Jump to content

ΚΩΔ. 781 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Recommended Posts

Συνάδελφοι καλησπέρα, πελάτης πώλησε το 2018 μετοχές μη εισηγμένης Ελληνικής εταιρείας σε Αγγλική εταιρεία (με αγγλικό ΑΦΜ).

την υπεραξία από την πώληση των μετοχών την έβαλα στον κωδικό 829 (κέρδη από υπεραξία μετοχών) .

το ποσό όμως της αξίας κτήσης  των μετοχών πάω να το καταχωρήσω στον κωδικό 781 (κέρδη από διάθεση περιουσιακών στοιχείων) και δεν με αφήνει να καταχωρήσω το αγγλικό ΑΦΜ.

οι μετοχές είχαν αγορασθεί το 2015 (που είχε τεκμήριο απόκτησης) και θέλω αυτό το ποσό να το καταχωρήσω για ενδεχόμενες μελλοντικές αγορές (κάλυψη τεκμηρίων-πόθεν έσχες).

Μπορεί κάποιος συνάδελφος να με βοηθήσει;

ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

Επιστροφή καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων, κ.λπ. μπορεί να συμπληρωθεί μόνο όταν το έτος που καταβλήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο. Συγκεκριμένα, μπορεί να δηλωθεί επιστροφή εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου ή χρηματικού ποσού δανείου που επιστρέφεται από τον δανειολήπτη, μόνο εφόσον τα έτη που καταβλήθηκαν αυτά τα ποσά (ως καταβεβλημένο κεφάλαιο για αγορά επιχείρησης, σύσταση ή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, για αγορά χρεογράφων, για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε), αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και είχαν δηλωθεί ορθά και συνεπώς είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε ποσό που καταβλήθηκε μειώνει τα ποσά αυτά και αναγράφεται μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση πώλησης μετοχών εντός του εξεταζόμενου φορολογικού έτους, αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επιστροφή του επενδυμένου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αποκτήθηκαν από 1.1.2014 και μετά, ενώ το τυχόν κέρδος, το οποίο αποτελεί εισόδημα, αναγράφεται είτε στον υποπίνακα 4Ε (αν φορολογείται) είτε στον Πίνακα 6 (αν δεν φορολογείται) κατά περίπτωση.
 

Link to comment
Share on other sites

καλημέρα μετά από επικοινωνία με τον πελάτη μου , μου  είπε ότι τελικά τις μετοχές τις είχε αγοράσει το 2006 και δεν είχε δηλώσει το ποσό σαν δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

σύμφωνα με τις οδηγίες εφόσον η απόκτηση είναι πριν το 2014 δεν αναγράφονται, όμως όταν στο 2019 θα μεταφερθούν τα χρήματα πώλησης με έμβασμα από την Αγγλία και πάει σε ενδεχόμενο έλεγχο (το ποσό πώλησης είναι μεγάλο)  δεν θα έχει πρόβλημα αφού δε θα το έχει δηλώσει ;

Link to comment
Share on other sites

26 λεπτά πριν, bamel είπε

καλημέρα μετά από επικοινωνία με τον πελάτη μου , μου  είπε ότι τελικά τις μετοχές τις είχε αγοράσει το 2006 και δεν είχε δηλώσει το ποσό σαν δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

σύμφωνα με τις οδηγίες εφόσον η απόκτηση είναι πριν το 2014 δεν αναγράφονται, όμως όταν στο 2019 θα μεταφερθούν τα χρήματα πώλησης με έμβασμα από την Αγγλία και πάει σε ενδεχόμενο έλεγχο (το ποσό πώλησης είναι μεγάλο)  δεν θα έχει πρόβλημα αφού δε θα το έχει δηλώσει ;

αιτιολογία εμβάσματος "αγορά μετοχών".

δήλωσες την υπεραξία ,έχεις την συναλλαγή και να σε καλέσουν θα πεις ,ορίστε τα αποδεικτικά.

να μπεις σε αλχημείες ,δηλώνοντας αγορά 800 χιλ. και επιστροφή κεφαλαίου 800 χιλ. είναι σαν να λες ,ψάξτε να δείτε που βρήκε τα αρχικά 800 χιλ.

οπότε το πραγματικό γεγονός και όσο μπορείς καλύτερη αιτιολόγηση του εμβάσματος. εάν κάνανε  συμφωνητικό να το καταθέσεις και στην τράπεζα. εκεί είναι η πηγή που χαρακτηρίζει 1 συναλλαγή ως πιθανή ύποπτη.

Link to comment
Share on other sites

Σε ευχαριστώ για την απάντηση και εγώ έτσι σκέφτομαι να του προτείνω.

Επικοινώνησα και με το taxis για το θέμα αυτό και περιμένω να με καλέσουν για να μου πουν αν μπορεί να καταχωρηθεί πώληση σε ξένο ΑΦΜ ή αν πρέπει να πάω στη Δ.Ο.Υ. 

Μόλις μου απαντήσουν θα σας ενημερώσω

καλή συνέχεια σε όλους 

Link to comment
Share on other sites

8 λεπτά πριν, bamel είπε

Σε ευχαριστώ για την απάντηση και εγώ έτσι σκέφτομαι να του προτείνω.

Επικοινώνησα και με το taxis για το θέμα αυτό και περιμένω να με καλέσουν για να μου πουν αν μπορεί να καταχωρηθεί πώληση σε ξένο ΑΦΜ ή αν πρέπει να πάω στη Δ.Ο.Υ. 

