Jump to content
 • 0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ


G-MEL
 Share

Question

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΖΙΡΟ ΚΛΠ - ΒΡΗΚΑΝ ..ΔΥΣΤΥΧΩΣ.. ΑΡΚΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ

ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩ ΠΩΣ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΔΕΝ ΕΧΩ  ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΥΤΗ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ - ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΚΛΠ-

ΕΓΩ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΦΠΑ ΚΛΠ , ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΜΑΙ ΟΚ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΗΣΥΧΩ ΓΕΝΙΚΑ

ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 2013 ΩΣ 2019 ! Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΙΝΑΙ 20 ΗΜΕΡΕΣ ? ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΙΣΚΩ ΑΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ 250 ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΛΗΘΟΥΣ ΑΠΟΔ ΚΛΠ

ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΗΤΑΝ ΕΩΣ 30.000  ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΛΠ ?

 

Link to comment
Share on other sites

19 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

οι έλεγχοι  που θα γίνονται πλέον θα πονάνε.

μια αρχή ειναι αυτή η πολ αν μπορείς να την εκμεταλλευτής . 

ΠΟΛ.1119/2018 Οι διατάξεις για τον περιορισμό των προστίμων και για την εφαρμογή της επιεικέστερης μεταχείρισης με τις τελευταίες αλλαγές στον ΚΦΔ σχετικά με την υποβολή δηλώσεων

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28893

Link to comment
Share on other sites

 • 0

και επειδή κάτι ακούγεται για περαίωση κλπ

θα μπορεί να υπαχθεί σε περαίωση ?

παίζει ρόλο το πότε ξεκίνησε ο έλεγχος και η κατάσχεση στοιχείων ή το αν και πότε επιβλήθηκε το όποιο πρόστιμο ?

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Για αρχή στις περισσότερες χρόνιες θα πάνε έτσι 

S.O.S. - Έλεγχος προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1-1-2014 και μετά

 

Με την απόφαση με Αριθμ. Α 1293/2019 της ΑΑΔΕ παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
Προσοχή ...Ο έλεγχος πλέον θα εκτείνεται και σε άλλους τομείς εκτός από τις συγκεκριμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Δηλαδή.....
Επί διενέργειας συναλλαγών μέσω διαδικτύου, κατά περίπτωση ερευνώνται, ελέγχονται και επαληθεύονται τα παρακάτω:
1. Η καταχώρηση του ελεγχόμενου προσώπου στο Γ.Ε.Μ.Η., αναφορικά με την δραστηριοποίησή του σε ηλεκτρονικό ή εξ αποστάσεως εμπόριο ή παροχή υπηρεσιών, όπως ορίζεται υποχρεωτικά από τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η ύπαρξη τυχόν διαδικτυακών τόπων που σχετίζονται με το ελεγχόμενο πρόσωπο, καθώς και το όνομα του φυσικού/νομικού προσώπου στο οποίο έχουν κατοχυρωθεί.
3. Η έκταση της δραστηριοποίησης του ελεγχόμενου προσώπου και τυχόν συναλλαγές αυτού σε μέσα επιχειρηματικής και κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και το κόστος της παρουσίας και δραστηριοποίησής του στο διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης και της διαφημιστικής του δαπάνης. Μεταξύ άλλων, ερευνώνται και στοιχεία όπως ο αριθμός των μελών/φίλων, σχολίων πελατών, κριτικών κ.λπ.
4. Η διενέργεια εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών (απευθείας πώληση μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος/πώληση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τηλεφώνου κ.λπ.).
5. Η ύπαρξη συμβάσεων/συμφωνιών με επιχειρήσεις ταχυδρομικών υπηρεσιών ή/και εταιρείες μεταφορών (courier).
6. Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη λήψη και καταχώρηση της παραγγελίας, την πληρωμή, καθώς και την αποστολή των αποθεμάτων ή την παροχή υπηρεσιών.
7. Το ύψος των συναλλαγών που προκύπτουν από τα δεδομένα που τηρούνται και είναι αποθηκευμένα ηλεκτρονικά στους υπολογιστές, server, cloud κ.λπ. του ελεγχόμενου προσώπου.
8. Οι τρόποι πληρωμής των ηλεκτρονικών και εξ αποστάσεως συναλλαγών, όπως πληρωμή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, αντικαταβολών μέσω επιχειρήσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, ηλεκτρονικών πορτοφολιών, Paysafe, Paypal κ.λπ.
9. Η τυχόν σύνδεση των συσκευών POS/e-POS με ξένα πιστωτικά ιδρύματα.
10. Η ύπαρξη εσόδων από προμήθειες, διαφημιστικά συμβόλαια ή άλλα έσοδα από συναλλαγές με επιχειρήσεις ή πρόσωπα που έχουν παρουσία στο διαδίκτυο.
11. Η πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.
12. Επί διαδικτυακών συναλλαγών διενεργείται επαλήθευση των εσόδων για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.
13. Στην περίπτωση που προκύψει δραστηριοποίηση του ελεγχόμενου προσώπου στην αλλοδαπή, ερευνάται η ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης με βάση την εθνική νομοθεσία και τις συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας.


