Jump to content
 • 0

ταμειο εγγυοδοσιας .....απορίες


DENNY
 Share

Question

Με ρωτάνε και η αλήθεια είναι δε ξέρω  Δε θέλω να ασχοληθώ ΚΑΙ με αυτό!

Απο οτι διαβάζω ειναι χρηματοδότηση με εγγύηση το 80% του δανείου ...

Τι επιτόκιο έχει , τι είναι η προμήθεια εγγύησης και πόσο ;Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε;

Και το πιο σημαντικό υπάρχει ελπίδα να το πάρουν ή όπως το τεπιχ 2 , ζητα παπάδες;

 

 

Link to comment
Share on other sites

17 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε Μικρομεσαίες (ΜμΕ) αλλά και Μεγάλες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (εκτός  από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 

 • Μικρές, πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
 • Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ο οποίος, την τελευταία διαχειριστική χρήση, δεν υπερβαίνει τα  Ευρώ 50 εκατ. ή των οποίων το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα Ευρώ 43 εκατ. 
 • Απασχολούν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, λιγότερους από 250 εργαζομένους (υπολογισμός σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας  Ε.Μ.Ε.) 
   
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το απασχολούμενο προσωπικό υπερβαίνουν τα μεγέθη της κατηγορίας των ΜμΕ.

Ανεξάρτητα με το μέγεθός της (ΜμΕ ή Μεγάλη) σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση, θα πρέπει να πληρεί – πλέον των ανωτέρω - σωρευτικά και τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Να μην θεωρείται προβληματική κατά την 31.12.2019 (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
 • Να κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 • Να ήταν ενήμερη 31.12.2019 ή 29.2.2020. Ενήμερη πιστοδότηση για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης είναι αυτή που δεν  υπερβαίνει τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31.12.2019 ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Να μην  εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Εφόσον έχει ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών της.
 • Δεν υπερβαίνει το όριο των ενισχύσεων που θέτει το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση.

 

σας προσφέρουμε χρηματοδότηση για:

 • δάνειο κεφαλαίου κίνησης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να ξεπερνά το μεγαλύτερο ποσό εκ των κάτωθι κριτηρίων, όποιο είναι το μεγαλύτερο: 
 • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019 (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων). 

  Στις περιπτώσεις Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019, το ύψος χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της Επιχείρησης.                                                                  
 • ή το 25% του κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019.
   
 • ή μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της αιτούσας επιχείρησης, το ποσό του δανείου δύναται να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον Αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για τη Μεγάλη Επιχείρηση.
 
Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα

Έχει δοκιμάσει κανείς , που έχει ήδη κάνει αίτηση για το πρώτο, να κάνει και για αυτό? Για κάποιο λόγο μπλοκάρει στο "νεα υποβολή" και δεν προχωράει.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αν έχω βάλει το σωστό είδος δανείου " εγγυοδοτικό μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής τράπεζας"........έστειλα το πρωί...και το΄πήρε κανονικά....βγάζοντας και την επιβεβαίωση.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
1 ώρα πριν, solwn 1 είπε

Αν έχω βάλει το σωστό είδος δανείου " εγγυοδοτικό μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής τράπεζας"........έστειλα το πρωί...και το΄πήρε κανονικά....βγάζοντας και την επιβεβαίωση.

 

επειδή δεν το έχω ξανακάνει ... που υπάρχει η απόφαση με τα δικαιολογητικά που πρέπει να ανεβάσουμε ? ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
2 ώρες πριν, solwn 1 είπε

Αν έχω βάλει το σωστό είδος δανείου " εγγυοδοτικό μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής τράπεζας"........έστειλα το πρωί...και το΄πήρε κανονικά....βγάζοντας και την επιβεβαίωση.

 

Επικοινώνησα ηλεκτρονικά με τη ΜΟΔ και μου είπαν ότι λόγω φόρτου , υπάρχουν στιγμές που το σύστημα δεν μπορεί να δεχθεί νέες αιτήσεις. Θέλει , υποθέτω , υπομονή και χρόνο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Στις 4/6/2020 στις 10:49 ΠΜ, solwn 1 είπε

Αν έχω βάλει το σωστό είδος δανείου " εγγυοδοτικό μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής τράπεζας"........έστειλα το πρωί...και το΄πήρε κανονικά....βγάζοντας και την επιβεβαίωση.

