πρόκειται να υποβάλλουμε απδ για τον μήνα Σεπτέμβριο  για έναν οικοδόμο...ο μήνας έχει ήδη ολοκληρωθεί...το Ε12 λέει πρέπει να το υποβάλεις πριν το ξεκίνημα της εργασίας....κόλλησα... μπορώ να στείλω ηλεκτρονικά την ΑΠΔ? ανεξάρτητα απ το Ε12? πότε να στέλναμε το έντυπο αν πχ οι εργασίες αφορουν  πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου? χμ...