Jump to content
  • 0

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟ ΕΒΚΝΠ


Guest GNQC
 Share

Question

Έπιβλήθηξε πρόστιμο σε επιχείρηση για 3 εργαζόμενους με την αιτιολογία ότι η ημερομηνία πρόσληψης τους ήταν διαφορετική από την ημερομηνία θέωρησης του ΕΒΚΝΠ (πρόσληψη 11/5 , απογραφή στο ΙΚΑ και θέωρηση ΕΒΚΝΠ 12/5). Χρειάζομαι την βοήθεια σας στην ανέυρευση εγκυκλίων ή νόμων. ¨Εχω την εντύπωση ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση.

ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Ψάξε το ζήτημα γιατί υπάρχει εγκύκλιος του ΙΚΑ που αναφέρει ότι εφόσον δεν έγινε έλεγχος στις 11/05, και δεν διαπιστώθηκε παράβαση μη αναγραφής, ενώ γράφτηκε στις 12/5 η σωστή ημερομηνία πρόσληψης δεν υφίσταται παράβαση.

Δεν έχω πρόχειρη την εγκύκλιο.

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Την βρήκα.

Εγκύκλιος 81/1999

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αθήνα, 14 Ιουλίου 1999

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αρ.Πρωτ.: Ε40/167

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εγκύκλιος αρ.: 81

ΘΕΜΑ: Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού - Επίλυση Προβλημάτων

Σχετ. Εγκ. 38/98

Ως γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρ 2 του Ν. 2556/97 ( εγκ. ΙΚΑ 38/98 ), ορίζεται, ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να τηρούν θεωρημένο ειδικό έντυπο, στο οποίο θα καταχωρούν του νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς τους, αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία.

Μετά την ψήφιση του παραπάνω νόμου, η Διοίκηση του ΙΚΑ προέβη σε μια οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης των ενδιαφερομένων φορέων και ευρύτερων ομάδων, σε πανελλήνια κλίμακα, μέσω καταχωρήσεων στον τύπο, περιοδικό και ημερήσιο (Αθηναϊκό και Επαρχιακό), με εκτύπωση και διανομή "φέιγ βολάν", με ανακοινώσεις σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα, (Ρ/Σ, TV) για την υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου.

Επίσης, με τη σχετική εγκύκλιό μας, ενημερώθηκαν όλα τα Υπουργεία, ΟΑΕΔ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΚΕΔΚΕ, Επιμελητήρια, Τράπεζες, κ.λ.π.

Ο σκοπός της διάταξης αυτής δεν ήταν, ούτε & είναι, εισπρακτικός, αλλά η πάταξη της εισφοροδιαφυγής, προκειμένου να γίνει συνείδηση η υποχρεωτική ασφ/ση των εργαζομένων και, ως εκ τούτου, διευκολύνονται στην άσκηση των διευθυντικών τους δικαιωμάτων.

Η αποτελεσματικότητα του μέτρου είναι προφανής, δεδομένου ότι, για το έτος 1998, υπήρξε αύξηση των απογραφών κατά 20% έναντι του 1997, πλέον των χιλιάδων παραβάσεων που διαπιστώθηκαν.

Επειδή όμως, κατά την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, παρουσιάστηκαν δυστυχώς προβλήματα και τριβές μεταξύ των υπηρεσιών μας και των εργοδοτών, κρίνεται σκόπιμο αυτά να αντιμετωπισθούν.

Επομένως, για λόγους χρηστής διοίκησης και επιείκειας και μόνο, για ορισμένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στην ανωτέρω συλλογιστική, αφού καταγράφηκαν όλες οι περιπτώσεις από τις υπηρεσίες μας και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες, με τη σειρά τους, σε συνεργασία με τους Προέδρους των ΤΔΕ συγκέντρωσαν όλα τα προβλήματα, δίδεται λύση ώστε στο εξής, με ενιαίο, ομοιόμορφο και επιεική πλέον τρόπο, να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σε όλη τη χώρα και ξεκάθαρα να προκύπτουν όλες εκείνες οι περιπτώσεις εισφοροδιαφυγής, για τις οποίες και θα επιβάλλονται τα νόμιμα μέτρα και κυρώσεις.

Μετά τις παραπάνω συνεννοήσεις, συναποφασίσθηκαν και διευκρινίζονται τα κατωτέρω:

1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΠΑΕ

1.1. Δεν επιβάλλεται ΠΕΠΑΕ για την μη τήρηση του ειδικού βιβλίου, δίχως διενέργεια επιτοπίου ελέγχου.

