Jump to content
 • 0

Ενοίκια Ιανουαρίου;;;


DENNY
 Share

Question

Για τις επιχειρήσεις που ήταν πληττόμενες με βάση τη λίστα του Απρίλη, τι γίνεται με τα ενοίκια δεν έχω καταλάβει... Θεωρουμαστε όλοι κλειστοί εως 11.1,εκτις φαρμακείων, σούπερ μάρκετ; 

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

https://www.pomida.gr/newspost.php?nsl=sti-boyli-i-rythmisi-gia-ti-meiosi-misthomaton-ianoyarioy-febroyarioy

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση για τα μισθώματα μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, θα ακολουθήσει νέα υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει σε ποιές επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων κλειστών με κρατική εντολή θα ισχύσει η μείωση κατά 100% του μισθώματος για τους μήνες αυτούς, και για ποιές επαγγελματικές μισθώσεις πληττομένων, αλλά και κατοικιών εργαζομένων θα παραμείνει στο 40%. Οι σημαντικότερες φορολογικές διατάξεις του είναι οι εξής......

 

Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων και του ποσοστού μείωσης της παρ. 8, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
18 ώρες πριν, Locomondo είπε

Γιατί; Εννοώ που το βρήκατε αυτό;

 

Χθες το είπε ο Σταικούρας 

2ον. Απαλλάσσονται κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή.
Στην εν λόγω διάταξη συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.
Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/52689/epidothsh-pagiwn-dapanwn-epixeirhsewn-sta-3-ek-eyrw-to-orio-ana-epixeirhsh-loipes-plhrofories-gia-to-metro

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Στις 29/1/2021 στις 3:03 ΜΜ, HURRICANE33 είπε

Καλησπέρα.

Ποιοι ΚΑΔ δικαιούνται τη μείωση ενοικίου 100%?

Οι πληττόμενοι δικαιούνται μείωση ενοικίου τον Ιανουάριο?

Πότε θα βγει η απόφαση?

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Στις 29/1/2021 στις 3:03 ΜΜ, HURRICANE33 είπε

Καλησπέρα.

Ποιοι ΚΑΔ δικαιούνται τη μείωση ενοικίου 100%?

Οι πληττόμενοι δικαιούνται μείωση ενοικίου τον Ιανουάριο?

Πότε θα βγει η απόφαση?

Μέχρι στιγμής αυτά..! Δηλαδή τίποτα ακόμα!!

Άρθρο 27

Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων- Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020


1. Στο τέλος της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 42 διαμορφώνεται ως εξής:

«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατά τους οποίους ίσχυσε το μέτρο πλήρους απαλλαγής του μηνιαίου μισθώματος.»

2. Στο τέλος της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104) προστίθενται νέα εδάφια και στο τέλος της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, μετά τις λέξεις «πιστωτικά ιδρύματα», προστίθεται η φράση «μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. α' στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας» και η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167), εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το
ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

Στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

β. Το ποσό της περ. α' που καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. α' στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Παρέλειψα σε εκμισθωτή να υποβάλω τη μείωση για το Δεκέμβριο......

Οπότε δεν μου ανοίγει να υποβάλω τροποποιητική

Μπορώ να κάνω κάτι να το ξεπεράσω?

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα.

Μισθωτές δεν βάζουν καθόλου ενοίκιο Ιανουαρίου.

Οι ιδιοκτήτες με ρωτάνε αν δικαιούνται να μην πληρώσουν καθόλου ενοίκιο.

Οι λογιστές των μισθωτών είναι σίγουροι ότι δεν πληρώνουν καθόλου Ιανουάριο- Φεβρουάριο.

Εγώ είμαι στη μέση και δεν ξέρω τι να απαντήσω.

Ποιοι ΚΑΔ δικαιούνται απαλλαγή ενοικίου και ποιοι μείωση κατά 40%?

Δεν πρέπει να έχω κάτι επίσημο πάνω στο οποίο θα βασιστώ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Μόλις τώρα, HURRICANE33 είπε

Καλησπέρα.

Μισθωτές δεν βάζουν καθόλου ενοίκιο Ιανουαρίου.

Οι ιδιοκτήτες με ρωτάνε αν δικαιούνται να μην λάβουν καθόλου ενοίκιο.

Οι λογιστές των μισθωτών είναι σίγουροι ότι δεν πληρώνουν καθόλου Ιανουάριο- Φεβρουάριο.

Εγώ είμαι στη μέση και δεν ξέρω τι να απαντήσω.

Ποιοι ΚΑΔ δικαιούνται απαλλαγή ενοικίου και ποιοι μείωση κατά 40%?

Δεν πρέπει να έχω κάτι επίσημο πάνω στο οποίο θα βασιστώ?

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
17 ώρες πριν, HURRICANE33 είπε

 

Δεν είσαι ο μόνος , δυστηχώς είμαστε στη μέση..........