Επί διενέργειας συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές επαληθεύσεις:
1. Ελέγχεται αν το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι συνδεδεμένη με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4172/2013.
2. Ελέγχεται αν το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης ή διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή.
3. Ελέγχεται η πραγματοποίηση συναλλαγών ή μεταφορά λειτουργιών κατά την έννοια των άρθρων 50 και 51 του ν. 4172/2013, του ελεγχόμενου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή πρόσωπα ή με μόνιμες εγκαταστάσεις ή με το κεντρικό τους στην αλλοδαπή, για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τήρησης της «αρχής των ίσων αποστάσεων» κατά τις ελεγχόμενες περιόδους.
4. Ελέγχεται εάν υφίσταται η υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών στις ελεγχόμενες περιόδους και οι σχετικές με την κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης, παρεπόμενες υποχρεώσεις (υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών).
5. Ελέγχεται η ορθή μεταφορά των δεδομένων του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών από τα βιβλία του ελεγχόμενου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, καθώς και από το Φάκελο Τεκμηρίωσης.
6. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης από το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ελέγχεται η τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και η τήρηση της «αρχής των ίσων αποστάσεων».
7. Ελέγχεται αν έχει γίνει φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με βάση τυχόν διαφορές που προέκυψαν από την εφαρμογή της «αρχής των ίσων αποστάσεων».
8. Ελέγχεται, αν έχουν εκδοθεί αποφάσεις προέγκρισης της μεθοδολογίας τιμολόγησης για συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή πρόσωπα ή μόνιμες εγκαταστάσεις, η ισχύς των κρίσιμων παραδοχών στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης, η τήρηση των όρων της απόφασης προέγκρισης και η υποβολή της ετήσιας έκθεσης συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης προέγκρισης.
Εξετάζεται η ύπαρξη τυχόν διευθετήσεων για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4174/2013.
 

Και έχει και συνέχεια ..... Η απόφαση: Α.1293/2019


https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45419#

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Στις 8/10/2019 στις 8:27 ΠΜ, G-MEL είπε

και επειδή κάτι ακούγεται για περαίωση κλπ

θα μπορεί να υπαχθεί σε περαίωση ?

παίζει ρόλο το πότε ξεκίνησε ο έλεγχος και η κατάσχεση στοιχείων ή το αν και πότε επιβλήθηκε το όποιο πρόστιμο ?

 

 

 Τα πρόστιμα για την υποβολή δηλώσεων (Αρχικών ή τροποποιητικών), η περαίωση, και το κούρεμα

► Δημοσιεύθηκε στις 25.6.2018 η ΠΟΛ.1119/2018 με την οποία δίνονται  οδηγίες και αναλυτικά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν.4509/2017, σχετικά με το κούρεμα τους προστίμου μετά από έλεγχο, αλλά και για το πως θα γίνεται η εφαρμογή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για πρόστιμα που αφορούν δηλώσεις προ της έναρξης ισχύος του ΚΦΔ. 
 

Προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε πίνακα πως ακριβώς θα λειτουργήσουν οι νέες διατάξεις, ωστόσο τα παραδείγματα της απόφασης θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πλήρως το νέο «απλό» σύστημα υπολογισμού των προστίμων και την εφαρμογή της  ευνοϊκότερης ρύθμισης των προστίμων για τις δηλώσεις έως 31.12.2013.

