Jump to content
  • 0

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


G-MEL

Question

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172(ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)Αρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του δεύτερου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

ΑΡΑ , ΑΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑ , 1,2,3,4 ΑΚΙΝΗΤΑ -ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΕ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 2ΕΤΙΑΣ , ΘΕΩΡΩ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ- ΠΟΥΛΑ ΩΣ ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΟ  Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

 

ΠΧ1- ΑΓΟΡΑ/ΑΝΕΓΕΡΣΗ   5 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟ 2020= ΑΡΑ =ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΧ2-ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ 2002-3-4-5 ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΩΡΑ , ΤΟ 2020 ΠΧ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΙΧΕ ΕΔΩ ΚΑΙ 15-18 ΕΤΗ

 

Link to comment
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
6 ώρες πριν, G-MEL είπε

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172(ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)Αρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του δεύτερου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

ΑΡΑ , ΑΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑ , 1,2,3,4 ΑΚΙΝΗΤΑ -ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΕ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 2ΕΤΙΑΣ , ΘΕΩΡΩ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ- ΠΟΥΛΑ ΩΣ ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΟ  Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

 

ΠΧ1- ΑΓΟΡΑ/ΑΝΕΓΕΡΣΗ   5 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟ 2020= ΑΡΑ =ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΧ2-ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ 2002-3-4-5 ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΩΡΑ , ΤΟ 2020 ΠΧ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΙΧΕ ΕΔΩ ΚΑΙ 15-18 ΕΤΗ

 

Χμμμ... δύσκολο.

Θέλει προσοχή! Είναι τρεις συναλλαγές εντός διετίας (ακόμη και αν είναι μόνο πωλήσεις), αλλά (αν χρειαστεί) "πέφτει" στη ΔΕΔ ή στο δικαστήριο εφόσον αναποδεικνύεται από τη χρήση των ακινήτων κατά το διάστημα της κατοχής τους, από το επάγγελμα του πωλητή, από το πώς και πόσο τα απέκτησε και από τις τιμές που τα πούλησε, ότι η απόκτηση τους δεν είχε σκοπό την επίτευξη κέρδους από την πώληση.

Είναι θέμα πραγματικό όμως και όχι "αυτόματο".

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Δεδομένου ότι τα δηλωμένα κόστη ανέγερσης είναι οριακά χαμηλά

το θεωρώ σίγουρο πως θα προκύπτει κέρδος από την πώληση 

(Πρόκειται για ανέγερση από παλιά και τώρα πώληση αποπερατωμένων διαμ/των  )

Αλλά και γιατί να μην θεωρήσουμε δυνατή την ρευστοποίηση περιουσίας ? και αφορολόγητη ?

όταν έχουμε αγορα ακινήτου πχ το 2010 και μετα απο 10 ετη το πουλαμε , ενδέχεται να υπάρχει κερδος , το οποίο ομως δεν φορολογείται πουθενα , σωστα' ?

μπέρδεμα ..

 

Link to comment
Share on other sites

  • 0
4 ώρες πριν, G-MEL είπε

Δεδομένου ότι τα δηλωμένα κόστη ανέγερσης είναι οριακά χαμηλά

το θεωρώ σίγουρο πως θα προκύπτει κέρδος από την πώληση 

(Πρόκειται για ανέγερση από παλιά και τώρα πώληση αποπερατωμένων διαμ/των  )

Αλλά και γιατί να μην θεωρήσουμε δυνατή την ρευστοποίηση περιουσίας ? και αφορολόγητη ?

όταν έχουμε αγορα ακινήτου πχ το 2010 και μετα απο 10 ετη το πουλαμε , ενδέχεται να υπάρχει κερδος , το οποίο ομως δεν φορολογείται πουθενα , σωστα' ?

μπέρδεμα ..

 

ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Αν  φορολογούμενος αγοράσει πάνω απο 3 ακινητα μεσα σε 2 έτη αλλα δεν κανει καμια πωληση, υπαρχει περίπτωση να θεωρηθεί οτι ασκει επιχειρηματική δραστηριότητα¨?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...