Jump to content
 • 0

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ....


DENNY
 Share

Question

Σε επιχειρηση με 10 ατομα προσωπικό , αποχώρησε οικιοθελώς ενας 25/9 ...

Τωρα προσλαμβάνεται αλλος.

Μπορω να παω μεα απο αυτο το πρόγραμμα ή πρέπει πρώτα να καλυφθεί η μια θέση αυτου που έφυγε;;;

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας - Δημοσιεύθηκε η απόφαση και το έντυπο συμπλήρωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

https://www.taxheaven.gr/news/50780/anoixto-programma-100000-newn-epidotoymenwn-oesewn-ergasias-dhmosieyohke-h-apofash-kai-to-entypo-symplhrwshs-sto-ps-erganh

 Άρθρο 5
 
 Διατήρηση θέσεων εργασίας -  Όροι και δεσμεύσεις
 
 1. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18-9-2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
 
 2. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
 
 α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συ-νταξιοδότησης ή θανάτου,
 
 β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
 
 γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.
 
 3. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.
 
 4. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.
 
 5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το απολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ' αυτού οι επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.
 
 6. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση -εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση - εργοδότη.
 
 7. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
 
 8. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να παράσχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ απο-στάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.
 
 9. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε σχέση με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, ως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως ισχύει, και στην υπό στοιχεία 37095/1436/17-9-2020 (Β' 4011) κοινή υπουργική απόφαση, ισχύουν και για τους ωφελούμενους εργαζόμενους του προγράμματος, ως ειδικότερες, και υπερισχύουν της παρούσας.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/50780/anoixto-programma-100000-newn-epidotoymenwn-oesewn-ergasias-dhmosieyohke-h-apofash-kai-to-entypo-symplhrwshs-sto-ps-erganh

Link to comment
Share on other sites

 • 0

το διάβασα αυτό 

απλα δεν καταλαβαίνω αυτο ...

1. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18-9-2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
 
 2. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
 
 α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συ-νταξιοδότησης ή θανάτου,
 
 β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
 
 γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.
 

μετρά 10 άτομα ή 9 , αφου ο 10ος έφυγε μόνος του;;;;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εχει καταφέρει κανένας να ολοκληρώσει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο?

Μου βγάζει συνεχώς μήνυμα "δεν εχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία" (ενώ όλα είναι συμπληρωμένα) και "δεν εχουν διασταυρωθεί τα στοιχεία μακροχρόνια ανέργου" ενώ έχω δηλώσει ΟΧΙ στην ενδειξη για μακροχρόνια άνεργο.

Στοιχεία εργοδότη, εργαζόμενου, ενημερότητες όλα ΟΚ. Σε 2 περιπτώσεις το ίδιο πράγμα.

Τι γίνεται με αυτές τις πλατφόρμες ....

Link to comment
Share on other sites

 • 0
2 ώρες πριν, DENNY είπε

το διάβασα αυτό 

απλα δεν καταλαβαίνω αυτο ...

1. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18-9-2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
 
 2. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
 
 α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συ-νταξιοδότησης ή θανάτου,
 
 β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
 
 γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.
 

μετρά 10 άτομα ή 9 , αφου ο 10ος έφυγε μόνος του;;;;

Έτσι όπως το βλέπω. Δεν έχες πρόβλημα  .βέβαια  με αυτούς  δεν είσαι  ποτέ σίγουρος

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Σε πάρα πολλές μικροεπιχειρήσεις (ατομικές κυρίως) κάνεις δέν βγάζει φορολογική ενημερότητα από το σύστημα (λόγω εκκρεμών δόσεων ΕΝΦΙΑ).

Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι θα ακούσουμε αύριο στις ΔΟΥ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

απο οτι κατάλαβα μόλις κάνεις την αίτηση μετα αν δεις στην κατάσταση σου λεει "εγκεκριμένη" και πρέπει άμεσα να γίνει η πρόσληψη . Σε μια αίτηση που έκανα 2/10 και δεν το είδα αυτό , μου τη βγάζει τωρα απορριφθήσα γιατι δε προχώρησα στη πρόσληψη στην προθεσμία που όφειλα !

Προσοχή λοιπόν !

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Παλι ερμηνεις κατ ευχην , εγω καταλαβαινω 18/9 ειχες Χ ατομα , αρα τωρα θα χρειαστεις Χ+1 .

Εχω περιπτωση που στις 18/9 ειχε 10 ατομα και στις 19/9 5  με οικειοθελεις αποχωρησεις ολων , διαβαζοντας με την γραμματικη που ξερω καταλαβαινω οτι πρεπει να παει 10+οσους θελει να προσλαβει 

Η 18/9 εινα η ημερομηνια που παιρνουμε την βαση του αρ εργαζομενων , μετα πρεπει να τηρησουμε τον μ.ο για 6 μηνες .

Ειχα 10 πηρα 2 αρα εχω 12 δεν μπορω να πεσω κατω απο 12 παρα μονο αν καποιος απο τους αλλους αποχωρησει οικειοθελως 

  

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εχω αλλη απορια , εχει δει καποιος αν αποκλειονται απο το μετρο συγγενεις? οπου διαβασα δεν αποκλειεται καποιος  παρα μονο αν δεν πληροι τους ορους περι ανεργιας κλπ.

Αν θελω να παρω πχ τον αδελφο μου που ειναι μακροχρονια ανεργος μου το απαγορευει καποιος?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
2 ώρες πριν, picos είπε

Αν θελω να παρω πχ τον αδελφο μου που ειναι μακροχρονια ανεργος μου το απαγορευει καποιος?