 

Για υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, αρχικής ή τροποποιητικής, χρεωστικής, πιστωτικής ή μηδενικής  που αφορά φορολογικά έτη μετά την 1.1.2014, και μετά την 1.1.2015 για υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια)
Εφόσον η υποβολή γίνει : Επιβαλλόμενη κύρωση Περιορισμός προστίμου (εκτός δηλώσεων  παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών) για δηλώσεις που υποβάλλονται από 17.1.2018 και μετά Τόκος άρθρου 53
Πριν την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου Διαδικαστικές κυρώσεις άρθρο 54 του ΚΦΔ Όχι Ναι
Μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου, και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου Επί του ποσού του φόρου που προκύπτει προς καταβολή πρόστιμα  των άρθρων 58 παρ. 2, 58Α παρ. 2, ή 59 παρ. 1 του ΚΦΔ Το πρόστιμο περιορίζεται στο 60% εφόσον εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό αυτού. Ναι
Μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου για δηλώσεις, σε περίπτωση που η διαφορά του φόρου με βάση τις προηγουμένως υποβληθείσες δηλώσεις είναι μικρότερη του 5% Διαδικαστικές κυρώσεις άρθρο 54 του ΚΦΔ Το πρόστιμο περιορίζεται στο 60% εφόσον εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό αυτού. Ναι
Μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου για δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή (μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις). Διαδικαστικές κυρώσεις άρθρο 54 του ΚΦΔ Το πρόστιμο περιορίζεται στο 60% εφόσον εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό αυτού. -
Σημείωση 1 : Για δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου, και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, δεν θίγεται μεν το δικαίωμα του φορολογούμενου να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις (π.χ. για την τροποποίηση των περιγραφικών στοιχείων ακινήτων), εντούτοις, προσδιορισθέντες φόροι, πρόστιμα, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά δεν διαγράφονται, ούτε συμψηφίζονται ή επιστρέφονται.
Σημείωση 2 : Ειδικά, εφόσον πρόκειται για τροποποιητικές δηλώσεις, για τον υπολογισμό του ανωτέρω προστίμου, λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού το ποσό της διαφοράς μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση την υποβαλλόμενη τροποποιητική φορολογική δήλωση και εκείνου που προκύπτει με βάση την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση, και τις τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν εν τω μεταξύ υποβληθεί.
Σημείωση 3 : Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις κατά την καταβολή υπολογίζονται οι αναλογούντες τόκοι του άρθρου 53 ΚΦΔ.
Σημείωση 4 : Υπενθυμίζεται ότι δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

 

 

Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιητικές, που αφορούν χρήσεις μέχρι την 31.12.2013 και υποβάλλονται μετά την 1.1.2018 και

Εφόσον η υποβολή γίνει :   Επιεικέστερη υποβολή κύρωσης Περιορισμός προστίμου  (εκτός δηλώσεων  παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Επιβάλλεται επιπλέοντόκος του άρθρου 53 επί της συνολικής οφειλής μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου σε περίπτωση καθυστερημένης εξόφλησης;

μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου Το μικρότερο πρόστιμο μεταξύ : Του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν.2523/1997,**  ΚΑΙ του προστίμου  που ισούται με το άθροισμα του προστίμου του άρθρου 54 του ν.4174/2013 πλέον του τόκου του άρθρου 53 ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 (και από 1.1.2015 για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια) μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου. όχι Ναι
μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου, και μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου Επιβάλλεται η επιεικέστερη κύρωση για τον φορολογούμενο μεταξύ του πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης δήλωσης της περ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 (ήτοι 1% ή 1,5%, κατά περίπτωση, επί του προσδιορισθέντος φόρου ανά μήνα και μέχρι 60% του φόρου) και του προστίμου που ισούται με το άθροισμα του προστίμου που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 58, 58Α παρ.2 ή 59 του Κ.Φ.Δ., κατά περίπτωση, πλέον του τόκου του άρθρου 53, υπολογιζόμενου από 1.1.2014 έως την ημερομηνία έκδοσης του εκτελεστού τίτλου Το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή (ήτοι το τελικό ποσό της βάσει της δήλωσης φορολογικής υποχρέωσης, όπως διαμορφώνεται μετά τη μείωση κατά 40% του σχετικού προστίμου ή του πρόσθετου φόρου),πλέον των αναλογούντων τόκων, εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου. Ναι
       