Προσοχή: Επί υποβολής καταγγελιών διενεργείται επιτόπιος έλεγχος για διαπίστωση τήρησης και εγγραφής στο ειδικό βιβλίο του καταγγέλοντα.

Εάν η επιχείρηση είναι κλειστή, τότε ζητούνται εγγράφως όλα τα προς έλεγχο στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον λειτουργεί η επιχείρηση, σε καμιά περίπτωση, δεν ζητείται η προσκόμιση στις υπηρεσίες μας του ειδικού βιβλίου και η διαπίστωση της τήρησης ή μη αυτού γίνεται αποκλειστικά στην επιχ/ση.

1.2. Δεν συντάσσεται ΠΕΠΑΕ εάν ο εργοδότης προσέλθει στην υπηρεσία μας και καταθέσει αίτηση-δήλωση απογραφής, εφόσον από τις δηλώσεις των εργαζομένων, κατά τον επιτόπιο έλεγχο που θα ακολουθήσει, διαπιστωθεί η ακρίβεια των στοιχείων απασχόλησης που περιέχονται σ’ αυτή, όσον αφορά την ημερομηνία πρόσληψης. Υπ’ όψιν, ότι οι κάρτες αναγγελίας πρόσληψης του ΟΑΕΔ δεν υποκαθιστούν το Ειδικό Βιβλίο ούτε αποτελούν τεκμήριο έναρξης της απασχόλησης.

Αντίθετα, σε περίπτωση που είχε διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρησης πριν από την αίτηση-δήλωση απογραφής και είχε διαπιστωθεί παράβαση τότε θα συντάσσεται ΠΕΠΑΕ.

Π.χ. εάν υπάρχει έκθεση ελέγχου ΕΥΠΕΑ ή διαπίστωση απασχόλησης πριν από την αίτηση απογραφής θα συντάσσεται ΠΕΠΑΕ, ανεξάρτητα εάν ο εργοδότης προσήλθε και υπέβαλλε στη συνέχεια αίτηση απογραφής.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω και προς αποφυγή διενέξεων, θα πρέπει κατά την κατάθεση της σχετικής αίτησης απογραφής να αναγράφεται σ’ αυτή η ακριβής ώρα κατάθεσης στο Υποκ/μα (ημερομηνία και ώρα) με ευθύνη του Προϊσταμένου Εσόδων. Επισημαίνεται, επίσης, ότι, στο εξής οι αρμόδιες υπηρεσίες μας (ΕΥΠΕΑ, εξωτερικοί υπάλληλοι κ.λ.π.), που είναι επιφορτισμένος με τη διενέργεια επιτοπίων ελέγχων, πρέπει να αναγράφουν στο φύλλο επιτοπίου ελέγχου ή στο ΒΒΕ και την ακριβή ώρα αυτού του ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι προηγήθηκε χρονικά ο επιτόπιος έλεγχος των υπηρεσιών μας του χρόνου κατάθεσης της σχετικής αίτησης-δήλωσης απογραφής από τον εργοδότη στην υπηρεσία μας, τότε θα συντάσσεται ΠΕΠΑΕ. Εάν π.χ. συνεπεία του ελέγχου ο εργοδότης προσέλθει αυθημερόν για απογραφή θα αποδεικνύεται ο χρόνος της παράβασης και θα επιβάλλεται ΠΕΠΑΕ.

Υπενθυμίζεται και πάλι ότι το Ειδικό Βιβλίο χορηγείται χωρίς ειδική αίτηση του εργοδότη αλλά με την κατάθεση της σχετικής αίτησης απογραφής του αυθημερόν.

και λοιπά.......................

Link to comment
Share on other sites

  • 0
Guest Guest

ευχαριστώ πολύ αλλά θα επιμείνω. Στον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε ο ένας εργαζόμενος που δήλωσε ημερ.πρόσληψης 11/5 και παρόλα αυτά επιβλήθηκε πρόστιμο.

Link to comment
Share on other sites

  • 0
Guest Νέος Συνάδελφος

Υπάρχει και σχετική απόφαση Τρ.Δ.Πρ.Αθηνών 1113/01, που σε καλύπτει απόλυτα, και καλύπτει και εμένα αφού ένας πελάτης μου προχώρησε σε πρόσληψη χωρίς να με ενημερώσει.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...