Jump to content

Ρουμανία 2021: Η φορολογία 1% και η επανάσταση στη φορολογία εταιρειών του ίδιου γκρουπ


Recommended Posts

Άρθρο του Ηλία Παπαγεωργιάδη στο liberal.gr
Το 2021 ξεκίνησε για τη Ρουμανία χωρίς σοβαρές αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων. Ο βασικός φόρος των εταιρειών (με τζίρο άνω του 1.000.000 Ευρώ) παραμένει στο 16% επί των κερδών, όπως ορίστηκε από το 2005.

Ο φόρος των μικροεταιρειών (με τζίρο ως 1.000.000 Ευρώ) παραμένει στο 3% επί του τζίρου αν δεν έχουν υπάλληλο, ή 1% επί του τζίρου αν έχουν υπάλληλο, όπως ορίστηκε από το 2009. Ταυτόχρονα, η φορολογία για καφέ, εστιατόρια κλπ θα παραμείνει ακόμη χαμηλότερη και ανάλογα με τα τετραγωνικά και τα τραπέζια τους θα καταλήγει σε ένα ετήσιο χαμηλό ποσό ανεξαρτήτως εισοδημάτων (πολύ κάτω από το 1%).

Η νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2020 αποφάσισε:

- Τη συνέχιση των προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις των μέτρων κατά του κορονοϊού

- Τη διατήρηση του ελλείμματος της χώρας στο 7% του ΑΕΠ

- Τη διατήρηση της φορολογίας σε χαμηλά επίπεδα και την περιστολή δαπανών στον δημόσιο τομέα, με πάγωμα μισθών και στοχευμένες απολύσεις («μέσω αλλαγής ονομασίας» κάποιων οργανισμών).

Όχι τυχαία, το 2020 η Ρουμανία θα έχει μείωση του ΑΕΠ αισθητά χαμηλότερη από την Ελλάδα (4-5% έναντι 9-10%), όχι μόνο επειδή έχει πιο πολλαπλάσια παραγωγική βάση, πολλαπλάσιες εξαγωγές κλπ, αλλά και επειδή η χαμηλή φορολογία επέτρεψε σε μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων να συνεχίσουν να την καταβάλλουν κανονικά.

Συνοπτικά η εικόνα της φορολογίας των επιχειρήσεων στη Ρουμανία για το 2021 έχει ως εξής:

Φόρος εταιρειών, με τζίρο 1.000.000 Ευρώ και άνω:                    

16% επί των κερδών

Φόρος «μικροεταιρειών», με τζίρο ως 999.999 Ευρώ:      

1% επί του τζίρου, αν έχουν υπάλληλο (που μπορεί να είναι και ο μέτοχος)

3% επί του τζίρου, αν δεν έχουν υπάλληλο

Αν κάποια εταιρεία με τζίρο κάτω του 1.000.000 θέλει να πληρώνει φόρο 16% επί των κερδών, έχει το δικαίωμα να το επιλέξει (αλλά ούτε 1 στις 1.000 δεν το κάνουν...)

Προκαταβολή φόρου:

Άγνωστες λέξεις

Υποχρεωτική ασφάλιση μετόχου:

Δεν υπάρχει. Η ασφάλιση είναι προαιρετική

Φόρος ΓΕΜΗ, εισφορά αλληλεγγύης κλπ:

Άγνωστες λέξεις

Φόρος μερίσματος:

5%

Ατομικός φόρος:

10% ανεξαρτήτως εισοδημάτων, δεν «τιμωρείται» όποιος κερδίζει πολλά και τα δηλώνει.

Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης Εταιρειών

Συνεχίζεται το δικαίωμα των εταιρειών να χρηματοδοτούν ΜΚΟ (εντός της Ρουμανίας) της επιλογής τους, πληρώνοντας σε αυτές ως και το 20% του φόρου εισοδήματός τους, καταβάλλοντας στο κράτος το υπόλοιπο 80%.

Παράδειγμα: Αν ίσχυε αυτό το μοντέλο στην Ελλάδα, θα μπορούσε κάποιος να μην πληρώσει φόρο 1.000 Ευρώ στην Εφορία, αλλά να δώσει 800 στην Εφορία και 200 σε μία ΜΚΟ από μία λίστα εγκεκριμένη από το υπουργείο οικονομικών (τυχαίο παράδειγμα Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης). Με το συμβόλαιο δωρεάς των 200 Ευρώ και την απόδειξη καταβολής, ο λογιστής αυτομάτως θα μείωνε τον φόρο που θα καταβάλλονταν στο κράτος.

Με αυτόν τον τρόπο εδώ και 15+ χρόνια οι ρουμανικές εταιρείες εφαρμόζουν Πολιτικές Κοινωνικής Ευθύνης.