       
Σημείωση 1 : Ποσά πρόσθετων φόρων που έχουν με οποιονδήποτε τρόπο καταβληθεί μέχρι την 1.1.2018 δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4509/2017.
Σημείωση 2 : Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή (μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις) επιβάλλεται πρόστιμο έως εκατό (100) ευρώ, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 72 του ΚΦΔ.
Σημείωση 3 : Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι οποίες ενώ παραλαμβάνονται δεν εκκαθαρίζονται αμέσως, δηλαδή η έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου (ο εκτελεστός τίτλος) δεν συμπίπτει χρονικά με την υποβολή της δήλωσης, ο τόκος υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία της παραλαβής της δήλωσης.
**(ΦΠΑ, παρακρατούμενοι - επιρριπτόμενοι φόροι,τέλη , εισφορές) - 1,5% του οφειλόμενου φόρου ανά μήνα καθυστέρησης και όχι πλέον του 60%)
(Εισόδημα,ΦΑΠ, ΕΤΑΚ, και λοιποί φόροι ) - 1% του οφειλόμενου φόρου ανά μήνα καθυστέρησης και όχι πλέον του 60%) https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41238#

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΈΓΧΟΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ , ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΣΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΛΠ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  , ΑΡΑ Η ΝΕΑ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ , ΕΝΩ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΕ , ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ?

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
13 ώρες πριν, G-MEL είπε

ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΈΓΧΟΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ , ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΣΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΛΠ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  , ΑΡΑ Η ΝΕΑ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ , ΕΝΩ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΕ , ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ?

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ? δεν υπαρχει καποιος νόμος που να σου απαγορεύει να κάνεις διακοπή εργασιών  επειδη βρίσκεσαι σε ελεγχο .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΜΠΛ ΦΟΡΟΛ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗ 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ? ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ?

ΕΣΤΩ ΑΠΟΚΡΥΒΕΙΣΑ ΦΟΡΟΛ ΥΛΗ  χΡΗΣΗΣ 2015 ΠΧ 15.000,00

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ?

ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΚ , ΝΕΟ Ε3, Ν ΚΛΠ 

ΓΙΑ ΦΠΑ ? ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΩ ΣΕ 3ΜΗΝΑ ?

ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ?

ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΩ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΥΒΕΙΣΑΣ ΦΟΡΟΛ ΥΛΗΣ ?

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ - ΒΕΒΑΙΑ  ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ 

ΑΝ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΠΩΣ Ο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 15.000*29%=4350,00 ΚΑΙ ΤΟ ΦΠΑ  15000*24%=3600,00 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εξοφληθούν  εντός τριάντα (30) ημερών ( τα 4350+3600=7950,00 ) από τον προσδιορισμό του φόρου.ΓΙΑ ΝΑ  περιοριστεί Το πρόστιμο στο 60% ? το οποίο πρόστιμο θα είναι αυτό που θα επιβάλλει ο έλεγχος και δεν το γνωρίζω ακόμη , ΛΕΩ ΚΑΛΑ ?

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
3 ώρες πριν, G-MEL είπε

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εξοφληθούν  εντός τριάντα (30) ημερών ( τα 4350+3600=7950,00 ) από τον προσδιορισμό του φόρου.ΓΙΑ ΝΑ  περιοριστεί Το πρόστιμο στο 60% ?

Εντός 30 ημερών ο φόρος +πρόστιμο εφάπαξ πληρωμή, για έκπτωση 40% στο πρόστιμο.

το οποίο πρόστιμο θα είναι αυτό που θα επιβάλλει ο έλεγχος και δεν το γνωρίζω ακόμη , ΛΕΩ ΚΑΛΑ ?

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529

Άρθρο 58 και 58Α για ποσό προστίμου.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
23 ώρες πριν, G-MEL είπε

ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΜΠΛ ΦΟΡΟΛ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗ 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ? ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ?

ΕΣΤΩ ΑΠΟΚΡΥΒΕΙΣΑ ΦΟΡΟΛ ΥΛΗ  χΡΗΣΗΣ 2015 ΠΧ 15.000,00

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ?

ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΚ , ΝΕΟ Ε3, Ν ΚΛΠ 

ΓΙΑ ΦΠΑ ? ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΩ ΣΕ 3ΜΗΝΑ ?

ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ?

ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΩ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΥΒΕΙΣΑΣ ΦΟΡΟΛ ΥΛΗΣ ?

