται».

Στις πράξεις όμως, που κατά τα προαναφερόμενα, χαρακτηρίζονται ως «αυτοπαραδόσεις» αγαθών πρέπει με τον ανάλογο Φ.Π.Α. να πιστώνεται ο αρμόδιος υπολ/σμός του 54.00 και να χρεώνεται ο αρμόδιος λ/σμός εξόδου. Δηλαδή, ο λ/σμός του εξόδου πρέπει να χρεώνεται με το κόστος κτήσεως του «αυτοπαραδιδόμενου» αγαθού και επιπλέον με το ποσό του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Γνωμάτευση : 229/2205/1994

Λογιστικός χειρισμός δώρων μεγάλης αξίας που δίνονται στους πελάτες κατόπιν κληρώσεως

Σε απάντηση της από 21.11.94 επιστολή σας, με την οποία ερωτάτε σε ποίους λογαριασμούς του Γ.Λ.Σ. πρέπει να καταχωρίσετε δώρα μεγάλης αξίας (δρχ. 10.000.000, αυτοκίνητο, σπίτι και Η/Υ) που «κατόπιν κληρώσεως θα δωρίσετε σε πελάτες σας», σας γνωρίζουμε ότι η αξία των δώρων αυτών καταχωρείται στη χρέωση σχετικού υπολογαριασμού του δευτεροβάθμιου λογ/σμού 64.02 «έξοδα προβολής και διαφήμισης».

Για το θέμα της εκπτώσεως της αξίας των πιο πάνω δώρων από τα φορολογητέα έσοδα της εταιρείας σας αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπ. Οικονομικών.

(κάποιες σημειώσεις που είχα κρατήσει μάλλον από τον Πανδέκτη)

Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα αποκτήθηκαν με ενδοκοινοτική συναλλαγή υπολογίζεται ΦΠΑ και τι στοιχείο εκδίδεται;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Κανονικά σα να έχουν αγορασθεί από το εσωτερικό.

Το ότι δεν εξεπέσθη ο ΦΠΑ κατά την αγορά δεν επηρεάζει?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τι εννοείς όταν λες ότι δεν εξεπέσθη ο ΦΠΑ στην ενδοκοινοτική αγορά ? Τον πρόσθεσες στο φόρο εκροών και δεν τον έβαλες στο φόρο εισροών, δηλαδή τον απέδωσες στο Δημόσιο χωρίς να τον εκπέσεις ? Γιατί τότε μόνο θεωρείται ότι δεν εξεπέσθη ο φόρος, οπότε δεν χρειάζεται να τον αποδώσεις με την αυτοπαράδοση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Το ότι δεν εξεπέσθη ο ΦΠΑ κατά την αγορά δεν επηρεάζει?

Τον έχεις εκπέσει τον ΦΠΑ.

Η μόνη διαφορά είναι ότι, αντί να τον πληρώσεις στον προμηθευτή, τον προσέθεσες στις εκροές στην Περιοδική.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ρε παιδιά...έχω μια περίπτωση, όπου έμπορος χαλιών έκοψε ΤΔΑ με χαλιά (τα οποία είχαν αποκτηθεί από το εξωτερικό) σε ιερό ναό. Το τιμολόγιο περιέχει κανονικά καθ.αξίες,ποσότητες και ΦΠΑ 23%.

Ο ιερός ναός εν συνεχεία έκοψε γραμμάτιο είσπραξης (με σφραγίδες του Μωυσή και κάτι ΠΟΛ19/30-1-1-1985) ως είσπραξη χρημάτων δωρεάς.

Λέω λοιπόν του εμπόρου ότι το ΦΠΑ θα το αποδώσεις κανονικά στο δημόσιο.Αυτός έχει φαγωθεί ότι απαλλάσσετε του ΦΠΑ και μάλιστα το έκανε παλιότερα και του το είπε και ο προηγούμενος λογιστής.

Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Έχω φάει το κόσμο να βρω κάτι και δε βρίσκω. Μήπως είναι κάποια άλλη διαδικασία που κόβεις ΔΑ και γράφεις δωρεά απάνω?

Καμιά βοήθεια?!?!??

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...