Μόλις μου απαντήσουν θα σας ενημερώσω

καλή συνέχεια σε όλους 

καλήμερα υπαρχει και ο κωδικός 429-430 στο ε1 για το πόσο που δεν πρέπει να μπει   σε κάποιον άλλο κωδικό .

Link to comment
Share on other sites

Μου έδωσαν την κατωτέρω απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Α.1041/29-01-2019 στον κωδ. 781-782 «…στην περίπτωση πώλησης
μετοχών εντός του εξεταζόμενου φορολογικού έτους, αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στην
επιστροφή του επενδεδυμένου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αποκτήθηκαν από
1.1.2014 και μετά, ενώ το τυχόν κέρδος, το οποίο αποτελεί εισόδημα, αναγράφεται είτε στον
υποπίνακα 4Ε (αν φορολογείται) είτε στον Πίνακα 6 (αν δεν φορολογείται) κατά περίπτωση.»
Στη συγκεκριμένη περίπτωση που πρόκειται για μη εισηγμένες μετοχές, τα κέρδη από την πώληση
των μετοχών συμπληρώνονται ή στον κωδ. 829-830 (Κέρδος από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής) ή
στον κωδ. 865-866 (Κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής). Αντίστοιχα, στον κωδ. 867-868 ο
Φόρος που παρακρατήθηκε στο κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής από χώρες που έχει
δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα.

όμως δε μου απάντησαν αν μπορεί να καταχωρηθεί ξένο ΑΦΜ. 

Link to comment
Share on other sites

6 λεπτά πριν, bamel είπε

Μου έδωσαν την κατωτέρω απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Α.1041/29-01-2019 στον κωδ. 781-782 «…στην περίπτωση πώλησης
μετοχών εντός του εξεταζόμενου φορολογικού έτους, αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στην
επιστροφή του επενδεδυμένου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αποκτήθηκαν από
1.1.2014 και μετά, ενώ το τυχόν κέρδος, το οποίο αποτελεί εισόδημα, αναγράφεται είτε στον
υποπίνακα 4Ε (αν φορολογείται) είτε στον Πίνακα 6 (αν δεν φορολογείται) κατά περίπτωση.»
Στη συγκεκριμένη περίπτωση που πρόκειται για μη εισηγμένες μετοχές, τα κέρδη από την πώληση
των μετοχών συμπληρώνονται ή στον κωδ. 829-830 (Κέρδος από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής) ή
στον κωδ. 865-866 (Κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής). Αντίστοιχα, στον κωδ. 867-868 ο
Φόρος που παρακρατήθηκε στο κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής από χώρες που έχει
δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα.

όμως δε μου απάντησαν αν μπορεί να καταχωρηθεί ξένο ΑΦΜ. 

Αν το βάλεις ως "Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/δανείων " όπως γράφω από την αρχή, δεν ζητάει ΑΦΜ.

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, anast είπε

Αν το βάλεις ως "Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/δανείων " όπως γράφω από την αρχή, δεν ζητάει ΑΦΜ.

μα αφού η αγορά των μετοχών είναι πριν το 2014 - άρα δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάλυψη τεκμηρίου- γιατί να τα βάλω ως "επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων /δανείων" ; 

λέω να την υποβάλλω χωρίς το ποσό απόκτησης και αν τον  καλέσουν για έλεγχο όταν θα έρθουν τα χρήματα από το εξωτερικό , θα τους προσκομίσει το συμφωνητικό μεταβίβασης των μετοχών . Έτσι και αλλιώς το ποσό απόκτησης μετά από γρήγορο έλεγχο το κάλυπτε απλώς ο προηγούμενος λογιστής του δεν το είχε δηλώσει αφού δεν ήταν αναγκαίο τότε.

Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, bamel είπε

μα αφού η αγορά των μετοχών είναι πριν το 2014 - άρα δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάλυψη τεκμηρίου- γιατί να τα βάλω ως "επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων /δανείων" ; 

λέω να την υποβάλλω χωρίς το ποσό απόκτησης και αν τον  καλέσουν για έλεγχο όταν θα έρθουν τα χρήματα από το εξωτερικό , θα τους προσκομίσει το συμφωνητικό μεταβίβασης των μετοχών . Έτσι και αλλιώς το ποσό απόκτησης μετά από γρήγορο έλεγχο το κάλυπτε απλώς ο προηγούμενος λογιστής του δεν το είχε δηλώσει αφού δεν ήταν αναγκαίο τότε.

και αυτό που σου έγραψε ο 125883623  για 429-430 σωστό είναι.

ίσως να σου πει ,δικαιολογητικά και Δ.Ο.Υ. ίσως.

δηλ. αυτός ο κωδικός τι σου λέει? δήλωσα 800 χιλ. αλλά δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω για πόθεν έσχες. αλλά σαν ποσό το έχω και άρα σαν κατάθεση.

 

εσύ σε καμία περίπτωση δεν θα πας 781 ,οπότε το ΑΦΜ δεν σου χρειάζεται.   αν το χρειαζόσουν (τεκμήριο αγοράς τότε) θα επέλεγες κάποια περίπτωση που δεν θέλει αφμ.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Καλημέρα και καλό μήνα

Λίγο διαφορετικό το ερώτημα μου. 1)Συνολική αξία αγοράς μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο το 2020  45000  2) πώληση ορισμένων μετοχών μέσα στο 2020 συνολικής αξίας 15000 , από τις οποίες είχε κέρδος 1000        Μικρότερο από το 0,5% του κεφαλαίου

Σκέφτομαι να βάλω στον 743  45000     στον 659  1000    και στον 781  15000

Σωστό , λάθος?   Ευχαριστώ για όποια βοήθεια

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...