 

Kαλησπέρα συνάδελφοι!

Για το δανειακό πρόγραμμα εγγυοδοσίας εγώ έκανα τα παρακάτω:

Μπήκα στο ependyseis.gr/mis και πήγα εγγραφή νέου χρήστη. Επέλεξα στο πεδίο ΔΡΑΣΗ : Δράσεις μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συμπλήρωσα τα στοιχεία όπως και το εμαιλ όπου μου ήρθε ένας κωδικός. Ακολουθώντας την διαδικασία όρισα νέο κωδικό (το ζητούσε) και μπήκα στην εφαρμογή. Εκεί πάτησα ''Νέα υποβολή''. Μετά πήγα οι ''Υποβολές μου'' και επεξεργασία.

Εκεί κόλλησε!

Ερωτήσεις:

1) Είναι σωστά τα βήματα που έκανα ως εδώ;

2) Γιατί κολλάει; Να δοκιμάσω αργότερα;

3) Ξέρουμε προθεσμία υποβολής;

 

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

1. Νέα υποβολή

2. Στα δεξιά λέει επεξεργασία ή ακύρωση πατάς επεξεργασία

3.σου βγάζει 1, Ατομικά στοιχεία 2 και 3 (είναι κλειστά)

4. Πατάς στο πράσινο σταυρό, για να βάλεις τα στοιχεία

5 Αποθηκεύεις, και προχωράς στο 2, αποθηκεύεις και προχωράς στο 3

6 Έλεγχος ορθότητας, Υποβολή

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

το ependyseis.gr για τις αιτησεις επιδοτησης τοκων σερνεται παιδια,στο βημα 3ο μου κολλαει, σας ετυχε τιποτα?να δοκιμασω απο αλλο browser?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η παρούσα αίτηση αφορά αποκλειστικά Εταιρείες με έτος σύστασης ΠΡΙΝ ΤΟ 2001 ή Φυσικά πρόσωπα με έναρξη εμπορικής –επιχειρηματικής δραστηριότητας ΠΡΙΝ ΤΟ 2001 και εκδίδεται πιστοποιητικό ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ Ή ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ήτοι :  ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ–ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ κ.τ.λ. απαιτείται η κατάθεση αίτησης για την έκδοση ενιαίου πιστοπ/κού για όλες τις περιπτώσεις (βλ. αρχ. σελ. πιστοπ/κών του Πρωτοδικείου Αθηνών).

Με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος/αιτούσης σε ψηφιακή μορφή από το gov.gr όπου αναφέρεται ρητά :

     α.  για τη περίπτωση δημόσιας σύμβασης ότι το προς έρευνα νομικό ή φυσικό  πρόσωπο είναι προσωρινά ανάδοχος (στη περίπτωση αυτή επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή η πρόσκληση της Δημ. Αρχής προς τον/την προσωρινά ανάδοχο).

     β. για την περίπτωση  επιχορήγησης ή ενίσχυσης βάσει  αναπτυξιακού ή άλλου νόμου, ότι το προς έρευνα νομικό ή φυσικό πρόσωπο επιχορηγείται ή ενισχύεται και επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή το ανάλογο δικαιολογητικό.

     γ. Για κάθε άλλη περίπτωση στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται η νόμιμη χρήση του πιστοπ/κού και επισυνάπτεται το ανάλογο δικαιολογητικό.

 Όταν ο αιτών δεν είναι το προς έρευνα Φυσικό Πρόσωπο για την έκδοση του πιστοποιητικού τότε είναι υποχρεωμένος να επισυνάψει σχετική εξουσιοδότηση σε ψηφιακή μορφή για να παραλάβει το πιστοπ/κό.

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι Δικηγόρος δεν απαιτείται εξουσιοδότηση.

 Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

Καλησπέρα σας

Για την έκδοση πιστοποιητικού  περί μη πτώχευσης.....στην υπεύθυνη δήλωση τι δικαιολογητικό απο τα αβγ επισυνάπτουμε ???   Νομίζω βγ..αλλά τι βάζουμε επισυναπτόμενο ??

       Είναι για το δάνειο στο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Ε.Α.Τ.) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...