Jump to content
  • 0
dodos

Τέλος διαφήμισης επί τιμολογιων

Question

Θα ήθελα να ρωτήσω το τέλος διαφήμισης 2% επί των τιμολογίων 

1. Το αποδίδει αποκλειστικά ο ληπτης; η σε περιπτώσεις διαδικτυακής διαφημίσεις αποδίδετε από τον παροχο; 

2.αν δεν το γράφει το τπυ το τέλος δηλαδή 100+φπα 24=124-2=122 το πληρώτεο, και πάλι ο ληπτης είναι υποχρεωμένος να το πληρώσει; 

3.εχει ανοίξει εφαρμογή στο ταχις γθα την υποβολή του τέλους η αποδίδετε χειρόγραφα όπως ποια για όλο το έτος πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης; 

Share this post


Link to post
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Αν κατάλαβα τι ρωτάς .

Εχει ανοίξει στον εδοεαπ εφαρμογή. 

Ειχε λήξη πήρε παράταση και ξαναληξε και αν δεν κανω λάθος ξαναπηρε παράταση. 

Το αποδίδεις και ας μην το γράφει. 

Μπες απο την αλεπου γιατί οι άλλοι κολλανε 

Μεχρι πρότινος δεν δέχοταν εκπρόθεσμη υποβολή. 

Δεν παει πριν το τέλος αλλα καθε μήνα. 

Ο αποδίδει ο λυπτης( σιγά μην το κάνει πχ η Google.)

Αυριο θα σου στείλω λεπτομέρειες. 

Οσο αφορά το παράδειγμα σου.

Το θεωρώ σωστό αλλα στην πράξη δεν το κάνω. 

Γιατί πολλή απλα έχεις πχ ενα τιμολόγιο της Google σου ζητάει 100€ για την διαφήμιση  φπα δεν έχει αν της βάλεις 98€ δεν θα το δεχτεί μιλάμε για πράξη ληπτή υπηρεσιών απο εξωτερικό. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

1) ΕΔΟΕΑΠ: Εγκύκλιος 5/2018 - Ενημέρωση εργοδοτών-ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλισή του

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40640#

2) Εισφορά διαδικτυακής διαφήμισης υπέρ ΕΔΟΕΑΠ - Τι ισχύει

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41763#

3) Εισφορά διαδικτυακής διαφήμισης: Παράταση υποβολής και καταβολής της ΑΚΕΕΔ

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42185

4) ΠΟΦΕΕ: Πρώτες διευκρινίσεις σχετικά με τους υπόχρεους καταβολής ειδικής εισφοράς διαδικτύου (2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ)

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42399#

5) Εισφορά διαδικτύου (2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ): Οι ενέργειες του ΞΕΕ και η απάντηση του Οργανισμού

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42728#

6) ΕΔΟΕΑΠ: Είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι...

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42751#

7) Εισφορά διαδικτύου (2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ): Παράταση υποβολής για τους Δημόσιους φορείς

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43003

8 ) ΕΔΟΕΑΠ: Παράταση υποβολής Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45301

9) Παράταση ημερομηνίας υποβολής αναλυτικής κατάστασης ειδικής εισφοράς διαδικτύου ΕΔΟΕΑΠ περιόδου 11/2017-08/2019

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45945

10) (Upd) ΕΔΟΕΑΠ: Παράταση υποβολής ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ και ΑΚΑ-ΑΚΕ ( σχετικα με αυτήν την κατηγορία  υπάρχουν και άλλα αν σε ενδιαφέρει ) 

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46074

και εδώ μια παλιότερη συζήτηση με κάποιους προβληματισμους μου 

αν χρειάζεσαι κάτι άλλο ενημέρωσε 

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλησπέρα, έχω καταλάβει καλά αν τυπώσεις 100 φυλάδια να μοιράσεις πρέπει με βάση την καθαρή αξία να πληρώσεις 2% ;
Που πάς και το πληρώνεις αυτό ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
9 ώρες πριν, dimitris_78 είπε

Καλησπέρα, έχω καταλάβει καλά αν τυπώσεις 100 φυλάδια να μοιράσεις πρέπει με βάση την καθαρή αξία να πληρώσεις 2% ;
Που πάς και το πληρώνεις αυτό ;

Με το άρθρο 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος επιβάλλονται τέλη υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων για ορισμένες διαφημιστικές ενέργειες : 

Άρθρο 15, παρ. 1 

1. Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης ως εξής: 

Κατηγορία Α 

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: 

α. μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,  

β. στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,  

γ. σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, 

δ. μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και 

ε. σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, από δραχμές πενήντα (50) μέχρι εκατόν είκοσι πέντε (125) εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο. 