εγώ τους λέω ότι αναμένεται απόφαση του υπουργού που θα αναφέρει τους ΚΑΔ που δικαιούνται μείωσή ή απαλλαγή του ενοικίου για τα μισθώματα του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Μόλις εκδοθεί θα καταβληθούν και τα 2 μισθώματα στην περίπτωση που θα καταβληθούν μειωμένα ή με καθόλου μείωση

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
23 ώρες πριν, MADAM είπε

Έχετε και σεις πελάτε ιδιοκτήτες εκμισθωτές που ακόμη δεν είδαν κατάθεση του 50% του 40% μηνός Νοεμβρίου στον λογαριασμό τους? 

Kαλημέρα

Και εγω εχω πελάτη που εχει 3 ενοικιαστές αλλά πήρε μόνο για τους 2...

Δε ξέρω γιατί .Πως μπορω να μάθω;

Ο καδ του ειναι λιανική αλλά νομίζω οτι εχει και eshop απο πίσω!

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
1 ώρα πριν, WOULA είπε

Τελικά τι κάνουμε με τα ενοίκια Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου που θα δηλώσουμε την μείωση ; 

περιμένουμε τους ΚΑΔ, εσείς τι κάνετε;

Καλησπέρα.

Περιμένουμε να μασήσει τα φύλλα δάφνης ο Σταϊκούρας για να βγάλει τους ΚΑΔ!

Εγώ έχω ενημερώσει όσους με ρωτάνε, ότι περιμένουμε τους ΚΑΔ απαλλασσόμενων και μειωμένων.

Πάντως, οι περισσότεροι μισθωτές έχουν βάλει το 60% και περιμένουν.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
4 ώρες πριν, HURRICANE33 είπε

Καλησπέρα.

Περιμένουμε να μασήσει τα φύλλα δάφνης ο Σταϊκούρας για να βγάλει τους ΚΑΔ!

Εγώ έχω ενημερώσει όσους με ρωτάνε, ότι περιμένουμε τους ΚΑΔ απαλλασσόμενων και μειωμένων.

Πάντως, οι περισσότεροι μισθωτές έχουν βάλει το 60% και περιμένουν.

Εχει καταντήσει αηδία η όλη κατάσταση ...

σε ένα έξοδο που προ-καταβάλλεται να έχει φύγει σχεδόν ο μισός Φλεβάρης και να μη ξέρουμε με σιγουριά τι έπρεπε να δώσουμε απο 1/1 ....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γιατί δεν διαβάζουμε την ΠΝΠ πρώτα? Η ΠΝΠ γράφει "αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο" και για όσο κρατάει η καραντίνα. 

Η ΥΑ το μόνο που μπορεί να περιορίσει είναι να "αποχαρακτηρίσει" κάποιους ΚΑΔ (απίθανο).

Το κακό είναι ότι πολλοί συνάδελφοι προτρέπουν τους εκμισθωτές να ζητάνε όλο το ποσό επειδή δεν έχει βγει η υπουργική απόφαση και καλά.

Μετά κοροιδεύουμε τους δημοσίους υπαλλήλους που θέλουν μασημένη τροφή. Με λίγο διάβασμα στον νόμο και λίγο διοικητικό δίκαιο, δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάτι.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνάδελφε  .Αυτά που αναφέρεις  θα ισχύαν  και θα χαν νόημα σε ένα σοβαρό κράτος.

Εδώ όμως που κατά καιρούς  βλέπουμε  αποφάσεις  αντίθετες  από τον νόμο. 

Θεωρώ πρέπον  να το δούμε μασημένο έτοιμο. 

Εγώ τουλάχιστον  έχω χασει την μπαλα ακόμα και στο έτοιμο το μασημένο. 

Αν είχαμε σοβαρό κράτος. Αφού έχουν τα ενοίκια  έχουν και τα αφμ και τα καδ  των εταίρων έχουν και τις αναστολές  τότε γιατί  πρέπει  να τα υποβάλουμε  εμείς;;;

Λογικό η παράλογο;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο θεωρούνται κλειστά και απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίου ή πληττόμενοι και θα καταβάλλουν (πιθανόν) το 60%;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
13 ώρες πριν, ponzi είπε

Γιατί δεν διαβάζουμε την ΠΝΠ πρώτα? Η ΠΝΠ γράφει "αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο" και για όσο κρατάει η καραντίνα. 

Η ΥΑ το μόνο που μπορεί να περιορίσει είναι να "αποχαρακτηρίσει" κάποιους ΚΑΔ (απίθανο).

Το κακό είναι ότι πολλοί συνάδελφοι προτρέπουν τους εκμισθωτές να ζητάνε όλο το ποσό επειδή δεν έχει βγει η υπουργική απόφαση και καλά.

Μετά κοροιδεύουμε τους δημοσίους υπαλλήλους που θέλουν μασημένη τροφή. Με λίγο διάβασμα στον νόμο και λίγο διοικητικό δίκαιο, δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάτι.

Θα διαφωνήσω εδώ...

Οταν στην κατάθεση στη βουλή  υπάρχει αυτό ....που μιλά για απαλλαγή καταβολής μισθώματος και σε κάποιους πληττόμενους όχι μόνο σε κλειστούς , τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο !!!!!!

«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων και του ποσοστού μείωσης της παρ. 8, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...