Συντελεστές ΦΠΑ:

Βασικός συντελεστής:                                                                      19%

Συντελεστής τροφίμων, κάθε τομέα της γεωργίας κλπ:                    9%

Συντελεστής εστιατορίων και βιολογικών προϊόντων:                      5%

Φόροι ακινήτων:

Πολύ χαμηλοί

Οι νέες αλλαγές και μειώσεις φόρων που θα ισχύσουν από 01.01.2021 και η επανάσταση στη φορολογία εταιρειών του ίδιου γκρουπ

Παράλληλα, αποτελεί νόμο του κράτους η λίστα με τις νέες αλλαγές και μειώσεις φόρων που θα επέλθουν στη Ρουμανία από τον 01.01.2021. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

1. Μείωση φορολογίας για εταιρείες με θετικά ίδια κεφάλαια / ίδια κεφάλαια σε αυξητική πορεία κάθε χρόνο

2. (Όταν εφαρμόζεται φορολογία 16% επί των κερδών) αν δύο ή περισσότερες εταιρείες έχουν τον ίδιο μέτοχο και αποτελούν γκρουπ, τότε θα μπορούν να συμψηφίζουν κέρδη και ζημίες και να καταβάλλουν φόρο για τη διαφορά.

Πχ 3 εταιρείες ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, η πρώτη έχει κέρδη 100.000 Ευρώ, η δεύτερη έχει κέρδη 200.000 Ευρώ και η τρίτη ζημίες 150.000 Ευρώ. Μέχρι τώρα οι δύο πρώτες θα πλήρωναν φόρους για τα κέρδη των 300.000 Ευρώ και η τρίτη δεν θα πλήρωνε τίποτε. Από το 2021 ο υπολογισμός θα γίνεται ως εξής: 100.000+200.000-150.000 = 150.000 κέρδος του γκρουπ των εταιρειών αυτών και επί του τελικού αυτού ποσού θα επιβάλλεται η φορολογία.

3. Ευνοϊκές αλλαγές για τα πακέτα κινήτρων προς εργαζομένους με μετοχές κλπ (stock options)

4. Η χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τους εργαζομένους θα είναι αφορολόγητη και δεν θα επιφέρει κόστη ασφαλιστικών εισφορών

5. Αν η εταιρεία πληρώνει τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων για τα παιδιά των εργαζομένων, η παροχή αυτή δεν θα επιφέρει κόστη ασφαλιστικών εισφορών

6. Αλλαγές και απλοποίηση πολλών διαδικασιών σε θέματα ΦΠΑ + πολλές ακόμη βελτιστοποιήσεις.

2021. Η Ρουμανία δεν είναι παράδεισος. Όμως συνεχίζει να επιλέγει τη χαμηλή φορολογία και να αποτελεί την πρώτη επιλογή των επενδυτών στη ΝΑ Ευρώπη

Το 2021 θα είναι μία ακόμη δύσκολη χρονιά, με πολλές προκλήσεις λόγω του κορωνοϊού. Η Ρουμανία δεν είναι παράδεισος, έχει και αυτή τα δικά της προβλήματα και προκλήσεις, όπως και όλες οι χώρες. Πάντως και φέτος επιλέγει να πορευτεί με «πυξίδα» της τη ΜΟΝΙΜΗ χαμηλή φορολογία, βελτιώνοντας όσο μπορεί το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι όταν οι χώρες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οικονομικά μετά την πανδημία, η Ρουμανία θα βρίσκεται στις πρώτες 5 Ευρωπαϊκές χώρες σε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της. Το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον μαζί με την πολύ δυνατή εσωτερική αγορά της χώρας και τη βιομηχανία της που απλώνεται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς αποτελούν τους λόγους που η πρόβλεψη αυτή πιθανότατα θα επαληθευτεί. Για αυτό και συνεχίζει να υποδέχεται την πλειοψηφία των επενδυτών στη ΝΑ Ευρώπη, με τις νέες επενδύσεις που ανακοινώνονται / υλοποιούνται σε μηνιαία βάση να υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές που ανακοινώνονται / υλοποιούνται στην Ελλάδα σε έναν χρόνο.

[email protected]

ΥΓ. Η Ρουμανία ΔΕΝ είναι επιλογή για όποιον ψάχνει «να έχω ένα μαγαζί στην Ελλάδα και έδρα στο εξωτερικό», ούτε για αυτόν που νομίζει πως «με εταιρία έξω και υποκατάστημα εδώ θα αποφύγω τους ελληνικούς φόρους». Το γιατί αυτό δεν γίνεται μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...