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ - ΒΕΒΑΙΑ  ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ 

ΑΝ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΠΩΣ Ο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 15.000*29%=4350,00 ΚΑΙ ΤΟ ΦΠΑ  15000*24%=3600,00 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εξοφληθούν  εντός τριάντα (30) ημερών ( τα 4350+3600=7950,00 ) από τον προσδιορισμό του φόρου.ΓΙΑ ΝΑ  περιοριστεί Το πρόστιμο στο 60% ? το οποίο πρόστιμο θα είναι αυτό που θα επιβάλλει ο έλεγχος και δεν το γνωρίζω ακόμη , ΛΕΩ ΚΑΛΑ ?

 

σε αυτό θα λυθούν κάποιες απορίες 

On line σεμινάριο: Φορολογικός έλεγχος (θεωρία και πράξη)

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46126

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα.

Έλεγχος σε εταιρεία Ν.89/67 για τα έτη 2015- 2016 επειδή παραγράφονται.

Η εταιρεία αγόρασε στο όνομά της ΙΧ το 2015, τα οποία δεν τα δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος στην προσωπική του δήλωση ως τεκμήρια.

Επίσης, μου είπε ο ελεγκτής ότι η χρήση ΙΧ θεωρείται και παροχή σε είδος.

Γνωρίζει κανείς τη διαδικασία?

Περιμένω να βγει προσδιορισμός φόρου ή υποβάλλω τροποποιητικές Ε1 για τον νόμιμο εκπρόσωπο πριν τον προσδιορισμό φόρου.

Επίσης, ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού εισοδήματος από τη χρήση ΙΧ? Ποσό αγοράς * 22%?

Η παροχή σε είδος έχει και ασφαλιστικές εισφορές?

Όποιος μπορεί και έχει εμπειρία, ας βοηθήσει.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
22 ώρες πριν, HURRICANE33 είπε

Καλησπέρα.

Έλεγχος σε εταιρεία Ν.89/67 για τα έτη 2015- 2016 επειδή παραγράφονται.

Η εταιρεία αγόρασε στο όνομά της ΙΧ το 2015, τα οποία δεν τα δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος στην προσωπική του δήλωση ως τεκμήρια.

Επίσης, μου είπε ο ελεγκτής ότι η χρήση ΙΧ θεωρείται και παροχή σε είδος.

Γνωρίζει κανείς τη διαδικασία?

Περιμένω να βγει προσδιορισμός φόρου ή υποβάλλω τροποποιητικές Ε1 για τον νόμιμο εκπρόσωπο πριν τον προσδιορισμό φόρου.

Επίσης, ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού εισοδήματος από τη χρήση ΙΧ? Ποσό αγοράς * 22%?

Η παροχή σε είδος έχει και ασφαλιστικές εισφορές?

Όποιος μπορεί και έχει εμπειρία, ας βοηθήσει.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Συνάδελφε καλησπέρα,

Δες τη εγκύκλιο Ε.2197/2020, για τις παροχές σε είδος.

https://www.taxheaven.gr/circulars/35079/e-2197-2020

 

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις στέλνω τη ΠΟΛ 1119/2018

https://www.taxheaven.gr/circulars/28893/pol-1119-2018

 

Ελπίζω να σε βοηθήσουν.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
20 λεπτά πριν, parmenion είπε

Συνάδελφε καλησπέρα,

Δες τη εγκύκλιο Ε.2197/2020, για τις παροχές σε είδος.

https://www.taxheaven.gr/circulars/35079/e-2197-2020

 

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις στέλνω τη ΠΟΛ 1119/2018

https://www.taxheaven.gr/circulars/28893/pol-1119-2018

 

Ελπίζω να σε βοηθήσουν.

Καλησπέρα.

Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.

Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι πώς αναγράφεται η παροχή σε είδος στο Ε1, προστίθεται στους μισθούς, μπαίνει σε άλλον κωδικό?

Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
23 ώρες πριν, HURRICANE33 είπε

Καλησπέρα.

Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.

Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι πώς αναγράφεται η παροχή σε είδος στο Ε1, προστίθεται στους μισθούς, μπαίνει σε άλλον κωδικό?

Ευχαριστώ πολύ.

η παροχή σε είδος κανονικά θα έπρεπε να είχε υποβληθεί με το ετήσιο αρχείο με διαφορετικό κωδικό (13 αν θυμάμαι) και στη δήλωση μπαίνουν στον κωδικό με τις μισθωτές  

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Υποβάλλεται με κωδικό είδους αποδοχών 15 είτε στο ετήσιο αρχείο αποδοχών από μισθωτή εργασία είτε στο μηνιαίο του Δεκεμβρίου και στη συνέχεια εμφανίζεται στις μισθωτές.

