Καλησπέρα σε όλους! Τακτοποιήθηκε αυθαίρετο 18 τ.μ. σε οικία με τον ν.4178/2013. Η ερώτησή μου είναι η εξής : θα πρέπει να γίνει τροποποιητική Ε9 για τα έτη 2014 έως και 2019,Εάν κάνω κάποιο λάθος διορθώστε με.Το πρόστιμο εκπρόθεσμης τροποποιητικής θα είναι 100 € εφάπαξ ή 100 € ξεχωριστά για κάθε έτος; "Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) σε περισσότερα του ενός έτη, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επιβάλλει ένα μόνο πρόστιμο, εφόσο