Jump to content

Αμοιβές Ελεγκτών Ανωνύμων Εταιριών


Recommended Posts

...Mήπως , λέω μήπως έχει κανείς κάνα Προγραμματάκι για τον υπολογισμό των ανωτέρω αμοιβών.

Δίνοντας δηλαδή τον τζίρο της εταιρείας να σου υπολογίζει την ΑΠΥ για την αμοιβή και τις παρακρατήσεις ΟΕΕ , Φόρου Ελ. Επαγγελματιών και ΦΠΑ.

Link to comment
Share on other sites

...Mήπως , λέω μήπως έχει κανείς κάνα Προγραμματάκι για τον υπολογισμό των ανωτέρω αμοιβών.

Δίνοντας δηλαδή τον τζίρο της εταιρείας να σου υπολογίζει την ΑΠΥ για την αμοιβή και τις παρακρατήσεις ΟΕΕ , Φόρου Ελ. Επαγγελματιών και ΦΠΑ.

Συγνώμη, αλλά αν κατάλαβα καλά............

Έστω το "προγραμματάκι αυτό" είναι σε excelόφυλλο, ή σε κάποιο exe. Αν δεν το έχεις ήδη running, θέλεις να βρείς την εντολή ή το εικονίδιο το ίδιο χρόνο που θέλεις να απλώσεις το χέρι σου να πάρεις το computerάκι. "Δίνοντας τον τζίρο της εταιρείας " παίρνει τον ίδιο χρόνο και στις δύο περιπτώσεις. Από κει και πέρα η εξοικονόμηση χρόνου είναι τι; 15 δευτερόλεπτα; 20; Με χρέωση 50€ την ώρα αυτό σε τι μεταφράζεται; 2,78€. Ούτε ένα καφέ.

Link to comment
Share on other sites

Συγνώμη, αλλά αν κατάλαβα καλά............

Έστω το "προγραμματάκι αυτό" είναι σε excelόφυλλο, ή σε κάποιο exe. Αν δεν το έχεις ήδη running, θέλεις να βρείς την εντολή ή το εικονίδιο το ίδιο χρόνο που θέλεις να απλώσεις το χέρι σου να πάρεις το computerάκι. "Δίνοντας τον τζίρο της εταιρείας " παίρνει τον ίδιο χρόνο και στις δύο περιπτώσεις. Από κει και πέρα η εξοικονόμηση χρόνου είναι τι; 15 δευτερόλεπτα; 20; Με χρέωση 50€ την ώρα αυτό σε τι μεταφράζεται; 2,78€. Ούτε ένα καφέ.

...Πρέπει να δώσω στοιχεία για να κοπούν ΑΠΥ απο συναδέλφους ελεγκτές σε καμμιά Δεκαριά εταιρείες έτσι αν πχ -πραγματικό γεγονός-ο τζίρος είναι 2333557,73 τότε πρέπει να κάνω με το κομπιουτεράκι :

586940*0,04%=234,77

293470*0,03%=88,04

880410*0,025%=220,1

572737,73*0,02%=114,55

Σύνολο αμοιβής 657,46

Βάλε (-)ΟΕΕ 10% , (-)ΦΕΕ 20% ,(+)ΦΠΑ 19% και βρίσκεις το πληρωτέο ....ΕΕΕεε όσα νάναι με το κομπιουτεράκι ...θα το κάνεις το λάθος άσε που ο Frozito στο Γρηγόρη κάνει 3,80 !!!!

Link to comment
Share on other sites

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

οι οποίες δεν υπάγονται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών

Σύμφωνα με το Νόμο 2190 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 13 παρ. 1 του Ν. 2339/95 και 10 παρ. 10 του Ν. 2741/99 όταν δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου Α.Ε. από ορκωτό λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ.

Οι ελεγκτές αμείβονται πάντα από την εταιρεία. Η αμοιβή ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει.

Η απόφαση αρ. Κ2-14054/ΦΕΚ 76/1-2-2000 ορίζει ότι τα ελάχιστα όρια αμοιβής για τον καθένα από τους ελεγκτές των Α.Ε. έχουν ως εξής:

· ποσοστό 0,40‰ επί του κύκλου εργασιών και μέχρι το ποσό των 586.940 ΕΥΡΩ

· ποσοστό 0,30‰ επί του κύκλου εργασιών και για το ποσό από 586.941 ΕΥΡΩ δρχ. μέχρι 880.410 ΕΥΡΩ

· ποσοστό 0,25‰ επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 880.411 ΕΥΡΩ μέχρι 1.760.821 ΕΥΡΩ

· ποσοστό 0,20‰ επί του κύκλου εργασιών για το ποσό πέραν των 1.760.822 ΕΥΡΩ

Η αμοιβή για κάθε έναν από τους ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 147 ΕΥΡΩ)

Η υπέρ του ΟΕΕ παρακράτηση επί της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται σε ποσοστό 10%.

Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατήσουν και να αποδώσουν στο ΟΕΕ το ποσοστό παρακράτησης επί της αμοιβής των ελεγκτών. Η απόδοση στο ΟΕΕ γίνεται με την κατάθεση από τις εταιρείες του ποσοστού παρακράτησης στον υπ' αριθμό 040/546183-94 ειδικό λογαριασμό παρακρατήσεων του ΟΕΕ στην ΕΤΕ. Στο παραστατικό πρέπει να μνημονεύονται το ποσό, η επωνυμία της υπόχρεου εταιρείας, τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών καθώς και οι αμοιβές τους. Η απόδοση του παρακρατηθέντος ποσοστού υπέρ του ΟΕΕ γίνεται μέχρι το τέλος του επομένου από την παρακράτηση μηνός.

Link to comment
Share on other sites

Μια χαρά είναι Lands και σίγουρα καλύτερα από κομποιουτεράκι. Μάλλον η Προοδευτική καλώς επέμενε.

Είσαι πολύ ευγενικός.

Στην ουσία computerάκι είναι που πατάει τα πλήκτρα μόνο του.

Για να γίνει πρόγραμμα θέλει............

Θέλει να κρυφτεί η κλίμακα.

Θέλουν προστασία τα κελιά με τις φόρμουλες.

Θέλει να λάβει υπόψη την ύπαρξη δύο ελεγκτών.

Θέλει ένα κουμπί να στέλνει τα στοιχεία στο σύστημα έκδοσης των ΤΠΥ.

frozito (εγώ έχω μείνει στο capuccino fredo) δεν χρειάζεται να φτιάχνει.

( 3,80€ στου "Γρηγόρη" σε σκαμνάκι ή σε άβολη καρέκλα; Και δεν πάω στου "Βάρσος", στο "Διόνυσο" στο "GB Corner", στο "Ostria", να 'χω την άνεσή μου, να πουλήσω και μούρη, να δω και κανένα realitostar) !!!

Link to comment
Share on other sites

....Προς Lands ,

...Το ότι είσαι(είστε) ΑΡΧΟΝΤΑΣ !!!! δεν χρειάζεται να το ξαναπώ !!!!

...Οσο για το Fredo είναι πιά ξεπερασμένο και με το "Οστρια" μόνο οπτική επαφή έχω όταν πηγαίνω στη διπλανή Παιδική Χαρά καμμιά Κυριακή τα πιτσιρίκια !!!

..Αν τώρα διόρθωνες και λίγο τους τύπους στο Εξελάκι σου -κάπου στην κλίμακα είναι το λαθάκι- θα σου(σας) στείλω Frozito με Κούριερ !!!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

....Προς Lands  ,

...Το ότι είσαι(είστε) ΑΡΧΟΝΤΑΣ !!!! δεν χρειάζεται να το ξαναπώ !!!!

...Οσο για το Fredo είναι πιά ξεπερασμένο και με το "Οστρια" μόνο οπτική επαφή έχω όταν πηγαίνω στη διπλανή Παιδική Χαρά καμμιά Κυριακή τα πιτσιρίκια !!!

..Αν τώρα διόρθωνες και λίγο τους τύπους στο Εξελάκι σου -κάπου στην κλίμακα είναι το λαθάκι- θα σου(σας) στείλω Frozito με Κούριερ !!!!!!!!!!!

"Η αμοιβή για κάθε έναν από τους ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 147 ΕΥΡΩ"

Εκτός του γεγονότος ότι μέχρι τα 367.500,00€ βγάζει αποτέλεσμα 147,00€ δεν έχει άλλο "λαθάκι".

Αλλιώς, η κλίμακα είναι όπως την έδωσαν ο grcreep και ο CEL. (Παρεπιπτόντως πρόκειται για την ίδια απόφαση που δώσαμε και μεις, με μεταφρασμένα τα ποσά σε €)

Από την άλλη πλευρά της Παιδικής Χαράς υπάρχει το Alimos Cafe. Του ίδιου είναι, αλλά λένε ότι εκεί τα έχει φτηνότερα.

Προς "ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ":

Ήρεμα! Και να με δαγκώσει realitostar ούτε που θα το γνωρίσω.

Link to comment
Share on other sites

Αφού η ελάχιστη αμοιβή είναι 147,00 ευρώ και μέχρι τις 586940,00 ευρώ είναι ποσοστό 0,04%, γιατί είναι λάθος που από 1-367.500,00 βγάζει αμοιβή 147,00 ευρώ.????