Λογικά όχι. Θα έπρεπε να αναφέρει ότι εξαιρούνται οι συγγενείς α και β βαθμού συγγένειας. Από τη στιγμή που δε το αναφέρει, μπορείς να τον προσλάβεις

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα μια ερώτηση:
Αν επιχείρηση μπει σε ρύθμιση για δόσεις στον ΕΦΚΑ ώστε να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα, αν δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να πληρώνει τις δόσεις του πιστεύετε ότι θα σταματήσουν τον εργαζόμενο από το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Που μπορούμε να πάρουμε μία σαφή απάντηση έχω  ωρομίσθιο 18/09 υπάρχει αυτό το άτομο θέλει να φύγει με οικοιοθελή αποχώρηση και να πάρω με το πρόγραμμα άλλο άτομο θα έχω πρόβλημα?

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Έκανα αίτηση και μου έγβαλε ότι εγκρίθηκε. Πά να κάνω πρόσληψη και μου βγάζε το εξής μήνυμα: "Δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία. Η ημερομηνία πρόσληψης είναι εκτός της προθεσμίας του προγράμματος." Καμία ιδέα????

Link to comment
Share on other sites

 • 0
10 λεπτά πριν, kka είπε

Έκανα αίτηση και μου έγβαλε ότι εγκρίθηκε. Πά να κάνω πρόσληψη και μου βγάζε το εξής μήνυμα: "Δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία. Η ημερομηνία πρόσληψης είναι εκτός της προθεσμίας του προγράμματος." Καμία ιδέα????

Ναι γιατί αν κάνατε την αίτηση χθες 22/10 τότε στην ημερομηνία πρόσληψης μπορεί να δεχτεί 22/10 ή 23/10, όχι αργότερα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
6 ώρες πριν, spirosvii είπε

Ναι γιατί αν κάνατε την αίτηση χθες 22/10 τότε στην ημερομηνία πρόσληψης μπορεί να δεχτεί 22/10 ή 23/10, όχι αργότερα.

Τελικά δεν δέχεται η  ημερομηνία της πρόσληψης να είναι διαφορετική από την επόμενη μέρα. Η αίτηση ήταν Παρασκευή (23/10/2020) και η πρόσληψη για Δευτέρα.  Με τίποτα.. Άλλαξα την ημερομηνία πρόσληψης σε Σάββατο 24/10/2020 και όλα ΟΚ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
20 λεπτά πριν, kka είπε

Τελικά δεν δέχεται η  ημερομηνία της πρόσληψης να είναι διαφορετική από την επόμενη μέρα. Η αίτηση ήταν Παρασκευή (23/10/2020) και η πρόσληψη για Δευτέρα.  Με τίποτα.. Άλλαξα την ημερομηνία πρόσληψης σε Σάββατο 24/10/2020 και όλα ΟΚ.

Ακριβώς έτσι την πάτησα κι εγώ. :)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα 

θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν έχω αρκετή εμπειρία σε προγράμματα επιδότησης. Μία ατομική επιχείρηση που μέχρι στιγμής δεν έχει απογραφεί ποτέ στο ΙΚΑ , μπορεί να προσλάβει με το πρόγραμμα αυτό 2 άτομα συγγενείς πρώτου βαθμού? Το γεγονός ότι δεν απασχολεί μέχρι σήμερα προσωπικό αποτελεί απορριπτικό παράγοντα? Επίσης ο συγχρονισμός απογραφής νέου εργοδότη στον ΕΦΚΑ με την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα πιστεύετε ότι είναι εφικτός? 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΟΣΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ?

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

άμα κάνεις απογραφη , οι κωδικοί έρχονται ίσως και την ίδια μέρα...

Οπως και να χει , οταν τους πάρεις κανεις την αίτηση ...

Μετα εχεις μια μερα για την πρόσληψη!

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Στις 26/10/2020 στις 9:28 ΜΜ, elal είπε

Καλησπέρα 

θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν έχω αρκετή εμπειρία σε προγράμματα επιδότησης. Μία ατομική επιχείρηση που μέχρι στιγμής δεν έχει απογραφεί ποτέ στο ΙΚΑ , μπορεί να προσλάβει με το πρόγραμμα αυτό 2 άτομα συγγενείς πρώτου βαθμού? Το γεγονός ότι δεν απασχολεί μέχρι σήμερα προσωπικό αποτελεί απορριπτικό παράγοντα? Επίσης ο συγχρονισμός απογραφής νέου εργοδότη στον ΕΦΚΑ με την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα πιστεύετε ότι είναι εφικτός? 

 

Εφοσον δεν απαγορευει ρητά συγγενεις  το προγραμμα, οι προσληψεις μπορουν να γινουν κανονικα

(μετα την προσληψη τπυς ενημερωνεται και με μια γνωστοποιηση το τοπικο ικα οτι προσλαβατε συγγενεις α' ή β΄βαθμου.Το ιδιο πρεπει να κανετε και στη απολυση/λυση συμβασης ή οικειοθελη αποχωρηση.Προσοχη ειναι σημαντικο!!!)

Για την απογραφη στο ικα θα συνεννοηθειτε με το αρμοδιο υποκαταστημα.Θα μπορεσει να κανει την απογραφη και την ιδια μερα θα κανετε αιτηση για κωδικους ικα 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
9 ώρες πριν, JVA είπε

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΟΣΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ?

 

Ναι μπορει.Η υποχρεωση ειναι για 6 μηνες τουλαχιστον

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...