Κ ατηγορία Β 

Α.α. για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες, από δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.  

β. για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, από δραχμές δύο χιλιάδες (2.000) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ετησίως το τετραγωνικό μέτρο. 

γ. για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα, από δραχμές επτακόσιες (700) μέχρι επτά χιλιάδες (7.000) ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.  

Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν μεταβάλλεται, εντός του έτους, το διαφημιστικό μήνυμα. 

! σημείωση : Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 18 του Ν.2130/1993 ορίζουν ότι: "Σε περίπτωση που τα τέλη της κατηγορίας Β’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1900/1990 καταβάλλονται από το διαφημιστικό φορέα, στον οποίο ανήκει το διαφημιστικό μέσο, ως δικαιολογητικό για τη διαφημιστική δαπάνη του διαφημιζόμενου λογίζεται τιμολόγιο που εκδίδει ο διαφημιστικός φορέας για την αιτία αυτήν, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίζει στο διαφημιζόμενο, κατά τη διάρκεια του έτους, και επικυρωμένο αντίγραφο του παραστατικού καταβολής των τελών στους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το νόμο. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η διενέργεια διαφήμισης με διαφημιστικές κατασκευές εξελιγμένης μορφής και τεχνολογίας, οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται με την ίδια απόφαση." 

Κατηγορία Γ 

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστόμετρα, από δραχμές εκατόν σαράντα (140) μέχρι επτακόσιες (700) μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. 

! σημείωση : Κατά την παρ. 1 άρθρου 99 Ν.4199/2013,ΦΕΚ Α 216/11.10.2013: "Οι επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο εξαιρούνται του άρθρου 15 του β.δ. 24/1958 και δεν επιβάλλονται σε αυτές τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο τέλη υπέρ δήμων, για διαφημίσεις, που τοποθετούνται στους χώρους και τις επιφάνειες των σταθμών, των στάσεων και των οχημάτων αυτών". 

Κατηγορία Δ 

α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης. Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης. 

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές. Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν οι εξής ενέργειες: 

- η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, 

- η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα, 

- η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, 

- εκδηλώσεις- εκπλήξεις ("Happenings") στους χώρους του καταστήματος. 

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των ποσών που εισπράπονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασμού, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδεται στους δήμους και κοινότητες. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α` βαθμίδας. 

δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις. 

! σημείωση : Η κατηγορία Δ, όπως είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 25 Ν.2753/1999, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 6 άρθρ. 9 Ν.2880/2001 και ισχύει από 1/1/2001 

! σημείωση : Με την παρ.6 εδ. δ` άρθρ.9 Ν.2880/2001 ορίζεται ότι: " δ. Το οφειλόμενο τέλος για διαφημίσεις της κατηγορίας Δ` της παρ. 1 του άρθρου 15 του β.δ/τος 24.9/20.10.1958, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανερχόμενο σε ποσοστό 6% για το χρονικό διάστημα από 23/4/1993 μέχρι 17/11/1999 και σε ποσοστό 2% για το χρονικό διάστημα από 18/11/1999 μέχρι 31/12/2000, καταβάλλεται στους δικαιούχους δήμους και κοινότητες, με σχετική δήλωση του αντίστοιχου, κατά τις οικείες προβλέψεις, υπόχρεου, μέχρι τις 31/12/2001, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια". 1.1 Ο Ν.2946/2001 όριζε την υπαίθρια διαφήμιση. Στο άρθρο 1 του νόμου αναφέρονται οι κατηγορίες της υπαίθριας διαφήμισης: 

Ν.2946/2001, άρθρο 1 

«1. Στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης κατά το νόμο αυτόν, περιλαμβάνεται η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων κάθε μορφής, για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων. 

2. Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως: 

α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις σε: 

αα) Κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους και 

ββ) Σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα. 

β. Οι διαφημίσεις από τον αέρα, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο. 

γ. Οι διαφημίσεις σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, σε στάδια και γήπεδα, σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων και κάθε τύπου δημόσιας χρήσης οχημάτων ή στην εξωτερική επιφάνεια τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα.»2. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους διαφήμισης που προβλέπεται άρθρο 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος επιφέρει (και υπό Ν.4172/2013) την μη φορολογική αναγνώριση/ έκπτωση της δαπάνης (φορολογία εισοδήματος). Ειδικότερα, στην ΠΟΛ.1113/2-6-2015 αναφέρεται ότι «Οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθόσον με τις διατάξεις της περιπτ. δ’ της κατηγορίας Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2880/2001, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις.»3. Η απαρίθμηση των περιπτώσεων όπου επιβάλλονται τα τέλη του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, είναι κατά την κρίση του Σ.τ.Ε. περιοριστική , δηλαδή υπό άλλη διατύπωση δεν υπόκεινται στο τέλος του διατάγματος διαφημίσεις που δεν μπορεί να υπαχθούν σε μία από τις οριζόμενες κατηγορίες (σχετ. ΑΠΟΦ. 4443/2001, ΑΠΟΦ. 4222/1999). Βέβαια, η κρίση της κάθε πράξης δεν είναι τόσο "περιοριστική". 

3.1 Διοικητικές αναφορές στο θέμα του τέλους του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, υπάρχουν αρκετές (αιτία ασφαλώς του φορολογικού ενδιαφέροντος). Μια αναφορά- έγγραφο με ενδιαφέρον επίσης είναι και η εγκ. 76/13-12-2007 του Υπ. Εσωτερικών, σχετικά με τις διαφημίσεις της κατηγορία Δ’ του άρθρου 15 του διατάγματος.

Περιπτωσιολογία που (ως σχετική κατά την κρίση μου) μπορεί να σημειωθεί είναι :

• ?απάνη που καταβάλλεται για την αμοιβή ατόμων που πραγματοποιούν προώθηση πωλήσεων προϊόντων (προβολή τους) στα σημεία πώλησης τους υπόκειται σε τέλος διαφήμισης υπέρ Ο.Τ.Α. (Α.Π 64774/17-2-2006 Έγγρ. ΥΠΕΣ??Α /?/νση Οικονομικών Ο.Τ.Α) 

• Η δαπάνη ενοικίου για τη μίσθωση συγκεκριμένου χώρου εντός ευρύτερου χώρου (π.χ. αίθουσα ξενοδοχείου), που καταβάλλεται από φαρμακευτική επιχείρηση προκειμένου να αναρτηθούν στο χώρο αυτό stands με την επωνυμία της, με σκοπό τη διάθεση στους συνέδρους ιατρούς ενημερωτικών φυλλαδίων για τα εν κυκλοφορία φάρμακά της στο πλαίσιο διοργάνωσης ιατρικού συνεδρίου, υπόκειται σε τέλος διαφήμισης (ΠΟΛ.1120/18-10-2007 – Έγγραφο 20326/13-6-2007 Υπ. Εσωτερικών) 

• Ο τιμοκατάλογος που αποστέλλει επιχείρηση σε εμπόρους για την υποβολή των παραγγελιών τους και ο οποίος απεικονίζει τα πωλούμενα είδη της (βιβλία, CD), αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς την αναζήτηση αποδεικτικού για την καταβολή δημοτικού τέλους διαφήμισης (ΠΟΛ.1005/25-1-2005) 

• Οι διαφημιστικές δαπάνες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια προβολής τους για γευστικές δοκιμές προϊόντων σε κέντρα διασκέδασης, τοποθέτηση ειδικών stands σε σούπερ μάρκετ και happenings υπάγονται σε τέλος διαφήμισης υπέρ δήμων και κοινοτήτων και δεν εκπίπτουν, από τα ακαθάριστα έσοδά τους, όταν δεν έχει καταβληθεί το πιο πάνω τέλος (ΠΟΛ.1029/28-2-2006)
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...