Link to comment
Share on other sites

Αφού η ελάχιστη αμοιβή είναι 147,00 ευρώ και μέχρι τις 586940,00 ευρώ είναι ποσοστό 0,04%, γιατί είναι λάθος που από 1-367.500,00 βγάζει αμοιβή 147,00 ευρώ.????

..Γιατί δίνοντας τον τζίρο -ώς παράδειγμα δημοσίευσης μου ανωτέρω- των ευρώ 2333557,73 αντί να βγεί ΑΠΥ 657,46 το πρόγραμμα των Lands βγάζει Αμοιβή 466,71 !!!!

Link to comment
Share on other sites

Κοίταξε να δεις Proodeytiki, όταν βρίσκουμε χοντρό λάθος, δεν λέμε ότι βρήκαμε λαθάκι "κάπου στη κλίμακα". Γιατί μόνο λαθάκι δεν ήταν.

Ακόμα όμως το 657,46 από το 2.333.557,73 δεν βγαίνει.

Link to comment
Share on other sites

586940*0,04%=234,77

293470*0,03%=88,04

880410*0,025%=220,1

572737,73*0,02%=114,55

Σύνολο αμοιβής 657,46

Αυτό μάλιστα, είναι λαθάκι.

293470*0,03%=88,04 ???

Link to comment
Share on other sites

ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΑΝΕΒΑΖΩ ΚΙ ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΑΚΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΓΙΑ..... ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.!!

Καλό, αλλά η φόρμουλα στο F18 περιέχει πίνακα, που όταν αλλάξουν τα δεδομένα θα είναι ταλαιπωρία να την αλλάξεις.

Καλύτερα να δουλεύεις κατευθείαν στους πίνακες με τις συναρτήσεις vlookup και hlookup.

Μετά από προσεκτικό διάβασμα να η τρίτη και φαρμακερή version.

Όντως είχα μπλέξει τα κλιμάκια με τη κλίμακα.

am_el.zip

Link to comment
Share on other sites

Lands & T.N.S. ,

Σας ευχαριστούμε και τους δύο !!!!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

...Βρε παιδιά ,

να ρωτήσω κάτι!!!

Κάνει κανείς σας έλεγχο για την Εκθεση Ελέγχου που υπογράφει ???

Link to comment
Share on other sites

Guest analytikarios

ΕΓΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΟΤΕ.ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΛΕΞΟΥΜΕ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΑΡ' ΟΛΑ ΠΟΥ ΣΑΝ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ....

Link to comment
Share on other sites

Guest Yiannis
...Βρε παιδιά ,

να ρωτήσω κάτι!!!

Κάνει κανείς σας έλεγχο για την Εκθεση Ελέγχου που υπογράφει ???

Για να συμπληρώσω, ξέρεις κανείς μας σε ποιές εταιρείες είμαστε ελεγκτές;

Link to comment
Share on other sites

Για να συμπληρώσω, ξέρεις κανείς μας σε ποιές εταιρείες είμαστε ελεγκτές;

...Χμμμμ πολύ ενδιαφέρον.

Μια φορά ξεφυλλίζοντας ένα ΦΕΚ για να βρώ κάτι σε μια εταιρεία μου βλέπω το όνομα μου και τα λοιπα στοιχεία μου σαν ελεγκτής-Αναπληρωματικός- σε κάποια άγνωστη σε μένα εταιρεία. Μου πήρε καμμιά 10ρια μέρες μέχρι να βρώ ποιός φίλος με είχε δηλώσει. !!!!

Link to comment
Share on other sites

...Χμμμμ πολύ ενδιαφέρον.

Μια φορά ξεφυλλίζοντας ένα ΦΕΚ για να βρώ κάτι σε μια εταιρεία μου βλέπω το όνομα μου και τα λοιπα στοιχεία μου σαν ελεγκτής-Αναπληρωματικός- σε κάποια άγνωστη σε μένα εταιρεία. Μου πήρε καμμιά 10ρια μέρες μέχρι να βρώ ποιός φίλος με είχε δηλώσει.  !!!!

Και φυσικά......συμπεριελαβες την αμοιβη σου στην Δ.Φ.Ε. εεεεεε.....

Link to comment
Share on other sites

Guest Grand Master

Αν κρίνει κάποιος απο τα downloads το θέμα ενδιαφέρει αρκετούς συναδέλφους........

Link to comment
Share on other sites

Αν κρίνει κάποιος απο τα downloads το θέμα ενδιαφέρει αρκετούς συναδέλφους........

Σίγουρα ενδιαφέρει.

Η πρώτη & δεύτερη έκδοση των LandS μέχρι τώρα έχει 138 Downloads

Η τρίτη & φαρμακερή έκδοση των LandS μέχρι τώρα έχει 121 Downloads

& το αρχείο του T.N.S. μέχρι τώρα έχει 272 Downloads

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...