Δες μήπως μπορείς να τα θεωρήσεις κοινόχρηστα οχήματα, ώστε να μην βγει παροχή σε είδος και πάρε και απο τις αντιπροσωπείες βεβαιώσεις για λιανική τιμή προ φόρων για τον ορθό υπολογισμό της παροχής αν τελικά δεν μπορείς να τα θεωρήσεις κοινόχρηστα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
6 ώρες πριν, bamel είπε

η παροχή σε είδος κανονικά θα έπρεπε να είχε υποβληθεί με το ετήσιο αρχείο με διαφορετικό κωδικό (13 αν θυμάμαι) και στη δήλωση μπαίνουν στον κωδικό με τις μισθωτές  

Ευχαριστώ πολύ.

Καλή συνέχεια.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
5 ώρες πριν, papoulpb είπε

Υποβάλλεται με κωδικό είδους αποδοχών 15 είτε στο ετήσιο αρχείο αποδοχών από μισθωτή εργασία είτε στο μηνιαίο του Δεκεμβρίου και στη συνέχεια εμφανίζεται στις μισθωτές.

Δες μήπως μπορείς να τα θεωρήσεις κοινόχρηστα οχήματα, ώστε να μην βγει παροχή σε είδος και πάρε και απο τις αντιπροσωπείες βεβαιώσεις για λιανική τιμή προ φόρων για τον ορθό υπολογισμό της παροχής αν τελικά δεν μπορείς να τα θεωρήσεις κοινόχρηστα.

Ευχαριστώ πολύ.

Δεν μπορώ να τα θεωρήσω κοινόχρηστα οχήματα.

Βεβαιώσεις έχουμε ζητήσει από τις αντιπροσωπείες.

Απλά, το ένα δεν το εισήγαγε η αντιπροσωπεία, αλλά ένας μαντράς, ο οποίος έχει κλείσει.

Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται πάνω στο ποσό του τιμολογίου?

Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
15 ώρες πριν, HURRICANE33 είπε

Ευχαριστώ πολύ.

Δεν μπορώ να τα θεωρήσω κοινόχρηστα οχήματα.

Βεβαιώσεις έχουμε ζητήσει από τις αντιπροσωπείες.

Απλά, το ένα δεν το εισήγαγε η αντιπροσωπεία, αλλά ένας μαντράς, ο οποίος έχει κλείσει.

Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται πάνω στο ποσό του τιμολογίου?

Ευχαριστώ πολύ.

Στην περίπτωση αυτή -μου έχει τύχει και εμένα-μίλησα με την αντιπροσωπεία και μου απαντήσανε για τη λιανική τιμή προ φόρων βάσει του μοντέλου και του έτους έκδοσης της πρώτης αδείας. 

Εσένα όμως είναι από εισαγωγή οπότε δεν γνωρίζεις το έτος πρώτης κυκλοφορίας, θα σου πρότεινα να απευθυνθεί  αγοραστής σε ένα επίσημο αντιπρόσωπο μήπως και τον εξυπηρετήσουν . 

η τιμή του τιμολογίου πάντως δεν είναι ενδεικτική της λιανικής τιμής προ φόρων

καλή δύναμη πάντως

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
4 ώρες πριν, bamel είπε

Στην περίπτωση αυτή -μου έχει τύχει και εμένα-μίλησα με την αντιπροσωπεία και μου απαντήσανε για τη λιανική τιμή προ φόρων βάσει του μοντέλου και του έτους έκδοσης της πρώτης αδείας. 

Εσένα όμως είναι από εισαγωγή οπότε δεν γνωρίζεις το έτος πρώτης κυκλοφορίας, θα σου πρότεινα να απευθυνθεί  αγοραστής σε ένα επίσημο αντιπρόσωπο μήπως και τον εξυπηρετήσουν . 

η τιμή του τιμολογίου πάντως δεν είναι ενδεικτική της λιανικής τιμής προ φόρων

καλή δύναμη πάντως

 

Η επίσημη αντιπροσωπεία, πάντως, δεν του δίνει βεβαίωση. Θα του πω να επιμείνει μήπως τον εξυπηρετήσουν.

Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη βοήθεια!

Καλό Σαβ/κο!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...